STANDARDELE ISO SPRIJINĂ OBIECTIVELE DE SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ ALE ZILEI MONDIALE A ALIMENTAŢIEI 2009

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1259/2009

Numeroase standarde ISO servesc drept instrumente practice pentru realizarea obiectivelor Zilei Mondiale a Alimentaţiei 2009, „Atingerea siguranţei alimentare în timp de criză”.

Ziua Mondială a Alimentaţiei este sărbătorită în fiecare an pe 16 octombrie de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), care participă la lucrările a 24 de comitete tehnice sau subcomitete ale ISO care au sarcina să elaboreze standarde şi urmăreşte lucrările a alte 16 organe tehnice ale ISO.

Potrivit estimărilor, spectrul foametei a crescut în 2009. Peste 105 milioane de persoane vor fi afectate, în plus, fapt ce ridică la 1,02 miliarde numărul de persoane care suferă de malnutriţie în lume: o şesime din oamenii de pe planetă suferă de foame. Standardele ISO sprijină activitatea FAO, ajutând la promovarea transferului de tehnologii în lumea în curs de dezvoltare, încurajând cooperarea economică şi tehnică între statele dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare, pentru a contribui la eforturile în domeniul accesului la o hrană suficientă, sigură şi adecvată.

Din sutele de standarde referitoare la produsele alimentare, seria ISO 22000 tratează direct siguranţa alimentară:

  • ISO 22000:2005, care oferă cerinţele în domeniul sistemelor de management al siguranţei alimentelor. La sfârşitul lui 2007, el era aplicat de peste 4 000 de organizaţii din 93 de state;
  • ISO/TS 22003:2007, care defineşte regulile ce se aplică la auditul şi certificarea sistemului de management al siguranţei alimentelor şi furnizează informaţiile necesare şi garanţiile de încredere clienţilor cu privire la modalităţile de acordare a certificării furnizorilor lor;
  • ISO 22005:2007, care stabileşte principiile şi cerinţele pentru proiectarea şi implementarea unui sistem de trasabilitate a produselor agroalimentare, asigurând siguranţa produselor alimentare pentru consumatori.

O altă serie este, de asemenea, pertinentă pentru tema Zilei Mondiale a Alimentaţiei din acest an. Este vorba despre seria ISO 28000, care specifică cerinţele referitoare la sistemele de management al siguranţei lanţului de aprovizionare. Aceste standarde pot fi aplicate de întreprinderi de orice dimensiuni, angajate în sectoarele de fabricaţie, în sectorul terţiar, al depozitării şi transportului pe calea aerului, pe drumuri sau căi maritime, în orice stadiu al producţiei sau al procesului de aprovizionare.

Mai multe comitete tehnice ale ISO sunt angajate în elaborarea de standarde internaţionale din domeniul agroalimentar. Primul care se cuvine a fi amintit este ISO/TC 43, Produse alimentare, care a elaborat până acum 748 de standarde şi documente anexe.

Un număr de 50 de state participă la lucrările ISO/TC 34 şi alte 57 au statut de observatori. Principalele părţi direct interesate de lucrările acestui comitet tehnic sunt producătorii din industria agroalimentară, laboratoarele, comercianţii/detailiştii, consumatorii şi organismele de reglementare.

Ultimele realizări ale ISO/TC 34:

  • un document în stadiu de pregătire, ISO/CD 14470, Iradierea alimentelor. Cerinţe pentru elaborarea, validarea şi controlul de rutină al procesului de iradiere ionizantă utilizată în tratarea alimentelor pentru consumul uman;
  • un alt document în stadiu de pregătire – ISO/DIS 26642 – Produse alimentare. Determinarea indicelui glicemic şi clasificare pertinentă;
  • un nou grup de lucru – ISO/WD 12824 – cu privire la lăptişorul de matcă.

În plus, ISO/TC 34 lucrează cu Federaţia Internaţională a Laptelui, pentru a pregăti metode de analiză care fac obiectul publicaţiilor comune.

Alte standarde legate de domeniul agroalimentar sunt elaborate de alte comitete:

ISO/TC 33, Amidon, care răspunde de standardizarea terminologiei, metodelor de luare a probelor şi metodelor de analiză şi de încercare a amidonului, derivaţilor săi şi subproduselor acestuia. Comitetul a elaborat 26 de standarde, 9 state participă la lucrări şi alte 31 statut de observatori.

ISO/TC 54, Uleiuri esenţiale, care au sarcina de a standardiza metode de analiză şi specificaţii pentru uleiuri esenţiale. Comitetul a elaborat 126 de standarde, 15 state participă la lucrări şi alte 33 au statut de observatori.

ISO/TC 234, recent creat, Pescuit şi acvacultură, elaborează la ora actuală două standarde cu privire la trasabilitatea produselor de pescuit, ISO/CD 12875 şi ISO/CD 12877, precum şi un alt document, ISO/WD 12878, cu privire la supravegherea de mediu a impacturilor asupra fondului marin al exploatărilor de piscicultură marină. Un număr de 18 state participă la lucrări şi alte 16 au statut de observatori.

ISO a stabilit relaţii strânse de parteneriat cu numeroase instituţii specializate ale Naţiunilor Unite interesate de problemele alimentare, mai ales, alături de FAO, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Comisia Codex Alimentarius. În virtutea statutului său de membru observator la Comisia Codex Alimentarius, ISO este în măsură să asigure coordonarea cu privire la probleme referitoare la o varietate de standarde ISO care sunt adoptate şi utilizate de Codex în lucrările sale.

Standardele internaţionale sunt tot mai des citate ca referinţe de organismele de reglementare, drept criterii de conformitate cu reglementările lor tehnice, fără a crea bariere tehnice, care nu sunt necesare, în calea comerţului. Această referire la standarde este recomandată de comitetul Înlăturarea barierelor tehnice din calea comerţului şi de către comitetul Măsuri sanitare şi fitosanitare al OMC, în cadrul aplicării bunelor practici de reglementare. ISO are statut de observator pe lângă aceste două comitete. Utilizarea standardelor internaţionale ISO ajută la implementarea politicilor publice în domeniul sănătăţii şi siguranţei la cele mai mici costuri pentru fabricanţi şi consumatori.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.