Asociaţia de Standardizare din România
Anunțuri

Retrospectivă 2017

În anul 2017 au fost adoptate peste 1700 de standarde, fie prin publicarea versiunii române, fie prin publicarea versiunii originale (în special engleza). Au fost abordate toate domeniile, dar cele mai importante standarde, în funcție de solicitările clienților noștri, au fost din domeniul sistemelor de management și al evaluării conformității, calității apei, microbiologiei alimentare, acusticii, sudurii și examinărilor nedistructive.

Dacă ar fi să facem un top al standardelor aprobate în 2017, printre acestea s-ar număra:

Sisteme de management

SR ISO/TS 9002:2017, Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2015

SR ISO 37001:2017, Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare

 

Evaluarea conformității

SR ISO/IEC 17021-2:2017, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management de mediu

SR ISO/IEC 17021-3:2017, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al calității

SR ISO/IEC TS 17021-9:2017, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 9: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management anti-mită

 

Acustică

SR 10009:2017, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

 

Calitatea apei

SR EN ISO 14189:2017, Calitatea apei. Numărarea Clostridium perfringens. Metoda prin filtrare prin membrană (engleză)

SR ISO 5667-5:2017, Calitatea apei. Prelevare. Partea 5: Ghid pentru prelevarea apei potabile din stațiile de tratare și rețeaua de distribuție (engleză)

SR EN ISO 5667-6:2017, Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevările efectuate în râuri și alte cursuri de apă (engleză)

SR EN ISO 5667-14:2017, Calitatea apei. Prelevare. Partea 14: Ghid pentru asigurarea calității și controlul calității în prelevarea și tratarea apelor din mediul înconjurător

 

Microbiologie alimentară

SR EN ISO 6887-1:2017, Microbiologia lanțului alimentar. Pregătirea probei pentru analiză, a suspensiei inițiale și a diluțiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 1: Reguli generale pentru pregătirea suspensiei inițiale și a diluțiilor decimale (engleză)

SR EN ISO 6887-2:2017, Microbiologia lanțului alimentar. Pregătirea eșantioanelor pentru analiză, a suspensiei inițiale și a diluțiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 2: Reguli specifice pentru pregătirea cărnii și a produselor din carne (engleză)

SR EN ISO 6887-4:2017, Microbiologia lanțului alimentar. Pregătirea eșantioanelor pentru analiză, a suspensiei inițiale și a diluțiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 4: Reguli specifice pentru pregătirea produselor diverse (engleză)

SR EN ISO 6579-1:2017, Microbiologia lanțului alimentar. Metodă orizontală pentru detectarea, numărarea și stereotipizarea Salmonella. Partea 1: Detectarea Salmonella spp. (engleză)

 

Sudură

SR EN ISO 17637:2017, Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor sudate prin topire

SR EN ISO 17638:2017, Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice

SR EN ISO 17635:2017, Examinări nedistructive ale sudurilor. Reguli generale pentru materiale metalice

SR EN ISO 9606-1:2017, Examinarea sudorilor în vederea calificării. Sudare prin topire. Partea 1: Oțeluri

SR EN ISO 10675-1:2017, Examinări nedistructive ale sudurilor. Niveluri de acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 1: Oțel, nichel, titan și aliajele acestora

SR CEN ISO/TR 15608:2017, Sudare. Ghid pentru un sistem de grupare a materialelor metalice

 

Altele

SR HD 60364-6:2017, Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 6: Verificare

SR EN 16763:2017, Servicii pentru sisteme de securitate la incendiu și sisteme de securitate

SR EN 206+A1:2017, Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate (engleză)

SR EN ISO 148-1:2017, Materiale metalice. Încercarea de încovoiere prin șoc pe epruveta Charpy. Partea 1: Metodă de încercare (engleză)

 

Anunțuri

A fost revizuită seria de standarde referitoare la conductele industriale

Standardul european SR EN 13480, Conducte industriale metalice, format din 8 părți, se referă de sistemele de conducte din incinta unui amplasament industrial, inclusiv la suporturile și sistemele lor de securitate având ca scop principal asigurarea unei funcționări corecte și în condiții de securitate.

Seria de standarde SR EN 13480 oferă utilizatorilor un cod complet pentru proiectarea, calculul, fabricarea, instalarea, inspecția și încercările conductelor industriale și a sistemelor d siguranță.

Seria de standarde are ca scop înlocuirea normelor tehnice și de securitate naționale specifice, înlăturarea oricărei bariere din calea comerțului și îmbunătățirea securității în cadrul Uniunii Europene. Seria SR EN 13480 este armonizată în conformitate cu cerințele Directivei privind Echipamentele sub presiune 2014/68/UE (PED). Prin urmare, respectarea acestor standarde armonizate conferă prezumția de conformitate cu cerințele esențiale de securitate ale prezentei directive europene.

Utilizarea acestor standarde vizează reducerea costurilor sistemelor de conducte prin armonizarea practicilor naționale în Europa. În plus, standardele permit menținerea unui nivel ridicat de calitate, performanță și securitate.

Acest standard, SR EN 13480 pentru conducte industriale metalice, este constituit din opt părți interdependente și nedisociabile, care sunt următoarele:

  • SR EN 13480-1:2017, Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalități (engleză)
  • SR EN 13480-2:2017, Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale (engleză)
  • SR EN 13480-3:2017, Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare și calcul (engleză)
  • SR EN 13480-4:2017, Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricație și instalare (engleză)
  • SR EN 13480-5:2017, Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecție și încercări (engleză)
  • SR EN 13480-6:2017, Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerințe suplimentare pentru conductele îngropate (engleză)
  • SR CEN/TR 13480-7:2003, Conducte industriale metalice. Partea 7: Ghid pentru procedurile de evaluare a conformității (engleză)

SR EN 13480-8:2017, Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerințe suplimentare pentru conductele de aluminiu și aliaje de aluminiu

Standardele PEC – standarde pentru arhitecți, proiectanți și autorități de reglementare

Sfârșitul anului 2017 s-a remarcat prin adoptarea de către ASRO a numeroase standarde PEC (performanța energetică a clădirilor). De la evaluarea de ansamblu a PEC, până la metodele de calcul al necesarului de energie, al eficienței instalațiilor și până la inspecția sistemelor de automatizare, control și management tehnic al clădirii, toate aspectele privind PEC sunt acoperite de standardele europene și internaționale.

Aceste standarde sunt destinate armonizării internaționale a metodologiei de evaluare a performanței energetice a clădirilor și sunt denumite generic “set de standarde PEC”.

Toate standardele PEC respectă anumite reguli pentru a se asigura concordanța generală, lipsa de ambiguitate și transparența. De asemenea, toate standardele PEC prevăd o anumită flexibilitate în ceea ce privește metodele, datele de intrare necesare și referințele la alte standarde PEC.

În ultima parte a anului 2017 (oct.-dec.) au fost adoptate 39 de standarde PEC prin publicarea versiunii române.

Puteți consulta lista standardelor aici