Asociaţia de Standardizare din România

Domeniu de activitate şi program de lucru al comitetului tehnic român de standardizare  „Dezvoltarea durabilă a oraşelor şi comunităţilor inteligente”

A. PREMIZE
A.1 Domeniu de activitate al comitetului tehnic român
 

Activitatea acestui comitet tehnic se concentrează pe elaborarea standardelor destinate dezvoltării durabile a oraşelor şi comunităților inteligente, indiferent de mărimea acestora şi aşezarea geografică.

 

Obiectivul general constă în stabilirea cerințelor şi recomandărilor privind tehnici şi instrumente adecvate pentru dezvoltarea durabilă a oraşelor şi comunităţilor, luând în considerare: interoperabilitatea sistemelor integrate, coordonarea acţiunilor aferente sistemelor de management, protejarea mediului, stabilirea strategiilor de dezvoltare pe termen lung şi conceperea unor modele de afaceri noi adecvate pentru sustenabilitatea şi rezilienţa infrastructurilor în concordanţă cu necesităţile reale ale cetăţenilor (sănătate, energie electrică, energie termică, transport, aprovizionarea cu apă potabilă şi alimente, eliminarea deşeurilor, educaţie, locuri de muncă etc.)

A.2 Activitatea de standardizare la nivel european
 

În prezent, nu există un comitet tehnic european corespondent. Este recunoscut rolul standardizării în dezvoltarea reţelelor inteligente “smart grids” deoarece, prin accesul la soluţii inovatoare, favorizează accelerarea procesului de dezvoltare economico-socială pe plan local, regional şi internaţional. În mod similar, este necesar un efort susţinut pentru identificarea necesităţilor (lacunelor) de standardizare în vederea optimizării performanţelor unui astfel de sistem complex, denumit “oraş inteligent”, cu numeroase sisteme integrate şi interfeţe multiple care trebuie standardizate pentru a permite coordonarea şi interoperabilitatea în timp real. În acest context, în ianuarie 2017, a fost constituit un grup comun “CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities” care asigură, pe termen lung, coordonarea lucrărilor comitetelor tehnice europene de standardizare din domeniile conexe.

A.3 Activitatea de standardizare la nivel internaţional 
 

La nivel internaţional funcţionează comitetul tehnic corespondent ISO/TC 268, Sustainable development in communities”. Primele standarde au fost elaborate în cadrul următoarelor grupuri de lucru:

 

 • ISO/TC 268/SC 1
–   Smart community infrastructures
 • ISO/TC 268/WG 1
–   Management System Standards
 • ISO/TC 268/WG 2
–   City indicators
 • ISO/TC 268/WG 3
–   City anatomy and sustainability terms
 • ISO/TC 268/WG 4
–   Strategies for smart cities and communities
 • ISO/TC 268/CAG 1
–   Chairman Advisory Group 
 • ISO/TC 268/TG 1
–   Awareness-raising, communication and promotion

 

 

 

Ø  Standarde şi specificaţii tehnice internaţionale în vigoare:

ISO 37100:2016 Sustainable cities and communities – Vocabulary
ISO 37120:2014 Sustainable development of communities – Indicators for city services and quality of life
ISO/TR 37150:2014 Smart community infrastructures – Review of existing activities relevant to metrics
ISO/TS 37151:2015 Smart community infrastructures – Principles and requirements for performance metrics
ISO 37101:2016 Sustainable development in communities – Management system for sustainable development – Requirements with guidance for use
ISO/TR 37152:2016 Smart community infrastructures – Common framework for development and operation
ISO 37154:2017 Smart community infrastructures – Best practice guidelines for transportation
ISO/TR 37121:2017 Sustainable development in communities – Inventory of existing guidelines and approaches on sustainable development and resilience in cities
 

Ø  Proiecte de standarde internaţionale în etapa de anchetă publică:

ISO/DIS 37157 Smart community infrastructures – Smart transportation for compact cities
ISO/DIS 37106 Sustainable cities and communities – Guide to establishing strategies for smart cities and communities
ISO/DIS 37120 Sustainable development in communities – Indicators for city services and quality of life
 
B. MEDIUL DE AFACERI şi implicarea în standardizare
 

Standardele oferă specificaţii tehnice adecvate pentru implementarea unor tehnologii mai inteligente şi coduri de bună practică în scopul dezvoltării economico-sociale pe termen lung.

 

Prin participarea la activitatea de standardizare, toate părţile interesate au posibilitatea să contribuie la dezvoltarea unor produse, servicii şi sisteme noi bazate pe soluţii inovatoare, care să permită:

·         utilizarea resurselor energetice locale în concordanţă cu protejarea mediului,

·         decongestionarea traficului rutier,

·         asigurarea securităţii cibermetice şi confidenţialitatea datelor,

·         modernizarea unităţilor medicale,

·         dezvoltarea centrelor de educaţie şi formare profesională,

·         stabilitatea resurselor umane prin crearea de locuri de muncă etc.

 

C. PROGRAMUL DE LUCRU al comitetului tehnic român
 

Programul de standardizare naţională pentru anul 2017 include adoptarea standardelor internaţionale elaborate în cadrul ISO/TC 268, în versiune română. Toate standardele române publicate se includ automat în ciclul de mentenanţă al standardelor. Membrii comitetului tehnic român vor analiza periodic patrimoniul de standarde în vederea corelării cu stadiul tehnicii şi necesităţile utilizatorilor.

 

D. BENEFICII obţinute de UTILIZATORII DE STANDARDE
 

Utilizarea standardelor elaborate în cadrul acestui comitet tehnic facilitează:

–        înţelegerea şi unificarea termenilor de referinţă;

–        evaluarea şi optimizarea performanţelor;

–        identificarea zonelor în care este posibilă îmbunătăţirea;

–        analiza riscurilor şi planificarea resurselor necesare pe termen lung;

–         relaţiile între furnizorii interni/externi şi clienţii acestora etc.

 

 

 

 

Vă mulţumim anticipat pentru colaborare !

Anunțuri

Familia de standarde ISO 9000 mereu în actualitate

Managementul calităţii este un fenomen recent, dar important pentru o organizaţie. Implementarea acestuia asigură o bună calitate a produselor şi serviciilor oferite de o organizaţie. Planificarea, efectuarea, verificarea şi acţionarea este ciclul care permite unei organizaţii să se asigure că procesele sunt gestionate eficient şi că oportunităţile de îmbunătăţire sunt determinate corect. Managementul calităţii se concentrează nu numai pe calitatea produsului sau serviciului, ci şi pe mijloacele necesare pentru a o obţine.

Familia de standarde ISO 9000 se referă la numeroase aspecte ale managementului calităţii şi conţine unele dintre cele mai utilizate standarde ale Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO). Aceste standarde oferă orientarea şi instrumentele necesare companiilor şi organizaţiilor care vor să se asigure că produsele şi serviciile lor îndeplinesc întotdeauna cerinţele clienţilor.

Din această familie de standarde privind managementul calităţii fac parte următoarele:

  • SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
  • SR EN ISO 9004:2010 – Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii
  • SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular
  • SR ISO 10015:2000 – Managementul calităţii. Linii directoare pentru instruire
  • SR ISO/TR 10013:2003 – Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii
  • SR EN ISO 10012:2004 – Sisteme de management al măsurării. Cerinţe pentru procese şi echipamente de măsurare
  • SR ISO 10002:2015 – Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru tratarea reclamaţiilor în cadrul organizaţiilor
  • SR ISO/TR 10017:2005 – Îndrumări referitoare la utilizarea tehnicilor statistice pentru ISO 9001:2000
  • SR ISO 10006:2005 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru managementul calităţii în proiecte
  • SR ISO 10019:2006 – Linii directoare pentru selectarea consultanţilor în sisteme de management al calităţii şi pentru utilizarea serviciilor acestora
  • SR ISO 10005:2007 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru planurile calităţii
  • SR ISO 10014:2007 – Managementul calităţii. Linii directoare pentru realizarea beneficiilor economice şi financiare
  • SR ISO 10001:2008 – Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru coduri de conduită în organizaţii
  • SR ISO 10003:2008 – Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru soluţionarea litigiilor în afara organizaţiilor
  • SR EN ISO 19011:2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management
  • SR ISO 10004:2013 – Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru monitorizare şi măsurare

Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) a elaborate mai multe standarde de susţinere, care se utilizează împreună cu SR EN ISO 9001. Scopul acestor standarde este acela de a duce mai departe, într-un mediu de afaceri, cele mai bune practici pentru furnizarea de servicii şi produse de calitate.

ASRO a realizat o colecţie cu standardele citate mai sus, denumită ,,Managementul calităţii”. Colecţia sau standardele independente pot fi comandate la vanzari@asro.ro.

Din cuprinsul revistei „Standardizarea” din luna august 2017:

STANDARDIZAREA ROMÂNĂ

 • Întrunirea grupului IEC/TC 65/SC 65 E/WG 9august
 • Camere curate și medii controlate

LEGISLAŢIE ŞI STANDARDIZARE

 • Noutăți legislative apărute în luna august 2017

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

 • Programul European de Standardizare 2017
 • Talasoterapia și standardizarea

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

 • Standarde pentru o agricultură durabilă
 • Agricultura de mâine
 • Agricultura de precizie
 • Agricultura de precizie cu firma John Deere
 • Adaptarea agriculturii din Bahamas
 • Un nou standard pentru sisteme de management destinat unităților de învățământ