Asociaţia de Standardizare din România

ETSI lansează metode de încercare pentru îmbunătăţirea calităţii qos în prezenţa zgomotului de fond

Zgomotul de fond reprezintă o problemă pentru telecomunicaţii şi trebuie luat în considerare în proiectarea terminalelor. Cu cât calitatea vorbirii este mai ridicată, de exemplu în bandă largă sau în bandă largă de telefonie, cu atât este mai importantă optimizarea terminalelor.

Pentru a rezolva această problemă, comitetul tehnic al ETSI privind calitatea transmisiei de difuzare şi multimedia (TC STQ) a publicat recent metode de încercare pentru a evalua obiectiv performanţa terminalelor de super bandă largă şi bandă completă pentru comunicarea vocală în prezenţa zgomotului de fond. ETSI TS 103 281 oferă metode şi modele de încercare pentru evaluarea serviciilor de conversaţie pentru teleconferinţe şi aplicaţii audio-vizuale. Acesta include codec-uri de ultimă generaţie, pierderi obişnuite de pachete de comunicaţii şi condiţii de bruiaj şi înregistrări în receptor, în setul cu cască, în modul mâini libere şi în modul mâini-libere pentru autovehicule. Pentru a analiza diferiţii parametri care influenţează calitatea vorbirii, noua specificaţie ETSI ia în considerare calitatea discursului, calitatea transmisiei zgomotului de fond şi calitatea generală. Modelele obiective descrise în TS 103 281 se bazează pe un studiu subiectiv gigantic, realizat cu vorbitori americani, germani şi chinezi (mandarin). Precizia de predicţie a modelelor este mai mare decât majoritatea modelelor prezente pe piaţă, fapt dovedit de rezultatele validării furnizate de standardul ETSI.

„Industria de telefonie mobilă a solicitat aceste metode de testare”, spune Hans Wilhelm Gierlich, preşedintele comitetului tehnic ETSI STQ.

Comitetul STQ continuă să lucreze pentru a dezvolta metodologii, configuraţii de încercare şi cerinţe pentru evaluarea performanţelor dispozitivelor care se poartă ca îmbrăcăminte pentru comunicarea vocală. Evaluarea performanţei dispozitivelor de asistenţă vocală, de exemplu pentru utilizarea în IoT, precum şi simularea caracteristicilor zgomotului de cameră şi de fond în medii de laborator progresează, se aşteaptă noi specificaţii în 2018. Grupul lucrează, de asemenea, pe o specificaţie care vizează îmbunătăţirea calităţii ascultării pentru persoanele cu deficienţe de auz. Specificaţia va defini cerinţele şi metodele de măsurare pentru a evalua impactul diferitelor deficienţe de transmisie asupra inteligibilităţii, precum şi un model de evaluare obiectivă a înţelegerii vorbirii. Se preconizează că va fi publicată în cursul acestui an.

Lista standarde

Sunteți producători sau iubitori de biciclete? Vă așteptăm să lucrăm împreună

Odată cu extinderea utilizării bicicletelor se simte nevoia de reguli tehnice care să conducă la o cât mai bună siguranță a utilizatorilor. Aceste reguli tehnice sunt cuprinse în standarde. De aceea, comitetului ASRO/CT 78 –Vehicule rutiere își extinde domeniul de activitate, ocupându-se de acum și de standardele de biciclete elaborate în cadrul comitetului tehnic european (CEN/TC 333) și celui internațional (ISO/TC 149).

În momentul de față, în patrimoniul ASRO/CT 78 există 31 de standarde de biciclete, din care 17 sunt adoptări prin anunț ale standardelor europene, restul fiind standarde române originale.

La nivel internațional și european se încearcă să se elaboreze specificațiile și standardele privind bicicletele, ceea ce reprezintă un beneficiu, deoarece dacă fiecare țară are norme naționale diferite cu privire la cerințele tehnice ale bicicletelor, acest lucru duce la dificultăți pentru exporturi și la un cost suplimentar pentru producătorii și importatorii care trebuie să-și adapteze bicicletele la regulile locale.

Prin activitățile comitetelor tehnice naționale, europene și internaționale, piața va beneficia de standardele care să contribuie la asigurarea unor biciclete mai sigure, mai confortabile și corespunzătoare din punct de vedere al performanței și comportamentului în utilizare.

Obiectivele activității de standardizare în acest domeniu sunt:

 • îmbunătățirea siguranței bicicletelor,
 • asigurarea performanțelor corespunzătoare ale bicicletelor și componentelor lor, prin stabilirea unor limite pe care producătorii trebuie să le îndeplinească.
 • furnizarea unor reguli comune în încercare/testare a bicicletelor prin care să se verifice și să se măsoare limitele specificate.,
 • minimizarea obstacolelor din calea comerțului internațional.

Avantajele participării la activitatea de standardizare sunt:

 • Accesul din timp la informațiile privind soluțiile propuse în standarde, care ajută factorii interesați în previzionarea schimbărilor ce vor fi necesare din punct de vedere tehnologic, cât și a cheltuielilor generate de acestea, astfel încât, încă din momentul în care standardul intră pe piață agentul economic să poată fi competitiv;
 • Posibilitatea de a influența conținutul tehnic al standardelor, în funcție de interesele dictate de criteriile de competitivitate: preț, posibilități tehnologice ş.a.;
 • Minimalizarea riscurilor de a porni activități de cercetare și dezvoltare în direcții care nu sunt cerute de piață, știut fiind că inițierea elaborării de noi standarde este, în general, o urmare a cerinței pieței;
 • Posibilitatea de a realiza și de a întreține contacte directe cu specialiști din țară și din străinătate din domeniu, de a face schimb de informații și chiar de a demara colaborări pe domeniul de interes;
 • Posibilitatea de a interacționa cu potențialii colaboratori, știut fiind faptul că din comitetele tehnice fac parte reprezentanți atât ai producătorilor și autorităților, cât și ai utilizatorilor și consumatorilor.

Dacă sunteți interesați de activitatea ASRO/CT 78 –Vehicule rutiere puteți solicita informații detaliate de la dna Daniela Lulea (daniela.lulea@asro.ro), expertul ASRO care coordonează acest comitet tehnic.

 

ISO tocmai a publicat noua ediție a standardului ISO 22000

Cu peste două sute de boli transmise prin lanțul alimentar, este clar că producția alimentară sigură și durabilă este una dintre cele mai mari provocări. Globalizarea comerțului cu alimente complică și mai mult siguranța alimentară, iar noua ediție a standardului, ISO 22000:2018, Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar reprezintă un răspuns util la aceste provocări.

Menținerea siguranței alimentelor de la fermă până la furculiță prin asigurarea practicilor de igienă și a trasabilității la fiecare pas al lanțului de aprovizionare sunt sarcini esențiale pentru industria alimentară.

Standardul ISO 22000:2018 stabilește cerințele pentru un sistem de management al siguranței alimentelor. Acesta definește ce trebuie să facă o organizație pentru a-și demonstra capacitatea de a controla pericolele legate de siguranța alimentară și de a se asigura că alimentele sunt sigure pentru consum.

Beneficiile implementării standardului includ:

 • abilitatea de a furniza în mod consecvent produse și servicii legate de produsele alimentare care sunt sigure și îndeplinesc cerințele de reglementare,
 • îmbunătățirea gestionării riscurilor în procesele de siguranță alimentară,
 • demonstrarea unor legături puternice cu Codex Alimentarius al Organizației Națiunilor Unite, care elaborează orientări privind siguranța alimentară pentru guverne.

Siguranța alimentelor vizează prevenirea, eliminarea și controlul pericolelor alimentare, de la locul de producție până la punctul de consum. Deoarece pericolele legate de siguranța alimentului pot fi introduse în orice etapă a procesului, fiecare companie din lanțul de aprovizionare cu alimente trebuie să exercite controale adecvate ale pericolelor. De fapt, siguranța alimentelor poate fi menținută doar prin eforturile combinate ale tuturor părților: guverne, producători, comercianți cu amănuntul și consumatori finali.

Destinat tuturor organizațiilor din industria alimentară și a hranei pentru animale, indiferent de dimensiune sau sector, ISO 22000: 2018 transformă managementul siguranței alimentare într-un proces continuu de îmbunătățire, având o abordare preventivă a siguranței alimentelor, ajutând la identificarea, prevenirea și reducerea pericolelor produse de alimente în lanțurile alimentare și furaje.

Noua ediție aduce claritate pentru mii de companii din întreaga lume care au folosit deja standardul.

Ultimele sale îmbunătățiri includ:

 • adoptarea structurii la nivel înalt, structură comună tuturor standardelor sistemului de management ISO, ajutând astfel organizațiile să combine la un moment dat ISO 22000 cu alte sisteme de management (cum ar fi ISO 9001 sau ISO 14001),
 • noua abordare a riscului – ca un concept vital în afacerile din domeniul alimentar – care face distincția între riscul de la nivelul operațional și cel de la nivelul de acțiune al sistemului de management,
 • legături puternice cu Codex Alimentarius, un grup alimentar al Organizației Națiunilor Unite care dezvoltă orientări privind siguranța alimentară pentru guverne.

Noul standard oferă un control dinamic al pericolelor legate de siguranța alimentară, combinând următoarele elemente-cheie recunoscute: comunicarea interactivă, managementul sistemelor, programele prealabile (PRPs) și principiile analizei riscurilor și punctelor de control critice (HACCP).

ISO 22000:2018 va fi adoptat ca standard român în decembrie 2018

ISO 22000:2018 poate fi achiziționat de la ASRO.