Asociaţia de Standardizare din România

Familia de standarde ISO 9000 mereu în actualitate

Managementul calităţii este un fenomen recent, dar important pentru o organizaţie. Implementarea acestuia asigură o bună calitate a produselor şi serviciilor oferite de o organizaţie. Planificarea, efectuarea, verificarea şi acţionarea este ciclul care permite unei organizaţii să se asigure că procesele sunt gestionate eficient şi că oportunităţile de îmbunătăţire sunt determinate corect. Managementul calităţii se concentrează nu numai pe calitatea produsului sau serviciului, ci şi pe mijloacele necesare pentru a o obţine.

Familia de standarde ISO 9000 se referă la numeroase aspecte ale managementului calităţii şi conţine unele dintre cele mai utilizate standarde ale Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO). Aceste standarde oferă orientarea şi instrumentele necesare companiilor şi organizaţiilor care vor să se asigure că produsele şi serviciile lor îndeplinesc întotdeauna cerinţele clienţilor.

Din această familie de standarde privind managementul calităţii fac parte următoarele:

  • SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
  • SR EN ISO 9004:2010 – Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii
  • SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular
  • SR ISO 10015:2000 – Managementul calităţii. Linii directoare pentru instruire
  • SR ISO/TR 10013:2003 – Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii
  • SR EN ISO 10012:2004 – Sisteme de management al măsurării. Cerinţe pentru procese şi echipamente de măsurare
  • SR ISO 10002:2015 – Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru tratarea reclamaţiilor în cadrul organizaţiilor
  • SR ISO/TR 10017:2005 – Îndrumări referitoare la utilizarea tehnicilor statistice pentru ISO 9001:2000
  • SR ISO 10006:2005 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru managementul calităţii în proiecte
  • SR ISO 10019:2006 – Linii directoare pentru selectarea consultanţilor în sisteme de management al calităţii şi pentru utilizarea serviciilor acestora
  • SR ISO 10005:2007 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru planurile calităţii
  • SR ISO 10014:2007 – Managementul calităţii. Linii directoare pentru realizarea beneficiilor economice şi financiare
  • SR ISO 10001:2008 – Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru coduri de conduită în organizaţii
  • SR ISO 10003:2008 – Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru soluţionarea litigiilor în afara organizaţiilor
  • SR EN ISO 19011:2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management
  • SR ISO 10004:2013 – Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru monitorizare şi măsurare

Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) a elaborate mai multe standarde de susţinere, care se utilizează împreună cu SR EN ISO 9001. Scopul acestor standarde este acela de a duce mai departe, într-un mediu de afaceri, cele mai bune practici pentru furnizarea de servicii şi produse de calitate.

ASRO a realizat o colecţie cu standardele citate mai sus, denumită ,,Managementul calităţii”. Colecţia sau standardele independente pot fi comandate la vanzari@asro.ro.

Anunțuri

Din cuprinsul revistei „Standardizarea” din luna august 2017:

STANDARDIZAREA ROMÂNĂ

 • Întrunirea grupului IEC/TC 65/SC 65 E/WG 9august
 • Camere curate și medii controlate

LEGISLAŢIE ŞI STANDARDIZARE

 • Noutăți legislative apărute în luna august 2017

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

 • Programul European de Standardizare 2017
 • Talasoterapia și standardizarea

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

 • Standarde pentru o agricultură durabilă
 • Agricultura de mâine
 • Agricultura de precizie
 • Agricultura de precizie cu firma John Deere
 • Adaptarea agriculturii din Bahamas
 • Un nou standard pentru sisteme de management destinat unităților de învățământ

Au fost publicate versiunile române ale standardelor referitoare la specificațiile produselor termoizolante pentru clădiri.

Standardele pentru care s-au publicat versiunile române se referă la specificațiile pentru vată minerală, polistiren expandat (EPS), spumă de polistiren extrudat (XPS), spumă rigidă de poliuretan (PU), spumă fenolică (PF), sticlă celulară (CG), vată de lemn (WW), panou de perlit (EPB), plută expandată (ICB) și fibre de lemn (WF).

Cele 10 standarde sunt:

SR EN 13162+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificație

SR EN 13163+A2:2016, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificație

SR EN 13164+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificație

SR EN 13165+A2:2016, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificație

SR EN 13166+A2:2016, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificație

SR EN 13167+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificație

SR EN 13168+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificație

SR EN 13169+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din panou de perlit expandat (EPB). Specificație

SR EN 13170+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB).Specificație

SR EN 13171+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificație