Asociaţia de Standardizare din România
Reclame

În centrul unei afaceri de succes stă grija fața de clienți !

Rațiunea existenței și funcționării oricărei afaceri constă, în primul rând, în a avea cât mai mulți clienți care să fie satisfăcuți de calitatea produselor și serviciilor achiziționate, dar și de calitatea relației cu furnizorul acestora. Acolo unde și atunci când se ajunge la această situație ideală, managerii afacerii pot fi siguri că-și vor recupera investițiile și vor obține chiar profit, întrucât clienții mulțumiți vor reveni și, uneori, chiar vor aduce noi clienți.

ASRO vă oferă următoarele două produse necesare pentru creșterea satisfacției clienților:

qqqqEvaluarea satisfacției clienților. Tehnici, metode, instrumente

Cartea Evaluarea satisfacției clienților. Tehnici, metode, instrumente prezintă toate informațiile necesare oricărei organizații care dorește să aibă succes pe piață și să devină tot mai competitivă prin satisfacerea cerințelor clienților ei, reali și potențiali. Ea a fost inspirată de practicile celor mai competitive întreprinderi din Uniunea Europeană și SUA.

Pentru a avea succes pe piață, orice întreprindere ar trebui să-și concentreze eforturile, în primul rând, spre colectarea, analizarea, înțelegerea, cunoașterea și satisfacerea cerințelor, necesităților și așteptărilor tuturor clienților săi, curenți și potențiali.

Evaluarea satisfacției clienților – efectuată periodic, cât mai detaliat și mai relevant posibil – ar trebui să reprezinte un obiectiv permanent pe termen mediu-lung al oricărei organizații, realizabil prin măsurarea periodică a valorii indicatorului <gradul de satisfacție a clientului>, prin includerea acestuia printre indicatorii de bază ai întreprinderii și prin corelarea evoluției acestuia cu evoluțiile altor indicatori (cifră de afaceri, segment de piață, profit, rata profitului, etc.).

Autori:  prof. univ. dr. ing. Nicolae-George DRĂGULĂNESCU,

                ec. Cosmina Voichița MESEȘAN

Preț: 24,99 lei (TVA inclus).

 

 

        qqqq         

          Grija pentru clienți

Pachetul Grija pentru clienți este un pachet complet care vă ajută la gestionarea relațiilor cu clienții având în centrul său satisfacția clienților, element de bază în creșterea unei afaceri.

Pachetul cuprinde, pe lângă cartea Evaluarea satisfacției clienților. Tehnici, metode instrumente prezentată mai sus și cele patru standarde internaționale care au ca domeniu de aplicare satisfacția clienților și anume:

 • SR ISO 10001:2008 – Managementul calității. Satisfacția clientului. Linii directoare pentru coduri de conduită în organizații, standard care furnizează îndrumări pentru planificarea, proiectarea, dezvoltarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea codurilor de conduită pentru a obține satisfacția clientului.
 • SR ISO 10002:20015 – Managementul calității. Satisfacția clientului. Linii directoare pentru tratarea reclamațiilor în cadrul organizațiilor, standard care îndrumări pentru proiectarea și implementarea unui proces eficace și eficient de tratare a reclamațiilor pentru toate tipurile de activități, comerciale și necomerciale, inclusiv cele referitoare la comerțul electronic.
 • SR ISO 10003:2008 – Managementul calității. Satisfacția clientului. Linii directoare pentru soluționarea litigiilor în afara organizațiilor, standard furnizează organizațiilor îndrumări pentru planificarea, proiectarea, dezvoltarea, operarea, menținerea și îmbunătățirea soluționării externe, eficiente și eficace, a litigiilor referitoare la reclamațiile în legătură cu produsele.
 • SR ISO 10004:2013 – Managementul calității. Satisfacția clientului. Linii directoare pentru monitorizare și măsurare, standard care furnizează îndrumări referitoare la monitorizarea și măsurarea satisfacției clientului.

Preț pachet: 287 lei (TVA inclus)

Comenzile se transmit la: vanzari@asro.ro

 

Reclame

Deveniți membrii ai comitetului tehnic ASRO/CT 319, Informatică medicală!

Informatica medicală este un domeniu în plină dezvoltare, care necesită tot mai multă pregătire specifică atât pentru medici, cât și pentru ingineri. Având în vedere evoluția acestui domeniu și complexitatea lui, la nivel internațional și european s-au elaborat standarde care să conducă la un limbaj comun și la un grad de compatibilitate ridicat al elementelor specifice informaticii medicale.

Aceste standarde trebuie lucrate în echipe mixte formate din medici, informaticieni, electroniști care să contribuie cu experiența lor la elaborarea standardelor naționale, europene și internaționale.

ASRO/CT 319, Informatică medicală în momentul de față are activitatea suspendată, dar se dorește revigorarea lui prin mărirea numărului de membri reprezentativi pentru acest domeniu.

Standardele din acest domeniu sunt specifice pentru informații și comunicații (TIC) în domeniul sănătății și au rolul a promova interoperabilitatea între sistemele independente, coerența informațiilor și a datelor privind sănătatea.

Aceste standarde au un rol vital în a permite sistemelor informatice de sănătate să colecteze informații, să le schimbe, să asigure protecția securității și a confidențialității, în timp ce sunt disponibile pe scară largă pentru accesul autorizat al diverșilor utilizatori, cum ar fi organizații furnizoare de servicii de sănătate, practicieni individuali, finanțatori, autorități de reglementare, beneficiari ai serviciilor de sănătate etc.

Dezvoltarea și extinderea utilizării informaticii medicale conduce la:

 • Îmbunătățirea calității și a securității îngrijirii;
 • Creșterea eficienței, productivității și rentabilității furnizării serviciilor de sănătate;
 • Îmbunătățirea accesului la îngrijire – în special pentru cei din comunitățile izolate;
 • O politică de sănătate mai bine informată și o planificare mai eficientă a serviciilor de sănătate;
 • Creșterea sprijinului pentru practici bazate pe dovezi.

Întrucât serviciile de sănătate devin globale, și serviciile din cadrul sistemelor de sănătate diferite trebuie să fie capabile să interacționeze reciproc și să schimbe eficient datele și informațiile legate de sănătate. Standardele de informatică medicală sunt esențiale pentru a răspunde acestei nevoi.

Mereu spunem că membrii în comitetele tehnice sunt factorii interesați din domeniul respectiv. Care sunt factorii interesați în domeniul informaticii medicale? Aceștia sunt:

 • Instituții academice și de cercetare din domeniul informaticii de sănătate;
 • Agenții publice/guvernamentale cu programe bazate pe eHealth sau responsabile de elaborarea și/ au implementarea politicii privind informatica medicală;
 • Autorități de reglementare și certificare a produselor și sistemelor de furnizare a serviciilor de sănătate;
 • Furnizori de servicii de sănătate și practicieni clinici (ca utilizatori);
 • Manageri de informații în domeniul sănătății;
 • Finanțatori ai serviciilor de sănătate – inclusiv asiguratori de sănătate, organizații neguvernamentale etc;
 • Cercetători clinici și din industria farmaceutică;
 • Dezvoltatori, furnizori și integratori de sisteme informatice de sănătate (HIS), de aplicații și servicii;
 • Furnizorii de sisteme și servicii de informații și comunicații de sprijin, inclusiv soluții wireless și mobile, dispozitive medicale și tehnologii medicale asociate;

Comunicarea eficientă cu aceste grupuri de părți interesate este una dintre provocările majore pentru standardizarea în domeniul informaticii medicale, atât în ceea ce privește elaborarea acestor standarde, cât și comunicarea privind importanța implementării lor.

Vă așteptăm să dezvoltăm împreună aceste domeniu!

 

 

Și examinările distructive sunt standardizate…..

Standardul SR EN ISO 9017:2018, Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la rupere, a cărui versiune română a fost de curând publicată specifică dimensiunile epruvetelor și procedurile pentru efectuarea încercărilor de rupere, pentru a se obține informații despre tipurile, dimensiunile și distribuția imperfecțiunilor interne, cum sunt suflurile, fisurile, lipsa de topire, lipsa de pătrundere și incluziunile solide pe suprafața de rupere.

Acest document se aplică tuturor formelor de produse din materiale metalice cu o grosime mai mare sau egală cu 2 mm, îmbinate prin orice procedeu de sudare prin topire.

Ca orice standard de încercări și acesta prezintă principiul metodei de încercare, simbolurile și termenii abreviați, modul de prelevare, de marcare și de pregătire a epruvetelor pentru oțeluri și alte materiale metalice. De asemenea,  sunt prezentate în detaliu procedurile de încercare în cazul sudurilor cap la cap și al sudurilor în colț. Standardul cuprinde atât cerințele privind raportul de încercare, cât și un exemplu de formular de raport de încercare

Acest standard înlocuiește SR EN ISO 9017:2014.