Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2008 » noiembrie

Arhive lunare: noiembrie 2008

Reclame

ISO 9001:2008 Quality management systems. Requirements

ISO 9001:2008 Quality management systems. Requirements (Sisteme de management al calităţii. Cerinţe) stabileşte cerinţele pentru sistemul de management al unei organizaţii care doreşte să demonstreze abilitatea de a furniza constant un produs/serviciu conform cerinţelor clienţilor şi cerinţelor legale  şi care vizează creşterea satisfacţiei clienţilor prin aplicarea efectivă a sistemului, inclusiv a îmbunătăţirii continui a sistemului.

Aceasta este a patra ediţie a standardului. Dacă ediţia a treia a acestui standard a prezentat o modificare radicală a abordării sistemelor calităţii, trecându-se de la asigurarea calităţii la managementul calităţii, această  nouă ediţie aduce clarificarea cerinţelor standardului, clarificare bazată pe opt ani de experienţă a implementării standardului în întreaga lume (circa un milion de certificate în 170 de ţări). De asemenea, s-au introdus schimbări care să conducă la corelarea cu cerinţele lui ISO 14001, referenţialul pentru sisteme de management de mediu, în vederea asigurării unui standard pentru un sistem de management al calităţii cât mai bine pregătit pentru implementarea sistemelor integrate de management.

Toate cerinţele standardului internaţional ISO 9001:2008 sunt generale şi sunt prevăzute pentru a fi aplicabile oricărei organizaţii, indiferent de tip, mărime şi produse furnizate.  Dacă o cerinţă  a lui ISO 9001 nu poate fi aplicată datorită naturii organizaţiei şi produselor sale, aceasta poate fi exclusă, însă cererea de conformitate cu ISO 9001:2008 nu este acceptată decât dacă aceste excluderi se limitează la cerinţele din articolul 7 şi nu afectează abilitatea sau responsabilitatea organizaţiilor de a furniza produse care asigură conformitatea cu  cerinţele clienţilor şi cele legale.

În ceea ce priveşte validitatea certificatelor, s-a stabilit că după un an de la publicarea noului ISO 9001:2008 orice certificat emis (certificări noi sau recertificări) trebuie să fie în conformitate cu ISO 9001:2008. Iar după doi ani nici un certificat de conformitate cu ISO 9001:2000 nu va mai fi valid.

Publicarea standardului va avea următorul grafic:

15.11. 2008 este data anunţată de ISO pentru publicarea standardului internaţional ISO 9001:2008;

19.11.2008 este data anunţată de CEN pentru publicarea standardului european EN ISO 9001:2008;

25.11.2008 este data în care comitetul tehnic român CT 65 – Managementul calităţii şi asigurarea calităţii va discuta versiunea română a standardului ISO 9001:2008.

Pentru întocmirea documentaţiilor în limba română pentru certificarea sistemelor de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 poate fi folosită doar versiunea română aprobată de ASRO, care este organismul naţional de standardizare deţinător al drepturilor de autor asupra standardelor europene şi internaţionale emise de organizaţiile de standardizare la care este membru ISO/CEI şi CEN/CENELEC.

Ca urmare a documentelor internaţionale şi a Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, dacă se achiziţionează un standard internaţional, european sau străin adoptat ca standard român fără elaborarea versiunii oficiale în limba română, sau un standard neadoptat ca standard român acesta poate fi utilizat pentru: documentare şi informare, completarea bibliotecii, implementare în cadrul organizaţiei în versiunea achiziţionată (în limba engleză, franceză, germană sau rusă), aplicare în producţia şi procesele din cadrul organizaţiei, ca referenţial într-un contract, procedură sau alt fel de documentaţie.

Fără acordul prealabil expres al ASRO, standardul nu poate fi reprodus în alte documente sau multiplicat pentru difuzare către terţi, standardul sau părţi ale acestuia nu pot fi traduse pentru a fi comunicate public în publicaţii, format electronic sau verbal sau pentru a se constitui parte a unor opere derivate, cum ar fi cursuri de formare profesională, baze de date, publicaţii şi documentaţii de specialitate.

Nerespectarea drepturilor de autor asupra standardelor se sancţionează conform Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul  de autor şi drepturile conexe.

OG 39/1998, privind activitatea de standardizare naţională în România aprobată şi completată de Legea nr. 355/2002 prevede la Art. 71, punctul m) precizează că „prestarea de servicii de consultanţă, expertiză, instruire, transfer de cunoştinţe, asistenţă tehnică şi altele asemenea în domeniul standardizării” sunt drepturi exclusive ale ASRO.

În acest context, precizăm că pentru interpretarea prevederilor standardului vă puteţi adresa la ASRO care, în calitate de membru ISO/CEI şi CEN/CENELEC, este elaborator al standardului şi, în România, este singurul care poate face precizările necesare în vederea unei interpretări corecte a conţinutului standardului SR EN ISO 9001:2008.

Pentru o mai bună înţelegere a modificărilor făcute de noua versiune a standardului, ASRO va face prezentări ale acestora după un program de seminarii susţinute la sediul ASRO şi al Camerelor de Comerţ judeţene care deţin un centru de informare în domeniul standardizării, program ce se va anunţa în timp util.

La cererea organizaţiilor interesate pot fi organizate prezentări ale noutăţilor din SR EN ISO 9001:2008 pe baze contractuale în alte locaţii decât cele precizate.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

Reclame

ISO a publicat noua ediţie a standardului pentru Sistemele de Management al calităţii ISO 9001:2008

Vineri 14 noiembrie 2008, ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare) a publicat cea mai recentă ediţie a standardului pentru sistemul de management al calităţii ISO 9001:2008, Quality management system – Requirements (Sisteme de management al calităţii. Cerinţe). Aceasta este cea de a patra ediţie a acestui standard, cunoscut şi aplicat în 175 de ţări, începând cu anul 1987, când a fost elabotată prima ediţie.

La realizarea actualei ediţii a standardului ISO 9001 au fost primite observaţii din 175 de ţări, şi a fost luată în considerare experienţa de implementare a peste un milion de organizaţii. Pentru actuala ediţie a ISO 9001, cuvintele de ordine au fost clarificarea cerinţelor standardului, bazate pe opt ani de experienţă în implementarea ediţiei anterioare, şi corelarea cu cerinţele lui ISO 14001, referenţialul pentru sisteme de management de mediu, în vederea asigurării unui standard pentru sistem de management al calităţii cât mai bine pregătit pentru implementarea sistemelor integrate de management.

Şedinţele ISO/TC 76, comitet tehnic din cadrul ISO responsabil cu standardele din familia ISO 9000 (18 standarde în prezent), dedicate revizuirii lui ISO 9000 au reunit nu mai puţin de 80 de ţări participante, inclusiv România, prin organismul naţional de standardizare ASRO, şi 19 organizaţii internaţionale sau regionale, plus alţi experţi tehnici independenţi.

Deşi cele peste 600 de observaţii primite au consumat zile întregi de dezbateri aprinse, modificările încorporate în ISO 9001 sunt puţine ca număr, dar cu impact asupra sistemelor de management existente.

Majoritatea modificărilor incluse sunt în note explicative tocmai pentru a se evita introducerea de noi cerinţe, în practica standardizării fiind cunoscut faptul că notele au caracter de recomandare.

În data de 19 noiembrie 2008 noua ediţie a standardului pentru sisteme de management va deveni standard european sub titulatura EN ISO 9001:2008 – Quality management system – Requirements.

ASRO/CT 56, Managementul calităţii şi asigurarea calităţii, comitet tehnic oglindă al ISO/TC 76 se va reuni în data de 25 noiembrie a.c. pentru a discuta varianta în limba română a ISO 9001:2008. Data aprobării ca standard român (SR) a ISO 9001:2008 va fi comunicată ulterior.

Pentru informaţii suplimentare puteţi utiliza site-ul www.asro.ro sau să vă adresaţi la: marketing@asro.ro.

Rolul standardizarii

Standardizarea este recunoscută astăzi ca fiind disciplina esenţială pentru toţi agenţii economici, care trebuie să depună eforturi pentru cunoaşterea motivaţiilor şi a implicaţiilor acesteia. Acum 20 de ani standardizarea era un domeniu rezervat doar câtorva specialişti. Astăzi, companiile au preluat standardizarea ca un element tehnic şi comercial major. Ele conştientizează faptul că trebuie să joace un rol activ în acest domeniu sau să fie gata să accepte standardizarea care se desfăşoară fără contribuţia lor sau fără luarea în considerare a intereselor lor. Mai mulţi factori au contribuit la definirea acestei tendinţe:

Integrarea economică a Europei

Paşii alerţi spre integrarea economică europeană şi decizia Comisiei CE de a da standardelor o valoare decisivă în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor şi a serviciilor în cadrul Uniunii au condus la rolul cheie pe care îl joacă instrumentul normativ. Concurenţa în creştere şi specializarea pe care le determină vor conduce la o dezvoltare majoră a schimburilor în cadrul Pieţei Unice. Aceste schimburi trebuie să se conformeze anumitor reguli. Comisia şi-a limitat rolul prin afirmarea obiectivelor – cerinţele esenţiale – lăsând agenţilor economici, implicaţi în elaborarea standardelor, posibilitatea de a specifica modalităţile şi mijloacele de atingere a obiectivelor.

Cerinţa calităţii

Apărută în anii ’50, cerinţa calităţii a dobândit o importanţă crescută şi se evidenţiază din ce în ce mai mult ca un factor determinant al competitivităţii. Dacă astăzi este uşor să compari preţuri, este mult mai dificil să compari nivele de calitate. Existenţa unui sistem de calitate de referinţă, recunoscut unanim, reprezintă un instrument preţios de clarificare. Acesta este rolul exact al standardelor.

Evoluţia tehnică şi tehnologică

Un alt factor pozitiv pentru expansiunea standardizării este apariţia noilor tehnici şi tehnologii. Toate tehnicile privind informaţia, prelucrarea şi transmiterea la distanţă a acesteia (prelucrarea datelor, telecomunicaţiile, căile de informaţii etc.) implică stabilirea reţelelor. În ceea ce priveşte alte tehnici bazate pe reţele (transmisii electronice), dezvoltarea acestora depinde de acceptul utilizatorilor în privinţa regulilor comune care facilitează interoperabilitatea. Într-o economie a ţărilor dezvoltate, aceste tehnici joacă un rol considerabil, fapt atestat, spre exemplu, de expansiunea ridicată a Electronic Data Interchange (EDI).