Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2008 » decembrie

Arhive lunare: decembrie 2008

Reclame

ISO lansează un nou videoclip: Familia ISO 9000 – Sisteme de management al calităţii

Odată cu publicarea noii ediţii a standardului ISO 9001, ISO a lansat un videoclip în care diferiţi utilizatori (provenind din organizaţii precum: o multinaţională, o organizaţie umanitară şi un departament de poliţie) împărtăşesc din propriile lor experienţe, demonstrând încă odată larga aplicabilitate a lui ISO 9001.

Secretarul general al ISO, dl. Alan Bryden a precizat: „De fiecare dată când este menţionată familia ISO 9000, de obicei este accentuată partea de certificare. Acest videoclip se desprinde de acest tipar, punându-se accentul pe celelalte aspecte ale lui ISO 9000: implicarea managementului, orientarea către client, îmbunătăţirea continuă, transferul de cunoştinţe, reducerea costurilor, precum şi asupra celor opt principii ale managementului calităţii”.

Acest videoclip poate fi descărcat în mod gratuit de pe siteul ISO în format Windows Media Video sau accesând acest link direct.

Articolul publicat de ISO cu această ocazie poate fi găsit aici.

Reclame

A apărut SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

La numai două săptămâni după apariţia noii ediţii a standardului internaţional ISO 9001:2008, comitetul tehnic „CT 56Managementul calităţii şi asigurarea calităţii” a adoptat standardul internaţional ca standard român,

SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

Familia de standarde ISO 9000 a fost elaborată pentru a ajuta organizaţiile, indiferent de tip, mărime şi produsul furnizat, să proiecteze, să implementeze şi să conducă eficace sistemele de management al calităţii. Cea de a patra ediţie a standardului ISO 9001 anulează şi înlocuieşte ediţia a treia
(ISO 9001:2000) care a fost modificată pentru a clarifica unele puncte şi pentru a îmbunătăţi compatibilitatea cu ISO 14001:2004.

Standardul SR EN ISO 9001:2008 stabileşte cerinţele pentru sistemul de management al unei organizaţii care doreşte să demonstreze abilitatea de a furniza constant un produs/serviciu conform cerinţelor clienţilor şi cerinţelor legale şi care vizează creşterea satisfacţiei clienţilor prin aplicarea efectivă a sistemului, inclusiv a îmbunătăţirii continue a sistemului.

Dacă ediţia anterioară a acestui standard a prezentat o modificare radicală a abordării sistemelor calităţii, trecându-se de la asigurarea calităţii la managementul calităţii, această nouă ediţie aduce clarificarea cerinţelor standardului, clarificare bazată pe opt ani de experienţă a implementării standardului în întreaga lume (circa un milion de certificate în 170 de ţări). De asemenea, s-au introdus schimbări care să conducă la corelarea cu cerinţele lui ISO 14001, referenţialul pentru sisteme de management de mediu, în vederea asigurării unui standard pentru un sistem de management al calităţii cât mai util pentru activitatea de implementarea sistemelor integrate de management.

Pentru o mai bună înţelegere a modificărilor aduse de noua versiune a standardului, ASRO va organiza o serie de seminarii susţinute atât la sediul ASRO cât şi al Camerelor de Comerţ judeţene care deţin un centru de informare în domeniul standardizării, conform unui program ce va anunţat în timp util.
Primele seminarii vor fi susţinute la Camerele de Comerţ din Galaţi (12.12.2008), Braşov (15.12.2008) şi Bacău (16.12.2008).

La cererea organizaţiilor interesate pot fi organizate prezentări ale noutăţilor din SR EN ISO 9001:2008 pe baze contractuale şi în alte locaţii decât cele precizate.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro.

Pentru comenzi on-line, vă rugăm să accesaţi Magazinul Virtual al ASRO.