Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2009 » ianuarie

Arhive lunare: ianuarie 2009

Reclame

Seminarii ASRO „Standardizare – competitivitate – performanţă”

La numai două săptămâni după apariţia noii ediţii a standardului internaţional ISO 9001:2008, comitetul tehnic CT 56Managementul calităţii şi asigurarea calităţii a adoptat standardul internaţional ca standard român, SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

Familia de standarde ISO 9000 a fost elaborată pentru a ajuta organizaţiile, indiferent de tip, mărime şi produsul furnizat, să proiecteze, să implementeze şi să conducă eficace sistemele de management al calităţii. Cea de a patra ediţie a standardului ISO 9001 anulează şi înlocuieşte ediţia a treia
(ISO 9001:2000) care a fost modificată pentru a clarifica unele puncte şi pentru a îmbunătăţi compatibilitatea cu ISO 14001:2004.

Standardul SR EN ISO 9001:2008 stabileşte cerinţele pentru sistemul de management al unei organizaţii care doreşte să demonstreze abilitatea de a furniza constant un produs/serviciu conform cerinţelor clienţilor şi cerinţelor legale şi care vizează creşterea satisfacţiei clienţilor prin aplicarea efectivă a sistemului, inclusiv a îmbunătăţirii continue a sistemului.

Dacă ediţia anterioară a acestui standard a prezentat o modificare radicală a abordării sistemelor calităţii, trecându-se de la asigurarea calităţii la managementul calităţii, această nouă ediţie aduce clarificarea cerinţelor standardului, clarificare bazată pe opt ani de experienţă a implementării standardului în întreaga lume (circa un milion de certificate în 170 de ţări). De asemenea, s-au introdus schimbări care să conducă la corelarea cu cerinţele lui ISO 14001, referenţialul pentru sisteme de management de mediu, în vederea asigurării unui standard pentru un sistem de management al calităţii cât mai util pentru activitatea de implementare a sistemelor integrate de management.

Conform comunicatului de presă publicat pe site-ul ISO (www.iso.org) în data de 20.08.2008, ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare) şi IAF (Forumul Internaţional de Acreditare) au stabilit un plan de implementare pentru ISO 9001:2008, care să asigure o tranziţie lină la noul referenţial. Astfel, s-a stabilit o perioadă de tranziţie de un an pentru certificările acreditate (certificări noi şi recertificări) şi de doi ani de la data apariţiei standardului (14.11.2008) pentru alte situaţii.

Standardele internaţionale din domeniul managementului calităţii sunt elaborate de comitetul tehnic internaţional ISO/TC 176 – Managementul calităţii şi asigurarea calităţii, comitet în care România este membru permanent. În momentul de faţă se mai află în curs de revizuire şi standardele ISO 9004 – Managing for the sustained success of an organization. A quality management approach şi
ISO 19011 – Guidelines for auditing management systems.

Comitetul tehnic român corespunzător celui internaţional, CT 56 – Managementul calităţii şi asigurarea calităţii, are rolul de a participa la elaborarea, revizuirea şi adoptarea standardelor internaţionale, europene şi naţionale prin specialiştii săi proveniţi din cadrul autorităţilor (3), organismelor de certificare (4) organizaţiilor de consultanţă şi instruire (4), institutelor de cercetare (5) şi organizaţiilor auditate (7).

Pentru o mai bună înţelegere a modificărilor aduse de noua versiune a standardului, ASRO a organizat şi va continua să organizeze o serie de seminarii susţinute atât la sediul ASRO cât şi al Camerelor de Comerţ judeţene care deţin un centru de informare în domeniul standardizării.

Primele seminarii au fost susţinute la Camerele de Comerţ din Galaţi (12.12.2008), Braşov (15.12.2008) şi Bacău (16.12.2008).

Seminariile s-au desfăşurat sub titlul general „Standardizare – competitivitate – performanţă” şi în cadrul lor au avut loc două prezentări şi anume:

§ Noutăţi în familia standardului ISO 9001 – susţinută de Isabela Niţă, Director Certificare la CARO TOTAL CERT srl şi Director Executiv la Asociaţia Registrul Naţional al Auditorilor;

§ Standardele – Instrumente pentru creşterea competenţei şi competitivităţii – Lector Jeni Toma, Expert principal standardizare – ASRO

În perioada imediat următoare, mai sunt planificate o serie de seminarii cu aceeaşi tematică, care vor avea loc la sediul Camerelor de Comerţ după cum urmează: Vâlcea (20.01.2009), Maramureş (28.01.2009), Cluj (04.02.2009), Timişoara (12.02.2009, Suceava (12.02.2009), Iaşi (13.02.2009), Mureş (18.02.2009).

La cererea organizaţiilor interesate pot fi organizate prezentări ale noutăţilor din SR EN ISO 9001:2008 pe baze contractuale şi în alte locaţii decât cele precizate.

Standardul poate fi achiziţionat de la ASRO, serviciul Vânzări (vanzari@asro.ro, tel.: 021 316 77 25,
fax.: 021 317 25 14, 021 312 94 88).

Reclame