Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2009 » februarie

Arhive lunare: februarie 2009

Reclame

Noutăţi

Managementul eficient al serviciilor publice de apă potabilă şi canalizare reprezintă, pe lângă protejarea sănătăţii publice, un element esenţial al managementului integrat al resurselor de apă. Atunci când sunt aplicate acestor servicii publice, practicile de management eficient vor contribui, atât cantitativ cât şi calitativ, la dezvoltarea durabilă.

Un management eficient al serviciilor publice contribuie, de asemenea, şi la coeziunea socială şi la dezvoltarea economică a comunităţilor deservite, deoarece calitatea şi eficienţa serviciilor de apă au implicaţii în toate activităţile societăţii.

Deoarece apa este considerată un „bun social”, iar activităţile legate de serviciile de apă sprijină cele trei aspecte (economic, social şi de mediu) ale dezvoltării durabile: este logic ca managementul serviciilor publice de apă să fie transparent faţă de toţi factorii interesaţi identificaţi în conformitate cu contextul local şi să îi includă.

Din aceste considerente, ISO a elaborat trei standarde referitoare la managementul serviciilor de apă potabilă şi de canalizare venind astfel în ajutorul autorităţilor relevante, serviciilor publice de apă şi canalizare, organismelor responsabile cu supravegherea, consumatorilor şi asociaţiilor de consumatori. Aceste standarde au fost adoptate ca standarde române în decembrie 2008.

SR ISO 24510:2008, Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate consumatorilor

Standardul stabileşte elementele serviciilor de apă potabilă şi de canalizare care prezintă relevanţă şi interes pentru consumatori. De asemenea, oferă îndrumări cu privire la modul în care se pot identifica nevoile şi aşteptările consumatorilor şi la modul de evaluare a gradului în care acestea sunt satisfăcute.

În domeniul de aplicare a acestui standard internaţional sunt cuprinse, printre altele:

definirea elementelor şi a caracteristicilor cheie ale furnizării serviciilor către consumatori;

obiectivele serviciilor în ceea ce priveşte nevoile şi aşteptările consumatorilor;

îndrumări pentru satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor consumatorilor;

criterii de evaluare a serviciilor furnizate către consumatori;

prezentarea indicatorilor de performanţă;

exemple de indicatori de performanţă.

SR ISO 24511:2008, Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de canalizare şi pentru evaluarea serviciilor de canalizare

Standardul oferă îndrumări pentru managementul serviciilor publice de canalizare şi pentru evaluarea serviciilor de canalizare şi este aplicabil serviciilor publice de canalizare aflate în proprietate publică sau privată sau exploatate de entităţi publice sau private.

Standardul tratează sistemele de canalizare în întregimea lor şi se aplică sistemelor aflate în orice grad de dezvoltare (de exemplu latrine, sisteme pe amplasament, reţele, instalaţii de epurare).

În domeniul de aplicare a acestui standard internaţional sunt cuprinse următoarele:

obiectivele serviciului public de canalizare;

îndrumări pentru managementul serviciilor publice de canalizare;

componentele managementului unui serviciu public de canalizare (al resurselor, activelor, relaţiilor cu clienţii, informaţiilor, riscului);

criterii de evaluare a serviciului şi exemple aferente de indicatori de performanţă, toate fără a stabili nicio valoare ţintă şi niciun prag limită.

scheme de sisteme de canalizare;

SR ISO 24512:2008, Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi pentru evaluarea serviciilor de apă potabilă

Standardul oferă îndrumări pentru managementul serviciilor publice de apă potabilă şi pentru evaluarea serviciilor de apă potabilă şi se aplică serviciilor publice de apă aflate în proprietate publică sau privată sau exploatate de entităţi publice sau private.

Standardul tratează sistemele de apă potabilă în întregimea lor şi se aplică sistemelor aflate în orice grad de dezvoltare (de exemplu sisteme pe amplasament, reţele de distribuţie, instalaţii de tratare).

În domeniul de aplicare a acestui standard internaţional sunt cuprinse următoarele:

definiţia componentelor sistemelor de alimentare cu apă potabilă;

obiectivele serviciului public de apă potabilă;

componentele managementului serviciilor publice de apă potabilă;

îndrumări pentru obiective, criterii de evaluare a serviciului şi indicatori de performanţă legaţi de aceste criterii, adecvate pentru evaluarea serviciilor de apă potabilă.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

Reclame

NOUTĂŢI

SR 174-1:2009, Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Partea 1: Condiţii tehnice pentru mixturi asfaltice

Acest standard reprezintă revizuirea standardului român SR 174-1:2002, Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice de calitate, pe care îl înlocuieşte.

Acest standard stabileşte condiţiile tehnice ale mixturilor asfaltice pentru îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate la cald, utilizate la drumuri şi străzi.  Standardul se referă la mixturile asfaltice tip beton asfaltic (SR EN 13108-1) şi stabilizate cu fibre (SR EN 13108-5), preparate cu bitum rutier neparafinos, bitum modificat cu polimeri şi bitum aditivat.

Mixturile asfaltice prezentate în acest standard se utilizează pentru stratul de uzură şi stratul de legătură al îmbrăcăminţilor bituminoase. Tipul de îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată la cald se stabileşte în funcţie de clasa tehnică a drumului şi de categoria tehnică a străzii. Alegerea tipului de îmbrăcăminte bituminoasă se stabileşte prin proiectul de execuţie, pe baza performanţelor necesare mixturii asfaltice şi a studiului tehnico-economic.

SR EN 1993-2:2007/NB:2009, Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 2: Poduri de oţel. Anexa naţională

Acest standard SR EN 1993-2:2007/NB:2009 reprezintă anexa naţională NB care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardului SR EN 1993-2:2007.

SR EN 1994-2:2006/NB:2009, Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri. Anexa Naţională

Acest standard SR EN 1994-2:2006/NB:2009 reprezintă anexa naţională NB care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardului SR EN 1994-2:2005.

SR EN 1999-1-2:2007/NA:2009, Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2: Calculul structurilor la foc. Anexa naţională

Acest standard SR EN 1999-1-2:2007/NA:2009 reprezintă anexa naţională care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României, la proiectarea la foc a structurilor din aluminiu, a standardului
SR EN 1999-1-2:2007.

SR EN 1999-1-5:2007/NB:2009, Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5: Structuri de plăci curbe subţiri. Anexa naţională

Acest standard SR EN 1999-1-5:2007/NB:2009 reprezintă anexa naţională NB care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României, la proiectarea structurilor de plăci curbe subţiri din aluminiu, a standardului SR EN 1999-1-5:2007.

Aceste anexe naţionale:

–     furnizează parametri determinaţi la nivel naţional (NPD) pentru articolele din standardul european
corespunzător care autorizează alegerea naţională;

–     stabileşte condiţiile de utilizare a anexelor standardelor europene corespunzătoare.

Elaborarea anexelor naţionale prezentate mai sus a fost solicitată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.

STANDARDE ELABORATE ÎN ANII ANTERIORI ŞI TRADUSE ÎN IANUARIE 2009

SR CR 13902:2002, Metode de încercare pentru determinarea raportului apă/ciment în betonul proaspăt

SR EN 1436:2007, Produse pentru marcare rutieră. Performanţa marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro

MATERIALE PLASTICE BIODEGRADABILE. ÎNCERCĂRI. CRITERII DE EVALUARE ŞI CERTIFICARE

Pentru a veni în sprijinul producătorilor români de ambalaje biodegradabile, ASRO a lansat colecţia :

MATERIALE PLASTICE BIODEGRADABILE. ÎNCERCĂRI.
CRITERII DE EVALUARE ŞI CERTIFICARE

Colecţia ”Materiale plastice biodegradabile. Încercării. Criterii de evaluare şi certificare” conţine 11 standarde necesare evaluării conformităţii materialelor cu cerinţele Uniunii Europene şi implicit cu legislaţia naţională şi şapte acte normative ( vezi lista) .

Acum un secol, în Statele Unite, belgianul Leo Baekeland punea la punct un material care avea să revoluţioneze piaţa de consum: banalul material plastic, care a început să fie folosit pentru producerea celor mai diverse obiecte. Astăzi, după ce s-a constatat că Pământul nu mai poate respira din cauza deşeurilor din plas­tic, acesta a început să fie înlocuit cu materiale mai prietenoase cu mediul înconjurător, adică biodegradabile.

Fiindcă materialul plastic reprezintă un sfert din gunoiul aruncat zilnic, Irlanda a fost prima ţară care a luat atitudine: din 2002, pungile de plastic nu se mai dau gratis la magazine. Cine doreşte pungă, plăteşte 15 eurocenţi.

Dar ce înseamnă un ambalaj biodegradabil ?

Acesta este format din molecule care pot fi transformate în molecule mai mici şi mai puţin poluante, transformare care are loc datorită micro-organismelor care trăiesc în mediul natural: bacterii, ciuperci, alge etc. Rezultatul acestui proces de transformare trebuie să fie apa, dioxidul de carbon sau metanul. Gazele naturale rezultate din vegetale precum lemnul, pluta sau bumbacul sunt biodegradabile. Chiar şi materialele plastice pot fi biodegradabile. Originea lor este sintetică sau pe bază de resurse vegetale.

Există diverse tipuri de ambalaje biodegradabile:

  • biopolimeri rezultaţi din plante (amidon, celuloză etc);
  • biopolimeri produşi prin polimerizarea chimică care asociază utilizarea materiilor prime regenerabile cu procese industriale de polimerizare;
  • biopolimeri produşi de micro-organisme modificate genetic;
  • polimeri sintetici.

Deşeurile de ambalaje biodegradabile trebuie să permită descompunerea fizică, chimică, termică sau biologică pentru ca cea mai mare parte a materialului să se transforme in biomasă şi apă.

În Uniunea Europeană s-a pus problema ca până în 2010 să se renunţe la fabricarea ambalajelor din plastic non-biodegradabil.

Standardul SR EN 13432:2002 privind biodegradabilitatea conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale Directivei privind ambalajele. Colecţia oferă standardele necesare pentru determinarea biodegrabilităţii materialelor plastice în diferite condiţii: în mediu apos, în condiţii controlabile de compostaj, prin analiza dioxidului de carbon degajat etc.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.