Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2009 » aprilie

Arhive lunare: aprilie 2009

Reclame

STANDARDELE ISO SPRIJINĂ MIJLOACELE DE COMUNICARE ŞI DIFUZARE A INFORMAŢIILOR ŞI LE ADUC BENEFICII

Sute de noi referinţe ale ISO apar zilnic pe site-urile Internet ale mijloacelor de comunicare şi difuzare a informaţiilor, reflectând conştientizarea crescândă a contribuţiei standardelor ISO la crearea încrederii în produse şi servicii. Totuşi, numeroşi jurnalişti şi alţi profesionişti din domeniul mijloacelor de comunicare şi difuzare a informaţiilor nu măsoară, probabil, întreaga importanţă a rolului pe care îl joacă standardele ISO în susţinerea domeniului lor.

Ultimul număr al revistei ISO Focus consacră un dosar temei „ISO şi mijloacele de comunicare şi difuzare în masă”. Acesta pune accentul pe standardele care au contribuit substanţial la difuzarea progreselor tehnologice inovatoare în domeniul mijloacelor de comunicare şi difuzare a informaţiilor, sporind vizibilitatea sa.

Ele au facilitat, de asemenea, avântul spectaculos al unor noi suporturi de comunicare, precum CD-urile şi DVD-urile. Alte standarde, precum cele pentru formate şi fişiere digitale şi echipamente de imprimare pentru scopuri de birou, au schimbat modul nostru de lucru.

Dosarul cuprinde articole cu privire la standardele JPEG şi MPEG referitoare la comprimarea digitală, cu aplicaţiile lor la fotografie, formate CD video şi MP3, la decodoarele televizoarelor digitale şi la DVD-uri. Codificarea JPEG este utilizată curent de mijloacele de comunicare şi difuzare a informaţiilor, dar şi de milioane de persoane pentru a trimite fişiere de fotografii prin corespondenţă electronică, în timp ce codificarea MPEG a contribuit la generarea industriei profitabile a DVD-ului. Standardele referitoare la JPEG şi MPEG au fot distinse de trei ori la rând cu premiul Emmy al industriei americane de televiziune.

Acest număr din ISO Focus cuprinde articole publicate de ISO singură sau în colaborare cu partenerul său, Comisia Electrotehnică Internaţională (CEI), care sunt instrumente esenţiale pentru diferite domenii ale industriei mijloacelor de comunicare şi difuzare a informaţiilor.

Este vorba despre standarde referitoare la fotografie, imaginea fixă şi formatele video, cinematograful digital, echipamentele de imprimare pentru scopuri de birou, precum şi autoconfigurarea „Plug and Play”, o tehnologie inovatoare care va permite nu numai să comandaţi iluminatul sau să vă supravegheaţi animalul de companie la distanţă, dar şi să vă arhivaţi fişiere pe care le veţi putea privi la televizor, pe un PC sau la un telefon mobil, indiferent unde vă aflaţi.

Acest număr din revista ISO Focus conţine şi un articol cu privire la ISO 32000-1, standardul referitor la extrem de răspânditul format de fişier PDF, utilizat în mii de aplicaţii diferite. Alte articole se referă la standardele pentru tehnologia grafică, stocarea datelor pe disc optic şi limbajul XML.

Standardele ISO aduc beneficii utilizatorilor, dar şi fabricanţilor şi prestatorilor de servicii din domeniul mijloacelor de comunicare şi difuzare a informaţiilor. Într-un interviu exclusiv, Reinar Mittelback, director general al IFRA, principala asociaţie mondială de editare a presei, a declarat: „Standardizarea permite să se economisească până la 7,5% din costurile totale de producţie, care ar fi risipite dacă nu ar fi aplicat nici un standard. Ziarele sunt prezente pe o piaţă mondială, fac să apară publicitate pentru mărci internaţionale care vizează o piaţă mondială şi utilizarea standardelor acceptate la nivel internaţional reprezintă singurul mod de a obţine o coerenţă globală şi locală”.

Cu peste 18 000 de standarde publicate pe subiecte variate precum filetele şi managementul mediului, standardele ISO au un impact asupra tuturor sectoarelor industriale şi economice.

Secretarul general al ISO, Rob Steele, a afirmat: „Cunoaşterea mărcii ISO şi a avantajelor oferite de standardele ISO creşte în rândul mijloacelor de comunicare şi difuzare a informaţiilor destinate marelui public şi consumatorilor. În fiecare zi, există sute de noi referinţe la ISO pe Internet. În cursul anului trecut, Meltwater Report, un serviciu de cercetare pe Internet a relevat în fiecare lună între 16 000 şi 30 000 de referinţe directe la ISO şi la standardele ISO în comunicatele de presă şi articole”.

El explică: „Motivul îl constituie faptul că tot mai multe întreprinderi consideră util să facă cunoscut faptul că produsele sau serviciile lor sunt conforme cu un standard internaţional al ISO. De fapt, ISO este pe cale de a deveni o marcă recunoscută la nivel internaţional, având capacitatea de a inspira încredere, iar încrederea este o valoare adăugată deosebit de importantă în contextul actualei crize financiare internaţionale„.

Reclame

NOUTĂŢI

SR 13517:2009, Măsurarea umidităţii aerului. Higrometre cu condensare. Caracteristici

Standardul descrie fenomenele fizice, defineşte parametrii care caracterizează higrometrele ce măsoară temperatura punctului de rouă sau a punctului de îngheţ prin detectarea condensului, trecerea în fază lichidă sau în fază solidă a vaporilor de apă pe o suprafaţă răcită şi precizează măsurile de precauţie care trebuie luate la utilizarea acestui aparat de măsurare.

SR 13518:2009, Măsurarea umidităţii aerului. Generatoare de aer umed cu soluţii de săruri pentru etalonarea higrometrelor

Acest standard are ca scop definirea metodelor de etalonare practice şi reproductibile cu ajutorul soluţiilor de săruri, prin comparare cu un higrometru de referinţă trasabil la etaloanele naţionale. El tratează în principal etalonarea higrometrelor cu variaţia impedanţei.

Utilizarea soluţiilor de săruri este larg răspândită pentru etalonarea aparatelor de măsurare a umidităţii aerului. Ele sunt adaptate mai ales pentru higrometre cu variaţia impedanţei. Soluţiile de săruri sunt considerate în prezentul document ca generatoare de aer umed şi nu materializează o mărime fizică în sensul definiţiei umidităţii, ele nu sunt considerate ca puncte fixe de umiditate relativă.

SR 13522:2009, Măsurarea umidităţii aerului. Psihrometre. Caracteristici

Standardul are ca obiect descrierea unei metode de determinare a temperaturii termodinamice a punctului de rouă şi a umidităţii relative a aerului cu ajutorul psihrometrelor. Metoda se utilizează în principal pentru măsurări în exterior sau în incinte de condiţionare sau de încercare.

SR 13533:2009, Măsurarea umidităţii aerului. Parametri higrometrici

Prezentul standard defineşte principalii parametri utilizaţi pentru măsurarea umidităţii aerului în următoarele aplicaţii:

– condiţionarea aerului şi climatizare;

– reglarea şi caracterizarea incintelor climatice, a camerelor climatizate, uscătoarelor;

– detectarea urmelor de vapori de apă;

– încercări, inspecţii, măsurări;

Standardul precizează, de asemenea, şi valorile de referinţă pentru unele mărimi utilizate pentru diferite calcule.

SR 13521:2009, Măsurarea umidităţii aerului. Higrometre mecanice

Prezentul standard defineşte metodele de utilizare a indicaţiilor furnizate de higrometrele mecanice sensibile la umiditatea relativă a aerului şi procedura de includere a acestor aparate în lanţul de trasabilitate la etaloane naţionale.

Acest standard se referă în principal la aparatele de măsurare destinate supravegherii mediului ambiant.

SR 13520:2009, Măsurarea umidităţii aerului. Higrometre electrolitice. Caracteristici
Acest standard descrie fenomenele fizice, defineşte parametrii caracteristici higrometrelor care măsoară concentraţia în vapori de apă conţinuţi în aer prin electroliza apei absorbită de anhidrida fosforică. Unele aplicaţii utilizează un alt gaz decât aerul : azot, heliu, argon, etc.

SR 13519:2009, Măsurarea umidităţii aerului. Higrometru cu variaţia impedanţei (capacitiv şi rezistiv)

Prezentul standard defineşte parametrii caracteristici higrometrelor care determină umiditatea relativă prin măsurarea variaţiei impedanţei (capacităţii sau a rezistenţei) unei substanţe higroscopice, indică metodele de evaluare şi prezintă precauţiile de utilizare ale acestor mijloace de măsurare.

STANDARDE ELABORATE ÎN ANII ANTERIORI ŞI TRADUSE ÎN 2009

SR EN 933-3:2002/A1:2004

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare

SR EN 933-5:2001

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de suprafeţe concasate şi sfărâmate din agregate grosiere

SR EN 933-6:2002

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 6: Evaluarea caracteristicilor suprafeţei. Coeficient de curgere a agregatelor

SR EN 933-6:2002/AC:2004

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 6: Evaluarea caracteristicilor suprafeţei. Coeficient de curgere a agregatelor

SR EN 933-8:2001

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip

SR EN 933-9:2001

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea părţilor fine. Încercare cu albastru de metilen

SR EN 15316-1:2007

Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi a randamentelor instalaţiei. Partea 1: Generalităţi

SR EN 15316-2-1:2007

Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi a randamentelor instalaţiei. Partea 2-1: Instalaţii de emisie pentru încălzirea spaţiilor

SR EN 15316-2-3:2007

Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al randamentelor instalaţiei. Partea 2-3: Instalaţii de distribuţie pentru încălzirea spaţiilor

SR EN 15316-4-4:2007

Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi a randamentelor instalaţiei. Partea 4-4: Instalaţii de generare a căldurii, instalaţii de cogenerare integrate în clădiri

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail: vanzari@asro.ro.

NOI STANDARDE ISO RIDICĂ NIVELUL DE SECURITATE AL MACARALELOR ÎN LUME

Utilizarea macaralelor prezintă un pericol potenţial. Noile standarde ISO referitoare la verificările acestui tip de aparate îşi propun să reducă riscurile de accidente asupra persoanelor care efectuează operaţii de ridicare sau asupra celor prezente în apropierea acestor echipamente, precum şi riscurile de daune asupra proprietăţii.

Standardul ISO 23814 :2009, Aparate de ridicat cu sarcină suspendată. Cerinţe referitoare la competenţele inspectorilor pentru aparate de ridicat cu sarcină suspendată, specifică competenţele cerute persoanelor care efectuează verificările periodice şi aprofundate, precum şi verificările excepţionale care urmează după nişte modificări ale aparatelor de ridicat cu sarcină suspendată. Standardul, care nu se referă la verificările curente, asigurate de operatorii şi de personalul de întreţinere, tratează următoarele aspecte :

§ independenţă, imparţialitate şi experienţă;

§ tehnici de verificare a aparatelor de ridicat cu sarcină suspendată;

§ formarea inspectorilor pentru aparate de ridicat cu sarcină suspendată.

Standardul îşi propune să stabilească un nivel de competenţă uniform în întreaga lume pentru inspectorii aparatelor de ridicat cu sarcină suspendată. În unele state, pot exista în acest domeniu cerinţe reglementare suplimentare care trebuie respectate.

După cum stipulează alte două standarde ISO, pentru a asigura o utilizare în deplină securitate a aparatelor de ridicat cu sarcină suspendată, acestea trebuie menţinute în bună stare de întreţinere şi de funcţionare. Toate trebuie să fie supuse, deci, unor verificări care permit depistarea abaterilor faţă de condiţiile normale de securitate de funcţionare şi corectarea lor. Verificările constituie responsabilitatea utilizatorului sau a proprietarului aparatului.

Standardul ISO 9927-1:2009, Aparate de ridicat cu sarcină suspendată. Verificări. Partea 1 : Generalităţi, specifică verificările care trebuie efectuate la aparatele de ridicat cu sarcină suspendată, în afară de cele realizate înainte de prima utilizare. Standardul acoperă următoarele elemente :

§ verificare;

§ metode de verificare;

§ personal de verificare;

§ precauţii pentru verificări;

§ rezultatele verificării;

Standardul ISO 9927-3:2005, Aparate de ridicat cu sarcină suspendată. Verificări. Partea 3 : Macarale cu turn, specifică verificările regulate care trebuie efectuate la aparatele cu turn, mai ales:

§ verificările cotidiene;

§ verificările frecvente;

§ verificările periodice;

§ verificările aprofundate.

Aparatele de ridicat sunt utilizate în întreaga lume în domeniul construcţiilor, al fabricaţiei şi al transportului, pentru a ridica şi deplasa sarcini în deplină securitate. Introducerea progresivă a noilor standarde naţionale şi examinarea regulată a standardelor existente îmbunătăţesc direct siguranţa generală, reducând pericolele potenţiale şi eliminând în acelaşi timp barierele tehnice în calea comerţului internaţional al aparatelor de ridicat cu sarcină suspendată.

Aceste standarde au afost elaborate cu participarea activă a constructorilor multinaţionali şi naţionali, a utilizatorilor, organismelor de control, unităţilor de învăţamânt superior, companiilor de asigurări şi serviciilor guvernamentale de sănătate şi securitate de pe cinci continente.

Standardele ISO 9927-1:2009, ISO 9927-3:2005 şi ISO 23814:2009 au fost elaborate de comitetul tehnic ISO/TC 96, Aparate de ridicat cu sarcină suspendată, subcomitetul SC 5, Utilizare, funcţionare şi întreţinere.

Standardele ISO 9927-1 :2009, Aparate de ridicat cu sarcină suspendată. Verificări. Partea 1 : Generalităţi, ISO 9927-3 :2005, Aparate de ridicat cu sarcină suspendată. Verificări. Partea 3 : Macarale cu turn şi ISO 23814 :2009, Aparate de ridicat cu sarcină suspendată. Cerinţe referitoare la competenţele inspectorilor pentru aparatele de ridicat cu sarcină suspendată, pot fi achiziţionate de la Asociaţia de Standardizare din România, Serviciul Vânzări-Abonamente (vanzari@asro.ro), str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, telefon: 316 77 25, fax: 317 25 14; 312 94 88.