Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2009 » mai

Arhive lunare: mai 2009

Reclame

Noutăţi

SR EN 614-2+A1:2009, Securitatea maşinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 2: Interacţiuni între proiectarea maşinilor şi a sarcinilor de muncă
Acest standard european ajută proiectantul în aplicarea principiilor ergonomice la proiectarea maşinilor, concentrându-se în special pe interacţiunea dintre proiectarea maşinilor şi a sarcinilor de muncă. Această interacţiune este importantă deoarece calitatea proiectării şi securitatea maşinilor depind de capacitatea operatorilor de a-şi realiza sarcinile prin intermediul maşinilor într-un mod sigur şi competent.

Aplicarea principiilor ergonomice la proiectarea maşinilor şi a sarcinilor de muncă are ca scop reducerea la minimum a disconfortului, a oboselii şi a altor efecte negative cu care se confruntă operatorul contribuind astfel la funcţionarea optimă a sistemului de muncă şi reducând riscurile unor efecte negative asupra sănătăţii.

Acest standard european stabileşte principiile ergonomice şi procedurile care trebuie urmate pe parcursul procesului de proiectare a maşinilor şi a sarcinilor de muncă ale operatorului. Standardul are în vedere în special proiectarea sarcinilor în contextul proiectării maşinilor dar principiile şi metodele pot fi aplicate, de asemenea, la proiectarea procesului de muncă.

Acest standard european se adresează proiectanţilor şi constructorilor de maşini şi de alte echipamente tehnice. De asemenea el poate fi de ajutor utilizatorilor de maşini şi de alte echipamente tehnice, ca şi managerilor, organizatorilor, operatorilor şi supraveghetorilor.

SR EN 1176-1:2008, Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare. Introducere
Această parte a standardului EN 1176 precizează cerinţele generale de securitate pentru echipamentele de pe spaţiile de joacă şi acoperirile pentru suprafeţele spaţiilor de joacă.
Scopul acestei părţi a standardului EN 1176 este să asigure un nivel corespunzător de securitate atunci când copiii se joacă cu sau în jurul echipamentelor de joacă şi să promoveze activităţi şi caracteristici cunoscute a fi benefice pentru copii întrucât furnizează experienţe valoroase care le vor permite să facă faţă situaţiilor din afara spaţiului de joacă.

Această parte a standardului EN 1176 se aplică echipamentelor destinate uzului individual sau colectiv de către copii, cu excepţia parcurilor de distracţii.

Această parte a standardului EN 1176 specifică cerinţele care protejează copilul împotriva pericolelor anticipate de care acesta poate să nu fie conştient în momentul utilizării echipamentului.

SR EN 1176-5:2008, Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă.  Partea 5: Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru carusele

Acest standard se aplică caruselelor care sunt utilizate ca echipament de joacă pentru copii. Standardul specifică cerinţe suplimentare de securitate pentru carusele cu diametru mai mare de 500 mm destinate instalării permanente pentru a fi utilizate de copii. Standardul nu este aplicabil caruselelor puse în mişcare de un motor, caruselelor pentru bâlciuri sau tamburilor ridicători.

SR EN 1176-6:2008, Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru echipamente oscilante

Acest standard se aplică echipamentelor oscilante care sunt utilizate ca echipament de joacă pentru copii (balansoare). Acest document specifică cerinţe suplimentare de securitate pentru balansoarele şi echipamentele oscilante care vor fi instalate permanent pentru a fi utilizate de copii. Standardul este destinat să asigure protecţia utilizatorului împotriva posibilelor pericole în timpul utilizării.

Din seria de standarde referitoare la echipamentele pentru spaţii de joacă au mai fost adoptate prin metoda notei de confirmare (textul în limba engleză) următoarele standarde:

SR EN 1176-2:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne
SR EN 1176-3:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane
SR EN 1176-4:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu
SR EN 1176-7:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţinere şi de utilizare
SR EN 1176-10:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 10: Cerinţe complementare de securitate şi metode de încercare pentru echipamente de joacă în totalitate închise
SR EN 1176-11:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 11: Cerinţe complementare de securitate şi metode de încercare pentru reţele tridimensionale

Părţile  2, 3, 7 şi 11 ale standardului EN 1176 urmează a fi traduse pe parcursul acestui an.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro.

Reclame

UN NOU STANDARD ISO/CEI PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII INFORMAŢIEI

În timp ce tot mai multe întreprinderi implementează sisteme de management al securităţii informaţiei (SMSI), în cadrul strategiei lor de management al riscurilor, publicarea unui nou standard ISO/CEI care oferă o vedere de ansamblu a domeniului este deosebit de oportună.

ISO/CEI 27000:2009, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Vedere de ansamblu şi vocabular, va ajuta întreprinderile de toate tipurile să înţeleagă elementele fundamentale, principiile şi conceptele utile pentru a-şi proteja mai bine capitalul lor de informaţii.

Aplicabil organizaţiilor de toate tipurile şi de toate mărimile (întreprinderi comerciale, organisme publice, organizaţii fără scop lucrativ, etc), ISO/CEI 27000:2009 completează familia de standarde ISO/CEI 27000, furnizând o introducere în managementul securităţii informaţiei, cu termeni şi definiţii asociate.

Activele informaţiilor întreprinderilor depind, la ora actuală, în mare măsură de tehnologiile informaţiei şi comunicării, care facilitează crearea, tratarea, stocarea, transmisia şi distrugerea informaţiilor. În timp ce mediul global al schimburilor economice se amplifică, este imperativ, în paralel, să se asigure protecţia informaţiilor care sunt expuse la numeroase riscuri şi ameninţări.

Edward Humphreys, coordonator al grupului de lucru care a elaborat standardul, a afirmat: „Tehnicile de securitate standardizate devin cerinţe obligatorii pentru comerţul electronic, îngrijirea sănătăţii, telecomunicaţii, domeniul construcţiilor de maşini şi pentru numeroase alte sectoare, atât în domeniul comercial, cât şi în cel public. Standardul ISO/CEI 27000:2009, precum şi alte standarde din familia ISO/CEI 27000, au ca scop să ajute întreprinderile să asigure mai eficient un nivel adecvat de securitate a informaţiei”.

Standardul ISO/CEI 27000:2009, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Vedere de ansamblu şi vocabular, a fost elaborat de comitetul tehnic mixt ISO/CEI JTC 1, Tehnologia informaţiei, subcomitetul SC 27, Tehnici de securitate pentru IT.

Documentul poate fi achiziţionat de la Asociaţia de Standardizare din România, Serviciul Vânzări-Abonamente (vanzari@asro.ro), str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, telefon: 316 77 25, fax: 317 25 14; 312 94 88.

Traducere: Maria Bratu – Comunicat ISO nr. 1223/2009

Al doilea premiu Emmy pentru standardul ISO/CEI MPEG-4 AVC

ISO şi CEI au primit premiul Emmy pentru Tehnologie şi Inginerie pentru inovaţiile din standardul MPEG-4 Codare Video Avansată (AVC) în cadrul unei ceremonii de premiere care a avut loc la Las Vegas, SUA, în data de 07.01.2009.

Grupul de experţi (responsabili de codarea video) din cadrul Uniunii Internaţionale pentru Telecomunicaţii (ITU) au primit un premiu similar pentru rolul pe care l-au avut.

Acesta este al doilea premiu Emmy decernat pentru elaborarea standardului MPEG-4 AVC în decursul câtorva luni. Primul premiu Emmy – Primetime Emmy Engineering Award – a fost decernat în August 2008 în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Hollywood, Los Angeles, SUA.

Secretarul general al ISO, dl. Rob Steele a comentat: „În ciuda numeroaselor beneficii pe care standardele internaţionale le aduc întreprinderilor, guvernelor şi societăţii, în general, experţii care le elaborează sunt aproape necunoscuţi, fapt pentru care este îmbucurător să vezi echipa responsabilă pentru acest codec primind o recunoaştere la un nivel atât de înalt.”

Standardul MPEG-4 AVC, materializat în standardul internaţional ISO/CEI 14496-10 şi recomandarea ITU H.264, reprezintă o specificaţie pentru compresia video de înaltă calitate. Aplicabilă, în mod deosebit, aplicaţiilor de înaltă definiţie (HD), acesta face parte dintr-o serie de standarde MPEG-4 privind domeniul multimedia.

Seria ISO/CEI 14496, Tehnologia informaţiei – Codarea obiectelor audio-video , a fost elaborată de către comitetul tehnic comun ISO/CEI JTC 1, Tehnologia informaţiei, subcomitetul SC 29, Codarea informaţiei audio-video, multimedia şi hypermedia, grupul de lucru WG11, Codare de film şi audio.

Premiile Emmy pentru Tehnologie şi Inginerie, mult râvnite, ale Academiei Naţionale de Artă pentru Televiziune şi Ştiinţe (NATAS) răsplătesc realizările deosebite în dezvoltarea ingineriei şi tehnicii. Lansate în 1948, aceste premii cinstesc inovaţiile şi evoluţia tehnologiei de difuzare şi aduc o recunoaştere companiilor, organizaţiilor şi indivizilor pentru descoperirile importante în domeniul tehnologiei care au un efect semnificativ asupra ingineriei de televiziune. Câştigătorii sunt aleşi de către o comisie formată din distinşi profesionişti din televiziune, difuzare şi noile media.

„Aceste vremuri sunt cu adevărat dinamice şi interesante pentru industria de televiziune, iar aceşti câştigători de premii Emmy au fost recompensaţi pentru impactul lor semnificativ în creşterea experienţei din timpul vizionării a consumatorului”, a menţionat dl Peter Price, preşedintele Fundaţiei NATAS, la cea de a 60-a Ceremonie Anuală de decernare a premiilor Emmy pentru Tehnologie şi Inginerie.

Acesta este al treilea premiu Emmy primit de către ISO şi CEI. În anul 1996, un premiu Emmy a fost primit pentru standardizarea la nivel internaţional a: JPEG, MPEG-1 şi MPEG-2 (codarea compresiei alături de, fotografie, CD-uri video şi MP3, televiziunea digitală şi DVD).

Traducere: Răzvan Bucur

Comunicat ISO nr. 1213