Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2009 » octombrie

Arhive lunare: octombrie 2009

Reclame

Standardizarea – un instrument eficient pentru asigurarea transferului de produse şi tehnologii inovatoare în produse şi servicii comercializabile

Organizaţiile Europene de Standardizare (CEN, CENELEC şi ETSI) au participat la primul Summit European pentru Inovare, desfăşurat în perioada 13-14 octombrie în cadrul Parlamentului European.

Standardele reprezintă un instrument important pentru asigurarea de produse şi servicii inovatoare, importanţa lor fiind abordată de catre vorbitori în sesiunile summit-ului spre exemplu: în aspectele politice, în cele legate de protecţia internaţională şi punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi încurajarea competitivităţii globale a UE.

În discursul său introductiv, domnul Jose Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene a făcut referire la standarde ca fiind elementele principale care sprijină inovaţia.

În sesiunea de deschidere, Preşedintele Parlamentului European, domnul Jerzy Buzek, a menţionat că „de acum zece ani, de când Strategia de la Lisabona a intrat vocabularul nostru, Europa si a propus să devină liderul mondial al unei economii bazata pe cunoaştere. Vestea buna este că am reusit,  vestea rea este ca nu îndeajuns. Avem nevoie nu doar să învăţăm cum să producem cunoştinţe, dar şi cum să le transformăm în inovaţii, care să reprezinte valoarea reală pentru societatea şi economia noastră.”

Organizaţiile de standardizare europene au evidenţiat în numeroase sesiuni şi expoziţii, modul în care pot ajuta Europa să devină un lider mondial în domeniul inovării. Viitorul Act European al Inovării, va sublinia fără îndoială importanţa standardelor în acest sens, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul Concluziilor Consiliului European privind standardizarea şi inovarea din anul 2008.

Organizaţiile de standardizare europene caută în mod activ să îmbunătăţească furnizarea de platforme pentru standarde eficiente şi eficace în beneficiul întregii societăţi – industrie, administraţie publică, consumatori şi alte părţi interesate.

Birou Imagine şi Relaţii publice ASRO

Traducere comunicat CEN

Adina Haţegan – Expert Imagine

adina.hategan@asro.ro

021.312.94.89

Reclame

Comunicat de presă

Platforma de informare Europa – China referitoare la standardizare va facilita accesul IMM-urilor în China

Noul portal electronic constituie o valoroasă sursă de informare cu privire la accesul pe piaţă, la sistemul de standardizare şi standarde, precum şi la standardele pentru industrie din Europa şi din China.

Noua platformă de informare Europa – China referitoare la standardizare (CESIP) proiectată de Asociaţia pentru o Dezvoltare Durabilă (SDA) cu sprijinul Comisiei Europene şi al Asociaţiei Economice a Liberului Schimb (AELS) a fost lansată oficial în cursul reuniunii care a avut loc la Biroul AELS din Bruxelles.  Au fost prezenţi reprezentanţi ai Comisiei – de la Direcţia Generală Industrie şi Întreprinderi şi de la Direcţia Generală Comerţ, ai AELS, ai organismelor europene de standardizare CEN, CENELEC şi ETSI şi ai câtorva organisme şi comitete naţionale de standardizare, ai federaţiilor europene, expertul european pe probleme de standardizare detaşat în China şi ai SDA. Lansarea a avut loc la data de 16 octombrie 2009.

Noul portal electronic http://eu-china-standards.eu constituie o sursă valoroasă de informare cu privire la regimul de reglementare relevant, la sistemul de standardizare şi de standarde din Europa şi din China. Agenţii economici au acces gratuit la acest motor de căutare puternic, pentru a găsi cu uşurinţă şi repede standardele de referinţă necesare pentru produsele lor. Informaţiile şi căutările pot fi efectuate în limba engleză şi în limba chineză. Acest instrument facilitează comerţul dintre cele două regiuni.

Valoarea adăugată considerabilă a acestui portal pentru industria europeană constă în faptul că găsirea standardelor chineze nu este limitată numai la standardele naţionale (voluntare şi obligatorii), ci se extinde şi asupra standardelor relevante din sectorul industrial. În mod obişnuit aceste standarde sunt mai greu de procurat pentru firmele străine care doresc să facă afaceri în China. Platforma cuprinde în mod curent informaţii cu privire la patru sectoare  (aparate electrice, maşini industriale, dispozitive medicale şi protecţia mediului). Portalul va fi completat cu alte sectoare după ce va fi preluat de organismul de standardizare din China (SAC) şi de organismele europene de standardizare CEN, CENELEC şi ETSI, cu sprijinul Comisiei Europene şi al AELS.

Birou Imagine şi Relaţii publice ASRO

Traducere comunicat CEN

Adina Haţegan – Expert Imagine

adina.hategan@asro.ro

021.312.94.89

ASRO vă oferă două cursuri noi

Orice inovaţie, de la proiectare la utilizare, găseşte, prin utilizarea standardelor, un cadru de referinţă care permite cunoaşterea, din stadiul de proiectare, a condiţiilor optime de fabricaţie şi de comercializare (calitate, conformitate, securitate, productivitate).

Contextul internaţional privind fabricaţia şi comerţul suferă schimbări profunde:

– accelerarea datorată pieţei unice europene şi dezvoltării, în consecinţă, a standardizării;

– necesitatea sporită de standardizare la nivel internaţional şi înmulţirea acordurilor de recunoaştere multilaterale (acordurile de la Viena, acordurile de la Madrid, ALENA (Acord de Liber Schimb Nord-American));

– apropierea dintre standardizarea civilă şi militară;

– schimbările care conduc la îmbunătăţirea continuă a standardelor.

Elaborarea standardelor, achiziţia, gestionarea şi aplicarea lor, până la certificare, nu ar putea fi efectuate decât dacă aceste misiuni sunt asigurate de activităţi specifice de standardizare atribuite unor persoane responsabile din cadrul organizaţiei. Într-adevăr, eficacitatea procesului de standardizare depinde în mare parte de modul în care sunt îndeplinite activităţile specifice în cadrul organizaţiei.

Implementarea procesului de standardizare trebuie efectuată în concordanţă cu obiectivele organizaţiei şi în funcţie de tipul organizaţiei (mărime, domeniu de activitate, produsele sale, clienţii săi, etc.).

Standardizarea oferă o funcţionare sigură, pentru cea mai mare parte a serviciilor din cadrul organizaţiei: marketing, serviciul comercial, proiectare-cercetare şi dezvoltare, achiziţie-aprovizionare, producţie, încercare, calitate, logistică. Standardizarea este una dintre componentele strategiei organizaţiei.

Acestea sunt motivele pentru care ASRO vă propune două cursuri destinate atât managerilor, cât şi persoanelor care trebuie să asigure, total sau parţial, standardizarea din cadrul firmei şi anume:

E5 – PROCESUL DE STANDARDIZARE  ÎN ORGANIZAŢIE, COMPANIE, FIRMĂ.   GHID PENTRU IMPLEMENTARE

Acest curs are la bază standardul SR 13542:2009, Procesul de standardizare în organizaţie. Linii directoare pentru implementarea sa

Aspectele studiate în detaliu în cadrul cursului sunt:

Standardizarea, componentă a strategiei organizaţiei

 • Evoluţiile tehnologice: supravegherea tehnologică şi supravegherea din punct de vedere al standardizării
 • Mediul concurenţial
 • Resursele umane şi financiare
 • Potenţialul organizaţiei: informaţia în domeniul standardizării şi nivelul tehnic

Standardizarea în organizaţie

 • Misiunile standardizării
 • Colaborările cu celelalte servicii din cadrul organizaţiei
 • Serviciul de standardizare
 • Poziţia în organigramă
 • Organizarea procesului

Practica de standardizare în organizaţie

Durata cursului: 4 zile – 28 ore

Preţ:  800 lei

E6 – PROCESUL DE STANDARDIZARE  IN ORGANIZATIE, COMPANIE, FIRMA.  INVENTAR SI INSTRUMENTE

Acest curs are la bază standardul SR 13543:2009, Procesul de standardizare în organizaţie. Inventarul şi descrierea instrumentelor

Aspectele studiate în detaliu în cadrul cursului sunt:

Necesităţile şi mijloacele fiecărei misiuni

 • Contribuţia la strategia organizaţiei şi politica de standardizare
 • Adecvare: structură/mijloace/metode
 • Supravegherea în domeniul standardizării
 • Elaborarea unei documentaţii de standardizare internă, dintre care referenţialul de standardizare
 • Participarea la procesul de standardizare externă
 • Managementul documentaţiei de standardizare
 • Acţiuni de standardizarea internă: justificare, lansare, aplicare
 • Participarea la evaluare, conformarea cu cerinţele – Certificări
 • Informare – Formare – Promovare

Descrierea instrumentelor

Matricea instrumentelor

Durata cursului: 4 zile – 28 ore

Preţ:  800 lei

Pentru a vedea şi celelalte cursuri oferite de ASRO apăsaţi aici.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la Serviciul Formare Profesională:

Persoane de contact :

Olimpia VOROVENCI     e-mail: olimpia.vorovenci@asro.ro

Mihaela VOROVENCI     e-mail: mihaela.vorovenci@asro.ro

tel: 0723.755.952

tel/fax: 021-313.55.26