Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2009 » noiembrie

Arhive lunare: noiembrie 2009

Reclame

NOUA EDIŢIE A STANDARDULUI ISO 9004 FIXEAZĂ JALOANELE „PERFORMANŢELOR DURABILE”

Noua ediţie a standardului ISO 9004, care a apărut de curând, oferă organizaţiilor un model care le permite să realizeze performanţe durabile într-un mediu complex, exigent şi în continuă evoluţie.

Standardul ISO 9004:2009, Managementul performanţelor durabile ale unei organizaţii. Abordarea managementului calităţii, este a treia ediţie a standardului publicat pentru prima dată în 1987 şi revizuit în 2000. Scopul standardului este să permită oricărei organizaţii, indiferent de dimensiuni şi de tipul de activitate, să realizeze performanţe durabile pe baza unei noi abordări managementului calităţii.

ISO 9004:2009 furnizează linii directoare pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor generale ale unei organizaţii, a eficacităţii şi a eficienţei sale, fundamentate pe o abordare bazată pe proces. Standardul este axat pe capacitatea organizaţiei de a răspunde, pe termen lung şi în mod echilibrat, necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor săi şi ale altor părţi interesate.

Comparativ cu standardul ISO 9001:2008, care se referă la managementul calităţii din perspectiva îmbunătăţirii satisfacţiei clienţilor, ISO 9004:2009 oferă o perspectivă mai generală a managementului calităţii, în special în ceea ce priveşte îmbunătăţirea performanţelor.  Standardul va fi util organizaţiilor al căror management de la cel mai înalt nivel doreşte să depăşească cerinţele standardului ISO 9001, în vederea îmbunătăţirii continui.

Standardul promovează autoevaluarea la diferite niveluri ca instrument pentru:

 • compararea nivelului lor de maturitate, acoperind lidership-ul, strategia, sistemul de management, resursele şi procesele;
 • identificarea punctelor slabe şi tari;
 • identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire sau inovare sau ambele.

Instrumentul de autoevaluare ar putea deveni un element-cheie al proceselor de planificare strategică a oricărei organizaţii.

ISO 9004:2009 înlocuieşte ediţia din 2000, căreia îi aduce modificări substanţiale la nivelul structurii şi al conţinutului. Standardul beneficiază de experienţa dobândită în timpul celor opt ani de aplicare la nivel mondial şi introduce schimbări destinate îmbunătăţirii coerenţei cu ISO 9001 şi cu alte standarde de sisteme de management. O schimbare majoră (probabil, cea mai importantă) se referă la structura ISO 9004. Standardului începe printr-un capitol consacrat managementului performanţelor durabile ale unei întreprinderi, şi nu prin modalităţile de construire a unui sistem de management al calităţii.

Standardul cuprinde o anexă care stabileşte, capitol cu capitol, corespondenţele între ISO 9001:2008 şi ISO 9004:2009.

NOTĂ: Standardul ISO 9004:2009 va fi adoptat ca standard român la sfârşitul lunii decembrie 2009.

Pentru informaţii suplimentare privind achiziţionarea acestui standard, vă rugăm să vă adresaţi la ASRO:

Dna  Luminiţa Gabriela Ardeleanu

e-mail: gabriela.ardeleanu@asro.ro

fax: 021. 317.25.14 /021. 312.94.88

Reclame

UN NOU STANDARD ISO PENTRU MANAGEMENTUL EFICACE AL RISCULUI

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1266/2009

Un nou standard internaţional – ISO 31000:2009, Managementul riscului. Principii şi linii directoare, va ajuta organizaţiile de toate tipurile şi de toate mărimile să gestioneze în mod eficace riscurile.

Standardul ISO 31000 furnizează principiile, cadrul şi liniile directoare pentru gestionarea oricăror forme de risc, într-un mod sistematic, transparent şi credibil în orice domeniu şi în orice context.

În paralel, ISO publică Ghidul ISO 73:2009, Managementul riscului. Vocabular, care completează ISO 31000, furnizând un set de termeni şi definiţii în domeniu.

Kevin W. Knight, preşedinte al grupului de lucru al ISO care a elaborat standardul, a declarat: „Din cauza evenimentelor interne şi externe, întreprinderile de toate tipurile şi de toate dimensiunile nu pot avea certitudinea de a atinge obiectivele pe care şi le-au stabilit. Incidenţa acestei incertitudini constituie riscul oricărei activităţi.

Criza financiară mondială rezultă dintr-o gestionare defectuoasă  de către consiliile de administraţie şi echipele de conducere. Standardul ISO 31000 va ajuta industria şi comerţul, domeniul public şi privat să iasă din criză pe noi baze de încredere.

Standardul recomandă organizaţiilor şi întreprinderilor să elaboreze şi să implementeze un cadru de management al riscului care va fi integrat în sistemul lor de management general şi constant îmbunătăţit.

Standardul ISO 31000 este un document concret, care îşi propune să sprijine organizaţiile şi întreprinderile să îşi dezvolte propria abordare de management al riscului, dar nu este un standard care se aplică unui demers de certificare. Prin implementarea standardului ISO 31000, întreprinderile îşi pot evalua practicile în domeniul managementului riscului în funcţie de un referenţial recunoscut la nivel internaţional, oferind principii riguroase pentru un management eficace. Ghidul ISO 73 completează această abordare, furnizând terminologia comună cerută pentru a evita neînţelegerile între întreprinderi în acest context”, relevă dl Knight.

Implementarea standardului ISO 31000 permite unei întreprinderi:

 • să sporească probabilitatea atingerii obiectivelor;
 • să încurajeze un management activ;
 • să ia cunoştinţă de necesitatea de a identifica şi de a trata riscul în întreprindere;
 • să îmbunătăţească identificarea oportunităţilor şi a ameninţărilor;
 • să se conformeze obligaţiilor legale şi reglementare, precum şi standardelor internaţionale;
 • să îmbunătăţească redactarea rapoartelor obligatorii şi voluntare;
 • să îmbunătăţească conducerea;
 • să sporească asigurarea şi încrederea părţilor interesate;
 • să stabilească o bază fiabilă pentru luarea deciziei şi pentru planificare;
 • să îmbunătăţească mijloacele de control;
 • să aloce şi să utilizeze eficace resursele pentru tratarea riscului;
 • să îmbunătăţească eficacitatea şi eficienţa operaţională;
 • să consolideze performanţele în domeniul sănătăţii şi al securităţii, precum şi protecţia mediului;
 • să îmbunătăţească prevenirea pierderilor şi managementul incidenţelor;
 • să reducă la minimum pierderile;
 • să îmbunătăţească instruirea la nivel de organizaţie;
 • să îmbunătăţească rezilienţa organizaţiei.

Standardul ISO 31000 şi Ghidul ISO 73 pot fi aplicate de către orice public, de către orice întreprindere publică sau privată, de orice colectivitate, de orice asociaţie, de orice grup sau individ şi sunt utile pentru:

 • persoanele care se ocupă de managementul riscului în cadrul întreprinderii lor;
 • persoanele care au sarcina de a asigura că acest risc este gestionat în mod eficace în cadrul întreprinderii;
 • personalul care trebuie să evalueze eficacitatea unei întreprinderi în domeniul managementului riscului;
 • elaboratorii de standarde, ghiduri, proceduri şi bune practici în domeniul managementului riscului.

Cele două documente au fost elaborate de grupul de lucru al ISO referitor la managementul riscului.

Standardul ISO 31000:2009, Managementul riscului. Principii şi linii directoare şi Ghidul 73:2009, Managementul riscului. Vocabular, pot fi achiziţionate de la Asociaţia de Standardizare din România, Serviciul Vânzări-Abonamente (vanzari@asro.ro), str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, telefon: 316 77 25, fax: 317 25 14; 312 94 88.

NOUA EDIŢIE A STANDARDULUI ISO 9004 FIXEAZĂ JALOANELE „PERFORMANŢELOR DURABILE”

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1263/2009

Noua ediţie a standardului ISO 9004, care a apărut curând, oferă întreprinderilor un model care le permite să realizeze performanţe durabile într-un mediu complex, exigent şi în continuă evoluţie.

Standardul ISO 9004:2009, Managementul performanţelor durabile ale unui organism. Abordarea managementului calităţii, este a treia ediţie a standardului publicat pentru prima dată în 1987, şi al cărui scop este să permită oricărui organism, indiferent de dimensiuni şi de tipul de activitate, să realizeze performanţe durabile cu ajutorul unei noi abordări de management al calităţii.

Bob Asilic, coordonator al grupului de lucru care a elaborat ISO 9004:2009, a declarat: „Deşi obiectivul este în primul rând să se asigure producţia de bunuri şi servicii de calitate, destinate a asigura satisfacţia clienţilor, obiectivul pe termen lung este supravieţuirea economică a întreprinderii. Noua ediţie explică modul în care în acest scop, întreprinderea trebuie să adopte o abordare sistematică”.

ISO 9004:2009 furnizează linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor de ansamblu ale unui organism sau ale unei întreprinderi, ale eficacităţii şi eficienţei sale, fundamentate pe o abordare bazată pe proces. Standardul este axat pe capacitatea întreprinderii de a răspunde necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor săi şi ale altor părţi interesate, pe termen lung şi în mod echilibrat.

Comparativ cu standardul ISO 9001:2008, care se referă la managementul calităţii produselor şi serviciilor, pentru îmbunătăţirea satisfacţiei clienţilor, ISO 9004:2009 oferă o perspectivă mai generală a managementului calităţii, în mod deosebit în vederea îmbunătăţirii performanţelor. El va fi util întreprinderilor al căror management la cel mai înalt nivel doreşte să depăşească cerinţele standardului ISO 9001, într-o optică de îmbunătăţire continuă, măsurată prin satisfacţia clienţilor şi a celorlalte părţi interesate.

Standardul ISO 9004:2009 permite organizaţiilor să îşi îmbunătăţească calitatea produselor şi serviciilor către clienţii lor, promovând autoevaluarea ca un instrument important la diferite niveluri, mai ales pentru:

 • compararea nivelului lor de maturitate, acoperind lidership-ul, strategia, sistemul de management, resursele şi procesele;
 • identificarea punctelor slabe şi a celor tari;
 • identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire sau de inovare sau ambele.

Instrumentul de autoevaluare ar putea deveni un element-cheie al proceselor de planificare strategică a oricărei întreprinderi.

Jose Dominguez, unul din responsabilii grupului de studiu al ISO 9001, a declarat: „Obiectivele ISO 9004:2009 în domeniul satisfacţiei clienţilor şi al calităţii produselor merg mai departe de măsurare, unde iau în calcul satisfacţia părţilor interesate şi performanţele întreprinderii. Combinarea ISO 9001 şi ISO 9004 vă va permite să exploataţi sistemul calităţii în mod optim”.

ISO 9004:2009 înlocuieşte ediţia din 2000, căreia îi aduce modificări substanţiale la nivelul structurii şi al conţinutului. Standardul beneficiază de experienţa dobândită în timpul celor opt ani de aplicare a standardului la nivel mondial şi introduce schimbări destinate a îmbunătăţi coerenţa cu ISO 9001 şi cu alte standarde de sisteme de management. O schimbare majoră (probabil, cea mai importantă) se referă la structura ISO 9004. Într-adevăr, „corpul” standardului începe printr-un capitol consacrat managementului performanţelor durabile ale unei întreprinderi, şi nu prin modalităţile de construire a unui sistem de management al calităţii.

Standardul ISO 9004:2009 completează standardul ISO 9001:2008 (şi reciproc), dar el poate fi utilizat de acesta din urmă. Standardul nu este destinat certificării de către organisme terţe, unui cadru reglementar, unor scopuri contractuale sau cu titlu de ghid pentru implementarea standardului ISO 9001:2008. Pentru a ajuta utilizatorii să beneficieze de pe urma standardului, o anexă stabileşte corespondenţele între ISO 9001:2008 şi ISO 9004:2009, capitol cu capitol.

Standardul ISO 9004:2009, Managementul performanţelor durabile ale unui organism. Abordarea managementului calităţii, poate fi achiziţionat de la Asociaţia de Standardizare din România, Serviciul Vânzări-Abonamente (vanzari@asro.ro), str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, telefon: 316 77 25, fax: 317 25 14; 312 94 88.