Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2009 » decembrie

Arhive lunare: decembrie 2009

Reclame

Sărbători fericite

Stimaţi colaboratori,

Cu prilejul Sărbătorilor de Crăciun şi An Nou, Asociaţia de Standardizare din România (ASRO)
vă urează sănătate, împliniri profesionale şi multe bucurii.

CRĂCIUN FERICIT!

LA MULTI ANI 2010!

Mulţumim tuturor colaboratorilor, partenerilor şi clienţilor noştri pentru sprijinul acordat, pentru înţelegere şi pentru toată activitatea desfăşurată în anul 2009.

Reclame

A apărut versiunea în limba română a raportului tehnic: SR CLC/TR 50422:2009, Ghid pentru aplicarea standardului european EN 50160

Acest raport tehnic reprezintă un ghid de utilizare a standardul european EN 50160 care a fost adoptat ca standard român. Standardul (EN 50160) constituie subiectul unui proces de perfecţionare continuă, în scopul includerii rezultatelor celor mai recente cercetări realizate cu privire la îmbunătăţirea calităţii energiei electrice furnizată consumatorilor prin reţelele de distribuţie. În consecinţă, se recomandă utilizarea acestui ghid împreună cu SR EN 50160:2003 şi cu SR EN 50160:2007, fiind, de asemenea, valabil şi pentru ediţiile următoare ale acestui standard.

Deoarece un standard, prin natura sa, este un document concis s-a elaborat acest ghid care este destinat clarificării unor aspecte din SR EN 50160. Cererea determinată de necesitatea analizării diverselor aspecte ce prezentau dificultate de înţelegere pentru utilizator, se referă la următoarele caracteristici ale tensiunii de alimentare: frecvenţă, amplitudine, curba de tensiune şi simetria tensiunilor trifazate. SR EN 50160 defineşte şi prezintă principalele caracteristici ale tensiunii la punctele de conectare a instalaţiilor utilizatorilor la reţelele de distribuţie de joasă şi de medie tensiune, în condiţii normale de funcţionare. Unele fenomene care afectează calitatea energiei în reţeaua electrică au caracter imprevizibil şi din acest motiv valorile specificate în acest standard pentru astfel de fenomene, cum ar fi golurile de tensiune şi întreruperile tensiunii de alimentare, trebuie interpretate în mod corespunzător. Ghidul facilitează interpretarea corectă a SR EN 50160.

De asemenea, se recomandă şi consultarea următoarelor standarde la care ghidul face referire:

  • SR EN 50065-1,Transmisia semnalelor prin reţele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 1: Cerinţe generale, benzi de frecvenţe şi perturbaţii electromagnetice;
  • SR CEI 61000-2-1, Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 2: Mediu înconjurător. Secţiunea 1: Descrierea mediului înconjurător. Mediu electromagnetic pentru perturbaţii de joasă frecvenţă propagate prin conducţie şi transmisia de semnale pe reţelele publice;
  • CEI/TR 61000-2-8,Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-8: Environment – Voltage dips and short interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement results;
  • SR EN 61000-4-30,Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-30: Tehnici de încercare şi de măsurare. Metode de măsurare a calităţii energiei;
  • SR CEI 60364-4-44, Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4-44: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva perturbaţiilor de tensiune şi perturbaţiilor electromagnetice;
  • SR EN 60664-1, Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 1: Principii, prescripţii şi încercări;
  • IEC/TR 60725, Considerations on reference impedances for use in determining the disturbance characteristics of household appliances and similar electrical equipment;
  • SR HD 472 S1“Tensiuni nominale ale reţelelor electrice de distribuţie publică de joasă tensiune”.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

E-mail : vanzari@asro.ro.

ISO a lansat o nouă colecţie de standarde pe CD-ROM:

„Instalaţii de ridicat”

Această colecţie cuprinde mai mult de 100 de standarde referitoare la instalaţii de ridicat, inclusiv amendamentele şi eratele lor. De asemenea, cuprinde specificaţii tehnice (ISO/TS) şi rapoarte tehnice (ISO/TR), acoperind întreaga gama a subiectelor dezvoltate de comitetul tehnic ISO/TC 96, Instalaţii de ridicat – comitet format dintr-un număr mare de experţi internaţionali în acest domeniu.

Colecţia de standarde se adresează autorităţilor de reglementare şi de supraveghere, consultanţilor, inspectorilor, producătorilor, furnizorilor de servicii de întreţinere, utilizatorilor, proprietarilor, comercianţilor şi instructorilor – adică tuturor celor interesaţi de aceste instalaţii de ridicat.

Structurată în secţiuni care cuprind principalele tipuri de instalaţii de ridicat (macarale mobile, macarale turn, poduri rulante) şi aspectele lor comune (vocabular, simboluri, mentenanţă, instalare etc), colecţia este foarte uşor de utilizat. Standardele din colecţie sunt în limba engleză.

Lista standardelor cuprinse în colecţie poate fi consultată aici.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Dna  Luminiţa Gabriela Ardeleanu

e-mail:  gabriela.ardeleanu@asro.ro

fax:  021. 317.25.14 /021. 312.94.88