Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2010 » ianuarie

Arhive lunare: ianuarie 2010

Reclame

A apărut lucrarea: DESEN TEHNIC. DESENE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI. VOL I

Autori: Alexandru GREABU, Jeni  TOMA

Proiectarea, execuţia, comercializarea diverselor produse nu ar putea avea loc dacă nu ar exista un mijloc de comunicare recunoscut de toţi cei implicaţi în aceste activităţi. De aceea, convenţiile utilizate în desenul tehnic sunt standardizate la nivel internaţional, regional şi naţional furnizând limbajul comun de care este nevoie de la proiectarea până la comercializarea unui produs.

Acest lucru a determinat elaborarea a numeroase standarde internaţionale specifice desenului tehnic şi adoptarea acestora ca standarde române.

Lucrarea Desen tehnic. Desene tehnice în construcţia de maşini are la bază standardele de desen tehnic în vigoare la această dată şi este formată din două volume:

Volumul I cuprinde trei capitole mari care au rolul:

  • să familiarizeze cititorul cu standardizarea internaţională, europeană şi naţională în domeniul desenului tehnic, furnizându-i informaţii privind standardele în vigoare sau cele care urmează să fie elaborate la nivel internaţional sau să fie adoptate ca standarde române;
  • să prezinte succint regulile de bază pentru desenul tehnic, cu exemple sugestive, astfel încât cititorul să aibă toate elementele necesare pentru a putea realiza sau înţelege un desen tehnic;
  • să furnizeze o colecţie cu extrase din 31 de standarde de desen tehnic care să completeze cunoştinţele de bază prezentate în capitolul II atunci când este necesară cunoaşterea detaliilor sau a unor metode de reprezentare speciale; extrasele din standarde cuprind prima pagină (pentru a se vedea din ce document este extras textul) şi toate paginile tehnice; pentru o mai uşoară utilizare au fost eliminate paginile care cuprindeau preambulul naţional, european sau internaţional, cele cu bibliografia şi cele cu componenţa comitetului tehnic.

Volumul II, care este în curs de elaborare, va continua colecţia de standarde de desen tehnic cu standardele de reprezentare a organelor de maşini: piese filetate, organe de asamblare, arcuri, angrenaje, caneluri. De asemenea, sunt reprezentate şi asamblări sudate, lipite, presate etc.

Lucrarea se adresează tuturor celor implicaţi în învăţământul tehnic, proiectare, execuţie, construcţie sau verificare care sunt utilizatori impliciţi ai standardelor de desen.

Cuprinsul lucrării îl puteţi vedea aici. Preţul este de 191 lei (TVA inclus).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro.

Reclame

Magazinul ASRO este momentan off-line

Stimaţi Clienţi,

Vă anunţăm că momentan magazinul ASRO este off-line!

Dacă aveţi comenzi neconfirmate şi doriţi să le achiziţionaţi la preţul calculat iniţial în comanda dvs., termenul limită este 21.01.2010 inclusiv.

După această dată preţurile se vor reactualiza iar comanda dvs. se va anula.

Vă muţumim pentru înţelegere şi colaborare!

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro.

SR EN ISO 9004:2010, Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii

Acest standard furnizează îndrumări pentru obţinerea unui succes durabil pentru orice organizaţie într-un mediu complex, solicitant şi mereu în schimbare, printr-o abordare bazată pe managementul calităţii.

Succesul durabil al unei organizaţii este obţinut prin capabilitatea sa de a îndeplini necesităţile şi aşteptările clienţilor săi şi ale altor părţi interesate, pe termen lung şi în mod echilibrat. Succesul durabil poate fi obţinut prin managementul eficace al organizaţiei, prin conştientizarea mediului organizaţiei, prin învăţare şi prin aplicarea corespunzătoare a îmbunătăţirilor, a inovaţiilor sau a ambelor.

Standardul promovează autoevaluarea ca un instrument important pentru analizarea nivelului de maturitate al organizaţiei, referitor la leadershipul, strategia, sistemul de management, resursele şi procesele sale, pentru a identifica punctele tari şi slabe, precum şi oportunităţile de îmbunătăţire, de inovare sau ambele.

Acest standard oferă o perspectivă mai largă asupra managementului calităţii decât ISO 9001; standardul tratează necesităţile şi aşteptările tuturor părţilor interesate relevante şi furnizează îndrumări pentru îmbunătăţirea continuă şi sistematică a performanţei globale a organizaţiei.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro.