Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2010 » aprilie

Arhive lunare: aprilie 2010

Reclame

O NOUĂ BROŞURĂ A ISO MENŢIONEAZĂ STANDARDELE INTERNAŢIONALE DIN DOMENIUL PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1313/2010

Standardele internaţionale ISO din domeniul petrolului şi gazelor naturale sunt adoptate într-un număr tot mai mare de organizaţii de standardizare regionale sau naţionale din America de Nord şi America de Sud, China, statele din golf, Europa, Kazakhstan şi Rusia. Autorităţile de reglementare naţionale le utilizează, de asemenea, tot mai mult ca referinţe.

Ediţia din 2010 a buletinului de informare OGP Standards Bulletin (Buletinul de Standardizare al OGP) subliniază această stare de fapte. Acest buletin este publicat de Comitetul de Standardizare al Asociaţiei Internaţionale a Producătorilor de Gaze Naturale şi Petrol (OGP), ai cărui membri, proveniţi din 80 de state, produc peste jumătate din producţia de petrol şi aproximativ o treime din producţia de gaze naturale a planetei.

OGP susţine ferm standardele internaţionale pentru industriile din domeniul petrolului şi gazelor naturale. Organizaţia încurajează activ elaborarea şi utilizarea standardelor internaţionale ISO, precum şi pe cele ale organizaţiei sale partenere – Comisia Electrotehnică Internaţională (CEI).

Cea mai mare parte a standardelor din acest domeniu sunt elaborate de comitetul tehnic ISO/TC 67, Materiale, echipamente şi structuri off shore pentru industria petrolieră, petrochimică şi cea a gazului natural, care grupează sute de experţi provenind din 29 de state participante, la care se adaugă 30 de state cu statut de observatori. În 2009, 21 de standarde au fost elaborate sau revizuite de ISO/TC 67 şi, până la sfârşitul lui 2010, 23 de standarde vor trebui publicate sau revizuite. La ora actuală, colecţia de standarde a acestui comitet tehnic numără 145 de standarde, în afară de actualizări.

Pentru industrie, standardele internaţionale sunt un bun mijloc de a reduce costurile şi termenele de livrare; ele facilitează comerţul internaţional, înlocuind numeroase standarde regionale şi naţionale, precum şi specificaţiile elaborate de întreprinderi individuale.

OGP Standards Bulletin menţionează exemplul standardului ISO 21809, în trei părţi, referitor la acoperiri exterioare pentru conducte, care, propunând o abordare coerentă şi armonizată pentru o aplicare la nivel internaţional, a înlocuit de curând numeroase specificaţii existente şi a redus costurile şi complexitatea operaţiilor pentru domeniul petrolului şi al gazelor naturale.

De asemenea, buletinul menţionează exemplul Rusiei, care, în anul 2008, s-a bazat pe standardele ISO, pentru a elabora 11 standarde naţionale.

Pentru autorităţile de reglementare, standardele internaţionale furnizează o bază tehnică pentru reglementări şi reprezintă un înalt nivel de securitate întrucât ele sunt actualizate în mod constant, pentru a reflecta progresul tehnicii. Standardele joacă, deci, un rol determinant în definirea tehnică a gradelor de securitate stabilite de autorităţile de reglementare în domeniul instalaţiilor petroliere şi al gazelor naturale.

Potrivit ultimei ediţii a OGP Standards Bulletin, comparând rezultatele unui studiu recent cu cele ale unui studiu european desfăşurat în 1996, observăm „ o creştere semnificativă” a referinţelor făcute la standardele internaţionale în reglementări, referinţe care fac un salt spectaculos de la 16%, la 38% şi „o scădere drastică” a referinţelor făcute la standardele naţionale, care trec de la 39%, la 14%.

OGP Standars Bulletin poate fi descărcat electronic în format PDF, plecând de la Web site-ul ISO, precum şi de la cel al OGP. Vă puteţi procura, de asemenea, o versiune imprimată, care cuprinde un grafic sub formă de afiş ce prezintă standardele ISO existente şi cele viitoare în domeniul petrolului şi al gazelor naturale, scriind domnului Alf Reidar Johansen, responsabil în domeniul standardizării la OGP, la adresa Alf.Reidar.Johansen@ogp.org.uk.

Reclame

O NOUĂ BROŞURĂ ISO FACILITEAZĂ ÎNŢELEGEREA SIMBOLURILOR GRAFICE

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1309

Nu este necesar să cunoşti limba sau să ştii să citeşti pentru a putea înţelege mesajul: graţie simbolurilor grafice ale ISO, armonizate la nivel internaţional, care vă indică unde se află ieşirea cea mai apropiată în caz de incendiu sau faptul că scăldatul în ape periculoase este interzis, toată lumea poate înţelege semnele de securitate şi informaţiile destinate publicului.

Pentru a face mai bine cunoscute aceste simboluri şi pentru a învăţa publicul să cunoască mesajele vehiculate cu ajutorul a diferite forme şi culori, ISO a elaborat o serie de fişe cu caracter ludic, uşor de citit, cu titlul: Limbajul internaţional al simbolurilor grafice ISO – The international language of ISO graphical symbols.

Prin intermediul diferitelor fişe, ne este înfăţişată vacanţa familiei Smith (tată, mamă, bunică şi doi copii) într-o ţară imaginară denumită Ambrosia. Ilustrată în culori vii, povestea se desfăşoară pe o serie de fişe de format A 5, legate între ele printr-un nit.

Fiecare fişă reprezintă un episod din vacanţa familiei şi corespunde unui simbol grafic ISO. De-a lungul peripeţiilor prin care trece familia Smith – între incendiul declarat în hotelul lor, şi cursa la Spitalul de Urgenţă cu bunica – familia îşi dă seama cât de utile le sunt simbolurile grafice ISO în depăşirea barierelor lingvistice.

Ultimele şapte fişe explică semnificaţia formelor, culorilor şi simbolurilor utilizate pentru a comunica informaţii importante. Aflăm, de exemplu, că semnele referitoare la riscuri şi fenomene periculoase care reprezintă o ameninţare pentru sănătatea persoanelor sunt reprezentate printr-un triunghi galben, cu margini şi simboluri negre.

Potrivit doamnei Dana Kissinger-Matray, secretară a Comitetului ISO pentru Politica Consumatorului (COPOLCO),

Această broşură subliniază importanţa simbolurilor grafice în comunicarea fără cuvinte. Oricare ar fi ţara în care vă aflaţi, simbolurile grafice ISO vă indică repere importante de cunoscut, anumite caracteristici ale produselor şi vă oferă informaţii cu privire la alte aspecte ale vieţii cotidiene: amplasarea ascensoarelor pentru persoane aflate în fotolii rulante, zonele care trebuie evitate dacă purtaţi un pacemaker, accesul la anumite servicii practice (închirierea unui vehicul, rezervarea unei camere la un hotel)”.

Simbolurile grafice reprezentate pe fişe sunt extrase din standardul ISO 7001, Simboluri grafice. Simboluri destinate informării publicului, şi din standardul ISO 7010, Simboluri grafice. Culori de securitate şi semnale de securitate. Semnale de securitate înregistrate. Aceste standarde, precum şi celelalte standarde pertinente, au fost elaborate sub responsabilitatea ISO/TC 145, Simboluri grafice.

Limbajul internaţional al simbolurilor grafice ISO este un instrument de informare destinat publicului, care va fi foarte util profesioniştilor direct interesaţi de securitate şi de serviciile destinate publicului.

Acest proiect este o iniţiativă a ISO/COPOLCO. După cum explică doamna Dana Kissinger-Matray,

Această broşură demonstrează amploarea activităţilor desfăşurate de ISO în vederea protejării consumatorilor şi a intereselor acestora. Sugestia a venit din partea experţilor ISO/COPOLCO de la Institutul Britanic de Standardizare (BSI), preocupaţi de a identifica un mod accesibil şi ludic de a explica publicului valoarea simbolurilor grafice ale ISO”.

ISO A COLECTAT DATE PRIVIND MĂSURILE DE BAZĂ ALE CORPULUI UMAN

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1311/2010

Odată cu creşterea nivelului de trai, dimensiunile corpului uman au evoluat în numeroase state, în cursul ultimelor decenii. Pentru a asigura că îmbrăcămintea, spaţiile de lucru, mijloacele de transport şi activităţile de petrecere a timpului liber corespund măsurilor actuale ale persoanelor, garantându-le, în acelaşi timp, confortul şi securitatea, ISO a publicat un raport care cuprinde datele antropometrice actualizate (măsurile corpului uman la diferitele grupuri de populaţii).

ISO/TR 7250-2:2010, Definiţii ale măsurilor de bază ale corpului uman pentru proiectarea tehnologică. Partea 2: Rezumate statistice ale măsurilor corpului uman ale populaţiilor ISO individuale, este cea de-a doua parte a referenţialului consacrat măsurilor corporale.

ISO/TR 7250-2 îşi propune să identifice variaţiile fizice ale taliilor şi formelor corpului uman din întreaga lume, pentru a oferi fabricanţilor o viziune realistă a diversităţii actuale a populaţiilor şi a le permite să optimizeze proiectarea tehnologică, în consecinţă.

Raportul tehnic ne indică, de exemplu, că statura şi masa corporală medie ale unui subiect american de sex masculin sunt, respectiv, de 1,76 metri (m) şi de 80 kilograme (kg), în timp ce, pentru un thailandez, ele sunt, respectiv, de 1,67 m şi 64 kg. De asemenea, o olandeză măsoară în medie 1,67 m şi cântăreşte 72 kg, în timp ce o japoneză măsoară în medie 1,57 m şi cântăreşte 51 kg.

Doamna Makiko Kouchi, şefă de proiect a ISO/TR 7250, a afirmat:

Nepotrivirea dimensională a produselor şi a mediilor afectează sănătatea întrucât implică eforturi inutile.  Cum aţi suporta lipsa de confort a unui scaun prea strâmt sau neputinţa de a ajunge la rafturile situate prea sus, în supermarket-uri ? Bunăstarea noastră depinde de armonia dintre mediu şi talia, forma şi capacităţile corpului nostru, prin aplicarea de principii ergonomice”.

ISO/TR 7250-2 furnizează date actualizate cu privire la măsurile corpului uman în funcţie de ţări. Raportul tehnic se interesează de persoanele care au vârsta de lucru, în cadrul „populaţiilor ISO” (state ale căror institute naţionale de standardizare sunt membre ale ISO). El prezintă statistici esenţiale pentru proiectarea ergonomică, mai ales masa corporală, statura, înălţimea la care se află ochiul, grosimea cutiei toracice şi lăţimea bazinului, ale subiecţilor aflaţi în picioare şi aşezaţi. Măsurile de bază utilizate sunt descrise în mod detaliat în prima parte a referenţialului, ISO/TR 7250-1:2008.

ISO/TR 7250-2 va constitui o referinţă pentru diversele standarde de produs ale ISO, în vederea îmbunătăţirii în continuare a preciziei caracteristicilor ergonomice. Raportul tehnic va servi drept repertoriu pe ţară al datelor antropometrice cele mai noi şi va fi actualizat pe măsură ce noi statistici vor fi disponibile. Noile date actualmente repertoriate se referă la următoarele state: Germania, Austria, Statele Unite, Italia, Japonia, Kenya, Olanda, Republica Coreea şi Thailanda.

Elaborând ISO/TR 7250-2, am respectat principiul „echităţii”, continuă doamna Kouchi. Cea mai mare parte a timpului, produsele sunt proiectate pentru o producţie de masă care nu ţine seama de variaţia măsurilor umane. Acest raport tehnic va ajuta fabricanţii să îşi adapteze mai bine produsele la consumatorii lor ţintă, ţinând seama de diversitatea de forme şi talii corporale. Produsele vor respecta astfel necesităţile de ordin ergonomic ale diferitelor populaţii, fără a exclude nicio talie, oricât de mare sau de mică ar fi ea”, conchide doamna Kouchi.

Referenţialul ISO/TR 7250 a fost elaborat de comitetul tehnic ISO/TC 159, Ergonomie, subcomitetul SC 3, Antropometrie şi biomecanisme.

ISO/TR 7250-2:2010, Definiţii ale măsurilor de bază ale corpului uman pentru proiectarea tehnologică. Partea 2: Rezumate statistice ale măsurilor corpului uman ale populaţiilor ISO individuale, poate fi achiziţionat de la ASRO, Asociaţia de Standardizare din România, Serviciul Vânzări-Abonamente (vanzari@asro.ro), str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, telefon: 316 77 25, fax: 317 25 14; 312 94 88.