Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2010 » mai

Arhive lunare: mai 2010

Reclame

SR GHID ISO/CEI 99:2010, Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM)

Acest vocabular conţine un ansamblu de definiţii şi de termeni asociaţi pentru un sistem de concepte fundamentale şi generale utilizate în metrologie şi scheme conceptuale care ilustrează relaţiile dintre ele. Pentru un mare număr de definiţii, sunt prezentate informaţii suplimentare sub formă de exemple şi note. De asemenea, standardul cuprinde şi termenii în limba engleză şi franceză.

Vocabularul promovează armonizarea globală a terminologiei utilizate în metrologie.

Acest vocabular îşi propune să fie o referinţă comună pentru oamenii de ştiinţă şi ingineri, inclusiv fizicieni, chimişti, biologi medicali, ca şi pentru profesori şi practicieni, implicaţi în planificarea sau realizarea măsurărilor, oricare ar fi domeniul de aplicare sau nivelul incertitudinii de măsurare. El îşi propune, de asemenea, să fie o referinţă pentru organismele guvernamentale şi interguvernamentale, asociaţiile comerciale, comitetele de acreditare, organisme de reglementare şi asociaţii profesionale. Conceptele utilizate în diferite abordări ale descrierii măsurărilor sunt prezentate împreună.

În acest vocabular, se consideră că nu există o diferenţă fundamentală între conceptele de bază ale măsurărilor în fizică, chimie, biologie sau ştiinţe tehnice. Mai mult, s-a încercat să se acopere necesităţile conceptuale ale măsurărilor în domenii ca biochimie, ştiinţa alimentelor, expertiza medicolegală şi biologia moleculară.

Standardul reprezintă revizuirea standardului SR 13251:1996 pe care îl înlocuieşte.
Faţă de standardul SR 13251:1996, prezentul standard prezintă următoarele modificări principale:

– au fost actualizate definiţiile termenilor preluaţi din standardul înlocuit;

– au fost incluşi şi definiţi termeni noi (de exemplu cei referitori la incertitudine);

– a fost adăugată o anexă cu scheme conceptuale.

Reclame

SECURITATEA JUCĂRIILOR

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1319/2010

Milioane de jucării au fost retrase de pe pieţele din întreaga lume pentru că prezentau un conţinut periculos de plumb sau de cadmiu, riscuri de sufocare sau conţineau magneţi care puteau fi înghiţiţi, precum şi alte pericole. Din seria numeroaselor părţi ale standardului ISO 8124, Securitatea jucăriilor, două noi documente îşi propun să reducă riscurile de accidentare la care sunt supuşi copiii, din cauza unor piese componente sau a unor substanţe periculoase.

„Este incontestabil faptul că, în reţeaua internaţională a securităţii jucăriilor, standardul ISO 8124 are o importanţă decisivă”.

Aceasta este afirmaţia lui Arnie Rubin, director al Funrise şi preşedinte al Consiliului Internaţional al Industriei Jucăriilor. Ea figurează într-o dezbatere publicată recent de revista ISO Focus+.

„Securitatea jucăriilor a constituit întotdeauna o prioritate a industriei noastre”, declară domnul Rubin.

Publicate sub titlul generic Securitatea jucăriilor, diferitele părţi ale standardului ISO 8124 îşi propun să reducă la minimum riscurile potenţiale de accidentare în caz de utilizare normală a jucăriei (utilizare pentru care a fost proiectată) şi de utilizare necorespunzătoare previzibilă (când jucăria este utilizată pentru o altă funcţie decât cea pentru care a fost proiectată).

Standardul ISO 8124-4:2010, Securitatea jucăriilor. Partea 4: Leagăne, tobogane şi jucării cu activităţi similare, în exterior şi în interior, ultimul apărut din această familie de standarde, specifică cerinţele şi metodele de încercare care se aplică leagănelor, toboganelor şi altor echipamente de joc, asigurând copiilor condiţii de joacă în deplină securitate. Acest standard se referă la jucării utilizate de copii sub 14 ani, în exterior şi în interior şi numai în cadrul familial.

Datele privind accidentele, precum şi analizele riscurilor, au motivat o actualizare a ISO 8124-3:2010, Securitatea jucăriilor. Partea 3. Migrarea anumitor elemente. Acest standard îmbunătăţit îşi propune să reducă la minimum expunerea copiilor la substanţe potenţial toxice, limitând riscurile în caz de înghiţire. El specifică valori acceptabile pentru substanţele periculoase: arseniu, cadmiu, plumb, mercur şi alte componente pe care ar putea să le conţină jucăriile. ISO 8124:2010 a înlocuit de curând vechea versiune din 1997.

„În ultimii ani, securitatea jucăriilor şi a altor produse a devenit o preocupare majoră, fapt care a determinat numeroase retrageri de pe piaţă ale unor produse destinate copiilor, din cauza faptului că erau neconforme”, a declarat Christian Wettemberg, preşedinte al comitetului tehnic care a elaborat aceste standarde.

„Standardul ISO 8124 este deosebit de important în domeniul securităţii. Utilizarea sa poate reduce riscurile de rănire şi expunere la pericol, precum şi gravitatea accidentelor. Sperăm că fabricanţii de jucării din întreaga lume vor sesiza importanţa acestui standard. Securitatea copiilor noştri depinde de el”, a conchis domnul Wettemberg.

Preocupat să sporească permanent securitatea jucăriilor, comitetul tehnic ISO/TC 181, Securitatea jucăriilor, a actualizat şi îmbunătăţit primele două părţi ale seriei ISO 8124, şi anume: Partea 1, Aspecte ale securităţii referitoare la proprietăţile mecanice şi fizice – în 2009 şi Partea 2, Inflamabilitate – în 2007.

Potrivit preşedintelui comitetului tehnic, trei noi părţi se vor adăuga celorlalte, cuprinse în seria ISO 8124, referitoare la:

  • conţinutul total al unor elemente din materialul jucăriei;
  • determinarea plastifianţilor ftalici prezenţi în materialele plastice;
  • vopsele pentru pictarea cu degetul.

Standardul ISO 8124-3:2010, Securitatea jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente şi ISO 8124-4:2010, Securitatea jucăriilor. Partea 4: Leagăne, tobogane şi jucării pentru activităţi similare de uz familial, în exterior şi în interior, pot fi achiziţionate de la Asociaţia de Standardizare din România, Serviciul Vânzări-Abonamente (vanzari@asro.ro), str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, telefon: 316 77 25, fax: 317 25 14; 312 94 88.

STANDARDE DIN DOMENIUL ALIMENTAR, ADOPTATE ÎN ANII ANTERIORI ŞI TRADUSE ÎN 2010

SR EN ISO 3960:2009 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea indicelui de peroxid. Determinarea cu punct de oprire iodometric
SR EN ISO 659:2009 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de ulei (Metodă de referinţă)
SR EN ISO 6886:2009 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea stabilităţii la oxidare (încercare de oxidare accelerată)
SR EN ISO 7971-3:2010 Cereale. Determinarea densităţii în vrac, denumită „masă per hectolitru”. Partea 3: Metoda practică
SR ISO 6673:2009 Cafea verde. Determinarea pierderii de masă la 105 grade C
SR EN 14123:2008 Produse alimentare. Determinarea aflatoxinei B1 şi a sumei aflatoxinelor B1, B2, G1 şi G2 din arahide, fistic, smochine, alune şi boia de ardei. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă cu derivatizare postcoloană şi purificare pe coloană de imunoafinitate
SR ISO 5545:2008 Cazeine închegate (cu cheag) şi cazeinaţi. Determinarea cenuşii (Metodă de referinţă)
SR ISO 5547:2008 Cazeină. Determinarea acidităţii libere (Metodă de referinţă)