Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2010 » iunie

Arhive lunare: iunie 2010

Reclame

NOUA EDIŢIE A ISO 9001 PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1329/2010

Manualul ISO 9001 pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care s-a bucurat de mare succes, apare într-o nouă ediţie, publicată de ISO în colaborare cu Centrul de Comerţ Internaţional (CCI).

Acest manual a fost actualizat în funcţie de ultima ediţie  a standardului ISO 9001, apărut în 2008. Acest standard, care defineşte cerinţele referitoare la sisteme de management al calităţii, este unul din standardele cele mai cunoscute şi aplicate din istoria organizaţiei. ISO 9001 este utilizat în 176 de state de către întreprinderi de producţie şi servicii de toate dimensiunile, din sectorul public şi din cel privat, în toate domeniile de activitate.

Redactat într-un limbaj clar şi oferind numeroase exemple concrete extrase dintr-o gamă largă de domenii, ISO 9001 pentru întreprinderile mici şi mijlocii îşi propune să le ajute pe acestea să înţeleagă şi să aplice standardul ISO 9001.

Manualul a fost elaborat de un grup de experţi ai ISO/TC 176, comitetul tehnic al ISO care răspunde de elaborarea standardelor din seria ISO 9000. Textul ISO 9001:2008 este însoţit de exemple şi de sfaturi referitoare la implementare, într-un limbaj accesibil tuturor.

În prefaţa pe care au semnat-o împreună, secretarul general al ISO, domnul Rob Steele, şi directoarea executivă a Centrului de Comerţ Internaţional, doamna Patricia R. Francis, declară:

Întreprinderea mică este cea mai mare întreprindere din lume. Peste 95% din întreprinderile din lume sunt mici şi mijlocii şi numeroase state se bazează pe ele în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi asigurarea locurilor de muncă. Standardele internaţionale trebuie să ajute întreprinderile mici în aceeaşi măsură în care ajută întreprinderile mondiale, guvernele şi societatea, în general. În mod deosebit, întreprinderile mici şi mijlocii ar trebui să poată beneficia de creşterea eficienţei şi a eficacităţii pe care o permite ISO 9001”.

În concluzie, semnatarii prefeţei adaugă:

Acest manual constituie ultimul exemplu al cooperării fructuoase dintre ISO şi CCI. Cele două organizaţii speră că el va ajuta întreprinderile mici – din economiile statelor în curs de dezvoltare, în fază de tranziţie şi dezvoltate – să beneficieze de pe urma ISO 9001, standard esenţial pentru economia mondială”.

Această ultimă versiune este cea de-a treia ediţie a unui manual publicat pentru prima dată în 1996 şi care, în colecţia de manuale ISO, figurează printre cele mai mari succese. Numeroase comitete membre ale ISO, mai ales: Africa de Sud, Bulgaria, Danemarca, Spania, Estonia, Finlanda, Hong-Kong, India, Japonia, Ungaria, Norvegia, Republica Coreea, Slovenia, Suedia şi Uruguay au publicat propriile lor versiuni naţionale.

ISO 9001 pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Cum să procedaţi. Recomandări ale ISO/TC 176 este publicat de ISO în ediţie franceză (173 de pagini) şi engleză (165 de pagini), format A5, ediţie broşată, cu spirală, şi poate fi achiziţionat de la organismele naţionale de standardizare membre ale ISO. În cazul României, acesta este Asociaţia de Standardizare din România.

Reclame

LAPTE PENTRU TOATE GUSTURILE

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1327/2010

Înainte de a adăuga un strat de lapte la cafeaua sau la ceaiul lor, de a umple un castron cu cereale sau de a citi ingredientele care intră în compoziţia unui produs pe bază de lapte, numeroşi sunt cei care vor să ştie dacă este vorba despre lapte normal, degresat pe jumătate sau în întregime.

Dar ce înseamnă mai exact aceşti termeni şi cum putem fi absolut siguri că toate mărcile de produse lactate utilizează măsuri echivalente ?

Pentru a răspunde la aceste întrebări şi a armoniza produsele lactate, ISO şi Federaţia Internaţională a Laptelui (FIL) au elaborat un standard care specifică cerinţe în domeniul încercării şi linii directoare pentru a determina conţinutul de grăsime al laptelui. Acest standard, aflat la cea de-a treia ediţie, îşi lărgeşte domeniul de aplicare. El se aplică la laptele de vacă şi, pentru prima oară, şi la cel de oaie şi de capră.

După cum explică Silvia Orlandini, şefă de proiect pentru această ediţie a standardului ISO 1211/FIL 1,

Determinarea conţinutului de grăsime al laptelui este un important factor de calitate şi unul din elementele determinante ale preţului plătit producătorilor de lapte. Proceduri de încercare armonizate permit compararea produselor de la diferiţi fabricanţi. Ele contribuie, de asemenea, la  împiedicarea falsificării laptelui”.

ISO 1211/FIL 1:2010, Lapte. Determinarea conţinutului de grăsime. Metodă gravimetrică (metodă de referinţă) specifică metoda de referinţă pentru determinarea conţinutului de grăsime al laptelui de bună calitate fizico-chimică, inclusiv linii directoare pentru calculul şi exprimarea rezultatelor.

Importanţa ISO 1211/FIL1 pentru industria laptelui a apărut de la prima sa ediţie, din 1984. Versiunea din 2010 actualizează conţinutul standardului, pentru a ţine seama de evoluţia tehnicilor actuale. Iniţial aplicată doar la laptele de vacă, metoda poate fi utilizată acum şi la laptele crud de oaie şi de capră, fie că este vorba despre laptele integral, uşor, degresat, de cel conservat chimic sau de cel care a suferit un tratament.

Standardul va fi util inginerilor şi procesatorilor din industria lactatelor, autorităţilor de reglementare, institutelor de cercetare, precum şi domeniului agriculturii.

Standardul ISO 1211/FIL 1:2010 a fost elaborat de comitetul tehnic ISO/TC 34, Produse alimentare, subcomitetul SC 5, Lapte şi produse lactate, în colaborare cu Federaţia Internaţională a Laptelui, organizaţie fără scop lucrativ, care reprezintă domeniul mondial al lactatelor. FIL şi ISO colaborează de mult timp pentru a elabora şi publica împreună metode standardizate de analiză şi de luare a probelor din lapte şi produse derivate.

Un alt rol al colaborării dintre ISO şi FIL îl reprezintă standardele pentru determinarea conţinutului de grăsimi din brânză şi din brânza topită, din laptele uscat şi din produsele pe bază de lapte uscat, lapte concentrat îndulcit şi neîndulcit, brânză din zer, produse pe bază de lapte pentru copiii mici, îngheţată pentru consum şi preparate pentru îngheţată pe bază de lapte, lapte degresat, bătut, cazeină şi cazeinaţi.

Standardul ISO 1211/FIL 1:2010, Lapte. Determinarea conţinutului de grăsimi. Metodă gravimetrică (metodă de referinţă) poate fi achiziţionat de la Asociaţia de Standardizare din România, Serviciul Vânzări-Abonamente (vanzari@asro.ro), str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, telefon: 316 77 25, fax: 317 25 14; 312 94 88.

STANDARDUL ISO 31000 ŞI CRIZA VULCANULUI ISLANDEZ

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1317/2010

Criza traficului aerian, provocată de erupţia vulcanului islandez, cu impacturile sale economice şi sociale, este analizată prin prisma standardului de management al riscului, ISO 31000, într-un nou articol recent publicat pe Web site-ul ISO.

Autorul articolului, Kevin W. Knight, responsabil al grupului ISO care a elaborat standardul, a declarat:

În mod surprinzător, niciun eveniment de acest tip nu pare să fi fost considerat un risc de luat în calcul de către companiile aeriene sau de numeroase alte societăţi. În măsura în care se cunoştea activitatea vulcanului islandez şi impactul unor erupţii anterioare din Asia asupra aviaţiei, este de mirare că nu a fost pus în aplicare niciun plan pentru a trata un astfel de risc.

Norul de cenuşă nu este decât un exemplu suplimentar de evoluţie constantă a riscurilor de care trebuie să ţinem seama într-o economie din ce în ce mai globalizată şi tributară unor livrări efectuate „la timp”. Trebuie să ne întrebăm care este seriozitatea cu care managementul de la cel mai înalt nivel participă la planificarea şi încercarea scenariilor unor riscuri care generează perturbaţii ale activităţii.

Kevin Knight subliniază, totuşi, exemplul unei întreprinderi puternic impregnate de cultura managementului riscului.

Societatea de livrare expres şi de mesagerie United Parcel Service (UPS) şi-a redirecţionat corespondenţa cu provenienţa Asia şi destinaţia Europa, către Istambul, de unde a fost îndreptată cu camionul către punctul său final de livrare”.

După părerea lui Kevin Knight,

riscul se raportează în primul rând la incertitudine sau, mai important, la efectul acestei incertitudini asupra atingerii obiectivelor unei organizaţii. Pe 15 noiembrie 2009, ISO a publicat standardul ISO 31000:2009, Managementul riscului. Principii şi linii directoare, pentru a ajuta organizaţiile industriale, comerciale şi pe cele din domeniul public să abordeze liniştite asemenea riscuri”.

ISO 31000:2009 prevede principiile, cadrul organizatoric şi procesul de management al riscului care se aplică tuturor tipurilor de organizaţii din domeniul public şi din cel privat. Standardul nu impune o abordare universală, ci insistă asupra faptului că managementul riscului trebuie să fie adaptat necesităţilor şi structurii specifice organizaţiei respective.

Implementarea standardului ISO 31000 presupune un angajament din partea Consiliului şi atenţia managementului de la cel mai înalt nivel, precum şi mobilizarea unor resurse suficiente pentru a traduce angajamentele în acte. El implică un mandat serios şi un angajament din partea Consiliului, împreună cu lidership-ul managementului, pentru a asigura că principiile standardului servesc drept cadru şi se integrează în cultura întregii organizaţii.

Organizaţiile de succes, ca de exemplu UPS, se străduiesc să determine gradul de incertitudine pe care îl implică realizarea obiectivelor şi să administreze riscurile astfel încât să garanteze succesul deplin”, conchide Kevin Knight.