Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2010 » iulie

Arhive lunare: iulie 2010

Reclame

ASRO A ADOPTAT STANDARDUL ISO 31000 PENTRU MANAGEMENTUL RISCULUI

COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti,  29 Iulie 2010

Noul standard internaţional ISO 31000, va sprijini organizaţiile de orice tip în gestionarea într-un mod eficient a riscurilor.

Standardul ISO 31000 conţine principiile, cadrul şi cerinţele necesare derulării unui proces de management al oricărei forme de risc, într-un mod transparent, sistematic şi credibil în cadrul domeniului de aplicare.

În actuala situaţie economică, standardul ISO 31000 a fost aşteptat de către industrie, comerţ, instituţiile publice şi private pentru a contribui la procesul de identificare a celor mai bune soluţii pentru ieşirea din criză.

Standardul recomandă ca organizaţiile să implementeze şi să îmbunătăţească în mod continuu procesul de gestionare a riscurilor, ca o componentă integrantă a sistemului de management.

ISO 31000 este un document practic, care urmăreşte să ajute organizaţiile în curs de dezvoltare în abordarea riscurilor iminente. Pentru acest standard organizaţiile nu pot solicita certificare. Prin implementarea ISO 31000, organizaţiile pot compara practicile lor de gestionare a riscului, cu un punct de referinţă recunoscut la nivel internaţional, oferind principii sănătoase pentru un management eficient.

ISO 31000  a fost elaborat pentru a ajuta organizaţiile în:

 • Creşterea probabilităţii şi atingerea obiectivelor propuse
 • Încurajarea unui management proactiv
 • Conştientizarea necesităţii de a identifica şi trata riscurile ce pot să apară în cadrul organizaţiei
 • Identificarea mult mai rapidă a oportunităţilor şi ameninţărilor
 • Respectarea cerinţelor legale, a reglementărilor şi normelor internaţionale
 • Îmbunătăţirea raportărilor financiare
 • Îmbunătăţirea guvernării
 • Creşterea încrederii părţilor interesate
 • Crearea unei baze fiabile pentru procesul decizional şi de planificare
 • Îmbunătăţirea controalelor
 • Alocarea şi utilizarea în mod eficient a  resurselor pentru îndepărtarea riscurilor
 • Îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei operaţionale
 • Îmbunătăţirea cerinţelor de siguranţă, de protecţie a mediului şi de sănătate
 • Reducerea pierderilor
 • Îmbunătăţirea flexibilităţii organizaţionale.

ISO 31000 poate fi aplicat în organizaţiile publice, private, întreprinderi, asociaţii etc. Standardul va fi util pentru:

 • Responsabilii în cadrul organizaţiilor cu managementul riscurilor;
 • Persoanele care au nevoie să se asigure că o organizaţie îşi controlează situaţiile de risc;
 • Evaluatorii externi ai practicilor de management al riscurilor;
 • Experţilor de standardizare, responsabililor cu elaborarea procedurilor, a ghidurilor sau codurilor de practică cu privire la managementul riscului.

Standardul ISO 31000 a fost adoptat de către ASRO, iar varianta în limba româna SR ISO 31000:2010 – Managementul riscului. Principii şi linii directoare poate fi achiziţionată de la Serviciul Vânzări-Abonamente ASRO, tel: 021- 316.77.25, fax: 021- 317.25.14/ 021- 312.94.88, e-mail: vanzari@asro.ro

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Birou Imagine şi Relaţii Publice ASRO

Adina Haţegan

Tel/Fax: 021 312 94 89, email: adina.hategan@asro.ro

Reclame

PRIMELE STANDARDE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

SR ISO 31000:2010, Managementul riscului. Principii şi linii directoare

Organizaţiile de toate tipurile şi mărimile confruntate cu factori şi influenţe interne şi externe care induc nesiguranţă nu ştiu dacă şi când îşi vor atinge obiectivele. Efectul acestei nesiguranţe asupra obiectivelor unei organizaţii este „riscul”.

Toate activităţile unei organizaţii implică riscuri. Organizaţiile gestionează riscul prin identificarea şi analizarea lui şi apoi evaluează dacă riscul trebuie modificat prin tratarea riscului în vederea îndeplinirii criteriilor de risc. Pe parcursul acestui proces, organizaţiile comunică şi se consultă cu părţile interesate, şi monitorizează şi verifică riscul şi mijloacele de control care modifică riscul pentru a se asigura că nu este necesară o tratare ulterioară a riscului. Acest standard internaţional descrie detaliat acest proces sistematic şi logic.

Deşi toate organizaţiile gestionează riscul într-o anumită măsură, acest standard internaţional stabileşte un număr de principii care trebuie respectate pentru un management eficace al riscului. Acest standard internaţional recomandă organizaţiilor să dezvolte, să implementeze şi să îmbunătăţească continuu un cadru organizaţional al cărui scop este integrarea procesului de management al riscului în procesele de conducere, de strategie şi planificare, de management, de raportare ca şi în politicile, valorile şi cultura întregii organizaţii.

Abordarea generică descrisă în acest standard internaţional furnizează principiile şi liniile directoare pentru gestionarea oricărei forme de risc într-o manieră sistematică, transparentă şi credibilă, în orice domeniu şi orice context.

SR GHID ISO 73:2010, Managementul riscului. Vocabular

Prezentul ghid oferă definiţiile termenilor generici referitori la managementul riscului. Ghidul îşi propune să încurajeze înţelegerea reciprocă şi consecventă,  abordarea coerentă a descrierii activităţilor referitoare la managementul riscului, precum şi utilizarea unei terminologii uniforme de management al riscului în procesele şi cadrul organizaţional care se ocupă de managementul riscului.

Prezentul ghid se referă la domeniul general al managementului riscului. Termenii sunt prezentaţi în ordinea următoare:

 1. termeni referitori la risc;
 2. termeni referitori la managementul riscului;
 3. termeni referitori la procesul de management al riscului;
 4. termeni referitori la comunicare şi consultare;
 5. termeni referitori la context;
 6. termeni referitori la estimarea riscului;
 7. termeni referitori la identificarea riscului;
 8. termeni referitori la analiza riscului;
 9. termeni referitori la evaluarea riscului;
 10. termeni referitori la tratarea riscului;
 11. termeni referitori la monitorizare şi măsurare.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel: 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88
e-mail: vanzari@asro.ro.

Concurs 2010 – Carta Europeană a Siguranţei Rutiere

Carta Europeana a Sigurantei Rutiere

Prezentare

Siguranţa rutieră nu este doar un concept, ea are un impact mare asupra vieţilor noastre şi a activităţilor cotidiene. Aşa cum implicarea semnatarilor Cartei are un rol major în îmbunătăţirea siguranţei rutiere la nivel naţional, aşa şi implicarea dumneavoastră în descrierea situaţiilor care pot îmbunătăţi sau pot afecta siguranţa rutieră joacă un rol important.

Trimite-ţi exemple de bune sau rele practici în domeniul siguranţei rutiere de pe strada, din oraşul sau ţara dumneavoastră la editor.charter@paueducation.com şi vor fi publicate pe pagina concursului.

Tot ce trebuie să faceţi este să scrieţi o mică poveste sau să înregistraţi o imagine care să aibă ca subiect siguranţa rutieră (video sau foto, cu text explicativ) şi să o trimiteţi editor.charter@paueducation.com. Astfel, veţi fi deja înscrişi în concursul 2010 al ERSC.

Cum poţi participa

1. Fă o poză (maximum 5), înregistrează un clip care să aibă ca subiect siguranţa rutieră (pozitiv sau negativ) SAU scrie o mică poveste care să aibă ca subiect o problemă de siguranţă rutieră la care ai fost martor.

2. Trimite-le prin e-mail la editor.charter@paueducation.com. Mesajul trebuie să conţină “Summer Contest 2010” în titlu.

3. Adaugă un text explicativ pozei şi toate datele de contact ale autorului (e-mail, telefon, numele întreg, oraşul, ţara).

4. Trebuie să deţineţi dreptul de autor asupra pozelor sau clipurilor video (ERSC nu-şi asumă nici o responsabilitate privind imaginile sau clipurile primite) şi asupra textelor trimise. Pozele trebuie să fie salvate într-unul din următoarele formate JPG, JPEG, PNG sau GIF. Dacă deţineţi filmuleţe urcate deja pe Dailymotion, Google, YouTube trimiteţi doar linkul.

5. Puteţi ajuta la promovarea Concursului organizat de ERSC. Promovează concursul prin adăugarea unui banner pe siteul sau blogul dvs. (disponibil la cerere pe adresa  editor.charter@paueducation.com).

6. Data limită pentru înscriere: 3 octombrie 2010.

Premii

5 week-end-uri pentru două persoane (la alegere) într-una din următoarele capitale europene (semnatare ale Cartei Siguranţei Rutiere):

– Bruxel (Belgia)

– Copenhaga (Danemarca)

– Dublin (Irlanda)

– Madrid (Spania)

– Viena (Austria)

Pe baza înscrierilor primite, un juriu numit de către administraţia Comisiei Europene va selecta 5 câştigători până la finalul lunii octombrie 2010:

 • 5 dintre cele mai originale înscrieri vor câştiga unul dintre premii. Juriul îşi va baza decizia luată urmărind următoarele elemente: originalitate, coerenţa cu problemele ridicate de siguranţa rutieră, inovaţie şi creativitate.
 • Decizia juriului este irevocabilă şi nu poate fi atacată.
 • Nu există alternativa încasării contravalorii în bani a premiilor.

Mai multe detalii despre acest concurs, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească textele, pozele şi clipurile, puteţi găsi la adresa http://www.erscharter.eu/inaction/award/17739

European Road Safety Charter – ERSC, o iniţiativă a Comisiei Europene, este răspunzătoare pentru desfăşurarea concursului şi atribuirea premiilor. ASRO nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru organizarea concursului, alegerea câştigătorilor şi atribuirea premiilor.