Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2010 » august

Arhive lunare: august 2010

Reclame

NOUTĂŢI

UNITĂŢI DE MĂSURĂ

SR ISO 80000-4:2010, Mărimi şi unităţi. Partea 4: Mecanică

Standardul specifică denumirile, simbolurile şi definiţiile mărimilor şi unităţilor mecanicii clasice. Dacă este cazul, sunt indicaţi şi factorii de conversie.

De asemenea, pe lângă unităţile specifice sistemului internaţional (SI), în anexele informative sunt prezentate şi unităţi ale sistemului CGS cu denumiri speciale, unităţi bazate pe foot, pound precum şi alte unităţi din afara sistemului internaţional (SI).

STANDARDE ADOPTATE ÎN ANII ANTERIORI ŞI TRADUSE ÎN IULIE 2010


SR EN 13445-1:2009,     Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi
SR EN 13445-4:2009,     Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie
SR EN 13445-6:2009,    Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular
SR EN 13445-8:2009,    Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru recipientele sub presiune executate din aluminiu şi aliaje de aluminiu
SR EN 10028-2:2009,    Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri nealiate şi aliate cu caracteristici specificate la temperatură ridicată
SR EN 10028-3:2009,    Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, normalizate
SR EN 10028-4:2009,    Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută
SR EN 10028-5:2009,    Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină laminate termomecanic
SR EN 10028-6:2009,    Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, călite şi revenite
SR EN ISO 2808:2007, Vopsele şi lacuri. Determinarea grosimii peliculei
SR EN ISO 1524:2002,   Vopsele, lacuri şi cerneluri tipografice. Determinarea fineţii de dispersie
SR EN 10130:2007,       Produse plate laminate la rece din oţel cu conţinut scăzut de carbon pentru formare la rece. Condiţii tehnice de livrare
SR EN ISO 11442:2006, Documentaţie tehnică de produs. Gestionarea documentelor
SR EN ISO 604:2004,    Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de compresiune
SR EN 1062-1:2004,      Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de acoperire pentru zidărie şi betoane exterioare. Partea 1: Clasificare
SR EN 1062-3:2008,      Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de acoperire pentru zidărie şi betoane exterioare. Partea 3: Determinarea permeabilităţii la apă lichidă
SR EN 1982:2008,         Cupru şi aliaje de cupru. Lingouri şi piese turnate
SR EN 10140:2007,        Bandă îngustă laminată la rece. Toleranţe la dimensiuni şi la formă

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).
Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel: 021- 316.77.25, Fax: 021- 317.25.14/021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro , site: www.asro.ro

Reclame

NOUTĂŢI EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE

SR EN ISO 23277:2010, Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare

Acest standard internaţional specifică nivelurile de acceptare pentru indicaţiile imperfecţiunilor de suprafaţă în sudurile materialelor metalice detectate prin examinare cu lichide penetrante. Nivelurile de acceptare se utilizează în primul rând în timpul examinărilor în fabricaţie, dar, unde este cazul, acestea se pot folosi şi pentru inspecţii în timpul funcţionării.

Nivelurile de acceptare din acest standard se bazează pe capacităţile de detectare corespunzătoare utilizării tehnicilor specificate în seria de standarde SR EN ISO 3452 privind examinările cu lichide penetrante şi pe parametrii recomandaţi în anexa A.

SR EN ISO 23278:2010, Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a sudurilor. Niveluri de acceptare

Acest standard internaţional specifică nivelurile de acceptare pentru indicaţiile imperfecţiunilor în sudurile din oţeluri feromagnetice, detectate prin examinare cu pulberi magnetice. Nivelurile de acceptare se utilizează în primul rând în timpul examinărilor în fabricaţie, dar, unde este cazul, acestea se pot folosi şi pentru inspecţii în timpul funcţionării.

Nivelurile de acceptare din acest standard se bazează pe capacităţile de detectare corespunzătoare atunci când sunt folosite tehnicile de lucru specificate în ISO 17638 şi pe parametrii recomandaţi în anexa A.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).
Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel: 021- 316.77.25, Fax: 021- 317.25.14/021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro , site: www.asro.ro

NOUTĂŢI EVALUAREA CONFORMITĂŢII

SR EN ISO/CEI 17043:2010, Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru încercările de competenţă

Nevoia de încredere continuă în performanţa unui laborator este esenţială nu numai pentru laboratoare şi clienţii lor, ci şi pentru alte părţi interesate, cum ar fi autorităţile de reglementare, organismele de acreditare a laboratoarelor şi alte organizaţii care specifică cerinţe pentru laboratoare.

De aceea, comparările interlaboratoare sunt utilizate pe scară largă, iar utilizarea lor este în continuă creştere pe plan internaţional. Încercările de competenţă implică utilizarea comparărilor interlaboratoare pentru determinarea performanţelor laboratorului.

Standardul SR EN ISO/CEI 17043:2010  specifică cerinţe generale pentru competenţa furnizorilor de scheme de încercări de competenţă şi pentru dezvoltarea şi realizarea schemelor de încercări de competenţă. Aceste cerinţe sunt generale, aplicabile pentru toate tipurile de scheme de încercări de competenţă şi pot fi utilizate ca o bază pentru cerinţele tehnice specifice unor anumite domenii de aplicare.

Standardul SR EN ISO/CEI 17043 înlocuieşte ghidurile SR GHID ISO/CEI 43-1:2007 şi SR GHID ISO/CEI 43-2:2007.

SR ISO/CEI 17007:2010, Evaluarea conformităţii. Îndrumări pentru redactarea documentelor normative adecvate utilizării în evaluarea conformităţii

Acest standard internaţional furnizează principii şi îndrumări pentru dezvoltarea documentelor normative care conţin:
–       cerinţe  care trebuie îndeplinite pentru atingerea obiectelor evaluării conformităţii;
–      cerinţe pentru sisteme de evaluare a conformităţii care pot fi utilizate atunci când se demonstrează că un obiect al evaluării conformităţii îndeplineşte cerinţele specificate.

Acest standard internaţional este destinat utilizării de către elaboratori de standarde, asociaţii şi consorţii din industrie, achizitori, autorităţi de reglementare, consumatori şi grupuri neguvernamentale, organisme de acreditare, organisme de evaluare a conformităţii, proprietari de scheme de evaluare a conformităţii şi alte părţi interesate, de exemplu organizaţii de asigurare.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).
Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel: 021- 316.77.25, Fax: 021- 317.25.14/021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro , site: www.asro.ro