Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2010 » noiembrie

Arhive lunare: noiembrie 2010

Reclame

SR EN 14023:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri

Acest standard european furnizează un cadru pentru specificarea caracteristicilor şi metodelor de încercare corespunzătoare bitumurilor modificate cu polimeri, utilizate la construcţia şi întreţinerea drumurilor, pistelor de aeroport şi altor zone cu trafic.

Acest cadru acoperă următoarele caracteristici:

– „consistenţă la temperatură de lucru intermediară”;

– „consistenţă la temperatură de lucru ridicată”;

– „coeziune”;

– „durabilitate” a consistenţei;

– „fragilitate la temperatură de lucru scăzută”;

– „revenire elastică”.

Caracteristica de coeziune a fost adăugată pentru a putea diferenţia bitumurile modificate cu polimeri de alţi lianţi bituminoşi. Celelalte cerinţe esenţiale, „adezivitate” şi “capacitate de întărire‘’ sunt indicate prin încercări efectuate pe amestecurile bituminoase finite.

Introducerea claselor de convenienţă (tabelul 1, tabelul 2 şi tabelul 3) permite alegerea celei mai potrivite specificaţii pentru bitum, ţinând seama de condiţiile climatice locale şi de utilizarea sa.

Acest standard european face parte dintr-o familie de standarde europene referitoare la bitumuri, care au fost adoptate ca standarde române, după cum urmează:

 

 

 

 

 

 

 

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel: 021- 316.77.25, Fax: 021- 317.25.14/021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro , site: www.asro.ro

Reclame

SR ISO 3601-1:2010 Acţionări hidraulice şi pneumatice. Inele O. Partea 1: Diametre interioare, secţiuni transversale, toleranţe şi codificare

În cazul acţionărilor hidraulice şi pneumatice, energia este transmisă şi controlată prin intermediul unui fluid (lichid sau gaz) sub presiune, care circulă printr-un circuit închis. Pentru evitarea scurgerilor sau pentru etanşarea între diferitele părţi ale unui component, se utilizează dispozitive de etanşare.

Inelele O reprezintă un tip de dispozitiv de etanşare.

Acest standard stabileşte diametrele interioare, secţiunile transversale, toleranţele şi codificarea inelelor O utilizate la acţionările hidraulice şi pneumatice din cadrul aplicaţiilor industriale şi aerospaţiale. Dimensiunile şi toleranţele specificate în acest standard corespund oricărui material elastomeric, cu condiţia să fie disponibil un utilaj de prelucrare corespunzător. Acesta se bazează, în mod curent, pe coeficienţii de contracţie ai cauciucului NBR, cu duritate de 70 IRHD. Pentru materialele care se contractă diferit faţă de acest NBR standardizat, poate fi necesară o matriţă specială, pentru a menţine diametrele medii şi limitele de toleranţă menţionate.

Standardul cuprinde:

–     Termeni şi definiţii

–     Simboluri

–     Configuraţie

–     Diametre interioare, d1, secţiuni transversale (diametrul secţiunii), d2 şi toleranţe

–     Codificare

–     Metode de măsurare pentru controlul de recepţie

–     Declaraţie de identificare (referire la această parte a ISO 3601)

–   Anexa A (normativă) Toleranţe la diametrul interior şi toleranţe la secţiunea transversală recomandate, pentru valorile nestandardizate ale inelelor O (speciale)

–     Anexa B (informativă) Exemplu de metodă de măsurare

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel: 021- 316.77.25, Fax: 021- 317.25.14/021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro , site: www.asro.ro

SR ISO 188:2010 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Încercări de îmbătrânire accelerată şi rezistenţă la căldură

Încercările de îmbătrânire accelerată şi de rezistenţă la căldură sunt destinate evaluării rezistenţei relative a cauciucului la deteriorare, odată cu trecerea timpului. În acest scop, cauciucul este supus la condiţii de deteriorare controlate, pe perioade de timp determinate, după care sunt măsurate caracteristicile respective şi sunt comparate cu proprietăţile cauciucului neîmbătrânit.

În cazul îmbătrânirii accelerate, cauciucul este supus unui mediu de încercare destinat să producă efectul îmbătrânirii naturale într-un timp mai scurt. În cazul încercărilor de rezistenţă la căldură, cauciucul este supus, perioade de timp îndelungate, aceleiaşi temperaturi ca aceea întâlnită în funcţionare.

Acest standard internaţional stabileşte încercările de îmbătrânire accelerată sau de rezistenţă la căldură a cauciucurilor vulcanizate sau termoplastice. Sunt prezentate două metode:

Metoda A: metoda etuvei cu circulaţie de aer, care utilizează o etuvă de tip celular sau o etuvă de tip cameră, cu viteză redusă a curentului de aer şi o ventilaţie de la 3 până la 10 schimburi pe oră;

Metoda B: metoda etuvei cu circulaţie de aer, care utilizează o etuvă de tip cameră, cu circulaţie forţată a aerului, cu ajutorul unui ventilator şi o ventilaţie de la 3 până la 10 schimburi pe oră.

În cazul metodelor care utilizează etuva cu circulaţie de aer, deteriorarea este accelerată prin creşterea temperaturii. Gradul de deteriorare astfel produs variază de la un cauciuc la altul şi de la o proprietate la alta.

De asemenea, degradarea poate fi accelerată şi de viteza aerului. Prin urmare, îmbătrânirea efectuată cu diferite etuve poate conduce la rezultate diferite.

Consecinţele acestor efecte sunt următoarele:

a) Îmbătrânirea accelerată nu reproduce cu fidelitate, în toate circumstanţele, modificările produse de îmbătrânirea naturală.

b) Uneori, îmbătrânirea accelerată nu indică cu exactitate durata de viaţă naturală sau de funcţionare pentru anumite cauciucuri; astfel, îmbătrânirea la temperaturi cu mult peste temperatura mediului ambiant sau de funcţionare poate tinde să egalizeze duratele de viaţă aparente ale cauciucurilor care se deteriorează cu viteze diferite în timpul depozitării sau în funcţionare. Îmbătrânirea la una sau mai multe temperaturi intermediare este utilă pentru evaluarea fiabilităţii îmbătrânirii accelerate la temperaturi înalte.

c) Este posibil ca încercările de îmbătrânire accelerată care implică diferite proprietăţi să nu fie satisfăcătoare pentru evaluarea duratelor de viaţă relative ale diferitelor cauciucuri şi chiar le pot clasifica într-o ordine diferită. De aceea, se recomandă măsurarea deteriorării prin modificările proprietăţii sau proprietăţilor care au importanţă practică, cu condiţia ca acestea să poată fi măsurate cu o exactitate rezonabilă.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel: 021- 316.77.25, Fax: 021- 317.25.14/021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro , site: www.asro.ro