Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2010 » decembrie

Arhive lunare: decembrie 2010

Reclame

SR ISO 28000:2010, Specificaţii pentru sisteme de management al securităţii pentru lanţul de furnizare

Acest standard internaţional a fost elaborat ca răspuns la cererea industriei pentru un standard referitor la managementul securităţii. Obiectivul său final este de a îmbunătăţii securitatea lanţurilor de furnizare.

Standardul defineşte securitatea ca fiind capacitatea de a rezista la unor acte intenţionate neautorizate, destinate a cauza vătămări sau deteriorări unui lanţ de furnizare sau de către un lanţ de furnizare.

Lanţul de furnizare se referă la ansamblu de resurse şi procese interconectate care începe cu procurarea de materii prime, continuă prin livrarea de produse sau servicii şi se extinde până la utilizatorul final înglobând modalităţile de transport. Lanţul de furnizare poate include vânzători, facilităţi de fabricaţie, furnizori de logistică, centre de distribuţie internă, distribuitori, angrosişti şi alte entităţi care conduc la utilizatorul final.

Standardul privind managementul securităţii pentru lanţul de furnizare, solicită ca organizaţia să evalueze securitatea mediului în care funcţionează şi să determine dacă sunt implementate măsuri de securitate adecvate şi dacă există deja alte cerinţe reglementate pe care organizaţia le îndeplineşte. Dacă prin acest proces sunt identificate nevoi de securitate, organizaţia trebuie să implementeze mecanisme şi procese pentru a îndeplini aceste nevoi.

Acest standard internaţional este destinat a fi aplicat în cazurile în care este necesar ca lanţurile de furnizare ale unei organizaţii să fie gestionate într-un mod sigur. O abordare oficială a managementului securităţii poate contribui direct la capabilitatea şi credibilitatea organizaţiei de a derula afaceri.

Acest standard internaţional se bazează pe metodologia cunoscută ca Planifică-Efectuează-Verifică- Acţionează (PDCA). PDCA –poate fi descris după cum urmează:

  • Planifică: stabileşte obiectivele şi procesele necesare realizării rezultatelor în concordanţă cu politica de securitate a organizaţiei.
  • Efectuează: implementează procesele.
  • Verifică: monitorizează şi măsoară procesele faţă de politica de securitate, obiective, ţinte, cerinţe legale şi de altă natură, şi raportează rezultatele.
  • Acţionează: întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor sistemului de management al securităţii.

Acest standard internaţional specifică cerinţele pentru un sistem de management al securităţii, inclusiv acele aspecte critice pentru asigurarea securităţii lanţului de furnizare. Managementul securităţii este legat de multe alte aspecte referitoare la managementul afacerii. Aspectele includ toate activităţile controlate sau influenţate de organizaţii care au impact asupra securităţii lanţului de furnizare. Aceste alte aspecte ar trebui luate în considerare direct unde şi când au un impact asupra managementului securităţii, inclusiv transportul acestor bunuri de-a lungul lanţului de furnizare.

Acest standard internaţional este aplicabil organizaţiilor de toate mărimile, de la cele mici până la cele multinaţionale, din industria prelucrătoare, servicii, depozitare sau transport în oricare etapă de producţie sau a lanţului de furnizare, care doresc:

a) să stabilească, să implementeze, să menţină şi să îmbunătăţească un sistem de management al securităţii;

b) să asigure conformitatea cu politica declarată de management al securităţii;

c) să demonstreze altora această conformitate;

d) să urmărească obţinerea certificării/înregistrării sistemul de management al securităţii din partea unui organism de certificare de terţă parte acreditat; sau

e) să facă o determinare proprie şi o declaraţie pe proprie răspundere a conformităţii cu acest standard internaţional.

 

Reclame

Robinetărie industrială

SR EN 12288:2010 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de aliaj de cupru

Acest standard european este aplicat robinetelor cu sertar din aliaje de cupru pentru uz general, care au capete cu flanşe, capete filetate, cu racorduri pentru lipire prin capilaritate, cu racorduri pentru presare sau cu racorduri olandeze.

Acest standard european stabileşte cerinţele de proiectare şi de performanţă inclusiv materialele, valorile limită ale presiunii/temperaturii, dimensiunile, procedurile de încercare şi modul de marcare.

Pentru anumite utilizări specifice, de exemplu apă potabilă sau gaze, pot fi utilizate robinetele din acest standard european cu condiţia ca cerinţele standardelor specifice să fie îndeplinite. Poate fi cerută aprobarea de către un organism de reglementare corespunzător.

Domeniul dimensiunilor nominale este de la DN 8 până la DN 500 şi al diametrelor nominale de la 8 mm până la 110 mm.

Domeniul presiunilor nominale este PN6; PN10; PN 16; PN 20; PN 25; PN 32; PN 40; PN 63; Class 150 şi Class 300.

Pentru aplicabilitatea fiecărei dimensiuni nominale /diametru şi fiecărei presiuni nominale la robinete cu diferite tipuri de capete, a se vedea 4.1.

 

SR EN 13709:2010 Robinetărie industrială. Robinete de închidere şi reţinere cu ventil de oţel

Prezentul standard se aplică robinetelor de închidere şi reţinere cu ventil de oţel, utilizate în principal pentru aplicaţii industriale şi generale. Totodată pot fi utilizate pentru alte aplicaţii cu condiţia să respecte cerinţele standardelor de performanţă din domeniu.

Domeniul de diametre nominale acoperit este:

DN 8; DN 10; DN 12; DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65;DN 80; DN 100; DN 125;

DN 150; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400.

DN 8 şi DN 12 nu sunt utilizate pentru capete cu flanşe desemnate prin PN.

DN 8, DN 10 şi DN 12 nu sunt utilizate pentru capete cu flanşe desemnate prin Class.

Robinetele cu mufă soclu şi robinetele cu capete filetate sunt limitate la domeniul DN 8 până la DN 65

Domeniul de presiuni nominale acoperit este:

a) pentru robinete cu flanşe şi capete pentru sudură

PN 10; PN 16; PN 25; PN 40; PN 63; PN 100;

Class 150; Class 300; Class 600;

b) pentru robinete cu mufă soclu şi capete filetate

PN 40; PN 63; PN 100;

Class 600; Class 800.

 

SR EN 13789:2010 Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de fontă

Acest standard european stabileşte cerinţele pentru robinetele cu ventil din fontă în construcţie: corp drept, înclinat sau de colţ, cu legătură cu flanşe sau capete filetate. Acest standard european se aplică robinetelor cu supapă din fontă utilizate în principal pentru aplicaţiile industriale şi de uz general. Totodată ele pot fi utilizate pentru alte aplicaţii fără rezerve care întrunesc cerinţele standardelor de performanţă relevante.

Domeniul de diametre nominale acoperit este:

a) capete cu flanşe:

DN 10; DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150;

DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400.

b) capete filetate:

½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2.

Domeniul de presiuni nominale acoperite este:

a) pentru robinete cu flanşe

PN 6; PN 10; PN 16; PN 25; PN 40;

b) pentru robinete cu mufă soclu şi capete filetate

PN 6; PN 10; PN 16.

 

Standardele de mai sus pot fi achiziţionate de la Asociaţia de Standardizare din România, Serviciul Vânzări-Abonamente (vanzari@asro.ro), str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, telefon: 316 77 25, fax: 317 25 14; 312 94 88.

SR ISO/PAS 17005:2010, Evaluarea conformităţii. Utilizarea sistemelor de management. Principii şi cerinţe

În anul 2001, Consiliul ISO a solicitat comitetului său de politică în domeniul evaluării conformităţii (ISO/CASCO) să studieze şi să pregătească un grup de elemente comune pentru aplicarea lor în cadrul tuturor documentelor ulterioare ale ISO referitoare la evaluarea conformităţii. Ca urmare a acestei solicitări, ISO/CASCO a aprobat crearea Grupului de Lucru 23, Elemente comune în standardele ISO/CEI pentru activităţile de evaluare a conformităţii, pentru a prelua această sarcină.

Grupul de lucru a identificat mai multe elemente comune care includ printre altele:

–     imparţialitatea (SR ISO/PAS 17001:2006 Evaluarea conformităţii. Imparţialitate. Principii şi cerinţe)

–     confidenţialitatea (SR ISO/PAS 17002:2006, Evaluarea conformităţii. Confidenţialitate. Principii şi cerinţe)

–     reclamaţii şi apeluri (SR ISO/PAS 17003:2007, Evaluarea conformităţii. Reclamaţii şi apeluri. Principii şi cerinţe)

–     dezvăluirea informaţiilor (SR ISO/PAS 17004:2007, Evaluarea conformităţii. Dezvăluirea informaţiilor. Principii şi cerinţe)

–     sisteme de management (SR ISO/PAS 17005:2010, Evaluarea conformităţii. Utilizarea sistemelor de management. Principii şi cerinţe)

Această specificaţie disponibilă publicului (PAS) conţine principii şi cerinţe pentru elementele sistemelor de management, în funcţie de cum acestea au legătură cu evaluarea conformităţii.

Standardul SR ISO/PAS 17005:2010 poate fi achiziţionat de la Asociaţia de Standardizare din România, Serviciul Vânzări-Abonamente (vanzari@asro.ro), str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, telefon: 316 77 25, fax: 317 25 14; 312 94 88.