Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2011 » ianuarie

Arhive lunare: ianuarie 2011

Reclame

SR EN 338:2010, Lemn pentru construcţii. Clase de rezistenţă

Acest standard stabileşte un sistem de clase de rezistenţă pentru uz general pentru codurile de calcul al structurilor. El prezintă, pentru fiecare clasă, valorile caracteristice ale proprietăţilor de rezistenţă şi de rigiditate şi valorile masei volumice, precum şi regulile de repartizare a populaţiilor de lemn (de exemplu, combinaţii de specii, origine şi calităţi) pe clase.

Acest standard se aplică pentru lemnul de răşinoase şi de foioase, destinatpentru utilizări structurale. Standardul conţine clase de rezistenţă suplimentare care sunt mai potrivite pentru valorile caracteristice ale lemnului de foioase din zonele cu climă temperată. Acesta conţine, de asemenea, valori caracteristice modificate pentru clasele de lemn de răşinoase în ceea ce priveşte rezistenţa la forfecare şi la tracţiune transversale.

Varietatea tipului şi calităţii lemnului disponibil, diversitatea utilizărilor finale şi capacităţilor de producţie ale industriilor locale ale lemnului, conduc la existenţa unei multitudini de combinaţii de specii şi clase de rezistenţă, care duc la proprietăţi de rezistenţă diferite, ceea ce, în consecinţă, complică proiectarea şi specificarea lemnului pentru construcţii.

Un sistem al claselor de rezistenţă grupează împreună sorturi şi specii cu proprietăţi de rezistenţă similare, făcându-le astfel interschimbabile. Aceasta permite, deci, unui proiectant, să prevadă o clasă de rezistenţă aleasă şi să utilizeze în calculele de proiectare valorile caracteristice ale rezistenţei.

 Sistemul claselor de rezistenţă prezintă următoarele avantaje:

a) posibilitatea introducerii în sistem a unor specii/calităţi suplimentare, oricând şi fără a afecta specificaţiile existente pentru lemnul de construcţii;

b) eliminarea cerinţei, pentru proiectant, de a cunoaşte la data proiectării, costurile şi disponibilitatea diferitelor specii şi calităţi posibile. El poate efectua simplu calculele sale, utilizând valorile rezistenţei, rigidităţii şi masei volumice ale unei clase speciale, după care să specifice această clasă; apoi el poate recurge la o ofertă pentru a selecta cuplurile specie/calitate oferite, cel mai bine adaptate şi cele mai economice.

c) posibilitatea pentru furnizori, de a oferi produse care îndeplinesc mai multe specificaţii decât ar fi posibil dacă ar fi specificate speciile şi calităţile.

Acest standard înlocuieşte SR EN 338:2004, faţă de care s-au efectuat următoarele modificări:

– s-au introdus clase de rezistenţă suplimentare în special pentru lemnul de foioase din zona de climă temperată;

– s-au modificat ecuaţiile pentru rezistenţa la forfecare şi la tracţiune pentru clasele lemnului de răşinoase din anexa A, informativă.

Standardul european EN 338:2009 face parte din patrimoniul comitetului tehnic CT 326, Structuri de lemn şi structuri metalice în construcţii.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau pe CD.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

Reclame

SR 13544:2010, Îmbrăcăminte. Dimensiunile corpurilor şi mărimi de confecţii pentru bărbaţi

 

SR 13545:2010, Îmbrăcăminte. Dimensiunile corpurilor şi mărimi de confecţii pentru femei

Pentru realizarea produselor de îmbrăcăminte în sistem industrial sunt necesare informaţii iniţiale despre forma şi dimensiunile corpului. Aceste informaţii sunt furnizate de standardul antropometric şi standardul constructiv, care înlocuiesc relaţia directă dintre proiectant şi purtător.

Standardul antropometric reglementează un sistem de corpuri tip (o tipologie dimensională sau sisteme de mărimi pentru confecţii) pentru un număr optim de variante morfotipologice caracteristice populaţiei pentru care se confecţionează industrial produsele de îmbrăcăminte.

Standardul constructiv face trecerea de la dimensiunile standardizate ale corpurilor tip precizate în standardul antropometric la dimensiunile standardizate ale produselor de îmbrăcăminte confecţionate industrial.

Conform literaturii de specialitate, schimbările intervenite în caracteristicile dimensionale ale populaţiei trebuie reactualizate la 10 ani.

Standardele existente în România referitoare la dimensiunile corpurilor erau STAS 6802-91, Îmbrăcăminte pentru bărbaţi. Dimensiunile corpurilor, elaborat  în 1987 şi revizuit în 1991 şi
STAS 12830-90, Îmbrăcăminte pentru femei. Dimensiunile corpurilor, fiind necesară actualizarea acestora.

În 2010, comitetul tehnic român de standardizare ASRO/CT 103 – Textile a elaborat două standarde române care stabilesc dimensiunile corpurilor populaţiei masculine şi feminine adulte din România, pe variante tipodimensionale, cu specificarea sistemelor de mărimi standard care se folosesc la proiectarea şi confecţionarea produselor vestimentare de serie, în funcţie de specificul şi destinaţia acestora:

–  SR 13544:2010, Îmbrăcăminte. Dimensiunile corpurilor şi mărimi de confecţii pentru bărbaţi;

 –  SR 13545:2010, Îmbrăcăminte. Dimensiunile corpurilor şi mărimi de confecţii pentru femei.

Caracteristicile dimensionale ale corpului s-au determinat prin scanarea 3D a corpului cu un scanner cu laser optic, iar preluarea dimensiunilor corporale s-a făcut automat. A fost scanată populaţia de sex masculin şi feminin cu vârsta cuprinsă între 20 şi 65 ani din România.

Aceste standarde înlocuiesc STAS 6802-91, Îmbrăcăminte pentru bărbaţi. Dimensiunile corpurilor şi STAS 12830-90, Îmbrăcăminte pentru femei. Dimensiunile corpurilor.

 Standardele au fost elaborate de membrii comitetul tehnic român de standardizare ASRO/CT 103 – Textile:

 Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau pe CD.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

SR EN 13859-1:2010, Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue

SR EN 13859-2:2010, Foi flexibile pentru hidroizolaţii Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi

Aceste standarde europene stabilesc caracteristicile foilor flexibile pentru substraturi destinate utilizării :

– sub învelitoarea de acoperiş, la acoperişuri discontinue (Partea 1);

– în spatele îmbrăcăminţilor pereţilor exteriori, în scopul evitării pătrunderii vântului şi apei din afară (Partea 2).

Standardele fac parte din patrimoniul ASRO/CT 113 “Materiale pentru acoperişuri, izolaţii termice,

fonice şi pentru hidroizolaţii”.

Ele au o structură asemănătoare şi cuprind cerinţe referitoare la:

–          proprietăţile materialelor (dimensiuni, liniaritate şi masă specifică, caracteristici referitoare la utilizare, reacţie la foc, substanţe periculoase);

–          încercări (eşationare, metode de încercare pentru determinarea dimensiunilor, a liniarităţii şi a masei specifice, determinarea reacţiei la foc, determinarea rezistenţei la pătrunderea apei, clasa W1, determinarea rezistenţei la pătrunderea apei, clasa W2, determinarea caracteristicilor de transmisie a vaporilor de apă, determinarea caracteristicilor de tracţiune, determinarea rezistenţei la sfâşiere (cu cuiul), determinarea stabilităţii dimensionale, determinarea flexibilităţii la temperatură scăzută (pliabilităţii), determinarea rezistenţei la îmbătrânire artificială, determinarea rezistenţei la pătrunderea aerului, etanşeitatea la apă a îmbinărilor);

–          evaluarea conformităţii (încercare de tip iniţială, controlul producţiei în fabrică (CPF)), fişa tehnică de produs şi notare, marcare, etichetare şi ambalare).

De asemenea, în anexele ZA ale standardelor este cuprinsă relaţia cu cerinţele Directivei europene „Produse pentru construcţii” şi cerinţe privind:

–          sistemele de atestare a conformităţii;

–          repartizarea sarcinilor referitoare la  evaluarea conformităţii substraturilor pentru învelitoarele de acoperiş discontinue (producător, organismul de certificare);

–          conţinutul declarţiei de conformitate CE;

–          marcajul CE şi informaţiile care trebuie prevăzute pe etichetă.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau pe CD.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.