Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2011 » martie

Arhive lunare: martie 2011

Reclame

Norexport – Standarde pentru întreprinderi mici

de Fabio Tobon, membru ISO pentru Columbia

Este o convingere nu numai în Columbia dar şi în America Latină că, într-adevăr, la nivel mondial participarea în procesul de standardizare se potriveşte marilor companii internaţionale şi ,poate, întreprinderilor medii şi mari.

În timp ce nu e total corectă, această percepţie totuşi nu e nici lipsită de fundament. Implicarea în munca de standardizare a întreprinderilor mici şi mijlocii SME ( IMM-uri) e relativ limitată datorită lipsei banilor, a timpului şi a expertizei calificate.

Participarea microîntreprinderilor este chiar şi mai mică. În Columbia, aceste companii sunt în general afaceri de familie, cu nu mai mult de 10 angajaţi, care muncesc în sectorul de servicii. Acest articol se referă la aceste întreprinderi mici şi mijlocii, cunoscute ca SMMIE ( IMM-uri).

Esenţial pentru dezvoltare

Aproape 95% din toate companiile din Columbia sunt SMMIE ( IMM-uri). Nu numai că ele reprezintă majoritatea companiilor din Columbia, dar ele de asemenea au un impact semnificativ pentru economie, fiindcă angajează 65% din forţa de muncă a ţării.

Aceleaşi date se regăsesc în alte ţări în curs de dezvoltare.

Una din problemele majore este că aproape o jumătate din SMMIE sunt informale. În general, aceste companii mici şi mijlocii nu sunt potrivite pentru inovaţie. Ele fac faţă de asemenea problemelor de comercializare şi accesului limitat la pieţe. Aceste probleme sunt adesea legate de folosirea standardelor (sau mai corect de lipsa folosirii standardelor).

Standardele sunt aproape necunoscute printre proprietarii şi managerii de SMMIE (IMM-uri) şi este dificil să îi facem să participe la dezvoltarea lor.

Un factor important care afectează competitivitatea acestor întreprinderi mici şi mijlocii este eşecul de a folosi standardele recunoscute internaţional pentru produsele şi serviciile pe care le deţin.

Norexport

Cu ajutorul financiar al Băncii de Dezvoltare Interamericane (IDB) am iniţiat proiectul Norexport pentru a creşte participarea SMMIE în procesul de standardizare în Bolivia, Columbia şi Peru. Programul Norexport durează de cinci ani şi a început cu un studiu al economiilor celor trei ţări şi a nevoii de standardizare pentru a ajuta ca SMMIE să şi mărească participarea la piaţa lor şi capacităţile de export.

Aproape 95% din companiile columbiene sunt întreprinderi mici şi mijlocii

Cu participarea activă a organismelor naţionale de standardizare (IBNRCA) Bolivia, (ICONTEC) Columbia şi (INDECOPI) Peru s-a dezvoltat un program pentru a întâlni nevoile celor care vând mărfurile confecţionate din produse indigene.

Adiţional, programul ţinteşte să asiste organizaţiile în implementarea sistemelor de management al calităţii. Ca o activitate complementară sugerată de guvernele implicate în proces, am dezvoltat de asemenea un ghid pentru a ajuta formalizarea SMMIE.

Proiecte realizate

ICONTEC a muncit 47 de ani ca să dezvolte mai mult de 5 700 de standarde naţionale columbiene cu o participare minimă din partea întreprinderilor mici şi mijlocii. Una dintre cele mai importante realizări a programului cu IDB în cele trei ţări a fost participarea activă a SMMIE şi producţia de standarde pentru produse indigene care ar putea fi exportate în ţările vecine.

Programul a produs 465 standarde, dintre care 58 au devenit standarde regionale pentru ţările din pactul Andean. Unele standarde speciale au fost făcute pentru întreprinderi mici şi mijlocii, incluzând CONTEC standardul NTC 6001 sistemul calităţii (echivalentul lui ISO 9001 dar pentru IMM-uri) şi NTC 5520, calitate pentru servicii pentru micile întreprinderi.

Norexport a oferit cursuri speciale şi seminarii pentru a ajută IMM-urile prin creşterea responsabilităţii în legătură cu standardele şi învăţarea despre cum se lucrează cu ele. Peste 18 700 de persoane au participat la aceste seminarii care au avut ca scop să crească implicarea în privinţa importanţei standardelor.

Pentru instituţia noastră, ca şi pentru organismele naţionale de standardizare din Bolivia şi Peru alt pas important în standardizare a fost producţia a 111 ghiduri de implementare pentru produse specifice, care ajută antreprenorii din întreprinderile mici şi mijlocii să implementeze standardele în companiile lor.

Antreprenorii fac standardizarea cunoscută în comunităţile lor

Altă problemă cheie implică învăţarea despre cum să ajungem la IMM-uri prin asociaţiile existente. Aceasta conduce la o nouă legătură cu partenerii care au îmbrăţişat cu entuziasm beneficiile standardizării.

Una din trăsăturile importante ale programului a fost angajarea unor consultanţi pentru a ajuta IMM-urile să implementeze standardele dezvoltate în proiect. La final 177 de întreprinderi au implementat standarde şi au fost certificate.

Am învăţat din proiect că antreprenorii întreprinderilor mici şi mijlocii care au participat la program au ajutat la promovarea standardizării în comunităţile lor şi în câmpurile lor de muncă.

Ei şi-au păstrat şi participarea în comunităţile noastre diferite de interes.

Să îmbunătăţim competitivitatea

Întreprinderile mici şi mijlocii sunt sectoare importante în Columbia şi în alte ţări în curs de dezvoltare. Avem nevoie trebuie să le captăm atenţia cu mesaje despre standardizare şi scheme despre declaraţii de conformitate pentru a-i ajuta să fie mai competitivi şi să supravieţuiască în lumea de afaceri agresivă  de astăzi.

Este nevoie de guverne să ajute IMM-urile în primul rând să fie legalizate pentru a reduce aproximativ 50% dintre companii care nu sunt în fluxul economic al ţării şi să fie competitive prin folosirea standardelor. Numai cu IMM-uri valoroase aceste ţări pot să reducă şomajul, să-şi îmbunătăţească calitatea vieţii şi să fie mult mai competitive pe arena internaţională.

Reclame

SR ISO 26000 – Linii directoare privind responsabilitatea socială

Pe data de 1 noiembrie, a fost lansat oficial, la Geneva, unul dintre cele mai aşteptate standarde internaţionale ISO 26000, Guidance on social responsability care furnizează linii directoare privind responsabilitatea socială, atât pentru organizaţiile din sectorul privat, cât şi pentru cele din sectorul public.

Datorită impactului pe care îl are apariţia acestui document, ASRO a finalizat elaborarea versiunii române a acestuia pentru a-l putea pune la dispoziţia utilizatorilor din România.

Mult aşteptatul SR ISO 26000 – Linii directoare privind responsabilitatea socială va adăuga valoare activităţilor existente privind responsabilitatea socială (RS) şi va extinde înţelegerea şi implementarea RS prin faptul că:

 • prezentă un consens internaţional asupra a ceea ce înseamnă RS şi temele la care trebuie să se refere organizaţia;
 • furnizează linii directoare pentru transformarea principiilor în acţiuni efective;
 • cuprinde cele mai bune practici deja stabilite şi le diseminează la nivel mondial pentru binele comunităţii internaţionale.

Standardul este destinat organizaţiilor de toate tipurile, din sectorul public sau privat, din ţări dezvoltate, în curs de dezvoltare sau în tranziţie. SR ISO 26000 va ajuta toate tipurile de organizaţii – indiferent de mărime, activitate sau locaţie – să funcţioneze într-o manieră corespunzătoare responsabilităţii sociale, furnizând:

 • conceptele, termenii şi definiţiile referitoare la responsabilitatea socială;
 • originile, tendinţele şi caracteristicile responsabilităţii sociale;
 • principiile şi practicile în materie de responsabilitate socială;
 • subiecte centrale ale responsabilităţii sociale;
 • domeniile de acţiune ale responsabilităţii sociale;
 • integrarea, concretizarea şi promovarea unui comportament social responsabil în cadrul organizaţiei prin politicile şi practicile ei, legate de sfera sa de influenţă;
 • identificarea factorilor interesaţi şi dialogul cu aceştia, şi
 • comunicarea angajamentelor şi performanţelor în materie de responsabilitate socială.

Fiecare organizaţie este invitată să devină mai responsabilă social prin aplicarea acestui standard internaţional. Recunoscând faptul că organizaţiile sunt la niveluri diferite de înţelegere şi integrare a responsabilităţii sociale, acest standard internaţional este destinat să fie utilizat atât de cei care încep să abordeze responsabilitatea socială cât şi de cei mai experimentaţi în aplicarea ei. Debutanţii pot găsi utilă parcurgerea şi aplicarea acestui standard internaţional de la început până la sfârşit, ca un manual de responsabilitate socială, în timp ce utilizatorul experimentat poate alege să îl utilizeze pentru îmbunătăţirea practicilor sale existente şi pentru integrarea în continuare a responsabilităţii sociale în organizaţia sa.

Vocea părţilor interesate Industria contribuie la strategie

Părţile interesate din industrie sunt un pilon esenţial pentru standardizarea internaţională şi sunt angajate substanţial prin structurile şi procesele organismelor naţionale de standardizare (NSB).

Nevoile şi speranţele părţilor interesate din industrie au fost adunate de NSB-uri şi canalizate către ISO în timpul procesului de consultări pentru Planul Strategic al ISO 2011-2015.

Principalele recomandări din industrie:

Direcţia strategică

Pentru a lua în considerare strategic nevoile globale şi direcţia viitoare a organizaţiei.

În particular identificarea şi formarea locurilor unde membrii ISO şi părţile interesate consideră că se poate juca un rol de conducere în arena internaţională. ISO trebuie să îşi stabilească obiective clare şi  strategice, realizabile pentru sectoare cheie, să îşi construiască un plan de atingere a acestor obiective şi să îşi îmbunătăţească procesul de standardizare prin afaceri mai puternice şi analize de impact.

Implementarea

Pentru o mai bună implementare globală a standardelor ISO

Standardele naţionale care sunt în competiţie sau sunt conflictuale generează costuri adiţionale pentru industrie, fără nici o valoare adăugată.

Relevanţa pieţei

Pentru suportul total al relevanţei pieţei

ISO este percepută ca o platformă potrivită pentru elaborarea standardelor internaţionale, cu condiţia ca grupurile cheie de persoane interesate să fie în acord. De aceea, ISO trebuie să îmbunătăţească continuu mecanismele pentru identificarea şi elaborarea standardelor noi, asigurându-se că ele se adresează unor nevoi clare şi justificate ale pieţei.

Noile nevoi

Pentru a lua în considerare noile nevoi pentru standardele tehnice

Atât în domeniile emergente cât şi în cele consolidate, standardele pentru desen, industrie, utilizarea şi aruncarea produselor şi sistemelor trebuie să fie reconsiderate şi îmbunătăţite luând în considerare durabilitatea, sănătatea şi securitatea şi aspectele de construire a încrederii şi accesibilitate.