Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2011 » mai

Arhive lunare: mai 2011

Reclame

Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică pentru electrificarea rurală – Standarde şi activitatea de standardizare în sprijinul politicii energetice europene (carte)

Lucrarea cuprinde câteva aspecte privind politica energetică europeană şi cum se reflectă aceasta în activitatea de standardizare desfăşurată la nivel european şi naţional.

Comisia Europeană, a adoptat, în anul 2007, un pachet de măsuri pentru stabilirea politicii energetice pentru Europa în vederea combaterii schimbărilor climatice, a îmbunătăţirii securităţii alimentării cu energie electrică şi creşterii competitivităţii. Acest pachet are la bază Directiva Consiliului 2006/32/EC privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice.

Planul de acţiune pentru eficienţă energetică adoptat de Comisie conturează o serie de politici şi măsuri care vor avea ca efect o economisire de 20 % în consumul energetic primar, în 2020. Acestea implică necesitatea realizării mai multor acţiuni relevante de standardizare, cum ar fi:  elaborarea de standarde europene în domeniul auditului energetic, definirea unui sistem de măsurări armonizat la nivelul Uniunii Europene pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, elaborarea de standarde europene pentru scheme de certificare pentru încălzire şi centrale electrice.

In lucrare sunt prezentate standardele semnificative din domeniu şi activitatea de standardizare a comitetului tehnic CT 35Sisteme de conversie fotovoltaică a energiei solare.

Ultimul capitol al lucrării prezintă seria de specificaţii tehnice SR CEI/TS 62257 referitoare la sistemele mici de energie regenerabilă şi hibride pentru electrificarea rurală şi anume:

SR CEI/TS 62257-1:2006, Recomandări pentru sisteme mici de energie regenerabilă şi hibride pentru electrificarea rurală. Partea 1: Introducere generală în electrificarea rurală

SR CEI/TS 62257-2:2006, Recomandări pentru sisteme mici de energie regenerabilă şi hibride pentru electrificarea rurală. Partea 2: Cerinţe referitoare la tipurile de sisteme

SR CEI/TS 62257-3:2006, Recomandări pentru sisteme mici de energie regenerabilă şi hibride pentru electrificarea rurală. Partea 3: Dezvoltarea şi conducerea proiectului

SR CEI/TS 62257-4:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 4: Alegerea şi proiectarea sistemului

SR CEI/TS 62257-5:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 5: Protecţie împotriva pericolelor electrice

SR CEI/TS 62257-6:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 6: Recepţie, funcţionare, întreţinere şi înlocuire

SR CEI/TS 62257-7:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 7: Generatoare

SR CEI/TS 62257-7-1:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 7-1: Generatoare. Panouri fotovoltaice

SR CEI/TS 62257-7-3:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 7-3: Grup generator. Selecţia grupurilor generatoare pentru sistemele de electrificare rurală

SR CEI/TS 62257-8-1:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere pentru electrificarea rurală. Partea 8-1: Selectarea bateriilor şi a sistemelor de management al bateriilor. Caz specific al bateriilor auto plumb-aicid disponibile în ţări în curs de dezvoltare

SR CEI/TS 62257-9-1:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere pentru electrificarea rurală. Partea 9-1: Sisteme de mică putere

SR CEI/TS 62257-9-2:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere pentru electrificarea rurală. Partea 9-2: Microreţele

SR CEI/TS 62257-9-3:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 9-3: Sisteme integrate. Cofret utilizator

SR CEI/TS 62257-9-4:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 9-4: Sisteme integrate. Instalaţia utilizatorului

SR CEI/TS 62257-9-5:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere pentru electrificarea rurală. Partea 9-5: Sisteme integrate. Selectarea lanternelor PV portabile pentru proiecte de electrificare rurală

SR CEI/TS 62257-9-6:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică de pentru electrificarea rurală. Partea 9-6: Sisteme integrate. Selectarea sistemelor fotovoltaice individual

SR CEI/TS 62257-12-1:2010, Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică de pentru electrificarea rurală. Partea 12-1: Selectarea lămpilor cu autobalast (CFL) pentru sisteme de electrificare rurală şi recomandări pentru echipamente de iluminat de uz casnic

 

Reclame

EDITURA STANDARDIZAREA

EDITURA STANDARDIZAREA  are în centrul preocupărilor sale asigurarea informaţiei ştiinţifice, tehnice, economice, furnizate prin intermediul standardelor naţionale, europene şi internaţionale, valorificată prin realizarea de produse derivate din standarde şi reglementări tehnice.

Pentru realizarea planului de apariţii ale lucrărilor pe 2011-2012, vă rugăm să ne transmiteţi comenzile cu necesarul firmei dv., centralizat, pentru toate compartimentele (ateliere, servicii, secţii, biblioteca tehnică etc.), precum şi pentru managerii dvs. până la data de: 15 IUNIE 2011. Formularele de comandă şi preţurile lucrărilor se găsesc aici.

Detaliile referitoare la lucrări sunt cuprinse în Broşura editurii pentru lucrările existente (pe stoc) şi în Propunerile editoriale pentru lucrările propuse de editura Standardizarea pentru anul 2011 (nu sunt încă tipărite, aşteptăm comenzile dvs.).

 Editura îşi va planifica planul de tipăriri pentru anul în curs şi anul următor în funcţie de comenzile primite.

Standardul ISO 26000 nu este un referenţial pentru certificare

de Sean MacCurtain

 

Prin elaborarea standardului ISO 26000 nu s-a intenţionat, de la început, acordarea unui statut de standard de referinţă pentru certificare. Aceasta a fost o condiţie pentru acceptarea sa ca proiect de temă nouă, iar baza pentru elaborarea sa a fost ca acesta să fie ca un document de îndrumare – care nu conţine nici o cerinţă.

În capitolul său dedicat domeniului de aplicare, ISO 26000, menţionează clar : „Acest standard internaţional nu este un standard de sistem de management. Nu este destinat sau potrivit pentru scopuri de certificare, reglementare sau de natură contractuală. Orice ofertă de certificare sau cereri de certificare, conform ISO 26000 ar fi o reprezentare greşită a intenţiei şi scopului şi o utilizare greşită a acestui standard internaţional. Din moment ce acest standard internaţional nu conţine cerinţe, orice astfel de certificare nu ar reprezenta o demonstrare a conformităţii cu acest standard internaţional”.

Pentru a întări această declaraţie, Forumul Internaţional pentru Acreditare (IAF) a emis o rezoluţie care menţionează că nu vor exista certificări acreditate conform acestui standard şi îndeamnă organismele de certificare să nu promoveze sau să efectueze certificare conform ISO 26000.

Dincolo de aceste declaraţii şi rezoluţii, structura şi conţinutul standardului subliniază că certificarea nu este viabilă şi nici o reflecţie clară a implementării standardului.

Un obiectiv principal al certificării este gradul de comparaţie al rezultatelor certificării. Un document potrivit pentru certificare ar trebui să conţină cerinţe care sunt exprimate într-o manieră care să conducă la o interpretare exactă şi uniformă în aşa fel încât utilizatorii să aibă o înţelegere comună despre cum trebuie să fie aplicat.

Când o organizaţie este certificată după standard, aceasta ar trebui să fie comparabilă cu altă organizaţie certificată după acelaşi standard, de către un alt organism de certificare.

Conţinutul lui ISO 26000, compus doar din îndrumări şi recomandări, permite şi încurajează flexibilitatea modului în care acestea sunt interpretate şi implementate, de la o organizaţie la alta şi de la o regiune la alta, în funcţie de circumstanţele specifice acestora. Acest lucru face ca certificările între organizaţii să devină imposibil de comparat. Nu am ştii măsura în care a fost implementat standardul cu adevărat.

În plus, certificarea necesită efectuarea unui audit, audit care reprezintă măsurarea gradului în care au fost îndeplinite cerinţele. Prin urmare, pentru a efectua un audit de certificare, este nevoie de un set de cerinţe. Dacă un audit nu poate avea ca rezultat o reflecţie clară a implementării cerinţelor, atunci se pune sub semnul întrebării valoarea certificării. Luând în considerare toate cele menţionate mai sus, nu este nici cinstit şi nici folositor să certifici conform ISO 26000.

ISO a indicat că, în cazul în care o piaţă are nevoie să fie identificată pentru un standard referenţial pentru certificare în această zonă, ar fi de dorit să se elaboreze un asemenea standard în concordanţă cu principiile consensului şi transparenţei.

În cazul în care ar exista o nevoie larg răspândită şi relevantă pentru piaţă pentru un standard referenţial de certificare în acest domeniu, ISO ar lua în considerare elaborarea unui astfel de standard strict în concordanţă cu principiile relevanţei globale, ale consensului şi transparenţei.

 

dl. Sean MacCurtain este secretar al Comitetului ISO

privind evaluarea conformităţii (ISO/CASCO)