Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2011 » iunie

Arhive lunare: iunie 2011

Reclame

A APĂRUT STANDARDUL ISO 50001, MANAGEMENTUL ENERGIEI


Ştiind că energia este una din provocările importante cu care se confruntă astăzi comunitatea internaţională, publicarea pe 15 iunie a standardului internaţional ISO 50001, cu privire la sisteme de management al energiei, este un eveniment foarte aşteptat. Se estimează că standardul ar putea avea un impact asupra a 60% din utilizarea energiei în lume.

Standardul ISO 50001 va oferi organizaţiilor din domeniul privat şi din cel public strategii de management care le vor permite să-şi sporească eficacitatea energetică, să reducă costurile şi să îmbunătăţească performanţa energetică.

Standardul va putea fi obţinut începând cu 15 iunie de pe site-ul Web al ISO (www.iso.org) şi pe 17 iunie ISO a organizat lansarea oficială la Centrul Internaţional pentru Conferinţe, de la Geneva. Cu această ocazie, vor fi prezentate expuneri pe următoarele teme:

ISO 50001 în contextul standardelor ISO în general şi modul în care acestea pot contribui la rezolvarea problemelor mondiale ample;

descrierea ISO 50001 şi a avantajelor sale;

 • modalităţile de elaborare a standardului, participanţii şi dificultăţile rezolvate;
 • interesul pe care îl prezintă ISO 50001 pentru statele în curs de dezvoltare.

Secretarul general a ISO, Rob Steele, a afirmat: „Energia, element decisiv pentru activităţile organizaţiei, poate reprezenta un cost major pentru organizaţii, indiferent de activităţile lor. Este suficient să ne gândim la energia utilizată de-a lungul lanţului de aprovizionare al unei întreprinderi – de la materii prime, la reciclare, pentru a ne reprezenta amploarea sa. O organizaţie nu are nici un control asupra preţurilor energiei, politicilor publice sau economiei mondiale. Ea poate, în schimb, să îşi îmbunătăţească managementul energiei încă de pe acum. Îmbunătăţirea performanţei energetice va da roade pentru organizaţii, optimizând utilizarea surselor şi resurselor lor de energie disponibile, de unde o reducere a costului şi a consumului de energie. Organizaţia va juca un rol pozitiv păstrând resursele de energie şi atenuând impactul utilizării energiei pe planetă, cum ar fi încălzirea climatică”.

Standardul ISO 50001 va furniza organizaţiilor un cadru recunoscut pentru a integra performanţa energetică în practicile lor de management. Multinaţionalele dispun de un standard unic şi armonizat, pe care să-l implementeze pe locaţiile lor, cu ajutorul unei metodologii logice şi coerente pentru a identifica şi aplica îmbunătăţirile. Standardul urmăreşte următoarele obiective:

 • să ajute organizaţiile să utilizeze mai judicios resursele consumatoare de energie;
 • să stabilească condiţii de transparenţă şi să faciliteze comunicarea cu privire la managementul resurselor energetice;
 • să promoveze cele mai bune practici de management al energiei şi să consolideze bunele comportamente în acest domeniu;
 • să ajute unităţile de exploatare să evalueze şi să stimuleze aplicarea de noi tehnologii cu înalt randament energetic;
 • să furnizeze un cadru pentru a dezvolta eficacitatea energetică de-a lungul lanţului de aprovizionare;
 • să faciliteze îmbunătăţirea în domeniul managementului energiei în contextul proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • să permită integrarea cu alte sisteme de management deja existente (de mediu, de sănătate şi de securitate).

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1434/2011

Reclame

STANDARDE ELABORATE ÎN ANII ANTERIORI ŞI TRADUSE ÎN MAI 2011

SR EN 1325-1:2002, Vocabular pentru managementul prin valoare, analiza valorii şi analiza funcţională. Partea 1: Analiza valorii şi analiza funcţională

Acest standard defineşte termeni ai analizei valorii (AV) şi analizei funcţionale (AF). Setul de metode cum ar fi managementul prin valoare, analiza valorii, analiza funcţională, este întemeiat pe conceptul de valoare şi pe abordarea funcţională. Acestea sunt utilizate la nivelul de management general al companiilor şi organizaţiilor pentru dezvoltarea produselor şi serviciilor, sau pentru a elabora soluţia optimă a multor tipuri de probleme industriale şi de organizare.

SR EN 1325-2:2005, Vocabular pentru managementul prin valoare, analiza valorii şi analiza funcţională. Partea 2: Managementul prin valoare

Acest standard defineşte termenii referitori la managementul prin valoare. Setul de metode cum ar fi managementul prin valoare, analiza valorii, analiza funcţională, este întemeiat pe conceptul de valoare şi pe abordarea funcţională. Acestea sunt utilizate la nivelul de management general al companiilor şi organizaţiilor pentru dezvoltarea produselor şi serviciilor, sau pentru a elabora soluţia optimă a multor tipuri de probleme industriale şi de organizare.

SR EN 300 162-2 V1.2.1:2007, Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţătoare şi receptoare radiotelefonice pentru serviciul maritim mobil ce funcţionează în benzile VHF. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

Standardul se aplică echipamentelor radio de la bordul navelor, emiţătoare şi receptoare de foarte înaltă frecvenţă (VHF), capabile de comunicaţii vocale şi apel selectiv digital (DSC). Acest standard stabileşte cerinţele minime pentru emiţătoarele şi receptoarele radio VHF care funcţionează în anumite benzi de frecvenţe alocate serviciului maritim mobil care utilizează atât canale de 25 kHz cât şi canale de 12,5 kHz şi încorporează cerinţele recomandărilor relevante ale Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO).

SR EN 300 162-3 V1.2.1:2007, Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţătoare şi receptoare radiotelefonice pentru serviciul maritim mobil ce funcţionează în benzile VHF. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.3(e) din Directiva R&TTE

Standardul stabileşte cerinţele minime pentru emiţătoarele şi receptoarelor radio VHF care funcţionează în anumite benzi de frecvenţe alocate serviciului naval mobil care utilizează atât canalul de 25 kHz cât şi canalul de 12,5 kHz şi încorporează cerinţele recomandărilor relevante ale Organizaţiei Navale Internaţionale (IMO). Acest standard este destinat acoperirii prevederilor directivei 1995/5/EC (Directiva R&TTE) [1]. Articolul 3.3 (e) , care stabileşte că echipamentele radio care fac obiectul acestui standard trebuie să fie construite astfel încât să „posede anumite caracteristici care să asigure accesul la serviciile de urgenţă”.

SR EN ISO 14729:2003, Optică oftalmică. Produse de întreţinere pentru lentile de contact. Cerinţe microbiologice şi metode de încercare a produselor şi regimuri de întreţinere igienică a lentilelor de contact

Acest standard prevede două metode de testare pentru evaluarea activităţii antimicrobiene a produselor care urmează să fie comercializate pentru dezinfectarea lentilelor de contact prin mijloace chimice şi pentru produsele care fac parte dintr-un regim de îngrijire a lentilelor de contact. Acest standard nu este aplicabil pentru gestionarea igienică a lentilelor de probă.

 Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD). 

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

SR EN 50554:2011, Standard de bază pentru evaluarea expunerii populaţiei la câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă la locul de amplasare a staţiei de radiodifuziune

Acest standard de bază prezintă metoda utilizată pentru evaluarea expunerii globale la surse fixe de radiofrecvenţă la locul de amplasare a staţiei de radiodifuziune. Această evaluare poate fi efectuată la orice moment în care trebuie realizată în cazul modificării situaţiei expunerii în interiorul sau în vecinătatea amplasamentului.

Aceasta joacă un rol esenţial în coordonarea diferitelor părţi interesate, cu respectarea şi asigurarea conformităţii la expunerea EMF în interiorul şi în vecinătatea locului de amplasare a unei staţii de radiodifuziune în special pentru un echipament instalat în interior.

Standardul cuprinde principiile iniţiale de evaluare referitoare la  nivelul de protecţie, expunerea lucrătorilor/populaţiei, părţile interesate, acţiunile necesare, expunerea simultană la câmpuri de frecvenţe diferite, zona pentru efectuarea unei evaluări detaliate.

De asemenea, standardul prezintă şi metodologia de evaluare în domeniul relevant, atunci când se schimbă situaţia expunerii, detaliind modul de determinarea a distanţei de prag, de definire a zonei, de realizarea a evaluării şi a raportului de evaluare.

Standardul cuprinde şi două anexe informative:

 • Anexa A care prezintă un exemplu de metodă simplă privind estimarea distanţei de siguranţă pentru un amplasament de radiodifuziune;
 • Anexa B care prezintă  procedura de evaluare în Germania şi Italia.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.