Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2011 » iulie

Arhive lunare: iulie 2011

Reclame

Zece lucruri bune pe care le face standardizarea pentru IMM-uri

Managerii micilor întreprinderi din 10 ţări din lume relatează în broşura ISO “10 lucruri bune despre standardizare” cum au contribuit standardele ISO la succesul lor.

Managerii, dintre care opt sunt directori sau proprietari, fac parte dintr-o mare varietate de domenii de afaceri din Canada, Suedia, Italia, Austria, Singapore, Kenya, Marea Britanie, Spania, Brazilia şi din Noua Zeelandă.

Ei au spus în ce mod standardele ISO aduc următoarele beneficii  pentru IMM-uri:

 1. Standardele vă ajută să concuraţi pe acelaşi nivel cu întreprinderile mai mari.
 2. Standardele deschid pieţele de export pentru produsele şi serviciile dumneavoastră.
 3. Standardele ajută la descoperirea celor mai bune practici în afaceri.
 4. Standardele conduc către eficienţa acţiunilor dumneavoastră în afaceri.
 5. Standardele oferă credibilitate şi încredere în faţa clienţilor dumneavoastră.
 6. Standardele deschid noi oportunităţi de afaceri şi de vânzări.
 7. Standardele vă oferă avantaje competitive.
 8. Standardele fac brand-ul dumneavoastră cunoscut pe plan internaţional.
 9. Standardele ajută compania dumneavoastră să progreseze.
 10. Standardele permit un limbaj comun care este utilizat
  într-un anumit sector al industriei.

Două persoane dintre cele care au contribuit la această broşură subliniază beneficiile participării la elaborarea standardelor:

Per Frode, CEO al Baltic Safety Products, Suedia, spune:
” Beneficiile pentru implicarea în activitatea de standardizare sunt mai mari decât realizează mulţi oameni care au mici afaceri. Standardele sunt deopotrivă importante şi interesante.

Pentru o companie ca Baltic Safety Products, este esenţială implicarea în activitatea grupurilor de lucru, în aşa fel încât să putem planifica din timp proiectele şi metodele de producţie viitoare. Globalizarea înseamnă faptul că standardele ISO sunt cheia reuşitei oricărei companii pe piaţa exporturilor.”

 Martin Denison, director al Scuba Schools GmbH, din Austria, spune: ”Fără standarde ar fi trebuit să închid afacerea… Să nu iau parte la activitatea de standardizare, m-ar fi costat compania şi stilul de viaţă… Cât m-ar fi costat dacă nu mă implicam şi alţii ar fi făcut nişte reguli care nu corespund cu nevoile mele, cu interesele şi experienţele mele, dar cu care ar fi trebuit să fiu de acord pentru că sunt reguli dintr-un standard? De aceea, este mai bine să particip de la început.”

 Broşura “10 lucruri bune pentru IMM-uri” , publicată în engleză şi franceză, este disponibilă gratuit la Secretariatul Central al ISO, prin magazinul ISO sau prin contactarea departamentului Marketing, Comunicare şi Informare. Se poate obţine, de asemenea, de la organismele naţionale de standardizare membre ISO. Broşura se poate descărca gratuit de pe site-ul ISO.

Comunicat de presă al ISO

 Traducere de Diana Cosmin, redactor

Reclame

Un nou tip de proiect: Dezvoltarea instituţională

În decursul a 50 de ani ISO a acordat o atenţie specială ţărilor în curs de dezvoltare prin Comitetul pe problemele ţărilor în curs de dezvoltare (ISO/DEVCO).

 Printre aceste eforturi asistenţa tehnică este un element principal iar instruirea o componentă cheie.

Noul Plan de acţiuneal ISO pentru ţările în curs de dezvoltare 2011- 2015 s-a bazat pe un proces de consultare cuprinzător, condus cu membrii ISO.

Unul din punctele principale ale planului de acţiune este dezvoltarea la nivel instituţional a membrilor ISO din ţările în curs de dezvoltare.

Ca parte din planul de acţiune, mai multe organisme naţionale de standardizare (ONS) din ţările în curs de dezvoltare ar trebui să primească asistenţă tehnică pentru dezvoltarea instituţională care le va permite să-şi îmbunătăţească procesele şi să formuleze planuri de afaceri viabile şi pragmatice care vor conduce organizaţiile lor mai departe, spre  succes, în special în ceea ce priveşte implicarea lor în standardizarea internaţională.

Acest proiect de dezvoltare instituţională marchează o deviere de la  tipurile normale de asistenţă tehnică asigurată de ISO şi este actualizat. Va fi pentru prima dată când ISO va colabora cu membri ţintă pentru a le evalua direct necesităţile specifice.

Un proiect pilot care acoperă 18 ţări se desfăşoară în perioada aprilie 2011 şi iunie 2012 şi experienţa acumulată va fi luată în considerare în planificarea activităţilor de creştere instituţională care vor urma în perioada iunie 2012 şi decembrie 2015.

Proiectul pilot contribuie la atingerea unuia din obiectivele majore ale Planului Strategic ISO 2011-2015 şi anume acela de a „contribui la dezvoltarea ţărilor în curs de dezvoltare, la creşterea economică şi la accesul pe pieţele mondiale, la facilitarea unei vieţi mai bune pentru cetăţeni, la dezvoltarea inovaţiei şi a progresului tehnic şi la atingerea unei dezvoltări sustenabile din punct de vedere economic, al mediului şi al perspectivelor sociale.”

Traducere din revista ISO Focus Plus din luna iunie

de Diana Cosmin, redactor

SR EN 62209-1:2007, Expunerea corpului uman la câmpurile de radiofrecvenţă produse de dispozitive de comunicaţii fără fir, ţinute în mână sau utilizate fixate de ureche. Partea 1: Determinarea debitului de absorbţie specific (SAR) pentru dispozitive ţinute în mână sau utilizate fixate pe ureche (în domeniul de frecvenţă de la 300 MHz până la

Standardul european EN 62209-1:2006 a fost adoptat ca standard român la 6 februarie 2007, prin metoda notei de confirmare şi a fost tradus în limba română în mai 2011. Standardul
SR EN 62209-1:2007 înlocuieşte SR EN 50361:2004.

Acest standard european se aplică aparatelor de comunicaţii cum sunt telefoanele mobile, telefoanele fără fir etc. care emit câmpuri electromagnetice (EMF) şi care sunt destinate să fie utilizate în apropierea urechii, partea care radiază fiind în vecinătatea capului. Domeniul de frecvenţe este cuprins între 300 MHz şi 3 GHz. Obiectul acestui standard este de a specifica metoda de măsurare ce permite demonstrarea conformităţii cu limitele de putere absorbită specifică (SAR) aplicabile acestor aparate.

Standardul cuprinde specificaţii privind sistemul de măsurare SAR (valoare specifică de absorbţie) compus dintr-o fantomă, un sistem de scanare şi un suport de dispozitiv.

Încercarea trebuie să fie realizată utilizând o sondă în miniatură care este poziţionată automat pentru a măsura distribuţia internă de câmp E într-un model artificial (fantomă) care reprezintă un cap uman expus la câmpuri electromagnetice produse de dispozitivele fără fir. Din valorile măsurate de câmp E, trebuie să se calculeze distribuţia SAR şi valoarea maxim mediată a SAR.

De asemenea, în standard, este precizat protocolul de evaluare SAR care cuprinde pregătirea măsurării (verificarea sistemului, pregătirea dispozitivului fără fir supus încercării, poziţia dispozitivului fără fir în raport cu fantoma), încercările care urmează a fi efectuate, procedurile de măsurare şi post-procesare datelor de măsurare a SAR (interpolare, extrapolare, definirea volumului de mediere etc.).

 După procedurile de măsurare se realizează estimarea incertitudinilor şi modul de realizare a raportului de măsurare.

 Standardul cuprinde, de asemenea şi o serie de anexe, normative şi informative, în care se detaliază:

–          specificaţia fantomei;

–          etalonarea instrumentelor de măsură (liniaritate, izotopie, sensibilitate) şi estimarea incertitudinii;

–          tehnici de postprocesare şi evaluarea incertitudinii;

–          validarea sistemului de măsură pentru SAR;

–          comparaţii între laboratoare;

–          definirea sistemului de coordonate a unei fantome şi a sistemului de coordonate a aparatului de încercat (DUT);

–          dipoli pentru validare;

–          planul fantomei;

–          formule recomandate pentru lichidele tisulare;

–          măsurările proprietăţilor dielectrice ale lichidelor şi estimarea incertitudinilor.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.