Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2011 » septembrie

Arhive lunare: septembrie 2011

Reclame

SR EN ISO 3405:2011, Produse petroliere. Determinarea caracteristicilor de distilare la presiune atmosferică

Caracteristicile de distilare (volatilitate) ale hidrocarburilor au un efect important asupra securităţii şi performanţelor acestora, în special în cazul combustibililor şi solvenţilor. Intervalul de distilare furnizează informaţii importante despre compoziţie şi comportare la depozitare şi utilizare, iar viteza de evaporare este un factor important în aplicaţiile celor mai mulţi dintre solvenţi. Valorile limită ale caracteristicilor de distilare indicate se aplică majorităţii specificaţiilor pentru produsele petroliere distilate, în scopul de a controla performanţele la utilizatorii finali şi de a regla formarea de vapori, care pot da naştere amestecurilor explozive cu aerul sau, în alte circumstanţe, pot să se degaje în atmosferă sub formă de emisii (compuşi organici volatili sau COV).

Acest standard internaţional stabileşte o metodă de încercare de laborator, utilizând aparatură manuală sau automată, pentru determinarea caracteristicilor de distilare ale distilatelor uşoare şi medii derivate din petrol, cu puncte iniţiale de distilare mai mari de 0 °C şi puncte finale de distilare sub aproximativ 400 °C.

În general, distilatele uşoare sunt benzinele pentru motoarele autovehiculelor, benzinele pentru motoarele autovehiculelor conţinând până la 10 % (V/V) etanol şi benzinele de aviaţie. Distilatele medii sunt combustibilii pentru motoarele de avioane, kerosenul, motorina, motorina cu până la 20 % (V/V) EMAG (esteri metilici ai acizilor graşi), combustibilii de focare şi combustibili navali, care nu conţin cantităţi apreciabile de reziduuri.

Standardul cuprinde principiile metodei de determinare a caracteristicilor, modul de eşantionare, de păstrare a eşantioanelor înainte de încercare şi de îndepărtare a apei din eşantioane.

De asemenea, sunt precizate cerinţele privind aparatura utilizată (baloane de distilare, refrigerent şi baie de răcire, paravan de protecţie metalic sau incintă pentru balonul de distilare (numai pentru aparatură manuală), sursă de căldură, suport pentru balon, cilindri gradaţi, sistem de măsurare a temperaturii, dispozitiv de centrare, barometru), pregătirea şi verificarea aparaturii.

De asemenea, este detaliat modul de lucru, atât pentru aparatura automată, cât şi pentru aparatura manuală, modul de calcul şi de exprimare a rezultatelor, fidelitatea (repetabilitate, reproductibilitate)

Standardul cuprinde şi şase anexe privind:

– Caracteristicile termometrelor (anexa A)

– Determinarea decalajelor în timp ale senzorilor de temperatură (anexa B)

– Determinarea datelor de distilare caracteristice (anexa C)

– Exemple de calcul (anexa D)

– Simularea erorilor coloanei emergente (anexa E)

– Exemple de rapoarte de încercare (anexa F)

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

 

Reclame

SR EN 15376:2011, Carburanţi pentru automobile. Etanol – component de amestec pentru benzină. Cerinţe şi metode de încercare

Acest standard european stabileşte cerinţele şi metodele de încercare pentru etanolul comercializat şi livrat pentru a fi utilizat drept component al carburantului de automobil, pentru vehiculele cu benzină, în conformitate cu cerinţele SR EN 228 – Carburant pentru automobile. Benzină fără plumb. Condiţii şi metode de încercare.

Standardul furnizează toate caracteristicile, cerinţele şi metodele de încercare relevante pentru (bio)etanol, recunoscute ca fiind necesare pentru definirea produsului destinat utilizării în amestec cu benzina auto, la o concentraţie de maximum 10 % (V/V). Pentru o concentraţie mai mare de 10 % în volume sau pentru o utilizare mai extinsă, cerinţele trebuie să fie restudiate.

Standardul cuprinde capitolele:

1 Obiect şi domeniu de aplicare

2 Referinţe normative

3 Eşantionare

4 Cerinţe şi metode de încercare

4.1 Coloranţi şi marcatori

4.2 Aditivi

4.3 Denaturanţi

4.4 Cerinţe cu aplicabilitate generală şi metode de încercare asociate (conţinut de etanol + alcooli superiori saturaţi, de monoalcooli superiori saturaţi, de metanol, de apă, aciditate totală (exprimată ca acid acetic), conductivitate electrică, aspect transparent şi limpede, conţinut de cloruri anorganice, conţinut de sulfat, conţinut de cupru, conţinut de fosfor, conţinut de produşi nevolatili, conţinut de sulf)

4.5 Cerinţe dependente de condiţiile climatice şi metode de încercare asociate

4.6 Fidelitate şi litigiu

Alte standarde referitoare la etanol şi la metodele de determinare a caracteristicilor acestuia sunt:

SR EN 15484:2008, Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea clorurilor anorganice. Metoda potenţiometrică

SR EN 15485:2008, Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea sulfului. Metoda prin spectrometrie de raze X cu dispersie după lungimea de undă

SR EN 15486:2008, Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea sulfului. Metoda prin fluorescenţă în ultraviolet

SR EN 15487:2008, Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea concentraţiei fosforului. Metoda spectrofotometrică cu molibdat de amoniu

SR EN 15488:2008, Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea concentraţiei cuprului. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit

SR EN 15489:2008, Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea concentraţiei apei. Metoda prin titrare coulometrică Karl Fischer

SR EN 15491:2008, Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea acidităţii totale. Metoda prin titrare cu indicator de culoare

SR EN 15691:2009, Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea reziduului uscat (materii nevolatile). Metoda gravimetrică

SR EN 15692:2009, Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de apă. Metoda titrării potenţiometrice Karl Fischer

SR EN 15721:2009, Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de alcooli superiori, metanol şi impurităţi volatile. Metoda gaz cromatografică

SR EN 15769:2009, Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea aspectului. Metoda vizuală

SR EN 15837:2010, Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de fosfor, cupru şi sulf. Metodă directă prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP OES)

SR EN 15938:201, Carburanţi pentru automobile. Etanol, component de amestec pentru benzină şi etanol (E85), carburant pentru automobile. Determinarea conductivităţii electrice

SR EN ISO 3170:2004, Produse petroliere lichide. Eşantionare manuală

SR EN ISO 4259:2007, Produse petroliere. Determinarea şi aplicarea valorilor fidelităţii referitoare la metodele de încercare

 Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

SR EN 593+A1:2011, Robinetărie industrială. Robinete metalice cu fluture

Acest standard european stabileşte cerinţele referitoare la robinetele cu fluture cu corp metalic, utilizate în cadrul sistemelor de conducte asamblate prin flanşe sau sudate cap la cap şi folosite pentru separare şi reglare.

Domeniile presiunilor nominale (PN) şi de Clasă sunt următoarele:

PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25; PN 40; Clasa 150; Clasa 300.

Domeniile diametrelor nominale (DN) sunt următoarele:

DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; DN 700; DN 750; DN 800; DN 900;
DN 1000; DN 1200; DN 1400; DN 1600; DN 1800; DN 2000; DN 2200; DN 2400.

Standardul cuprinde cerinţe privind proiectarea robinetelor. Cerinţele se referă la forma constructivă (concentrică sau excentrică), la elementele constitutive (corp, obturator, tijă de acţionare), la materialele din care este executată carcasa sub presiune şi piesele interioare şi protecţia anticorozivă a acestora la dimensiuni şi toleranţe.

Standardul prevede şi cerinţele funcţionale referitoare la rezistenţa mecanică, caracteristicile de curgere (viteza de curgere a fluidului, coeficientul de debit) şi caracteristicile privind etanşeitatea.

De asemenea, sunt prevăzute cerinţele privind notarea robinetelor executate în conformitate cu acest standard, marcarea lor, pregătirea pentru depozitare şi transport, declaraţia de conformitate etc.

În anexele standardului se pot găsi recomandări privind informaţiile care trebuie furnizate de cumpărător, o listă de materiale dintre care producătorul poate alege materialele pentru piesele interioare, categoria de coroziune în funcţie de mediul ambiant necesară pentru stabilirea protecţiei împotriva coroziunii.

Acest standard este armonizat cu Directiva 97/23/EC, Echipamente sub presiune.

Mai jos sunt listate şi alte standarde referitoare la robinetărie, armonizate cu directiva de mai sus.

SR EN 12266-1:2004, Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe obligatorii

SR EN 19:2003, Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal

SR EN 12516-1:2005, Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel

SR EN 12516-2:2004, Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 2: Metoda de calcul privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel

SR EN 12516-3:2003, Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală

SR EN 12516-4:2008, Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 4: Metodă de calcul a carcaselor aparatelor de robinetărie din materiale metalice altele decât oţelul

SR EN ISO 16138:2006, Robinetărie industrială. Robinete cu diafragmă de materiale termoplastice

SR EN ISO 16136:2006, Robinetărie industrială. Robinete cu fluture de materiale termoplastice

SR EN 12288:2010, Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de aliaj de cupru

SR EN 1171:2003, Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de fontă

SR EN ISO 16139:2006, Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de materiale termoplastice

SR EN 1984:2010, Robinetărie industrială. Robinete cu sertar, de oţel

SR EN ISO 16135:2006, Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de materiale termoplastice

SR EN 13789:2010, Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de fontă

SR EN ISO 21787:2006, Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de materiale termoplastice

SR EN ISO 16137:2006, Robinetărie industrială. Robinete de închidere de materiale termoplastice

SR EN 13709:2010, Robinetărie industrială. Robinete de închidere şi reţinere cu ventil de oţel

SR EN 12334:2004, Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de fontă

SR EN 14341:2007, Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de oţel

SR EN 593+A1:2011, Robinetărie industrială. Robinete metalice cu fluture

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.