Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2011 » octombrie

Arhive lunare: octombrie 2011

Reclame

Standardele internaţionale – cum asigură ele încrederea?

de Oliver Peyrat

Imaginaţi-vă ce s-ar putea întâmpla într-o lume fără standarde. Istoria ne-a arătat că standardele pot ajuta la evitarea accidentelor grave. De exemplu, în marele incendiu de la Baltimore din anul 1904, datorită lipsei de standarde, pompierii din statele învecinate au fost neputincioşi deoarece cuplajul de la furtunuri nu se potrivea cu hidranţii locali.

Sau, pentru a da un exemplu mai recent, în 1999,  MCO (The Mars Climate Orbiter) a fost pierdut deoarece câţiva ingineri au folosit unităţi de măsură oficiale în Marea Britanie, în timp ce alţii au folosit unităţi de măsură metrice pentru operaţiunile de pe nava spaţială.

Sau să luăm exemplul cărţilor de credit. Dacă acestea nu ar fi conform cu standardele internaţionale, am putea noi să retragem în siguranţă bani cash în toate ţările? Răspunsul evident este „nu”, pentru că standardele internaţionale sunt esenţiale pentru a asigura securitatea transferurilor de date. Dar eficienţa lor este astfel încât noi nici nu gândim de două ori atunci când folosim cardul de credit în afara ţării, poate doar cu o excepţie: atunci când avem în vedere rata de schimb valutar aplicată de banca noastră. Dar acest lucru nu are nici o legătură cu standardele.

De fapt, într-un mediu de afaceri în care globalizarea este în creştere, standardele ISO sunt percepute ca instrumente pentru construirea clarităţii şi înţelegerii mutuale. Putem chiar spune că pentru conştiinţa colectivă, standardele sunt sinonime cu calitatea, securitatea şi chiar cu asigurarea.

Deci, de ce au devenit standardele o componentă cheie pentru încrederea globală în ziua de azi?

Mai întâi, pentru că ele asigură repere pe care reglementările naţionale şi regionale nu le pot asigura şi pentru necesitatea armonizării sau disponibilităţii acestor documente.

În al doilea rând, pentru că asigură instrumente de măsurare (prin metrologie) şi asigură comparabilitatea rezultatelor prin metode analitice comune.

Un aspect esenţial este acela că standardele internaţionale facilitează interoperabilitatea sistemelor. De exemplu, formatul A4 permite dezvoltarea imprimantelor, fotocopiatoarelor şi altor digitizoare, care pot fi folosite de oricine, astfel facilitând oportunităţile globale de marketing. Alte exemple de standarde internaţionale sunt formatele JPEG, PDF, CD ROM, DVD şi MP3 care permit transferuri şi stocări sigure, compatibile oriunde în lume.

Mai mult, standardele internaţionale pot promova transferul noilor tehnologii prin facilitarea accesului pe piaţă a soluţiilor inovatoare şi prin asigurarea încrederii utilizatorilor.

Standardele sunt sinonime cu calitatea şi asigurarea

Cumpărarea produselor sau dispozitivelor conforme cu standardele internaţionale asigură consumatorii că nu vor fi ţinuţi captivi de stăpânii tehnologiei şi ca se pot baza pe un sistem extins şi sustenabil (furnizori de servicii de formare, instalare sau întreţinere). Aşadar, standardele internaţionale ajută investiţiile să devină mai sigure.

Nu în ultimul rând, însuşi procesul de elaborare a standardelor creează încredere. Elaborarea standardelor este bazată pe implicarea a mii de experţi (oameni de afaceri, autorităţi, consumatori, asociaţii, ONG-uri, etc), din toată lumea.

De obicei, se spune că standardele asigură o cale bătătorită. Într-o pădure, nimeni nu e obligat să meargă pe o cale bătătorită. Totuşi, alegerea acestei căi, din când în când, vă dă un puternic sentiment de securitate când nu aveţi alte repere după care să vă ghidaţi. O cale bătătorită vă va scoate mereu din pădure!

Şi, în final, încrederea în standardele internaţionale este întărită de rolul cheie jucat de către consumatori, care sunt preocupaţi de procesul de fabricaţie, impacturile asupra mediului, efectele schimbărilor tehnologice sau comportamentul etic al afacerilor şi organizaţiilor.

Prin implicarea în activitatea de standardizare, consumatorii promovează calitatea şi încrederea, protecţia sănătăţii, compatibilitatea produselor, încrederea în  furnizarea de servicii, varietatea produselor şi serviciilor, informaţiile transparente despre produse şi servicii etc.

Astăzi, munca de elaborare a standardelor ISO nu se mai limitează doar la produse, ci se adresează, de asemenea, preocupărilor societăţii, cum ar fi mediul, serviciile, accesibilitatea şi responsabilitatea socială. În 2010, ISO a publicat standardul ISO 26 000 privind responsabilitatea socială care furnizează consiliere organizaţiilor publice şi private, un ghid pentru a construi şi a dezvolta un dialog consolidat cu părţile interesate.

Această înţelegere mutuală între părţile interesate conduce la transparenţă şi încredere.

Chiar şi mai recent, altă iniţiativă similară este noul standard pentru sistemele de management al energiei ISO 50001:2011, care asigură un instrument de luptă împotriva încălzirii globale.

Pentru a rezuma, încrederea în standarde se bazează nu numai pe liniile directoare pe care le asigură, dar şi pe capacitatea lor de a aborda împreună şi colectiv teme sensibile pentru societate şi de a anticipa viitoarele provocări pentru generaţiile următoare.

Traducere de Diana Cosmin

Din revista ISO Focus+

Reclame

Standarde adoptate în anii anteriori şi traduse în lunile iulie şi august

SR ISO IWA 1:2009, Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirile proceselor din organizaţiile de servicii de sănătate

SR EN 10021:2007, Condiţii tehnice generale de livrare pentru produse de oţel

SR EN 10220:2003, Ţevi de oţel sudate şi fără sudură. Dimensiuni şi mase liniare

SR EN 10051:2011, Table, benzi late şi benzi late fâşiate laminate continuu la cald, din oţeluri aliate şi nealiate. Toleranţe la dimensiuni şi de formă

SR EN ISO 6259-1:2002, Ţevi de materiale termoplastice. Determinarea caracteristicilor de tracţiune. Partea 1: Metodă generală de încercare

SR EN ISO 3766:2004, Desene de construcţii. Reprezentarea simplificată a armăturilor pentru beton

SR EN 13445-5:2009, Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare

SR EN ISO 14175:2008, Materiale consumabile pentru sudare. Gaze şi amestecuri de gaze pentru sudarea prin topire şi procedee conexe

SR EN ISO 6848:2005, Sudare şi tăiere cu arc electric. Electrozi neconsumabili de wolfram. Clasificare

SR EN ISO 5173:2010, Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercări la îndoire

SR EN ISO 1463:2004, Acoperiri metalice şi straturi de oxizi. Măsurarea grosimii acoperirii. Metoda microscopică

SR EN 60068-2-1:2007, Încercări de mediu. Partea 2-1: Încercări. Încercare A: Frig

SR EN 60068-2-10:2006, Încercări de mediu. Partea 2-10: Încercări. Încercare J şi ghid: Creşterea mucegaiului

SR EN 60068-2-2:2008, Încercări de mediu. Partea 2-2: Încercări. Încercare B: Căldură uscată

SR EN 60068-2-53:2011, Încercări de mediu. Partea 2-53: Încercări şi ghid: Încercări combinate climatice (temperatură/umiditate) şi dinamice (vibraţie/şoc)

SR EN 60068-2-57:2003, Încercări de mediu. Partea 2-57: Încercări – Încercare Ff: Vibraţii – Metoda prin accelerograme

SR EN 60079-0:2010, Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerinţe generale

SR EN 60079-1:2008, Atmosfere explozive. Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante „d”

SR EN 60079-2:2008, Atmosfere explozive. Partea 2: Echipament protejat prin carcasă presurizată „p”

SR EN 60079-7:2007, Atmosfere explozive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate
mărită „e”

SR EN ISO 1182:2010, Încercări de reacţie la foc ale produselor. Încercarea de incombustibilitate

SR EN 60079-0:2010, Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerinţe generale

SR EN 60079-7:2007, Atmosfere explozive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită „e”

SR EN ISO 898-1:2009, Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din oţel carbon şi oţel aliat. Partea 1: Şuruburi parţial şi complet filetate şi prezoane de clase de calitate specificate. Filete cu pas grosolan şi filete cu pas fin

SR EN ISO 8673:2002, Piuliţe hexagonale, stil 1, cu filet metric fin. Grade A şi B

SR EN ISO 8674:2002, Piuliţe hexagonale, stil 2, cu filet metric fin. Grade A şi B

SR EN ISO 8675:2001, Piuliţe hexagonale joase cu filet metric fin. Grade A şi B

SR EN ISO 8746:2003, Cuie canelate cu cap rotund

SR EN ISO 8747:2002, Cuie canelate cu cap frezat

SR EN 1984:2010, Robinetărie industrială. Robinete cu sertar, de oţel

SR EN ISO 6947:2011, Sudare şi procedee conexe. Poziţii de sudare

Acest standard internaţional indică poziţiile corespunzătoare orientărilor standardizate discrete ale probelor de încercat PA, PB, H-L045 etc., care au fost specificate în acest standard internaţional de la prima sa ediţie (ISO 6947:1980).

În această revizuire poziţiile sunt definite pentru sudarea în producţie. Aceste poziţii sunt: orizontală (în jgheab), orizontală pe perete vertical, verticală şi peste cap. Contrar poziţiilor pentru încercări, aceste poziţii sunt adiacente.

Sensul de sudare este un element esenţial pentru determinarea poziţiei de sudare, de exemplu, ascendent sau descendent.

Poziţia de sudare nu depinde de forma geometrică a îmbinării, de exemplu, îmbinare cap la cap sau îmbinare în colţ, sau de cea a semifabricatului. Sunt abordate sudurile de toate tipurile şi în toate direcţiile.

Poziţiilor principale le-au fost atribuite simboluri care pot fi uşor utilizate în scopuri de proiectare; aceste simboluri au fost alese independent de posibilele abrevieri derivate din termenii utilizaţi, adică ele nu derivă dintr-o anumită limbă.

Standardul cuprinde schiţe referitoare la poziţiile de sudare principale, poziţiile de sudare pentru producţie şi cele de sudare pentru încercare şi notarea acestora.

De asemenea, standardul cuprinde două anexe care furnizează:

–     exemple de limite ale înclinării axei sudurii şi de limite ale rotirii feţei sudurii în jurul axei sudurii, pentru poziţiile de sudare din producţie (Anexa A).

–     comparaţie între notările internaţionale, europene şi cele din SUA (Anexa B).

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.