Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2011 » decembrie

Arhive lunare: decembrie 2011

Reclame

ANCHETA ISO PRIVIND CERTIFICĂRILE ACORDATE ÎN ANUL 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancheta ISO privind certificarea în 2010 subliniază importanţa standardelor ISO     referitoare la sisteme de management – calitate, mediu, dispozitive medicale, securitatea alimentelor şi securitatea informaţiei – pentru piaţa mondială, evidenţiind creşterea cu 6,23% a numărului de certificate acordate, cu un total de 1 457 912 certificate acordate în 178 de state utilizatorilor unuia sau mai multora dintre aceste standarde.

Creşterea cea mai mare a numărului de certificări se referă la standardele ISO 22000:2005 pentru sisteme de management al siguranţei alimentelor şi ISO/CEI 27001:2005 pentru sistemele de management al securităţii informaţiei, în creştere cu 34% şi, respectiv 21%.

Secretarul general al ISO, Rob Steele, a afirmat: „Cu apropare 1 500 000 de utilizatori la sfârşitul lui 2010, aceste cifre ilustrează interesul tot mai mare al modelului de sistem de management ISO stabilit pentru prima dată cu standardul ISO 9001, referitor la managementul calităţii şi extins apoi, pentru a răspunde altor provocări cu care s-au confruntat organizaţiile din sectorul public şi din cel privat.”

 ISO 9001:2008

ISO 9001:2008, care stabileşte cerinţele referitoare la sistemele de management al calităţii, se poziţionează întotdeauna solid ca standardul cu aplicare mondială care garantează capacitatea de a satisface cerinţele calităţii şi a îmbunătăţi satisfacţia clienţilor în relaţiile furnizor-client.

La sfârşitul lui decembrie 2010, 1 109 905 certificate de conformitate cu ISO 9001 au fost acordate în 178 de state, ceea ce înseamnă o creştere cu 45 120 (+4%) faţă de 2009, când ştacheta milionului fusese deja depăşită pentru prima dată, cu 1 064 785 de certificate.

China îşi păstrează poziţia de lider al clasamentului pentru numărul de certificate ISO 9001 pe care le deţine, în faţa Italiei şi a Federaţiei Ruse. Ea înregistrează şi cea mai puternică creştere a certificatelor în domeniu, urmată de Federaţia Rusă şi Italia.

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004, care stabileşte cerinţele referitoare la managementul de mediu, confirmă pertinenţa sa mondială pentru organizaţiile preocupate să îşi desfăşoare activitatea respectând principiile dezvoltării durabile.

La sfârşitul lui decembrie 2010, cel puţin 250 972 de certificate de conformitate cu ISO 14001:2004 au fost acordate în 155 de state, ceea ce înseamnă o creştere cu 27 823 (+12).

China, Japonia şi Spania înregistrează cele mai bune rezultate pentru numărul total de certificate în acest domeniu; cele trei ţări fruntaşe în ceea ce priveşte creşterea anuală a certificării în conformitate cu ISO 14001 sunt China, Marea Britanie şi Spania.

ISO/TS 16949:2009

ISO/TS 16949:2009 stabileşte cerinţele referitoare la aplicarea ISO 9001:2008 de către furnizorii din industria automobilelor. La sfârşitul lui decembrie 2010, 43 946 de certificate de conformitate cu ISO/TS 16949:2009 au fost acordate în 84 de state, ceea ce înseamnă o creştere cu 7%.

Cele trei state fruntaşe pentru numărul total de certificări ISO/TS 16949 sunt China, Republica Coreea şi Statele Unite. Creşterea cea mai puternică în acest domeniu a fost înregistrată în China, India şi Republica Coreea.

ISO 13485:2003

ISO 13485:2003 stabileşte cerinţele de management al calităţii pentru sectorul dispozitivelor medicale în scopuri reglementare. La sfârşitul lui decembrie 2010, 18 834 de certificate de conformitate cu ISO 13485:2003 au fost acordate în 93 de state. Cifra totală pentru 2010 reprezintă o creştere cu 2 410 (+15%) în raport cu 2009.

Cele trei state situate în fruntea clasamentului pentru numărul total de certificate ISO 13485 sunt Statele Unite, Germania şi Italia, iar cele trei state care au înregistrat cea mai puternică creştere a certificării în acest domeniu de la Ancheta ISO 2009 sunt Italia, Statele Unite şi Marea Britanie.

ISO/CEI 27001:2005

ISO/CEI 27001:2005 stabileşte cerinţele referitoare la sistemele de management al securităţii informaţiei. La sfârşitul lui 2010, 15 625 de certificate de conformitate cu ISO/CEI 27001:2005 au fost acordate în 117 state, ceea ce reprezintă o creştere cu 2 691 (+21%) faţă de 2009.

Cele trei state situate în fruntea clasamentului pentru numărul total de certificări ISO/CEI 27001 sunt Japonia, India şi Marea Britanie. Creşterea cea mai puternică a certificării în acest domeniu în 2010 a fost înregistrată în Japonia, China şi Republica Cehă.

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005 stabileşte cerinţele referitoare la sistemele de management al siguranţei alimentelor. La sfârşitul lui decembrie 2010, 18 630 de certificate de conformitate cu ISO 22000:2005 au fost acordate în 138 de state. Ştiind că în 2009 totalul a fost de 13 881 de certificate în 129 de state, această creştere cu 4 749 de certificate reprezintă +34%.

Cele trei state situate în fruntea clasamentului pentru numărul total de certificate de conformitate cu ISO 22000 sunt China, Grecia şi Turcia. Creşterea cea mai puternică în acest domeniu în 2010 a fost înregistrată în China, Japonia şi Grecia.

Ancheta pe CD

ISO pune la dispoziţie în mod gratuit pe site-ul său principalele rezultate ale anchetei. Informaţii mai detaliate, inclusiv repartiţia pe sectoare, figurează pe CD-ul Ancheta ISO privind Certificarea – 2010  (The ISO Survey of Certification – 2010), disponibil la institutele naţionale membre ale ISO. În cazul României, aceasta este Asociaţia de Standardizare din România.

Certificarea conformităţii nu este o cerinţă a standardelor ISO. Acestea pot fi implementate fără certificare, pentru avantajele pe care le oferă organismelor utilizatoare sau clienţilor acestora. Mii de organisme aleg, totuşi, să se certifice, ştiind că o confirmare independentă a conformităţii reprezintă o valoare adăugată.

ISO nu efectuează certificarea în conformitate cu standardele sale, nu acordă certificate şi nu controlează certificarea, care este realizată în mod independent de alte organisme. Totuşi, având în vedere frecvenţa cererilor de informaţii cu privire la numărul de certificate acordate în întreaga lume, ea a realizat Ancheta ISO. ISO furnizează principalele rezultate gratuit, cu titlul de informaţii disponibile publicului.

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1491/2011

Reclame