Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2012

Arhive anuale: 2012

Reclame

A fost publicat BULETINUL STANDARDIZĂRII pentru luna decembrie care cuprinde informaţii privind standardizarea naţională, europeană şi internaţională, prin publicarea listelor cu standardele române, europene şi internaţionale care au fost aprobate în luna anterioară şi a listelor cu proiectele intrate în anchetă publică

Asupra proiectelor de standarde (naţionale, europene şi internaţionale) poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO, contracost, precizând indicativul şi titlul proiectului. Observaţiile se pot transmite către Asociaţiei de Standardizare din România pe adresa de e-mail standardizarea@asro.ro până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

Membrii comitetelor tehnice primesc gratuit proiectele standardelor care aparţin domeniului comitetului tehnic respectiv.

Comitetele tehnice naţionale, sunt structuri fără personalitate juridică ale organismului naţional de standardizare în cadrul cărora se desfăşoară activitatea de standardizare naţională. Organizarea şi modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt prevăzute în standardul SR 10000-3 Principiile şi metodologia standardizării. Partea 3: Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice.

Activitatea comitetelor tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi european şi internaţional.

Membrii comitetelor tehnice naţionale sunt persoane juridice interesate din diferite sectoare de activitate. Acestea pot fi: agenţi economici, institute de cercetare, instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale, organisme guvernamentale etc. Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea corespunzătoare a tuturor factorilor interesaţi: producători, utilizatori, consumatori, autorităţi etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic naţional de standardizare trebuie să se transmită o solicitare scrisă (e-mail sau fax) către ASRO.

Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, specialiştii factorilor interesaţi au posibilitatea să-şi aducă contribuţia la standardizarea naţională, europeană sau internaţională, să cunoască în avans informaţiile propuse pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua măsurile care se impun. Totodată, participarea activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu specialiştii din domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate.

Exemple de standarde europene aflate în anchetă publică:

prEN 13115 rev, Ferestre. Clasificarea proprietăţilor mecanice. Sarcină verticală, încovoiere şi eforturi de manevră

prEN 10228-1, Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 1: Examinări cu pulberi magnetice

prEN 10228-2, Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 2: Examinări cu lichide penetrante

prEN 10228-3, Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 3: Examinări cu ultrasunete ale pieselor forjate din oţeluri feritice şi martensitice

prEN 10228-4, Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 4: Examinări cu ultrasunete a pieselor forjate din oţeluri inoxidabile austenitice şi austenito-feritice

Exemple de standarde internaţionale aflate în anchetă publică:

ISO/IEC DIS 9834-8, Information technology. Open Systems Interconnection. Procedures for the operation of OSI Registration Authorities: Generation and registration of Universally Unique Identifiers (UUIDs) and their use as ASN.1 Object Identifier components

ISO/IEC DIS 24752-1, Information technology. User interfaces. Universal remote console. Part 1: Framework

ISO/DIS 22262-2, Air quality. Bulk materials. Part 2: Quantitative determination of asbestos by gravimetric and microscopical methods

ISO/DIS 9308-1, Water quality. Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria. Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora

ISO/DIS, 55001, Asset management. Requirements

Pentru achiziţionarea Buletinului standardizării vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

      Radu Drăghici

      e-mail: radu.drăghici@asro.ro

      tel.: 021 316 79 20

 

Reclame

SR CEN/TR 14748:2012, Examinări nedistructive. Metodologie pentru calificarea examinărilor nedistructive

Examinările nedistructive (END) constituie o parte importantă a activităţilor de asigurare a calităţii în fabricaţia sau în mentenanţa produselor industriale, acolo unde obiectivul este de a se asigura un nivel de calitate a produsului, definit sau agreat.

Acesta este cazul, în special, atunci când examinările nedistructive sunt efectuate în conformitate cu standarde sau alte coduri tehnice recunoscute.

Calificarea examinărilor nedistructive poate fi necesară în cazul unor END nestandardizate sau dacă END nu satisface integral standardul adecvat pentru a se asigura un nivel de calitate a produsului, definit sau agreat. Obiectivul calificării este de a furniza încredere în însăşi examinarea nedistructivă şi, de asemenea, în continuitatea performanţei acesteia. Totuşi, examinările nedistructive singure nu vor furniza declaraţii referitoare la securitatea produsului sau la durata de viaţă a unui produs.

Calificarea ar trebui luată în considerare şi atunci când există motive să fie furnizată o asigurare suplimentară că END poate satisface cerinţele de inspecţie.

Acest document stabileşte principiile de bază şi furnizează recomandări şi îndrumări generale pentru efectuarea calificării examinărilor nedistructive. De asemenea, documentul furnizează detalii privind fazele, etapele şi responsabilităţile procesului de calificare.

În anexe sunt prezentate:

  • Elementele procesului de calificare END (evaluare practică, justificare tehnică, calificarea procedurii END, calificarea personalului END, feedback-ul calificării);
  • Informaţiile de intrare care trebuie să fie disponibile înainte de calificarea END.

Acest document tratează metodele de calificare a examinărilor nedistructive pentru a determina dacă acestea sunt capabile să-şi atingă obiectivele. El se aplică tuturor aspectelor examinărilor care le pot influenţa eficacitatea.

Părţile interesate decid pe propria răspundere asupra necesităţii de calificare a unei examinări nedistructive. Aceasta include identificarea echipei de calificare şi a competenţei sale.

SR CEN/TS 15053:2012, Examinări nedistructive. Recomandări pentru tipurile de discontinuităţi din probele pentru examen

Această specificaţie tehnică este elaborată pentru a lua în considerare şi a defini tipurile de discontinuităţi pe care trebuie să le conţină probele pentru utilizare în cursul examenelor practice din domeniul examinărilor nedistructive. În conformitate cu SR EN 473:2008, Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. Principii generale, discontinuităţile conţinute de probe pot fi naturale, artificiale sau induse.

Examinarea prin emisie acustică, examinarea prin termografie cu radiaţii infraroşii şi verificarea etanşeităţii nu necesită definirea de discontinuităţi tip, datorită abordării specifice a acestora (de exemplu, sursele artificiale utilizate în emisia acustică).

Standardul cuprinde recomandări privind dimensiunea minimă a discontinuităţii, condiţiile de suprafaţă, numărul de discontinuităţi pe fiecare probă, examenul de interpretare radiografică, fişă de identificare a probei.

De asemenea, în anexe sunt prezentate tipurile de discontinuităţi în piese turnate (Anexa A), în suduri (Anexa B), în produse trase (Anexa C), în piese forjate (Anexa D), în ţevi şi tuburi (Anexa E) şi discontinuităţi în cursul inspecţiei în exploatare (Anexa F).