Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2012 » februarie

Arhive lunare: februarie 2012

Reclame

IONIZAREA ALIMENTELOR

Un nou standard ISO specifică cerinţele tehnice de vârf în domeniul tratării prin ionizare a alimentelor, procedeu utilizat curent pentru îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei procesului de transformare a alimentelor. Acest standard va fi util fabricanţilor, operatorilor care efectuează iradierea, autorităţilor de reglementare, clienţilor şi consumatorilor.

Standardul ISO 14470:2011, Ionizarea alimentelor. Cerinţe pentru elaborarea, validarea şi controlul de rutină al procedeului de iradiere care utilizează radiaţia ionizantă în tratarea alimentelor, stabileşte nu numai cerinţele, ci şi liniile directoare, pentru a asigura respectarea lor.

Iradierea alimentelor este un procedeu care constă în a expune alimentele unei radiaţii ionizante, pentru a îmbunătăţi siguranţa şi calitatea lor. Ea este destinată a fi utilizată doar la alimentele produse prin respectarea principiilor de bune practici de fabricaţie (BPF). Iradierea alimentelor poate fi utilizată pentru diferite obiective, în mod deosebit controlul microorganismelor şi al paraziţilor patogeni, reducerea numărului de microorganisme contaminante, inhibiţia germinării bulbilor, tuberculilor şi rădăcinilor, prelungirea duratei de conservare a produselor sau tratarea fitosanitară.

Principalele obiective ale ISO 14470:2011 sunt următoarele:

  • Furnizarea, pentru iradierea alimentelor, a unor cerinţe conforme cu standardele şi practicile actuale;
  • Oferirea de informaţii care permit realizarea unui acord tehnic între client şi operatorul care efectuează iradierea;
  • Stabilirea unui sistem de documentare pentru a susţine controalele procesului de iradiere a alimentelor.

Mariana Funes şi Noelia Antonuccio, cele două şefe de proiect al comitetului care a elaborat standardul, au declarat: „ISO 14470 va consolida încrederea şi transparenţa între diferitele părţi interesate, care intervin în sectorul alimentar şi va permite o mai bună informare a autorităţilor de reglementare şi a reprezentanţilor consumatorilor cu privire la produse şi facilitarea alegerii”.

Standardul ISO 14470:2011, Ionizarea alimentelor. Cerinţe pentru elaborarea, validarea şi controlul de rutină al procedeului de iradiere care utilizează radiaţia ionizantă în tratarea alimentelor, a fost elaborat de comitetul tehnic ISO/TC 34, Produse alimentare. El poate fi achiziţionat de la Asociaţia de Standardizare din România, Serviciul Vânzări-Abonamente (vanzari@asro.ro), str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, telefon: 316 77 25, fax: 317 25 14; 312 94 88.

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1503/2012

Reclame

ASRO anunţă înfiinţarea comitetului tehnic – Managementul inovării

În cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile” lansat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) anunţă înfiinţarea comitetului tehnic naţional de standardizare: „Managementul inovării” cu următorul domeniu de activitate: Standardizarea instrumentelor, metodelor, abordărilor, proceselor care permit companiilor şi organizaţiilor să-şi stabilească şi să-şi dezvolte propriul management de inovare, inclusiv diverse tipuri de inovare şi toate aspectele asociate acestora, precum şi relaţiile cu alte activităţi de cercetare-dezvoltare şi cu alţi promotori ai inovării.

Scopul înfiinţării comitetului este de a elabora un standard naţional pe părţi cu titlul „Model de dezvoltare a afacerii prin inovare”’. Principalele teme ale standardului sunt: termeni şi definiţii pentru uniformizarea limbajului din domeniu, managementul propriu-zis al inovării, evaluarea acestuia, serviciile de susţinere a managementului inovării şi aspectele legate de proprietatea intelectuală.

Pentru informaţii detaliate vă rugăm să ne contactaţi:

Persoana de contact:

Adina Haţegan – Expert Imagine şi Relaţii Publice

Telefon: 021 316 99 74

e-mail: adina.hategan@asro.ro.

A apărut primul număr al Revistei Standardizarea din anul 2012

Semnalăm apariţia primului număr al Revistei Standardizarea din acest an.

Din cuprins:

 

– Articole de puericultura. Standarde pentru copii
– Directiva Performanţa Energetică a Clădirilor
– Eficacitatea energetică
– ISO 31000, ISO 31010 şi ISO/CEI 73 acoperă toate riscurile?
– Nanotehnologiile
– Consumatorii au cuvântul. Activitatea la nivel naţional
– Melamina din lapte. Securitatea la nivel naţional
– Automobilul viitorului
– Sisteme de management pentru înre
– ISO 26000 – Responsabilitate socială