Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2012 » februarie (Pagina 2)

Arhive lunare: februarie 2012

Reclame

ISO 26000 – RESPONSABILITATEA SOCIALĂ. A TRECUT UN AN

Lansat în noiembrie 2010, standardul ISO 26000, Linii directoare referitoare la responsabilitatea socială, a fost adoptat sau este pe cale de a fi adoptat de cel puţin 53 de state din lume. Un studiu recent a arătat amploarea interesului pe care standardul l-a suscitat şi rapiditatea cu care el s-a impus şi a fost difuzat în întreaga lume. În mai puţin de un an, standardul ISO 26000, disponibil acum în 18 limbi, a devenit una dintre iniţiativele cele mai importante şi mai larg acceptate în lume în domeniul responsabilităţii sociale. ISO 26000 este remarcabil din mai multe puncte de vedere. În primul rând, el reprezintă rodul lucrărilor celui mai mare grup de lucru din întreaga istorie a ISO, care a cuprins peste 450 de experţi şi 210 observatori din 99 de state membre ale ISO şi 42 de organizaţii internaţionale. Standardul a pus sistemul ISO la încercare, incluzând un număr de părţi interesate care nu a fost niciodată atins în procesele operaţionale. Rezultatul este absolut remarcabil: ISO 26000 reprezintă iniţiativa cea mai importantă şi cea mai larg acceptată în lume în ceea ce priveşte responsabilitatea socială.

Anchetă referitoare la ISO 26000

În septembrie şi octombrie 2011, la aproximativ un an de la publicarea ISO 26000, ISO a realizat o anchetă în rândul tuturor membrilor săi. Obiectivul a fost de a evalua propagarea mondială a ISO 26000, de a şti cum este utilizat standardul şi de a vedea ce mai poate face ISO pentru a promova, difuza şi utiliza standardul. Ancheta a fost transmisă unui număr de 162 de membri şi membri corespondenţi ai ISO. Din cele 66 de răspunsuri primite, aproximativ 80% indică faptul că standardul este deja adoptat sau va fi adoptat curând ca standard naţional. Datorită acestei anchete, am aflat că la ora actuală standardul este disponibil în cel puţin 18 limbi. În Europa, din 29 de membri care au răspuns, 25 au declarat că au adoptat standardul ISO 26000 ca standard naţional. Standardul a câştigat rapid teren în America de Sud şi este încurajator de notat interesul pe care îl suscită în Orientul Mijlociu, ţinând seamă de evenimentele recente care s-au petrecut în unele părţi din această regiune. Ancheta s-a referit şi la activităţile de promovare şi vânzare. În acest sens, am notat numărul impresionant de instrumente, iniţiative, articole, teze de doctorat, workshop-uri şi seminarii pe care standardul le-a ocazionat şi pe care membrii ISO din întreaga lume le-au transmis.  În schimb, în ceea ce priveşte vânzările, mai mulţi membri au semnalat că le este dificil să se pronunţe asupra unei cifre din cauza includerii standardului în numeroase licenţe de utilizare şi în diferite tipuri de oferte grupate şi din cauza distribuirii sale gratuite sau a publicării sale în documentaţia de sprijin pregătită pentru seminarii (date care scapă statisticilor). Potrivit informaţiilor primite, totalul de vânzări estimat – actualmente, singura cifră disponibilă – ar fi de ordinul a 10 000 de standarde, cifră aproximativ identică cu cea a standardelor puse la dispoziţie în mod gratuit ! Mai multe state au solicitat, în remarcile lor, diferite sfaturi cu privire la modul de a îmbunătăţi comunicarea, cu privire la integrarea practică şi la implementare, şi au cerut sfaturi specifice pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Printre sugestii: elaborarea de către ISO a unor instrumente noi sau a unor sfaturi cu privire la aceste probleme şi, mai ales, utilitatea de a promova mai bine workshop-urile regionale şi formările în domeniul ISO 26000, organizate în diferite state.

 

Primul an impresionant

 

Concluzia anchetei se referă din nou la difuzarea impresionantă a ISO 26000 în acest prim an. Amploarea interesului pe care îl suscită deja standardul la nivel mondial nu încetează să crească, chiar dacă mai rămân încă multe de făcut. Trebuie să încurajăm organizaţiile să adopte principiile responsabilităţii sociale, pe baza unei logici de dezvoltare durabilă. Noul standard ISO 26000, care se bucură de un succes sigur, are de jucat un rol important în conducerea schimbării şi un potenţial enorm în edificarea unei lumi mai bune.

Esenţialul despre ISO 26000

ISO 26000 propune linii directoare, nu este un standard care să fie utilizat în scopuri de certificare. El poate fi implementat de toate tipurile de organizaţii, indiferent de mărime, de structură sau de statut juridic (private sau publice). Standardul ISO 26000 cuprinde şapte principii: responsabilitate, transparenţă, comportament etic, recunoaştere a intereselor părţilor interesate, respectarea principiului legalităţii, luarea în calcul a standardelor internaţionale de comportament şi respectarea drepturilor omului. Problemele centrale care sunt abordate în standard sunt şi ele în număr de şapte: conducerea organizaţiei, drepturile omului, relaţiile şi condiţiile de lucru, mediul, loialitatea practicilor, probleme referitoare la consumatori şi comunităţi şi dezvoltarea locală.

 

ISO 26000 – viziune

De la publicarea sa, pe 1 noiembrie 2010, standardul ISO 26000, independent de utilizarea sa de către organizaţii, pentru a ajuta la integrarea responsabilităţii sociale în valorile şi practicile lor, a contribuit cu adevărat la propunerea unei viziuni unificate şi împărtăşite a conceptului de responsabilitate socială la nivel internaţional. La ora actuală, principalele referenţiale au încercat convergenţa cu ISO 26000. Este cazul principiilor directoare ale OCDE, care, cu ocazia revizuirii lor, în 2011, au preluat un capitol referitor la drepturile omului sau şi-au îmbogăţit capitolul lor cu privire la problemele referitoare la consumatori. Alte referenţiale importante au stabilit documente de corespondenţă cu ISO 26000. Este cazul Iniţiativei de Raportare Globală şi a Pactului Mondial. În sfârşit, Comisia Europeană şi-a revizuit recent definiţia responsabilităţii sociale a întreprinderilor, alegând o definiţie apropiată de cea a ISO 26000. Ea a confirmat caracterul multidimensional al responsabilităţii sociale, subliniind subiectele principale ale ISO 26000. Aceasta a făcut din ISO 26000 unul din cele trei referenţiale pe care le recomandă întreprinderilor europene, pentru a le ajuta să progreseze pe calea implementării responsabilităţii sociale.

Despre Autor:  Kristina Sandberg, responsabilă a Sectorului Operaţional la Institutul Suedez de Standardizare (SIS), a fost secretară principală a grupului de lucru al ISO referitor la responsabilitatea socială, care a elaborat standardul ISO 26000. La ora actuală, ea este secretară principală a structurii însărcinate cu post-publicarea ISO 26000, rol pe care îl îndeplineşte, prin îngemănare, împreună cu un coleg din Brazilia. Specialistă în domeniul tehnologiilor mediului, doamna Sandberg posedă o diplomă de inginer chimist, acordată de Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm.

Traducere: Maria Bratu, din: ISO Focus+, vol. 3, nr. 1, ianuarie 2012, revista Organizaţiei Internaţionale de Standardizare, fiind reprodus cu permisiunea Secretariatului Central al ISO www.iso.org). Editor: gasiorovski@iso.org.

 

Reclame