Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2012 » iunie

Arhive lunare: iunie 2012

Reclame

În luna mai a fost aprobată versiunea română a 67 de standarde adoptate în anii anteriori prin metoda filei de confirmare sau a notei de confirmare. Câteva din aceste standarde sunt:

SR EN ISO 6887-5:2011, Microbiologia alimentelor şi produselor animale. Prepararea probelor, suspensiei iniţiale şi diluţiilor zecimale pentru examinarea microbiologică. Partea 5: Reguli specifice pentru prepararea laptelui şi produselor din lapte

SR EN ISO 19011:2011, Ghid pentru auditarea sistemelor de management

SR EN 60068-2-78:2004, Încercări de mediu. Partea 2-78: Încercări . Încercare Cab: Căldură umedă, continuă

SR EN 60068-2-11:2001, Încercări de mediu. Partea 2: Încercări. Încercarea Ka: Ceaţă salină

SR EN 60068-2-30:2006, Încercări de mediu. Partea 2-30: Încercări. Încercare Db: Căldură umedă ciclică (ciclu de 12 h + 12 h)

SR EN 622-1:2004, Plăci de fibre. Condiţii. Partea 1: Condiţii generale

SR EN 622-3:2004, Plăci de fibre. Condiţii. Partea 3: Condiţii pentru plăci semidure

SR EN 1520:2011, Elemente prefabricate armate de beton cu structură deschisă cu agregate uşoare cu armături structurale şi constructive

SR EN 1503-1:2002, Robinete. Materiale pentru corpuri, părţi superioare şi capace. Partea 1: Oţeluri specificate în standardele europene

SR EN 1503-2:2002, Robinete. Materiale pentru corpuri, părţi superioare şi capace. Partea 2: Alte oţeluri decât cele specificate în standardele europene

SR EN 1503-3:2002, Robinete. Materiale pentru corpuri, părţi superioare şi capace. Partea 3: Fonte specificate în standardele europene

SR EN 1503-4:2004, Robinete. Materiale pentru corpuri, părţi superioare şi capace. Partea 4: Aliaje de cupru specificate în standardele europene

 

Reclame

Au fost adoptate ca standarde române şase standarde internaţionale din domeniul sistemelor şi componentelor mecanice de uz general (ICS 21). Acestea sunt:

SR ISO 261:2012, Filete metrice ISO pentru uz general. Plan general

Standardul specifică filetele metrice ISO pentru uz general (M) al căror profil de bază este în conformitate cu SR ISO 68-1:2011, Filete ISO de uz general. Profil de bază. Partea 1: Filete metrice. Dimensiunile de bază sunt prezentate în SR ISO 724:1996, Filete metrice ISO de uz general. Dimensiuni de bază , iar toleranţele sunt precizate în standardul SR ISO 965-2:2011, Filete metrice ISO pentru uz general. Toleranţe. Partea 2: Dimensiuni limită pentru filete interioare şi filete exterioare de uz general – Calitate medie.

Standardul prezintă recomandări privind alegerea diametrului nominal. Pentru diametrul (sau seria de diametre) selectat, se alege una dintre valorile de pas indicate pe linia (sau liniile) corespunzătoare ale tabelului cuprins în standard.

SR ISO 262:2012, Filete metrice ISO pentru uz general. Selectarea dimensiunilor organelor de asamblare

Standardul specifică o selecţie de dimensiuni pentru organele de asamblare în gama de diametre de la 1 mm până la 64 mm pentru filete metrice ISO (M) pentru uz general, profilul de bază fiind conform SR ISO 68-1:2011.

Dimensiunile selectate sunt recomandate, de asemenea, pentru domeniul ingineriei generale.

Filetele sunt selecţionate conform SR ISO 261:2012.

SR ISO 12240-1:2012, Articulaţii sferice. Partea 1: Articulaţii sferice radiale

Această parte a ISO 12240 precizează seriile de dimensiuni (diametrul exterior, diametrul exterior al inelului interior, lăţimea inelului interior, lăţimea inelului exterior, diametrul sferei etc.), toleranţele pentru inelul interior şi pentru inelul exterior şi jocurile radiale interne pentru articulaţiile sferice radiale.

Toate aceste valori sunt precizate pentru seriile de dimensiuni E, G, C, K, H.

Dimensiunile şi toleranţele specificate în această parte a ISO 12240, au fost alese pentru a permite proiectarea articulaţiilor sferice radiale, utilizând o gamă largă de combinaţii de materiale de alunecare.

Valorile specificate pentru toleranţe se aplică articulaţiilor sferice radiale obţinute înainte de orice acoperire, placare, secţionare sau rupere a inelului.

SR ISO 12240-2:2012, Articulaţii sferice. Partea 2: Articulaţii sferice radiale – axiale

Această parte a ISO 12240 specifică dimensiunile şi toleranţele, schiţele articulaţiilor sferice radial-axiale şi  simbolurile utilizate pentru seria de dimensiuni A.

SR ISO 12240-3:2012, Articulaţii sferice. Partea 3: Articulaţii sferice axiale

Această parte a ISO 12240 specifică dimensiunile (înălţime a şaibei de fus, diametrul alezajului şi diametru exterior al şaibei de fus,  înălţimea şaibei de carcasă, diametrul exterior şi diametrul alezajului şaibei de carcasă, diametrul suprafeţei frontale al şaibei de arbore, diametrul sferei, înălţimea articulaţiei) şi toleranţele pentru şaiba de fus şaiba de carcasă şi înălţimea articulaţiei.

SR ISO 12240-4:2012, Articulaţii sferice. Partea 4: Capete de bară cu articulaţii sferice

Această parte a ISO 12240 specifică dimensiunile, toleranţele şi jocurile radiale interne pentru diferite serii de dimensiuni ale capetelor de bară cu articulaţii sferice. Dimensiunile şi toleranţele specificate în această parte a ISO 12240 au fost selectate pentru a permite proiectarea şi utilizarea de capete de bară cu articulaţii sferice care încorporează articulaţii sferice radiale cu diverse combinaţii de materiale de alunecare.

Valorile specificate pentru toleranţe se aplică capetelor de bară cu articulaţii sferice obţinute înainte de orice acoperire, placare, secţionare sau rupere a inelului. 

ASRO a elaborat patru standarde naţionale pentru industria de confecţii referitoare la reguli şi metode de verificare a calităţii

SR 1086:2012, Ciorapi şi şosete. Reguli şi metode pentru verificarea calităţii

Acest standard stabileşte regulile şi metodele pentru verificarea calităţii ciorapilor şi şosetelor, inclusiv a ciorapilor pantalon, executaţi din orice fel de fire textile.

Conform standardului,  la fiecare lot se verifica:

a) etichetarea/marcarea şi ambalarea;

b) dimensiunile;

c) încadrarea în clase de sortare;

d) aspectul (desen, culoare, contextură);

e) desimea tricotului şi a cusăturilor.

Standardul cuprinde două tabele (sub 30 den şi peste 30 den) în care se precizează numărul total de neconformităţi care, după examinarea eşantionului, determină respingerea lotului în funcţie de efectivul lotului şi al eşantionului.

De asemenea, standardul mai precizează şi metodele de verificare a marcării şi ambalării, a dimensiunii, a încadrării în clase de sortare, a aspectului, a desimii tricotului şi cusăturilor, a masei, a vopsirilor, a materialelor şi a extensibilităţii.

SR 4736:2012, Confecţii din ţesături. Reguli şi metode pentru verificarea calităţii

Acest standard stabileşte regulile şi metodele pentru verificarea calităţii produselor confecţionate din ţesături realizate din orice fel de fire textile.

Verificarea calităţii se face pe loturi formate din produse cu aceleaşi caracteristici (materie primă, articol, model, caracteristici fizice, mecanice şi chimice, ambalare etc.) şi care sunt prezentate împreună la verificare.

Lotul poate conţine mai multe mărimi (şi tip de corp), culori şi combinaţii coloristice şi în acest caz acestea trebuie să fie reprezentate în eşantion în aceeaşi proporţie ca şi în lot.

La fiecare lot se verifică:

a) dimensiunile;

b) caracteristicile de calitate;

c) desen, culoare, contextură, model;

d) etichetarea/marcarea şi ambalarea.

De asemenea, sunt precizate şi nivelurile de calitate acceptabile, AQL, în procent de elemente neconforme şi conformităţi per 100 elemente (inspecţie normală).

Standardul precizează şi metodele de verificare ale dimensiunilor, culorii, desenului contexturii şi modelului, etichetării/marcării şi ambalării, desimii cusăturilor, compoziţiei fibroase, rezistenţei vopsirilor, imprimărilor şi dimensiunilor, a rezistenţei cusăturilor la spălat şi aprecierea calităţii.

SR 13188:2012, Produse tricotate. Măsurarea principalelor dimensiuni

Acest standard stabileşte principalele dimensiuni, modul de determinare a dimensiunilor, precum şi denumirile şi simbolurile de notare ale acestora, pentru produse tricotate finite executate în industria tricotajelor.

Produsele tricotate finite care fac obiectul acestui standard sunt considerate reprezentative pentru industria de tricotaje şi se referă la grupe mari sortimentale, îmbrăcăminte exterioară, lenjerie de corp, ciorapi şi şosete, corsetărie, acoperitoare pentru cap, accesorii (mănuşi, fulare), articole pentru sport (gleznieră, genunchieră, apărătoare pentru genunchi, apărătoare pentru coate).

SR 13546:2012, Confecţii. Dimensiunile corpului pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 19 ani

Acest standard stabileşte dimensiunile corpurilor copiilor din România, în funcţie de vârstă şi înălţime, cu specificarea sistemelor de mărimi standard care se folosesc la proiectarea şi confecţionarea produselor vestimentare de serie, conform specificului şi destinaţiei acestora.

Dimensiunile stabilite de acest standard sunt preluate prin scanarea 3D a corpului, cu subiectul echipat în lenjerie mulată pe corp şi în poziţia dreaptă standard.