Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2012 » octombrie

Arhive lunare: octombrie 2012

Reclame

CT 27 Sisteme de alarmă

Activitatea de standardizare naţională se desfăşoară în cadrul comitetelor tehnice de standardizare, organizate pe domenii de activitate. Comitetele tehnice sunt formate din specialişti care reprezintă factorii din economie interesaţi în procesul de elaborare a standardelor din domeniu, coordonaţi de un reprezentant ASRO.

Comitetul tehnic CT 27, Sisteme de alarmă, are ca domeniu de activitate elaborarea şi adoptarea de standarde pentru centre de monitorizare şi recepţie a alarmei, sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei, sisteme de control al accesului etc. în scopul protecţiei persoanelor, bunurilor şi standarde pentru componentele utilizate în aceste sisteme. Domeniul de activitate, fără a fi limitat, cuprinde sistemele de alarmă la efracţie şi jaf armat, sistemele de supraveghere TVCI, sistemele de alarmă socială etc. 

Structura comitetului tehnic CT 27 este următoarea:

 

–          Preşedintele CT 27 este dl. Gheorghiu Apolodor (Societate Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare),

–          Secretarul CT 27 este dl. Mihai Constantinescu (Asociaţia Romana pentru Tehnica de Securitate – ARTS).

–          Expertul ASRO care coordonează activitatea CT 27 este dna Valerica Corciova (valerica.corciova@asro.ro, tel. 021 312 47 44).

–          Membrii CT 27 sunt specialişti care reprezintă: SECANT SECURITY, LOCKSYS EXPERT, I.G.P.R. – D.O.P., ROMANO ELECTRO, Asociaţia Romana pentru Tehnica de Securitate – ARTS, Institutul pentru Tehnologii Avansate, UTI SYSTEMS, MAI Institutul de Criminalistică, COMMANDOR INTERNATIONAL, ASSA ABLOY România, HELINICK, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA

Membrii comitetelor tehnice sunt în permanenţă informaţi asupra activităţii de standardizare desfăşurate atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional şi european, participarea la activitatea de standardizare aducând după sine numeroase beneficii:

–          Accesul din timp la informaţiile privind soluţiile propuse în standarde, care ajută la previzionarea schimbărilor ce vor fi necesare din punct de vedere tehnologic cât şi a cheltuielilor generate de acestea, astfel încât încă din momentul în care standardul intră pe piaţă, agentul economic să poată fi competitiv;

–          Posibilitatea de a influenţa conţinutul tehnic al standardelor, în funcţie de interesele dictate de criteriile de competitivitate: preţ, posibilităţi tehnologice etc. ;

–          Minimizarea riscurilor de a porni activităţi de cercetare şi dezvoltare în direcţii care nu sunt cerute pe piaţă, ştiut fiind că iniţierea elaborării de noi standarde este, în general, o urmare a cerinţei pieţei;

–          Posibilitatea de a realiza şi de a întreţine contacte directe cu specialişti din ţară şi din străinătate din domeniu, de a face schimb de informaţii şi chiar de a demara colaborări;

–          Posibilitatea de a interacţiona cu potenţiali clienţi, deoarece din comitetele tehnice fac parte reprezentanţi atât ai producătorilor şi autorităţilor cât şi ai utilizatorilor şi consumatorilor

 

Comitetele tehnice de la nivel internaţional şi european care corespund comitetului naţional CT 27, Sisteme de alarmă, sunt:

 

CLC/TC 79 Alarm systems
IEC/TC 79 Alarm and electronic security systems
CEN/CLC/TC 4 Project Committee – Services for fire safety and security systems
CEN/TC 417 Project Committee – Maritime and port security services

 

Patrimoniu comitetul tehnic CT 27 cuprinde 64 de standarde europene şi internaţionale adoptate ca standarde române:

Nr. Crt. Indice Titlu romana
1 SR CEI 60839-10-1:2001 Sisteme de alarmă. Partea 10: Sisteme de alarmă pentru vehicule rutiere. Secţiunea 1: Vehicule pentru pasageri
2 SR CEI 60839-5-1:1996 Sisteme de alarmă. Partea 5: Prescripţii pentru sistemele de transmisie a alarmei. Secţiunea 1: Prescripţii generale pentru sisteme
3 SR CEI 60839-5-2:1995 Sisteme de alarmă. Partea 5: Prescripţii pentru sistemele de transmisie a alarmei. Secţiunea 2: Prescripţii generale pentru echipamentele utilizate
4 SR CEI 60839-5-4:1995 Sisteme de alarmă. Partea 5: Prescripţii pentru sistemele de transmisie a alarmei. Secţiunea 4: Sisteme de transmisie a alarmei care utilizează căi de transmisie a alarmei specializate
5 SR CEI 60839-5-5:1998 Sisteme de alarmă. Partea 5: Prescripţii pentru sistemele de transmisie a alarmei. Secţiunea 5: Prescripţii pentru sistemele automate de stabilire a comunicaţiilor digitale care utilizează reţeaua telefonică publică comutată
6 SR CLC/TR 50456:2012 Sisteme de alarmă. Linii directoare pentru obţinerea conformităţii cu directivele CE ale echipamentelor pentru sistemele de alarmă
7 SR CLC/TR 50531:2012 Sisteme de alarmă. Termeni şi definiţii
8 SR CLC/TS 50136-7:2007 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 7: Ghid de aplicare
9 SR EN 50130-4:2001 Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibilitate electromagnetică. Standard familie de produse. Prescripţii referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de detecţie incendiu, efracţie şi de alarmă socială
10 SR EN 50130-4:2001/A1:2001 Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibilitate electromagnetică. Standard familie de produse: Prescripţii referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de detecţie incendiu, efracţie şi de alarmă socială
11 SR EN 50130-4:2001/A2:2003 Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibilitate electromagnetică. Standard familie de produse: Prescripţii referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de detecţie incendiu, efracţie şi de alarmă socială
12 SR EN 50130-4:2012 Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibilitate electromagnetică. Standard familie de produse: Prescripţii referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de alarmă la incendiu, efracţie şi jaf armat, de TVCI, de control al accesului şi de alarmă socială
13 SR EN 50130-5:2004 Sisteme de alarmă. Partea 5: Metode pentru încercări de mediu
14 SR EN 50130-5:2012 Sisteme de alarmă. Partea 5: Metode pentru încercări de mediu
15 SR EN 50131-1:2007 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 1: Prescripţii generale
16 SR EN 50131-1:2007/A1:2010 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 1: Prescripţii generale
17 SR EN 50131-1:2007/IS2:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 1: Prescripţii generale
18 SR EN 50131-2-2:2008 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-2: Detectoare împotriva efracţiei. Detectoare pasive în infraroşu
19 SR EN 50131-2-3:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-3: Cerinţe pentru detectoare cu microunde
20 SR EN 50131-2-4:2008 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-4: Cerinţe pentru detectoare combinate pasive în infraroşu şi microunde
21 SR EN 50131-2-5:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-5: Cerinţe pentru detectoare combinate pasive în infraroşu şi ultrasonice
22 SR EN 50131-2-6:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-6: Detectoare de deschidere cu contact (magnetic)
23 SR EN 50131-3:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 3: Echipament de control şi afişare
24 SR EN 50131-4:2010 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 4: Dispozitive de avertizare
25 SR EN 50131-5-3:2006 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei. Cerinţe pentru echipamentele de interconectare care utilizează tehnici de radiofrecvenţă
26 SR EN 50131-5-3:2006/A1:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei. Cerinţe pentru echipamentele de interconectare care utilizează tehnici de radiofrecvenţă
27 SR EN 50131-6:2008 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 6: Surse de alimentare
28 SR EN 50131-8:2010 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 8: Dispozitive/sisteme generatoare de fum
29 SR EN 50132-1:2011 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI pentru utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 1: Cerinţe de sistem
30 SR EN 50132-5:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5: Transmisie video
31 SR EN 50132-5-1:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5-1: Transmisie video. Cerinţe generale de performanţă pentru transmisia video
32 SR EN 50132-5-1:2012/AC:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5-1: Transmisie video. Cerinţe generale de performanţă pentru transmisia video
33 SR EN 50132-5-2:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5-2: Protocoale IP de transmisie video
34 SR EN 50132-5-2:2012/AC:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5-2: Protocoale IP de transmisie video
35 SR EN 50132-7:2002 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 7: Ghid de aplicare
36 SR EN 50133-1:2002 Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 1: Prescripţii pentru sisteme
37 SR EN 50133-1:2002/A1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 1: Prescripţii pentru sisteme
38 SR EN 50133-2-1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 2-1: Prescripţii generale pentru componente
39 SR EN 50133-7:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 7: Ghid de aplicare
40 SR EN 50134-1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 1: Prescripţii referitoare la sisteme
41 SR EN 50134-2:2002 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 2: Dispozitive de declanşare
42 SR EN 50134-3:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 3: Unitate locală şi echipament de control
43 SR EN 50134-5:2005 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 5: Comunicaţii şi interconectări
44 SR EN 50136-1-1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-1: Prescripţii generale pentru sisteme de transmisie a alarmei
45 SR EN 50136-1-1:2004/A1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-1: Prescripţii generale pentru sisteme de transmisie a alarmei
46 SR EN 50136-1-1:2004/A2:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-1: Prescripţii generale pentru sisteme de transmisie a alarmei
47 SR EN 50136-1-2:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-2: Prescripţii referitoare la sisteme care utilizează canale de alarmă dedicate
48 SR EN 50136-1-3:2003 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-3: Prescripţii referitoare la sisteme cu comunicatoare digitale pe reţeaua telefonică publică cu comutare
49 SR EN 50136-1-4:2003 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-4: Prescripţii referitoare la sisteme utilizând comunicatoare vocale pe reţeaua telefonică publică cu comutare
50 SR EN 50136-1-5:2008 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-5: Prescripţii pentru reţele cu comutaţie de pachete PSN
51 SR EN 50136-2-1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 2-1: Prescripţii generale pentru echipamente de transmisie a alarmei
52 SR EN 50136-2-1:2004/A1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 2-1: Prescripţii generale pentru echipamente de transmisie a alarmei
53 SR EN 50136-2-2:2003 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 2-2: Prescripţii referitoare la echipamente pentru sisteme utilizând canale de alarmă dedicate
54 SR EN 50136-2-3:2003 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 2-3: Prescripţii referitoare la echipamente utilizate în sisteme cu comunicatoare digitale pe reţeaua telefonică publică cu comutare
55 SR EN 50136-2-4:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 2-4: Prescripţii referitoare la echipamente utilizate în sisteme cu transmisie vocală pe reţeaua telefonică publică cu comutare
56 SR EN 50486:2009 Echipamente pentru sistemele audio şi video ale uşilor de acces
57 SR EN 50518-1:2011 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 1: Cerinţe privind amplasarea şi construcţia
58 SR EN 50518-2:2011 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 2: Cerinţe tehnice
59 SR EN 50518-2:2011/AC:2011 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 2: Cerinţe tehnice
60 SR EN 50518-3:2011 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 3: Proceduri şi cerinţe pentru funcţionare

 

Reclame

A fost publicat BULETINUL STANDARDIZĂRII pentru luna octombrie care cuprinde informaţii privind standardizarea naţională, europeană şi internaţională, prin publicarea listelor cu standardele române, europene şi internaţionale care au fost aprobate în luna anterioară şi a listelor cu proiectele intrate în anchetă publică

Asupra proiectelor de standarde (naţionale, europene şi internaţionale) poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO, contracost, precizând indicativul şi titlul proiectului. Observaţiile se pot transmite către Asociaţiei de Standardizare din România pe adresa de e-mail standardizarea@asro.ro până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

Membrii comitetelor tehnice primesc gratuit proiectele standardelor care aparţin domeniului comitetului tehnic respectiv.

Comitetele tehnice naţionale, sunt structuri fără personalitate juridică ale organismului naţional de standardizare în cadrul cărora se desfăşoară activitatea de standardizare naţională. Organizarea şi modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt prevăzute în standardul SR 10000-3 Principiile şi metodologia standardizării. Partea 3: Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice.

Activitatea comitetelor tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi european şi internaţional.

Membrii comitetelor tehnice naţionale sunt persoane juridice interesate din diferite sectoare de activitate. Acestea pot fi: agenţi economici, institute de cercetare, instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale, organisme guvernamentale etc. Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea corespunzătoare a tuturor factorilor interesaţi: producători, utilizatori, consumatori, autorităţi etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic naţional de standardizare trebuie să se transmită o solicitare scrisă (e-mail sau fax) către ASRO.

Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, specialiştii factorilor interesaţi au posibilitatea să-şi aducă contribuţia la standardizarea naţională, europeană sau internaţională, să cunoască în avans informaţiile propuse pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua măsurile care se impun. Totodată, participarea activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu specialiştii din domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate.

Exemple de standarde aflate în anchetă publică:

prEN 16489-1, Servicii profesionale de bronzare în cabină. Partea 1: Exigenţe relative la formarea personalului

FprEN 845-2, Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

prEN 900 rev Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Hipoclorit de calciu

EN 12899-1:2007/FprA1, Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală.  Partea 1: Panouri fixe

Exemple de standarde internaţionale aflate în anchetă publică:

ISO/DIS 834-10, Fire resistance tests. Elements of building construction. Part 10: Specific requirements to determine the contribution of applied fire protection materials to structural elements

ISO/DIS 11613-1, Protective clothing for firefighters. Laboratory test methods and performance requirements. Part 1: General

ISO/DIS 3534-4, Statistics – Vocabulary and symbols.  Part 4: Survey sampling

ISO/DIS 11135.2, Sterilization of health-care products. Ethylene oxide. Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

Pentru achiziţionarea Buletinului standardizării vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

      Radu Drăghici

      e-mail: radu.drăghici@asro.ro

      tel.: 021 316 79 20

 

ORGANISMUL DE CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT AL ASRO

Avantajele certificării sistemului de management al calităţii în conformitate cu
SR EN ISO 9001:2008:

     – conducerea activităţii organizaţiei într-un mod planificat conform principiilor managementului calităţii;

      -creşterea valorii pe piaţă a organizaţiei;

      -creşterea nivelului de satisfacţie şi încredere a clienţilor şi partenerilor;

      -îmbunătăţirea continuă a activităţilor din cadrul organizaţiei;

      -creşterea portofoliului partenerilor de afaceri, având în vedere că multe firme, inclusiv parteneri guvernamentali, doresc să încheie contracte de colaborare cu firme certificate conform SR EN ISO 9001;

      -recunoaştere internaţională;

     – favorizează comerţul internaţional cu bunuri şi servicii.

Avantajele certificării sistemului de management al mediului în conformitate cu
SR EN ISO 14001:2005:

      -facilitează accesul pe piaţă;

     – îmbunătăţeşte imaginea organizaţiei;

      -oferă încredere pentru clienţi;

      -demonstrează angajamentul pentru protecţia mediului;

      -anticipează şi previne problemele posibile  şi contribuie la găsirea soluţiilor adecvate;

     – asigură transparenţa internă a organizaţiei;

      -contribuie la reducerea costurilor şi consumurilor de resurse  ale  organizaţiei precum şi la conservarea materialelor şi energiei.

Avantajele certificării sistemului de management al sănătăţii  şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu SR OHSAS 18001:2008:

      -conformarea cu cerinţele legislative; 

      -motivarea angajaţilor;

      -îmbunătăţirea stării de sănătate a angajaţilor şi sănătăţii publice;

      -facilitarea obţinerii permiselor şi autorizaţiilor;

      -combaterea riscurilor de la sursă şi nu a consecinţelor;

      -reducerea numărului de accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale;

      -scăderea cheltuielilor ocazionate de accidentele de muncă şi îmbolnăvirile angajaţilor.

Avantajele certificării sistemului de management al energiei în conformitate cu
SR EN ISO 50001:2011:

      -reducerea pierderilor de energie în fiecare stadiu al transportului, distribuţiei şi utilizării acesteia;

      -reutilizarea energiei în interiorul organizaţiei;

      -utilizarea deşeurilor ca sursă de energie  şi reducerea achiziţiei de combustibil;

      -economia de energie şi prin urmare scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră;

      -identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a productivităţii şi de reducere a costurilor şi în alte domenii decât energia, deoarece SME încorporează multe discipline (de exemplu, inginerie, management, relaţii umane) şi are ca rezultat utilizarea mai eficientă a altor resurse, cum sunt materiile prime şi forţa de muncă.

Avantajele certificării sistemului de management al siguranţei alimentelor în conformitate cu  SR EN ISO 22000:2005:

     – furnizarea de produse finale sigure pentru utilizarea în următoarea verigă a lanţului alimentar sau pentru consumatorul final;

      -evaluarea  şi aprecierea cerinţelor clienţilor şi impactul acestora asupra produsului finit;

      -comunicarea eficientă cu clienţii  şi celelalte părţi interesate de-a lungul lanţului alimentar cu scopul de a furniza consumatorului final produse alimentare sigure;

      -identificarea şi evaluarea pericolelor celor mai probabile de apariţie pe lanţul alimentar cât  şi stabilirea strategiei de control, respectiv de eliminare a acestora;  

     – îmbunătăţirea imaginii şi credibilităţii unei organizaţii pe pieţele naţionale cât şi internaţionale.

Avantajele certificării sistemului de management al securităţii informaţiei în conformitate cu  SR ISO/CEI 27001:2006:

      -conformarea cu cerinţele legale şi contractuale;

      -asigurarea încrederii clienţilor, acţionarilor  şi oricăror părţi interesate privind modul de gestionare a informaţiilor;

      -evitarea scurgerilor de informaţii confidenţiale sau pierderii de informaţii importante.

Contact:

Anca VOICU

Tel: 021.313.55.16, Mobil: 0740595854

E-mail: anca.voicu@asro.ro