Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » Noutati » CT 27 Sisteme de alarmă

CT 27 Sisteme de alarmă

Anunțuri

Activitatea de standardizare naţională se desfăşoară în cadrul comitetelor tehnice de standardizare, organizate pe domenii de activitate. Comitetele tehnice sunt formate din specialişti care reprezintă factorii din economie interesaţi în procesul de elaborare a standardelor din domeniu, coordonaţi de un reprezentant ASRO.

Comitetul tehnic CT 27, Sisteme de alarmă, are ca domeniu de activitate elaborarea şi adoptarea de standarde pentru centre de monitorizare şi recepţie a alarmei, sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei, sisteme de control al accesului etc. în scopul protecţiei persoanelor, bunurilor şi standarde pentru componentele utilizate în aceste sisteme. Domeniul de activitate, fără a fi limitat, cuprinde sistemele de alarmă la efracţie şi jaf armat, sistemele de supraveghere TVCI, sistemele de alarmă socială etc. 

Structura comitetului tehnic CT 27 este următoarea:

 

–          Preşedintele CT 27 este dl. Gheorghiu Apolodor (Societate Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare),

–          Secretarul CT 27 este dl. Mihai Constantinescu (Asociaţia Romana pentru Tehnica de Securitate – ARTS).

–          Expertul ASRO care coordonează activitatea CT 27 este dna Valerica Corciova (valerica.corciova@asro.ro, tel. 021 312 47 44).

–          Membrii CT 27 sunt specialişti care reprezintă: SECANT SECURITY, LOCKSYS EXPERT, I.G.P.R. – D.O.P., ROMANO ELECTRO, Asociaţia Romana pentru Tehnica de Securitate – ARTS, Institutul pentru Tehnologii Avansate, UTI SYSTEMS, MAI Institutul de Criminalistică, COMMANDOR INTERNATIONAL, ASSA ABLOY România, HELINICK, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA

Membrii comitetelor tehnice sunt în permanenţă informaţi asupra activităţii de standardizare desfăşurate atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional şi european, participarea la activitatea de standardizare aducând după sine numeroase beneficii:

–          Accesul din timp la informaţiile privind soluţiile propuse în standarde, care ajută la previzionarea schimbărilor ce vor fi necesare din punct de vedere tehnologic cât şi a cheltuielilor generate de acestea, astfel încât încă din momentul în care standardul intră pe piaţă, agentul economic să poată fi competitiv;

–          Posibilitatea de a influenţa conţinutul tehnic al standardelor, în funcţie de interesele dictate de criteriile de competitivitate: preţ, posibilităţi tehnologice etc. ;

–          Minimizarea riscurilor de a porni activităţi de cercetare şi dezvoltare în direcţii care nu sunt cerute pe piaţă, ştiut fiind că iniţierea elaborării de noi standarde este, în general, o urmare a cerinţei pieţei;

–          Posibilitatea de a realiza şi de a întreţine contacte directe cu specialişti din ţară şi din străinătate din domeniu, de a face schimb de informaţii şi chiar de a demara colaborări;

–          Posibilitatea de a interacţiona cu potenţiali clienţi, deoarece din comitetele tehnice fac parte reprezentanţi atât ai producătorilor şi autorităţilor cât şi ai utilizatorilor şi consumatorilor

 

Comitetele tehnice de la nivel internaţional şi european care corespund comitetului naţional CT 27, Sisteme de alarmă, sunt:

 

CLC/TC 79 Alarm systems
IEC/TC 79 Alarm and electronic security systems
CEN/CLC/TC 4 Project Committee – Services for fire safety and security systems
CEN/TC 417 Project Committee – Maritime and port security services

 

Patrimoniu comitetul tehnic CT 27 cuprinde 64 de standarde europene şi internaţionale adoptate ca standarde române:

Nr. Crt. Indice Titlu romana
1 SR CEI 60839-10-1:2001 Sisteme de alarmă. Partea 10: Sisteme de alarmă pentru vehicule rutiere. Secţiunea 1: Vehicule pentru pasageri
2 SR CEI 60839-5-1:1996 Sisteme de alarmă. Partea 5: Prescripţii pentru sistemele de transmisie a alarmei. Secţiunea 1: Prescripţii generale pentru sisteme
3 SR CEI 60839-5-2:1995 Sisteme de alarmă. Partea 5: Prescripţii pentru sistemele de transmisie a alarmei. Secţiunea 2: Prescripţii generale pentru echipamentele utilizate
4 SR CEI 60839-5-4:1995 Sisteme de alarmă. Partea 5: Prescripţii pentru sistemele de transmisie a alarmei. Secţiunea 4: Sisteme de transmisie a alarmei care utilizează căi de transmisie a alarmei specializate
5 SR CEI 60839-5-5:1998 Sisteme de alarmă. Partea 5: Prescripţii pentru sistemele de transmisie a alarmei. Secţiunea 5: Prescripţii pentru sistemele automate de stabilire a comunicaţiilor digitale care utilizează reţeaua telefonică publică comutată
6 SR CLC/TR 50456:2012 Sisteme de alarmă. Linii directoare pentru obţinerea conformităţii cu directivele CE ale echipamentelor pentru sistemele de alarmă
7 SR CLC/TR 50531:2012 Sisteme de alarmă. Termeni şi definiţii
8 SR CLC/TS 50136-7:2007 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 7: Ghid de aplicare
9 SR EN 50130-4:2001 Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibilitate electromagnetică. Standard familie de produse. Prescripţii referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de detecţie incendiu, efracţie şi de alarmă socială
10 SR EN 50130-4:2001/A1:2001 Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibilitate electromagnetică. Standard familie de produse: Prescripţii referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de detecţie incendiu, efracţie şi de alarmă socială
11 SR EN 50130-4:2001/A2:2003 Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibilitate electromagnetică. Standard familie de produse: Prescripţii referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de detecţie incendiu, efracţie şi de alarmă socială
12 SR EN 50130-4:2012 Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibilitate electromagnetică. Standard familie de produse: Prescripţii referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de alarmă la incendiu, efracţie şi jaf armat, de TVCI, de control al accesului şi de alarmă socială
13 SR EN 50130-5:2004 Sisteme de alarmă. Partea 5: Metode pentru încercări de mediu
14 SR EN 50130-5:2012 Sisteme de alarmă. Partea 5: Metode pentru încercări de mediu
15 SR EN 50131-1:2007 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 1: Prescripţii generale
16 SR EN 50131-1:2007/A1:2010 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 1: Prescripţii generale
17 SR EN 50131-1:2007/IS2:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 1: Prescripţii generale
18 SR EN 50131-2-2:2008 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-2: Detectoare împotriva efracţiei. Detectoare pasive în infraroşu
19 SR EN 50131-2-3:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-3: Cerinţe pentru detectoare cu microunde
20 SR EN 50131-2-4:2008 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-4: Cerinţe pentru detectoare combinate pasive în infraroşu şi microunde
21 SR EN 50131-2-5:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-5: Cerinţe pentru detectoare combinate pasive în infraroşu şi ultrasonice
22 SR EN 50131-2-6:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-6: Detectoare de deschidere cu contact (magnetic)
23 SR EN 50131-3:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 3: Echipament de control şi afişare
24 SR EN 50131-4:2010 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 4: Dispozitive de avertizare
25 SR EN 50131-5-3:2006 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei. Cerinţe pentru echipamentele de interconectare care utilizează tehnici de radiofrecvenţă
26 SR EN 50131-5-3:2006/A1:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei. Cerinţe pentru echipamentele de interconectare care utilizează tehnici de radiofrecvenţă
27 SR EN 50131-6:2008 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 6: Surse de alimentare
28 SR EN 50131-8:2010 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 8: Dispozitive/sisteme generatoare de fum
29 SR EN 50132-1:2011 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI pentru utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 1: Cerinţe de sistem
30 SR EN 50132-5:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5: Transmisie video
31 SR EN 50132-5-1:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5-1: Transmisie video. Cerinţe generale de performanţă pentru transmisia video
32 SR EN 50132-5-1:2012/AC:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5-1: Transmisie video. Cerinţe generale de performanţă pentru transmisia video
33 SR EN 50132-5-2:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5-2: Protocoale IP de transmisie video
34 SR EN 50132-5-2:2012/AC:2012 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5-2: Protocoale IP de transmisie video
35 SR EN 50132-7:2002 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 7: Ghid de aplicare
36 SR EN 50133-1:2002 Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 1: Prescripţii pentru sisteme
37 SR EN 50133-1:2002/A1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 1: Prescripţii pentru sisteme
38 SR EN 50133-2-1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 2-1: Prescripţii generale pentru componente
39 SR EN 50133-7:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 7: Ghid de aplicare
40 SR EN 50134-1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 1: Prescripţii referitoare la sisteme
41 SR EN 50134-2:2002 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 2: Dispozitive de declanşare
42 SR EN 50134-3:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 3: Unitate locală şi echipament de control
43 SR EN 50134-5:2005 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 5: Comunicaţii şi interconectări
44 SR EN 50136-1-1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-1: Prescripţii generale pentru sisteme de transmisie a alarmei
45 SR EN 50136-1-1:2004/A1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-1: Prescripţii generale pentru sisteme de transmisie a alarmei
46 SR EN 50136-1-1:2004/A2:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-1: Prescripţii generale pentru sisteme de transmisie a alarmei
47 SR EN 50136-1-2:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-2: Prescripţii referitoare la sisteme care utilizează canale de alarmă dedicate
48 SR EN 50136-1-3:2003 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-3: Prescripţii referitoare la sisteme cu comunicatoare digitale pe reţeaua telefonică publică cu comutare
49 SR EN 50136-1-4:2003 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-4: Prescripţii referitoare la sisteme utilizând comunicatoare vocale pe reţeaua telefonică publică cu comutare
50 SR EN 50136-1-5:2008 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1-5: Prescripţii pentru reţele cu comutaţie de pachete PSN
51 SR EN 50136-2-1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 2-1: Prescripţii generale pentru echipamente de transmisie a alarmei
52 SR EN 50136-2-1:2004/A1:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 2-1: Prescripţii generale pentru echipamente de transmisie a alarmei
53 SR EN 50136-2-2:2003 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 2-2: Prescripţii referitoare la echipamente pentru sisteme utilizând canale de alarmă dedicate
54 SR EN 50136-2-3:2003 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 2-3: Prescripţii referitoare la echipamente utilizate în sisteme cu comunicatoare digitale pe reţeaua telefonică publică cu comutare
55 SR EN 50136-2-4:2004 Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 2-4: Prescripţii referitoare la echipamente utilizate în sisteme cu transmisie vocală pe reţeaua telefonică publică cu comutare
56 SR EN 50486:2009 Echipamente pentru sistemele audio şi video ale uşilor de acces
57 SR EN 50518-1:2011 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 1: Cerinţe privind amplasarea şi construcţia
58 SR EN 50518-2:2011 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 2: Cerinţe tehnice
59 SR EN 50518-2:2011/AC:2011 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 2: Cerinţe tehnice
60 SR EN 50518-3:2011 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 3: Proceduri şi cerinţe pentru funcţionare

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: