Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2013

Arhive anuale: 2013

Reclame

A fost publicat Buletinul Standardizării pentru luna noiembrie care cuprinde informaţii privind standardizarea naţională, europeană şi internaţională, prin publicarea listelor cu standardele române, europene şi internaţionale care au fost aprobate în luna anterioară şi a listelor cu proiectele intrate în anchetă publică

Asupra proiectelor de standarde (naţionale, europene şi internaţionale) poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO, contracost, precizând indicativul şi titlul proiectului. Observaţiile se pot transmite către Asociaţiei de Standardizare din România pe adresa de e-mail standardizarea@asro.ro până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

Membrii comitetelor tehnice primesc gratuit proiectele standardelor care aparţin domeniului comitetului tehnic respectiv.

Comitetele tehnice naţionale, sunt structuri fără personalitate juridică ale organismului naţional de standardizare în cadrul cărora se desfăşoară activitatea de standardizare naţională. Organizarea şi modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt prevăzute în standardul SR 10000-3 Principiile şi metodologia standardizării. Partea 3: Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice.

Activitatea comitetelor tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi european şi internaţional.

Membrii comitetelor tehnice naţionale sunt persoane juridice interesate din diferite sectoare de activitate. Acestea pot fi: agenţi economici, institute de cercetare, instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale, organisme guvernamentale etc. Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea corespunzătoare a tuturor factorilor interesaţi: producători, utilizatori, consumatori, autorităţi etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic naţional de standardizare trebuie să se transmită o solicitare scrisă (e-mail sau fax) către ASRO.

Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, specialiştii factorilor interesaţi au posibilitatea să-şi aducă contribuţia la standardizarea naţională, europeană sau internaţională, să cunoască în avans informaţiile propuse pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua măsurile care se impun. Totodată, participarea activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu specialiştii din domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate.

Exemple de standarde aflate în anchetă publică şi care ar putea prezenta interes pentru dvs.:

Proiecte europene aflate în anchetă publică:

EN 1991-1-3:2003/prA1, Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zăpadă

EN 1995-1-1:2004/FprA2, Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn.  Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri

prEN 15468, Îmbrăcăminte stratificată pentru pardoseală. Elemente cu strat de imprimare aplicat direct şi cu strat de suprafaţă pe bază de răşini. Specificaţii, condiţii tehnice şi metode de încercare

prEN 12882, Benzi transportoare de uz general. Cerinţe de securitate electrică şi de protecţie împotriva inflamabilităţii

prEN ISO 19901-5, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Cerinţe specifice pentru structurile marine. Partea 5: Verificarea greutăţilor în timpul proiectării şi execuţiei

prEN ISO 12312-2, Protecţia ochilor şi a feţei. Ochelari de soare şi articole asociate. Partea 2: Filtre pentru pentru observarea directă a soarelui

Proiecte internaţionale aflate în anchetă publică:

ISO/DIS 16283-2, Acoustics – Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements – Part 2: Impact sound insulation

ISO/DIS 16237, Mechanical joining – Destructive testing of joints – Specimen dimensions and test procedure for cross-tension testing of single joints

ISO/DIS 12312-2, Eye and face protection – Sunglasses and related eyewear – Part 2: Filters for direct observation of the sun

ISO/DIS 22915-12, Industrial trucks – Verification of stability – Part 12: Industrial variable-reach trucks handling freight containers of 6 m (20 ft) length and longer

ISO/DIS 15000-5, Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) – Part 5: Core Components Specification

ISO/DIS 11775, Surface chemical analysis – Scanning-probe microscopy – Determination of cantilever normal spring constants

Pentru achiziţionarea Buletinului standardizării vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

      Radu Drăghici

      e-mail: radu.drăghici@asro.ro

      tel.: 021 316 79 20

Reclame

Standardul SR 13569, Lemn rotund şi alte sortimente de material lemnos. Metode de măsurare se află în anchetă publică.

Asupra proiectelor de standarde (naţionale, europene şi internaţionale) poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică care este interesat[ de subiectul trata de standardul respectiv.

Pentru consultarea standardului SR 13569, Lemn rotund şi alte sortimente de material lemnos. Metode de măsurare şi pentru transmiterea observaţiilor dumneavoastră vă rugăm să contactaţi ASRO la adresa de e-mail: mariana.craciun@asro.ro .

Un pachet de standarde europene referitoare la produsele chimice utilizate pentru tratarea apei potabile şi a apei din piscine au fost adoptate ca standarde române prin metoda publicării versiunii originale (engleza)

Acestea sunt:

SR EN 1018:2013, Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Carbonat de calciu

SR EN 12174:2013, Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Hexaflorurosilicat de sodiu

SR EN 12175:2013, Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Acid hexafluorosilicic

SR EN 12911:2013, Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Nisip verde de mangan

SR EN 15031:2013, Produse chimice utilizate pentru tratarea apei din piscine. Coagulanţi pe bază de aluminiu

SR EN 15072:2013, Produse chimice utilizate pentru tratarea apei din piscine. Dicloroizocianurat de sodiu anhidru

SR EN 15073:2013, Produse chimice utilizate pentru tratarea apei din piscine. Dicloroizocianurat de sodiu dihidratat

SR EN 15075:2013, Produse chimice utilizate pentru tratarea apei din piscine. Hidrogenocarbonat de sodiu

SR EN 15076:2013, Produse chimice utilizate pentru tratarea apei din piscine. Hidroxid de sodiu

SR EN 15077:2013, Produse chimice utilizate pentru tratarea apei din piscine. Hipoclorit de sodiu

SR EN 15078:2013, Produse chimice utilizate pentru tratarea apei din piscine. Acid sulfuric

SR EN 901:2013, Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Hipoclorit de sodiu

Structura standardelor de mai sus este asemănătoare, toate cuprinzând cerinţe referitoare la:

–          descrierea produselor: identificare, forma comercială, proprietăţi fizice şi proprietăţi chimice

–          criterii de puritate;

–          metode de încercare: eşantionare, analiză;

–          etichetare, transportare şi depozitare

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD). 

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.