Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2013 » mai

Arhive lunare: mai 2013

Reclame

Standardul SR 13559, Magiun de prune. Cerinţe de calitate

se află în anchetă publică. Pentru consultarea acestuia şi pentru transmiterea observaţiilor dumneavoastră vă rugăm să contactaţi ASRO la adresa valentina.misicu@asro.ro.

Reclame

SR EN 16224:2013, Îngrijire de sănătate furnizată de chiropracticieni

Chiropractica este definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca o profesie de îngrijire a sănătăţii de prim contact care are ca obiect:

  • tulburările ale sistemului neuro-musculo-scheletic, în special la nivelul coloanei vertebrale,
  • efectul acestor tulburări asupra funcţiei sistemului nervos şi
  • efectul tulburărilor asupra stării generale de sănătate.

Tratamentul cuprinde o gamă largă de intervenţii, dar accentul este pus pe metodele manuale de îngrijire.

Acest standard se referă la furnizarea de servicii chiropractice. Acesta are ca scop stabilirea unui standard care oferă niveluri optime de management al pacientului, siguranţă a pacienţilor, eficacitate clinică şi a costurilor şi practică etică. Acesta defineşte, de asemenea, un nivel de educaţie corespunzător formării unor chiropracticieni care să deţină competenţele necesare pentru a se conforma standardului. Acesta nu este destinat a fi un ghid, deşi informaţiile conţinute ar putea deveni baza dezvoltării de linii directoare pentru naţiuni şi organizaţii naţionale.

Prezentul standard european specifică cerinţele şi recomandările legate de prestarea serviciilor de îngrijire a sănătăţii de către chiropracticieni.

Standardul cuprinde cerinţele referitoare la:

  • Servicii (înregistrări clinice, istoric medical, examinare pacient, investigaţii complementare, decizie, luare de decizie clinică şi diagnosticare, plan de îngrijire, recomandări, utilizare echipamente)
    • Educaţie (educaţie studenţi, plan educaţional absolvenţi, formare continuă)
    • Cod deontologic
    • Organizare (igienă în clinică, acces la clinică, recepţie şi spaţii de aşteptare, grup sanitar, sală de consultaţie şi tratament, raportare incidente, asigurarea calităţii). 

De asemenea, standardul cuprinde şi recomandări referitoare la dosarele pacienţilor (obligaţia de a păstra dosarele pacienţilor, conţinutul dosarului pacientului), la programul curricular recomandat (model de curriculă şi metode de educaţie, ştiinţe biomedicale fundamentale, ştiinţe comportamentale, sociale, metode de evaluare etc.), codul deontologic (buna practică, promovarea sănătăţii şi autoîngrijirii, preocuparea pentru siguranţa pacient, parteneriat chiropractician-pacient, comunicare cu pacienţii).

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

SR EN 12390-1:2013, Încercare pe beton întărit. Partea 1: Formă, dimensiuni şi alte condiţii pentru epruvete şi tipare

Acest standard european specifică forma, dimensiunile şi toleranţele epruvetelor de beton pentru încercări, turnate sub formă de cuburi, cilindri şi prisme şi ale tiparelor necesare pentru realizarea acestora.

Standardul înlocuieşte SR EN 12390-1:2002 şi SR EN 12390-1:2002/AC:2006 şi face parte din patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 321, Beton şi prefabricate din beton.

Faţă de ediţia precedentă s-au făcut următoarele modificări principale:

– modificări editoriale;

– modificări ale toleranţelor admisibile pentru dimensiunile epruvetelor, care reflectă practicile industriale actuale.

Acest standard identifică abordări alternative pentru a obţine epruvete de încercat de dimensiuni şi forme  corecte. Prima este de a utiliza tipare a căror viaţă este limitată şi de a măsura epruvetele pentru asigurarea conformităţii. A doua este de a turna epruvete în tipare metalice calibrate care prezintă toleranţe mai stricte decât cele aplicabile epruvetelor. Utilizarea tiparelor calibrate permite relaxarea cerinţelor pentru măsurarea epruvetelor.

Anexa A prezintă aplicarea EN ISO 1101 pentru măsurarea formelor epruvetelor de încercat de beton şi a tiparelor.

Anexa B prezintă o metodă pentru măsurarea planeităţii epruvetelor şi a tiparelor.

Standardul SR EN 12390 cu titlul generic Încercare pe beton întărit are următoarele părţi:

SR EN 12390-1:2013, Încercare pe beton întărit. Partea 1: Forma, dimensiuni şi alte condiţii pentru epruvete şi tipare

SR EN 12390-2:2009, Încercare pe beton întărit. Partea 2: Pregătirea şi păstrarea epruvetelor pentru încercări de rezistenta

SR EN 12390-3:2009, Încercare pe beton întărit. Partea 3: Rezistenta la compresiune a epruvetelor

SR EN 12390-3:2009/AC:2011, Încercare pe beton întărit. Partea 3: Rezistenta la compresiune a epruvetelor

SR EN 12390-4:2002, Încercare pe beton întărit. Partea 4: Rezistenta la compresiune. Caracteristicile maşinilor de încercare

SR EN 12390-5:2009, Încercare pe beton întărit. Partea 5: Rezistenta la încovoiere a epruvetelor

SR EN 12390-6:2010, Încercare pe beton întărit. Partea 6: Rezistenta la întindere prin despicare a epruvetelor

SR EN 12390-7:2009, Încercare pe beton întărit. Partea 7: Densitatea betonului întărit

SR EN 12390-8:2009, Încercare pe beton întărit. Partea 8: Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune

SR CEN/TS 12390-9:2009, Încercare pe beton întărit. Partea 9: Rezistenta la îngheţ-dezgheţ. Exfoliere

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.