Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2013 » iulie

Arhive lunare: iulie 2013

Reclame

În luna iunie a fost publicată versiunea română a unei serii de standarde specifice pentru activităţile de laborator şi anume standarde referitoare la exactitatea metodelor de măsurare, determinări privind calitatea apei, determinări specifice din domeniul alimentar etc.

O parte din acestea sunt:

 • SR ISO 5725-1:1997, Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 1: Principii generale şi definiţii
 • SR ISO 5725-2:2002, Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 2: Metoda de bază pentru determinarea repetabilităţii şi reproductibilităţii unei metode de măsurare standardizate
 • SR ISO 5725-3:2002, Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 3: Măsuri intermediare ale fidelităţii unei metode de măsurare standardizate
 • SR ISO 5725-4:2002, Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 4: Metode de bază pentru determinarea justeţei unei metode de măsurare standardizate
 • SR ISO 5725-5:2002, Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 5: Metode alternative pentru determinarea fidelităţii unei metode de măsurare standardizate
 • SR ISO 5725-6:2002, Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 6: Utilizarea în practică a valorilor exactităţii

√       SR EN ISO 19458:2007, Calitatea apei. Prelevare pentru analiză microbiologică

√       SR EN ISO 6222:2004, Calitatea apei. Numărarea microorganismelor de cultură. Numărarea coloniilor prin însămânţare în mediu de cultură nutritiv agar

 • SR EN ISO 5534:2004, Brânzeturi şi brânzeturi procesate. Determinarea conţinutului total de substanţă uscată (Metoda de referinţă)
 • SR EN 12014-3:2005, Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi şi/sau nitriţi al produselor din carne. Partea 3: Determinarea spectrometrică a conţinutului de nitraţi şi nitriţi după reducerea enzimatică a nitraţilor la nitriţi
 • SR EN ISO 6887-4:2005, Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Pregătirea probelor pentru analiză, a suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru examen microbiologic. Partea 4: Reguli specifice pentru pregătirea produselor altele decât lapte şi produse din lapte, carne şi produse din carne, peşte şi produse din peşte
 • SR EN ISO 11290-1:2000/A1:2005, Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea şi numărarea. Listeria monocytogenes. Partea 1: Metoda de detecţie. Amendament 1: Modificarea mediilor de izolare şi a testului de hemoliză şi includerea datelor de precizie

 

 

 

 

Reclame

SR EN ISO 9016:2013, Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin şoc. Poziţia epruvetei, orientarea crestăturii şi examinare

Standardul specifică metoda utilizată pentru descrierea poziţiei epruvetei şi a orientării crestăturii pentru încercarea la încovoiere prin şoc a îmbinărilor sudate cap la cap şi stabilirea raportului de încercare corespunzător.

Acest standard se aplică încercărilor la încovoiere prin şoc ale îmbinărilor sudate din materiale metalice în toate formele de livrare, realizate prin orice procedeu de sudare prin topire.

Standardul se utilizează suplimentar faţă de ISO 148 (toate părţile) şi include notarea epruvetei şi cerinţe suplimentare ale raportului de încercare. Notarea se bazează pe un sistem de litere pentru a descrie tipul, poziţia şi orientarea crestăturii şi pe un sistem numeric pentru a preciza distanţa (în milimetri) de la crestătură la liniile de referinţă (RL). Standardul cuprinde lista caracterelor utilizate pentru notare şi semnificaţia lor. De asemenea, furnizează şi exemple de notare.

Seria de standarde SR EN ISO 148 cu titlu generic Materiale metalice. Încercarea de încovoiere prin şoc pe epruveta Charpy cuprinde următoarele standarde:

 • SR EN ISO 148-1:2011, Materiale metalice. Încercarea de încovoiere prin şoc pe epruveta Charpy. Partea 1: Metodă de încercare
 • SR EN ISO 148-2:2009, Materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin şoc pe epruvete Charpy. Partea 2: Verificarea maşinilor de încercare
 • SR EN ISO 148-3:2009, Materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin şoc pe epruvete Charpy. Partea 3: Prepararea şi caracterizarea epruvetelor Charpy cu crestătură în V pentru verificarea indirectă a maşinilor de încercare ciocan pendul

SR EN ISO 4136:2013, Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercarea la tracţiune transversală

Acest standard specifică dimensiunile epruvetelor şi procedura pentru realizarea încercării la tracţiune transversală pentru determinarea rezistenţei la rupere şi amplasării rupturii într-o îmbinare sudată cap la cap. Standardul se aplică materialelor metalice sub orice formă de livrare cu îmbinări realizate prin orice procedeu de sudare prin topire.

Standardul cuprinde prevederi referitoare la:

 • principiul care stă la baza metodei de încercare,
 • simbolurile care se utilizează pentru încercările la tracţiune transversală şi semnificaţia lor,
 • modul de pregătire a epruvetelor: prelevare, marcare, tratament termic şi/sau îmbătrânire, debitarea oţelului şi a altor materiale şi prelucrare (amplasarea epruvetei, dimensiunile, pregătirea suprafeţei etc.),
 • procedura de încercare şi determinarea rezultatelor încercării,
 • modul de realizare a raportului de încercare.

Standardul cuprinde, de asemenea, şi o anexă în care este prezentat un raport de încercare.

În lipsa altor specificaţii, pentru punctele specifice ale acestui standard internaţional se aplică principiile generale din SR EN ISO 6892-1, Materiale metalice. Încercare la tracţiune. Partea 1: Metodă de încercare la temperatura ambiantă şi SR EN ISO 6892-2, Materiale metalice. Încercare la tracţiune. Partea 2: Metodă de încercare la temperatura ridicată.