Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2013 » septembrie

Arhive lunare: septembrie 2013

Reclame

A fost publicat Buletinul Standardizării pentru luna august care cuprinde informaţii privind standardizarea naţională, europeană şi internaţională, prin publicarea listelor cu standardele române, europene şi internaţionale care au fost aprobate în luna anterioară şi a listelor cu proiectele intrate în anchetă publică

Asupra proiectelor de standarde (naţionale, europene şi internaţionale) poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO, contracost, precizând indicativul şi titlul proiectului. Observaţiile se pot transmite către Asociaţiei de Standardizare din România pe adresa de e-mail standardizarea@asro.ro până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

Membrii comitetelor tehnice primesc gratuit proiectele standardelor care aparţin domeniului comitetului tehnic respectiv.

Comitetele tehnice naţionale, sunt structuri fără personalitate juridică ale organismului naţional de standardizare în cadrul cărora se desfăşoară activitatea de standardizare naţională. Organizarea şi modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt prevăzute în standardul SR 10000-3 Principiile şi metodologia standardizării. Partea 3: Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice.

Activitatea comitetelor tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi european şi internaţional.

Membrii comitetelor tehnice naţionale sunt persoane juridice interesate din diferite sectoare de activitate. Acestea pot fi: agenţi economici, institute de cercetare, instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale, organisme guvernamentale etc. Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea corespunzătoare a tuturor factorilor interesaţi: producători, utilizatori, consumatori, autorităţi etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic naţional de standardizare trebuie să se transmită o solicitare scrisă (e-mail sau fax) către ASRO.

Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, specialiştii factorilor interesaţi au posibilitatea să-şi aducă contribuţia la standardizarea naţională, europeană sau internaţională, să cunoască în avans informaţiile propuse pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua măsurile care se impun. Totodată, participarea activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu specialiştii din domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate.

Exemple de proiecte de standarde europene supuse anchetei publice în această perioadă:

prEN 16636
Servicii de gestionare a dăunătorilor. Cerinţe şi competenţe
dea: 2013-12-04

 

prEN ISO 18743
Microbiologia alimentelor. Detectarea larvelor de Trichinella în carne. Metoda fizică prin digestie

dea: 2013-10-04

 

EN 12828:2012/FprA1
Sisteme de încălzire a clădirilor. Proiectarea sistemelor de încălzire cu apă caldă
dea: 2013-12-11

 

FprEN ISO 14554-1
Condiţii de calitate pentru sudare. Sudare electrică prin presiune a materialelor metalice. Partea 1: Condiţii de calitate complete
dea: 2013-10-18

 

FprEN ISO 14554-2
Condiţii de calitate pentru sudare. Sudare electrică prin presiune a materialelor metalice. Partea 2: Condiţii de calitate elementare
dea: 2013-10-18

 

prEN 14749
Mobilier. Mobilier de uz casnic şi de bucatarie. Elemente pentru depozitare şi blaturi de lucru. Cerinţe de securitate şi metode de încercare
dea: 2013-12-11

 

FprEN 61811-1:2013
Relee electromecanice de tot sau nimic supuse regimului de asigurare a calităţii. Partea 1: Specificaţie generică şi specificaţie de detaliu goală
dea: 2013-10-25

Exemple de proiecte de standarde internaţionale supuse anchetei publice în această perioadă:

 

ISO/DIS 27891

Aerosol particle number concentration – Calibration of condensation particle counters
Data limita de vot: 2013-10-20

 

ISO/DIS 17916
Safety of thermal cutting machines
Data limita de vot: 2013-10-05

 

ISO/DIS 14960-1
Tubeless tyres – Valves and components – Part 1: Test methods
Data limita de vot: 2013-10-16

 

ISO/DIS 10555-6
Intravascular catheters – Sterile and single-use catheters – Part 6: Subcutaneous implanted ports
Data limita de vot: 2013-10-11

 

ISO/DIS 9687
Dentistry – Graphical symbols for dental equipment
Data limita de vot: 2013-10-05

 

ISO/DIS 8132
Hydraulic fluid power – Mounting dimensions for accessories for single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) medium and 25 MPa (250 bar) series
Data limita de vot: 2013-10-16

 

IEC 61169-1:2013
Radio frequency connectors – Part 1: Generic specification – General requirements and measuring methods

Pentru achiziţionarea Buletinului Standardizării vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

      Radu Drăghici

      e-mail: radu.drăghici@asro.ro

      tel.: 021 316 79 20

Reclame

Standarde adoptate în anii anteriori a căror versiune română a fost publicat în trimestrul 2, 2013:

SR EN 10083-1:2007, Oţeluri pentru călire şi revenire. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

SR EN 10083-2:2007, Oţeluri pentru călire şi revenire. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri nealiate

SR ISO 5725-2:2002, Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 2: Metoda de bază pentru determinarea repetabilităţii şi reproductibilităţii unei metode de măsurare standardizate

SR ISO 5725-3:2002, Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 3: Măsurări intermediare ale fidelităţii unei metode de măsurare standardizate

SR ISO 5725-4:2002, Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 4: Metode de bază pentru determinarea justeţei unei metode de măsurare standardizate

SR ISO 5725-5:2002, Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 5: Metode alternative pentru determinarea fidelităţii unei metode de măsurare standardizate

SR ISO 5725-6:2002, Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 6: Utilizarea în practică a valorilor exactităţii

 

SR EN ISO 19458:2007, Calitatea apei. Prelevare pentru analiză microbiologică

SR EN ISO 6222:2004, Calitatea apei. Numărarea microorganismelor de cultură. Numărarea coloniilor prin însămânţare în mediu de cultură agar

SR EN ISO 7899-2:2002, Calitatea apei. Identificarea şi numărarea enterococilor intestinali. Partea 1: Metoda prin filtrare pe membrană

SR EN ISO 8199:2008, Calitatea apei. Linii directoare pentru numărarea microorganismelor în mediul de cultură

SR ENV ISO 13843:2002, Calitatea apei. Linii directoare pentru validarea metodelor microbiologice

 

SR EN 12014-3:2005, Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi şi/sau nitriţi. Partea 3: Determinarea spectrometrică a conţinutului de nitraţi şi nitriţi din produsele din carne după reducerea enzimatică a nitraţilor în nitriţi

SR EN ISO 11290-1:2000/A1:2005, Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metodă orizontală pentru detectarea şi numărarea Listeria monocytogenes. Partea 1: Metoda de detecţie. Amendament 1: Modificarea mediilor de izolare şi a testului de hemoliză şi includerea datelor de precizie

SR EN ISO 5534:2004, Brânzeturi şi brânzeturi procesate. Determinarea conţinutului total de substanţă uscată (Metoda de referinţă)

SR EN ISO 6887-4:2005, Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Pregătirea probelor pentru analiză, a suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru examen microbiologic. Partea 4: Reguli specifice pentru pregătirea produselor altele decât lapte şi produse din lapte

SR FprEN 16378:2013, Cereale. Determinarea conţinutului de impurităţi în porumb (Zea mays, L.) şi sorg (Sorghum bicolor, L.)

Acest standard defineşte termenul de impurităţi (Besatz) şi metoda de determinare a componentelor sale. Termenul de impurităţi este folosit ca un parametru pentru anumite aspecte de calitate ale porumbului (Zea mays L.) şi sorgului (Sorghum bicolor L.).

Această metodă a fost validată printr-un studiu interlaboratoare prin analiza eşantioanelor cu un conţinut natural de impurităţi variind între:

—   0,0% până la 2,7% boabe sparte;

—   0,2% până la 3,5% boabe cu defecte;

—   0,5% până la 3,3% impurităţi diverse;

—   1,8% până la 8,7% impurităţi totale.

Pentru mai multe informaţii privind validarea, a se vedea anexa D.

Standardul cuprinde detalii privind principiul metodei aplicate, aparatura utilizată, modul de realizare a eşantionării şi modul de lucru, exprimarea rezultatelor şi conţinutul raportului de încercare.

Standardul cuprinde, de asemenea, şi patru anexe:

—   Anexa A – Prezentarea schematică a impurităţilor

—   Anexa B – Diagrama modului de lucru

—   Anexa C – Exemplu de calcul

—   Anexa D – Rezultatele testelor interlaboratoare