Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2013 » octombrie

Arhive lunare: octombrie 2013

Reclame

Standarde adoptate în anii anteriori prin metoda notei de confirmare a căror versiune română a fost publicată în septembrie 2103

SR EN ISO/CEI 17024:2012 Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organisme care efectuează certificarea persoanelor
SR EN ISO 13585:2012 Lipire tare. Calificarea operatorilor pentru lipire tare
SR EN 13480-5:2012 Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi încercări
SR EN 13480-2:2012 Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale
SR EN 13480-1:2012 Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi
SR EN 12953-2:2012 Cazane cu ţevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi ale accesoriilor
SR EN 12953-1:2012 Cazane cu ţevi de fum şi instalaţii auxiliare. Partea 1: Generalităţi
SR EN 60335-1:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale
SR EN 13480-8:2012 Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu
SR EN 61439-3:2012 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Tablouri de distribuţie destinate pentru a fi utilizate de persoane obişnuite (DBO)
SR EN 61439-6:2013 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 6: Sisteme de bare capsulate
SR EN ISO 7932:2005 Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Metodă orizontală pentru numărarea Bacillus cereus prezumtiv. Tehnica de numărare a coloniilor la 30 grade C
Reclame

Standardele internaţionale din seria ISO 5609 referitoare la cuţite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe schimbabile au fost adoptate ca standarde române.

Primul standard din serie, SR ISO 5609-1:2013, Cuţite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe schimbabile. Partea 1: Simbolizare, forme, dimensiuni şi calculul corecţiilor, defineşte un cod pentru simbolizarea, formele, dimensiunile generale şi calculul corecţiilor pentru cuţitele cu plăcuţe schimbabile cu coadă cilindrică pentru strunjire interioară.

Aceste cuţite sunt în principal prevăzute pentru plăcuţe schimbabile de materiale dure, ceramice sau alte materiale pentru aşchiere montate prin strângere şi utilizate la operaţiile de strunjire interioară.

Acesta este prevăzut a se utiliza împreună cu celelalte părţi ale standardului, care îl completează:

SR ISO 5609-2:2013, Cuţite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe schimbabile. Partea 2: Forma F

Prezenta parte a SR ISO 5609 specifică caracteristicile cuţitelor pentru strunjit interior, cu coadă cilindrică, forma F, cu coadă cu degajare şi unghiul direcţiei de aşchiere κr = 90°.

SR ISO 5609-3:2013, Cuţite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe schimbabile. Partea 3: Forma K

Prezenta parte a SR ISO 5609 specifică caracteristicile cuţitelor pentru strunjit interior, cu coadă cilindrică, forma K, cu coadă cu degajare şi unghiul direcţiei de aşchiere κr = 75°.

SR ISO 5609-4:2013, Cuţite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe schimbabile. Partea 4: Forma L

Prezenta parte a SR ISO 5609 specifică caracteristicile cuţitelor pentru strunjit interior, cu coadă cilindrică, forma L, cu coadă cu degajare şi unghiul direcţiei de aşchiere κr = 95°.

SR ISO 5609-5:2013, Cuţite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe schimbabile. Partea 5: Forma U

Prezenta parte a SR ISO 5609 specifică caracteristicile cuţitelor pentru strunjit interior, cu coadă cilindrică, forma U, cu coadă cu degajare şi unghiul direcţiei de aşchiere κr = 93°.

SR ISO 5609-6:2013, Cuţite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe schimbabile. Partea 6: Forma Q

Prezenta parte a SR ISO 5609 specifică caracteristicile cuţitelor pentru strunjit interior, cu coadă cilindrică, forma Q, cu coadă cu degajare şi unghiul direcţiei de aşchiere κr = 107,5°.

Toate părţile acestui standard au aceeaşi structură şi anume cuprind detalii privind:

–  dimensiunile generale şi dimensiunile specifice pentru cuţite, forma Q, pentru plăcuţă schimbabilă rombică, forma D şi forma V,

–  notarea,

–  materialul care se utilizează,

–  detalii referitoare la proiectare: tip sculă, tip fixare, grosime plăcuţă etc.,

–  marcarea şi livrarea.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

 

SR EN 60695-11-3:2013, Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-3: Flacăra de încercare. Flacără de 500 W. Aparatură şi metodă de încercare pentru verificare

Această parte a CEI 60695-11 stabileşte prescripţiile detaliate pentru producerea a două flăcări de încercare de 500 W valoare nominală, de tip cu preamestec. Înălţimea totală a fiecărei flăcări este de aproximativ 125 mm. Sunt descrise două metode pentru producerea flăcării de încercare: metoda A utilizează metanul. Metoda C poate utiliza fie metan, fie propan.

Cea mai bună metodă de încercarea pentru evaluarea produselor electrotehnice în ceea ce priveşte riscurile de foc, constă în a reproduce cu exactitate condiţiile care apar în practică. În cele mai multe cazuri, acest lucru nu este posibil. În consecinţă, şi din motive practice, încercarea produselor electrotehnice cu privire la riscurile de foc este cel mai bine realizată prin simularea cât mai fidelă a efectelor reale care apar în practică.

Acest standard internaţional oferă o descriere a aparaturii necesare pentru a produce una dintre cele două flăcări de încercare de 500 W, precum şi o descriere a unei proceduri de etalonare pentru a verifica dacă flacăra de încercare produsă este conformă cu prescripţiile indicate. În CEI 60695-11-40 este prezentat un ghid privind încercările de verificare pentru flăcările de încercare.

Standardul face parte dintr-o serie mai mare de standarde referitoare la Încercări privind riscurile la foc. Acestea sunt:

SR EN 60695-10-2:2004, Încercări privind riscurile de foc. Partea 10-2: Căldură anormală – Încercare cu bilă

SR EN 60695-10-3:2003, Încercări privind riscurile de foc. Partea 10-3: Căldură anormală. Încercare de deformare prin reducerea tensiunilor de la turnare

SR EN 60695-1-10:2010, Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid general

SR EN 60695-1-11:2011, Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-11: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Evaluarea riscurilor de foc

SR EN 60695-11-10:2001, Încercările privind riscurile de foc. Partea 11-10: Flăcări de încercare. Metode de încercare orizontală şi verticală la flacără de 50 W

SR EN 60695-11-10:2001/A1:2004, Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-10: Flăcări de încercare. Metode de încercare orizontală şi verticală la flacără de 50 W

SR EN 60695-11-2:2004, Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-2: Flacără de încercare. Flacără tip preamestec cu putere nominală de 1 kW. Aparatură, prevederi pentru încercarea de verificare şi ghid

SR EN 60695-11-20:2001, Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-20: Flăcări de încercare. Metode de încercare cu flacără de 500 W

SR EN 60695-11-20:2001/A1:2004, Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-20: Flăcări de încercare. Metode de încercare cu flacără de 500 W

SR EN 60695-11-3:2013, Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-3: Flacăra de încercare. Flacără de 500 W. Aparatură şi metodă de încercare pentru verificare

SR EN 60695-11-4:2012, Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-4: Flacăra de încercare. Flacără de 50 W. Aparatură şi metodă de încercare pentru verificare

SR EN 60695-11-5:2005, Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-5: Flacăra de încercare. Metodă de încercare cu arzător – ac. Aparatură, schema dispozitivului de verificare şi ghid

SR EN 60695-1-30:2009, Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-30: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Procedee de încercare de preselecţie. Ghid general

SR EN 60695-2-10:2001, Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-10: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Aparataj şi metodă comună de încercare

SR EN 60695-2-11:2002, Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-11: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metoda de încercare a inflamabilităţii pentru produse finite

SR EN 60695-2-12:2011, Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-12: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare pentru determinarea indicelui de inflamabilitate la fir incandescent (GWFI) al materialelor

SR EN 60695-2-13:2011, Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-13: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare pentru determinarea temperaturii de aprindere la fir incandescent (GWIT) a materialelor

SR EN 60695-4:2013, Încercări privind riscurile de foc. Partea 4: Terminologie referitoare la încercările la foc pentru produse electrotehnice

SR EN 60695-5-1:2004, Încercări privind riscurile de foc. Partea 5-1: Efectele deteriorărilor prin coroziune ale efluenţilor focului. Ghid general

SR EN 60695-6-1:2006, Încercări privind riscurile de foc. Partea 6-1: Opacitatea fumului. Ghid general

SR EN 60695-6-1:2006/A1:2011, Încercări privind riscurile de foc. Partea 6-1: Opacitatea fumului. Ghid general

SR EN 60695-6-2:2012, Încercări privind riscurile de foc. Partea 6-2: Opacitatea fumului. Importanţa şi rezumatul metodelor de încercare

SR EN 60695-7-1:2011, Încercări privind riscurile de foc. Partea 7-1: Toxicitatea efluenţilor incendiului. Ghid general

SR EN 60695-7-2:2012, Încercări privind riscurile de foc. Partea 7-2: Toxicitatea efluenţilor incendiului. Rezumat şi importanţa metodelor de încercare

SR EN 60695-7-3:2012, Încercări privind riscurile de foc. Partea 7-3: Toxicitatea efluenţilor incendiului. Utilizarea şi interpretarea rezultatelor încercării

SR EN 60695-8-1:2008, Încercări privind riscurile de foc. Partea 8-1: Degajare de căldură. Ghid general

SR EN 60695-9-1:2006, Încercări privind riscurile de foc. Partea 9-1: Propagarea flăcării pe suprafaţă. Ghid general

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.