Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2014 » ianuarie

Arhive lunare: ianuarie 2014

Reclame

Standarde din domeniul electric a căror versiune română a fost publicată în trimestrul IV al anului 2013.

SR EN 60811-503:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 503: Încercări mecanice. Încercare de contracţie a mantalelor
SR EN 60811-504:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 504: Încercări mecanice. Încercări la înfăşurare la temperatură joasă pentru izolaţii şi mantale
SR EN 60811-505:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 505: Încercări mecanice. Încercare de alungire la temperatură joasă pentru izolaţii şi mantale
SR EN 60811-506:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 506: Încercări mecanice. Încercare la şoc la temperatură joasă pentru izolaţii şi mantale
SR EN 60811-507:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 507: Încercări mecanice. Încercare de alungire la cald pentru materiale reticulate
SR EN 60811-508:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 508: Încercări mecanice. Încercare de presare la cald pentru izolaţii şi mantale
SR EN 60811-509:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 509: Încercări mecanice. Încercare de rezistenţă la fisurare a izolaţiilor şi mantalelor (încercare la şoc termic)
SR EN 60811-510:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 510: Încercări mecanice. Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Încercare la înfăşurare după îmbătrânire termică în aer
SR EN 60811-511:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 511: Încercări mecanice. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald a amestecurilor de polietilenă
SR EN 60811-512:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 512: Încercări mecanice. Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţă la tracţiune şi alungire la rupere după condiţionare la temperatură ridicată
SR EN 60811-513:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 513: Încercări mecanice. Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Încercare la înfăşurare după condiţionare
SR EN 60811-601:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 601: Încercări fizice. Măsurarea punctului de picurare al materialelor de umplutură
SR EN 60811-602:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 602: Încercări fizice. Separarea uleiului din materialele de umplutură
SR EN 60811-603:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 603: Încercări fizice. Măsurarea indicelui de aciditate totală a materialelor de umplutură
SR EN 60811-604:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 604: Încercări fizice. Determinarea absenţei componenţilor corosivi din materialele de umplutură
SR EN 60811-605:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 605: Încercări fizice. Măsurarea conţinutului de negru de fum şi/sau de umpluturi minerale din amestecuri de polietilenă
SR EN 60811-606:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 606: Încercări fizice. Metode pentru determinarea densităţii
SR EN 60811-607:2012 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 607: Încercări fizice. Încercare pentru evaluarea dispersiei de negru de fum în polietilenă şi polipropilenă
Reclame

SR EN 61643-11:2013, Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 11: Descărcătoare conectate la sistemele de distribuţie de joasă tensiune. Prescripţii şi încercări

Această parte a standardului SR EN 61643 se aplică dispozitivelor de protecţie împotriva efectelor directe sau indirecte ale trăsnetului sau altor supratensiuni tranzitorii. Aceste dispozitive sunt denumite dispozitive de protecţie împotriva supratensiunilor tranzitorii SPD (Surge Protective Devices).

Diapozitivele sunt proiectate pentru a fi utilizate în reţele de tensiune alternativă de 50 Hz şi în echipamente cu tensiuni nominale de până la 1.000 V valoare efectivă. În standard sunt stabilite caracteristicile de funcţionare, cerinţele de securitate, metodele standardizate de încercare şi clasificare a acestora. Aceste dispozitive conţin cel puţin un element neliniar şi sunt destinate să limiteze supratensiunile tranzitorii şi să direcţioneze, prin ele, curenţii care le însoţesc.

Această parte a standardului SR EN 61643 stabileşte încercările de securitate şi de verificare a caracteristicilor funcţionale pentru descărcătoare (SPD).

Există trei clase de încercări:

Încercările de clasa I sunt destinate simulării parţiale a impulsurilor de curent de trăsnet condus. SPD supuse la încercări de clasei I sunt, în general, recomandate pentru montare în puncte de mare expunere, de exemplu, la intrările liniilor în clădiri protejate prin sisteme de protecţie împotriva trăsnetului.

SPD supuse la încercări de clasă II sau clasă III sunt încercate la impulsuri cu durate mai reduse.

SPD sunt încercate, în măsura posibilului, pe principiul “cutiei negre”.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

 

SR EN 61869-2:2013, Transformatoare de măsură. Partea 2: Cerinţe suplimentare pentru transformatoare de curent

Această parte a CEI 61869 se referă la transformatoarele de curent inductive de fabricaţie nouă care se utilizează cu aparate de măsurat electrice sau cu dispozitive de protecţie electrice la frecvenţe de la 15 Hz până la 100 Hz.

Standardul cuprinde:

1)         Definiţii generale şi definiţii referitoare la caracteristicile nominale de curent şi la exactitate şi o listă a abrevierilor;

2)         Caracteristicile nominale privind nivelurile de izolaţie nominală, puterea de ieşire nominală, clasa de exactitate nominală şi valorile standardizate pentru curentul primar nominal, curentul secundar nominal şi curentul termic permanent nominal;

3)         Cerinţe privind concepţia şi construcţia transformatoarelor de curent;

4)         Încercările necesare şi modul de realizare a lor şi anume:

√             Încercări de tip (încercare la încălzire, încercare de ţinere la impuls de tensiune pe bornele primare, încercări pentru exactitate, încercări de ţinere la curenţi de scurtă durată);

√             Încercări individuale (încercări individuale, încercări de ţinere la tensiune de frecvenţă industrială pe bornele primare, încercări pentru exactitate, determinarea rezistenţei înfăşurării secundare, determinarea constantei de timp a buclei secundare, încercare pentru tensiunea electromotoare nominală a punctului de inflexiune şi curentul de excitaţie, încercare la supratensiune între spire),

√             Încercări speciale (măsurarea capacităţii şi a factorului de pierderi dielectrice, încercarea la arcul electric de defect intern);

√             Încercări prin eşantionare (determinarea factorului de remanenţă, determinarea factorului de securitate pentru instrumentul de măsurat pentru transformatoare de curent pentru măsurare)

Standardul cuprinde şi şase anexe normative şi informative referitoare la:

√             Anexa 2A (normativă) – Transformatoare de curent pentru protecţie de clasă P şi PR;

√             Anexa 2B (normativă) – Transformator de curent pentru protecţie pentru răspuns în regim tranzitoriu;

√             Anexa 2C (normativă) – Demonstrarea tipului de transformator de curent cu reactanţă mică de dispersie;

√             Anexa 2D (informativă) – Tehnica utilizată la încercarea la încălzire a transformatoarelor imersate în ulei pentru a determina constanta termică prin estimare experimentală;

√             Anexa 2E (informativă) – Metoda alternativă pentru măsurarea erorii de raport (ε);

√             Anexa 2F (normativă) – Determinarea erorii raportului numărului de spire.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.