Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2014 » martie

Arhive lunare: martie 2014

Reclame

A apărut versiunea 2014 a “Blue Guide” – despre implementarea regulilor pentru produsele Uniunii Europene

Un document util a cărui apariţie o semnalăm este „Ghidul Albastru” cu privire la implementarea regulilor pentru produsele Uniunii Europene.

Ghidul pentru implementarea directivelor bazate pe Noua abordare și Abordarea globală („Ghidul albastru „) a fost publicat în anul 2000, fiind reactualizat recent.

De atunci, a devenit unul dintre principalele documente de referință care explică modul de punere în aplicare a legislației bazate pe noua abordare, acoperit acum de noul cadru legislativ.

Acest ghid este destinat să contribuie la o mai bună înțelegere a stadardelor  de produse ale Uniunii Europene și la aplicarea lor mai uniformă și coerentă în diferite sectoare și pe piața unică. Acesta se adresează statelor membre și tuturor celor care au nevoie să fie informați despre prevederile menite să asigure libera circulație de produse, precum și un nivel ridicat de protecție pe întreg teritoriul Uniunii ( de exemplu, comerțși asociațiile de consumatori, organismele de standardizare, producatori, importatori, distribuitori, organismele de evaluare a conformității) .

Documentul poate fi consultat aici: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/index_en.htm

Relatii Publice ASRO

Adina Hategan

adina.hategan@asro.ro

Reclame

SR ISO/CEI TS 17023:2014, Evaluarea conformităţii. Linii directoare pentru determinarea duratei auditurilor de certificare ale sistemelor de management

Această specificaţie tehnică furnizează linii directoare pentru determinarea duratei auditurilor de certificare ale sistemului de management, organismelor care prestează asemenea servicii de audit şi certificare şi acelora care dezvoltă şi menţin scheme de certificare. Specificaţia oferă organismelor de certificare un cadru pentru atingerea unui nivel de bază consecvent în determinarea duratei auditurilor de certificare ale sistemului de management.

Prezenta specificaţie tehnică este destinată, de asemenea, să răspundă şi cerinţelor altor părţi interesate (de exemplu autorităţi de reglementare, organisme de acreditare), atunci când se determină durata auditurilor de certificare ale sistemului de management.

Creşterea numărului de standarde referitoare la sistemele de management şi la schemele de certificare a subliniat necesitatea existenţei unui document de îndrumare prin care să se asigure că sunt luaţi în considerare factorii care influenţează durata auditurilor de certificare ale sistemului de management.

Această specificaţie tehnică permite clienţilor organismelor de certificare şi altor părţi interesate (de exemplu proprietari de scheme de certificare, autorităţi de reglementare, organisme de acreditare) să înţeleagă cât de diferiţi sunt factorii care contribuie la durata auditurilor de certificare ale sistemului de management.

În această specificaţie tehnică sunt detaliaţi factori generali care trebuie luaţi în considerare pentru determinarea duratei auditurilor de certificare ale sistemului de management cum sunt: mărimea şi locaţiile organizaţiei clientului, complexitatea organizaţiei şi a sistemului de management, contextul tehnologic şi reglementat, maturitatea sistemului de management, riscurile asociate cu produsele, procesele sau activităţile organizaţiei, cultura acesteia.

De asemenea, standardul prevede şi modul de elaborare şi implementare a metodologiei de calcul al duratei auditurilor de cerificare a sistemelor de management.

Alte standarde referitoare la organismele care efectuează audit şi certificare sunt:

SR EN ISO/CEI 17021:2011, Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management;

SR ISO/CEI TS 17021-2:2013, Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management de mediu;

SR ISO/CEI TS 17021-3:2014, Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii;

SR ISO/CEI TS 17022:2012, Evaluarea conformităţii. Cerinţe şi recomandări pentru conţinutul unui raport de audit de terţă parte al sistemelor de management;

SR ISO/CEI TS 17023:2014, Evaluarea conformităţii. Linii directoare pentru determinarea duratei auditurilor de certificare ale sistemelor de management;

SR ISO/TS 22003:2007, Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor;

SR EN 9101:2011, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe de audit pentru organisme de aviaţie, spaţiale şi de apărare.

 

SR EN ISO 10675-1:2014, SR EN ISO 10675-2:2014

Au fost adoptate prin metoda traducerii două standarde referitoare la examinările nedistructive ale îmbinărilor sudate, respectiv nivelurile de acceptare pentru examinarea radiografică:

SR EN ISO 10675-1:2014, Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 1: Oţel, nichel, titan şi aliajele acestora

SR EN ISO 10675-2:2014, Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 2: Aluminiu şi aliajele acestuia

SR EN ISO 10675-1:2014 specifică nivelurile de acceptare pentru indicaţiile imperfecţiunilor din sudurile cap la cap ale oţelurilor, nichelului, titanului şi aliajelor acestora, detectate prin examinare radiografică.

SR EN ISO 10675-2:2014 specifică nivelurile de acceptare pentru indicaţiile imperfecţiunilor din sudurile cap la cap ale aluminiului şi aliajelor acestuia, detectate prin examinare radiografică. Dacă s-a convenit printr-un acord, nivelurile de acceptare pot fi aplicate şi altor tipuri de suduri sau de materiale.

Ambele standarde cuprind cerinţe privind tehnica radiografică, tabele cu niveluri de acceptare ale imperfecţiunilor interne şi de suprafaţă. De asemenea, standardele au şi trei anexe informative care includ:

Anexa A – Ghid referitor la limitele examinării radiografice;

Anexa B – Exemple de determinare a procentajului de imperfecţiuni (%);

Anexa C – Suma suprafeţelor acceptabile.