Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2014 » mai

Arhive lunare: mai 2014

Reclame

Vă reamintim că sunt ultimele zile de înscriere la cursul „Evaluarea conformităţii – Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii conform SR EN ISO/CEI 17065:2013, SR EN ISO/CEI 17067:2014 şi SR GHID ISO/CEI 28:2007”

Cursul are drept scop prezentarea standardelor SR EN ISO/CEI 17065, SR EN ISO/CEI 17067 şi SR GHID ISO/CEI 28 care privesc cerinţele pentru organisme care oferă certificarea conformităţii produselor în domeniul voluntar, familiarizarea cu conceptele de bază ale procesului de evaluarea conformităţii în care activitatea de determinare este certificarea unor produse, procese sau servicii.

In subsidiar se urmăreşte atât crearea unor deprinderi corecte în identificarea legăturilor cu documentele conexe necesare pentru îndeplinirea cerinţelor schemelor de certificare cât şi elaborarea şi îmbunătăţirea schemelor de certificare a produselor.

 Lector: ing. Isabela NIŢĂ, auditor pentru evaluarea conformităţii sistemelor de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi pentru evaluarea conformităţii produselor, membră din 1996 în comitetele de standardizare ASRO: CT  56 – Managementul calităţii şi Asigurarea calităţii şi CT 374 – Evaluarea conformităţii, comitete care includ în patrimoniul lor  standardele care sunt prezentate în acest curs.

 Grup ţintă:

 • Reprezentanţi ai potenţialelor organisme de certificare care urmează a-şi desfăşura activitatea în România;
 • Reprezentanţi ai organizaţiilor care doresc să obţină certificarea conformităţii produselor pe care le pun pe piaţă;
 • Reprezentanţi ai autorităţilor publice care utilizează informaţii despre organisme de certificare produse sau produse certificate în desfăşurarea activităţii lor;
 • Auditori – specialişti în domeniul evaluării conformităţii produselor interesaţi în actualizarea cunoştinţelor.

Tematica abordată în timpul cursului:

In cadrul acestui curs vor fi prezentate pe larg cerinţele din SR EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii.

Cerinţe generale:   Aspecte legale şi contractuale; Managementul imparţialităţii;  Răspundere juridică şi finanţare; Condiţii nediscriminatorii; Confidenţialitate; Informaţii disponibile public; Cerinţe referitoare la structura organismului de certificare; Structura organizaţională şi managementul de la cel mai înalt nivel; Mecanism pentru asigurarea imparţialităţii.

Cerinţe referitoare la resurse:   Personalul organismului de certificare; Resurse pentru evaluare.

Cerinţe referitoare la procesul de certificare:   Solicitare; Analizarea solicitării; Evaluare; Analiză; Decizie referitoare la certificare; Documentaţie de certificare; Registrul produselor certificate; Supraveghere; Modificări care afectează  certificarea; Încetarea, reducerea, suspendarea sau retragerea certificării; Înregistrări; Reclamaţii şi apeluri.

Cerinţe referitoare la sistemul de management al organismului

În cadrul acestui curs vor fi prezentate pe larg şi cerinţele din SR EN ISO/CEI 17067:2014, Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor, unde sunt descrise elementele fundamentale ale certificării produselor şi sunt prevăzute linii directoare pentru înţelegerea, dezvoltarea, exploatarea sau întreţinerea sistemelor de certificare pentru produse, procese şi servicii fiind destinat utilizării de către toate părţile interesate în certificarea de produs, şi mai ales de către proprietarii sistemului de certificare. De asemenea, SR GHID ISO/CEI 28:2007, Evaluarea conformităţii. Îndrumări referitoare la sistemul de certificare de terţă parte a produselor oferă o abordarecuprinzătoare a certificării conformităţii produselor în domeniul voluntar.

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

 • 10% reducere la achiziţionarea oricărui standard menţionat în acest anunţ,
 • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO,
 •  conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate,
 • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte),
 •  formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu,
 • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii (reducerile referitoare la curs nu se cumulează),
 • locaţie centrală.

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de ASRO

Durata: 3 zile
Data: 3 – 4 – 5 iunie 2014
Preţul: 750 lei (la care se aplică TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.
Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile se fac până la 2 iunie 2014.

Detalii şi înscrieri:

Mihaela Boştinaru, email: mihaela.bostinaru@asro.ro,  tel. 021 316 99 74
Mihaela Vorovenci, email:
mihaela.vorovenci@asro.ro, tel./fax 021 313 55 26

 

ASRO organizează în perioada următoare cursurile:

“Sisteme de management al continuităţii afacerii – cerinţele standardului ISO 22301:2012” – 19 iunie 2014

şi

 “Managementul riscului conform cerinţelor SR ISO 31000:2010 – cerinţele sistemului de management” – 10 iulie 2014

Reclame

SR EN ISO 9692-1:2014, Sudare şi procedee conexe. Tipuri de pregătire a îmbinării. Partea 1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG şi sudare cu fascicule de energie a oţelurilor

Această parte a standardului SR EN ISO 9692 defineşte parametrii care caracterizează pregătirea îmbinării pentru sudare şi cuprinde o selecţie de forme şi dimensiuni frecvent întâlnite.

Specificaţiile precizate au fost stabilite pe baza experienţei şi conţin dimensiunile pentru tipurile de pregătire a îmbinării, considerate că oferă condiţii de sudare corespunzătoare. Extinderea domeniului de aplicare necesită totuşi indicarea unor domenii de dimensiuni. Domeniile de dimensiuni specificate reprezintă limite pentru proiectare şi nu toleranţe pentru fabricaţie. Limitele pentru fabricaţie sunt în funcţie, de procedeul de sudare, de metalul de bază, de poziţia de sudare, de nivelul de calitate etc.

Standardul precizează tipurile de pregătire a îmbinării pentru sudarea manuală cu arc electric cu electrod învelit, sudarea cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector, sudarea cu gaze, sudarea WIG şi sudarea cu fascicule de energie a oţelurilor.

Standardul se aplică pentru:

  • pregătirea îmbinărilor pentru  sudările cap la cap, sudate dintr-o parte;
  • pregătirea îmbinărilor pentru sudurile cap la cap, sudate din ambele părţi;
  • pregătirea îmbinărilor pentru suduri în colţ, sudate dintr-o parte;
  • pregătirea îmbinărilor pentru suduri în colţ, sudate din ambele părţi.

Standardul cuprinde detalii privind pregătirea îmbinărilor de mai sus şi anume: grosimea materialului, tipul de pregătire, simbolul, schiţa secţiunii transversale, dimensiuni (unghi, deschidere, umăr, adâncime), procedeul de sudare recomandat, reprezentarea sudurii şi observaţii).

Standardul SR EN ISO 9692, Sudare şi procedee conexe. Tipuri de pregătire a îmbinării are următoarele părţi:

 SR EN ISO 9692-1:2014, Sudare şi procedee conexe. Tipuri de pregătire a îmbinării. Partea 1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG şi sudare cu fascicule de energie a oţelurilor

SR EN ISO 9692-2:2000, Sudare şi procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor

SR EN ISO 9692-3:2002, Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinărilor. Partea 3: Sudarea MIG şi WIG a aluminiului şi aliajelor sale

SR EN ISO 9692-4:2004, Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinărilor. Partea 4: Oţeluri placate

 

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro.

SR EN ISO 6520-2:2014, Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 2: Sudare prin presiune

Această parte a ISO 6520 reuneşte şi clasifică imperfecţiunile posibile din îmbinările sudate prin presiune. Este specificată o denumire uniformă. Sunt incluse numai tipul, forma şi dimensiunile diferitelor imperfecţiuni apărute la sudarea prin presiune.

În cadrul standardului, îmbinările sudate sunt clasificate în şase grupe:

 •    P1 — Fisuri
 •    P2 — Cavităţi
 •    P3 — Incluziuni solide
 •    P4 — Lipsă de topire
 •    P5 — Imperfecţiuni ale formei
 •    P6 — Alte imperfecţiuni neincluse în grupele P1 până la P5.

Pentru fiecare grupă în parte sunt precizate tabelar:

a)    imperfecţiunile principale definite prin numere de referinţă formate din trei cifre şi subdiviziunile acestora definite prin numere de referinţă formate din patru cifre;

b)   denumirea sau numele fiecărei imperfecţiuni în limba engleză, franceză şi germană;

c)   explicaţii privind tipul fisurii în limba engleză, franceză şi germană, când este necesar;

d)   reprezentări grafice.

De asemenea, standardul cuprinde şi corelarea dintre procedeele de sudare şi tipurile de imperfecţiuni care pot apărea la procedeele respective.

Tot din aceeaşi serie face parte şi standardul SR EN ISO 6520-1:2007, Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire.

 

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro