Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2014 » iulie

Arhive lunare: iulie 2014

Reclame

Revista „Standardizarea” constituie un instrument de lucru suplimentar pentru toţi cei care utilizează standardele. În revistă se regăsesc articole ale specialiştilor din ţară şi din străinătate referitoare la standardizarea română, europeană şi internaţională.

std1

 std2

Cuprins Revista Standardizarea – mai 2014:

 • Regulamentul UE 305/2011 – o nouă abordare în construcţii
 • Noutăţi legislative apărute în luna mai 2014
 • RAPEX 2013
 • Şarpante industriale
 • Trăim vremuri grele
 • Sub lupă: Big data
 • Viitorul se construieşte colaborând
 • Importanţa conformităţii
 • Standarde pertinente la nivel mondial pentru maşini
 • Se revizuieşte ISO 22000.
 • Părerea dumneavoastră contează!
 • Securitatea la locul de muncă
 • Documente de călătorie cu citire automată

Cuprins Revista Standardizarea – iunie 2014:

 • Seminarul: Standardizarea şi Inovarea
 • Importanţa sudării in industrie
 • Ascensoare
 • Noutăţile aduse de ISO/DIS 9001
 • Autorităţi publice care gestionează bine banii contribuabililor, autorităţi publice de calitate
 • Dragii noştri aleşi, ce-ar fi să vorbim despre calitate?
 • Un cadru de standardizare pentru sectorul securităţii
 • Automobilul visat
 • Proiectul de standard al ISO 9001 se află în stadiul de anchetă
 • Siguranţa alimentelor
 • Evaluarea dispozitivelor medicale
 • Evaluarea conformităţii
 • Camere curate
Reclame

Standarde din domeniul construcţiilor care au fost adoptate ca standarde române prin metoda notei de confirmare şi a căror versiune română a fost publicată în ultimele două luni:

SR EN 12004+A1:2012

Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare
SR EN 1343:2012 Borduri din piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare
SR EN 13084-7:2013 Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel
SR EN 1341:2012 Dale din piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare
SR EN 50110-1:2013 Exploatarea instalaţiilor electrice. Partea 1: Prescripţii generale
SR EN 13967:2012 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici
SR EN 13984:2013 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici
SR EN 13956:2013 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici
SR EN ISO 29462:2013 Încercări in situ ale filtrelor şi instalaţiilor de ventilare generală pentru măsurarea eficienţei în funcţie de mărimea particulelor şi de pierderea de sarcină
SR EN 13282-1:2013 Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: Lianţi hidraulici rutieri cu întărire rapidă. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate
SR EN ISO 13934-1:2013 Materiale textile. Proprietăţi de tracţiune ale ţesăturilor. Partea 1: Determinarea forţei maxime şi a alungirii la forţa maximă prin metoda cu epruvetă tip bandă
SR EN 1342:2013 Pavele din piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare
SR EN ISO 12569:2013 Performanţa termică a clădirilor şi a materialelor. Determinarea schimbului de aer specific în clădiri. Metoda diluării gazului trasor
SR EN 492:2012 Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare
SR EN 12467:2012 Plăci plane de fibrocement. Specificaţii de produs şi metode de încercare
SR EN 494:2012 Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare
SR EN 1013:2013 Plăci profilate monostrat transparente de material plastic pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe şi metode de încercare
SR EN 14411:2012 Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare
SR EN 13171:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie
SR EN 13171:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie
SR EN 13169:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din panou de perlit expandat (EPB). Specificaţie
SR EN 13169:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din panou de perlit expandat (EPB). Specificaţie
SR EN 13170:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB).Specificaţie
SR EN 13170:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB).Specificaţie
SR EN 13163:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie
SR EN 13163:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie
SR EN 13164:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
SR EN 13164:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
SR EN 13166:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie
SR EN 13166:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie
SR EN 13165:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificaţie
SR EN 13165:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificaţie
SR EN 13167:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie
SR EN 13167:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie
SR EN 13168:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie
SR EN 13168:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie
SR EN 13162:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie
SR EN 13162:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie
SR EN 12828:2013 Sisteme de încălzire a clădirilor. Proiectarea sistemelor de încălzire cu apă caldă
SR EN 295-4:2013 Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 4: Cerinţe pentru piese de adaptare, piese de legătură şi îmbinări flexibile
SR EN 295-5:2013 Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5: Cerinţe pentru tuburi perforate şi accesorii
SR EN 295-6:2013 Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Cerinţe pentru componentele căminelor de vizitare şi inspecţie sau de racord
SR EN 295-7:2013 Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7: Cerinţe pentru tuburile şi îmbinările lor destinate execuţiei prin împingere
SR EN 12599:2013 Ventilarea în clădiri. Proceduri de încercare şi metode de măsurare pentru recepţia instalaţiilor de ventilare şi de condiţionare a aerului

SR EN 14214+A1:2014, Produse petroliere lichide. Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG) utilizaţi pentru motoare diesel şi pentru încălzire. Cerinţe şi metode de încercare

Acest standard european stabileşte cerinţele şi metodele de încercare aplicabile esterilor metilici ai acizilor graşi (denumiţi în continuare EMAG) comercializaţi şi livraţi, care urmează să fie utilizaţi drept carburant pentru motoare diesel şi combustibil pentru încălzire, la o concentraţie de 100% sau drept component pentru carburantul distilat din motoarele diesel, în conformitate cu cerinţele din EN 590, şi pentru combustibilul utilizat pentru încălzire.

Concentraţia de 100% se aplică carburantului pentru motoare diesel concepute sau adaptate ulterior să funcţioneze cu EMAG 100%, precum şi combustibilului pentru încălzire.

Multe dintre metodele de încercare incluse în acest standard european au făcut obiectul mai multor încercări interlaboratoare pentru a determina aplicabilitatea şi fidelitatea lor în raport cu diferite surse de EMAG. Aceşti EMAG au fost obţinuţi din uleiuri vegetale disponibile în acest moment pe piaţă, în special, uleiul din seminţe de rapiţă, ulei de palmier, soia şi floarea soarelui. Acest lucru nu implică nicio restricţie faţă de intermediarii de sinteză pentru grăsimi şi uleiuri din care se obţin EMAG, pentru a se conforma cu acest standard european (a se vedea preambulul).

În ceea ce priveşte contaminarea totală, este în aşteptare un studiu interlaboratoare cu probe din teren, urmând apoi un studiu cu probe artificiale, şi, de aceea, repetabilitatea şi reproductibilitatea standardului EN 12662 nu au fost încă pe deplin stabilite. Se studiază fidelitatea pentru EMAG.

În ceea ce priveşte proprietăţile la temperatură scăzută ale amestecurilor diesel referitoare la calitatea EMAG utilizaţi drept component de amestec, au apărut indicaţii clare referitoare la relaţia cu monogliceridele saturate şi steril-glicozidele. Deoarece nu a fost încă dezvoltată nicio metodă de încercare pentru a detecta aceste componente separat, o soluţie intermediară în stabilirea TLF (temperatura limită de filtrabilitate) şi limitări ale punctului de tulburare, au fost incluse în acest standard. Un studiu în cadrul CEN a indicat că EMAG sunt conformi cu declaraţiile actuale de fidelitate ale SR EN 116, Combustibili pentru motoare diesel şi instalaţii de încălzire de uz casnic. Determinarea temperaturii limită de filtrabilitate şi SR EN 23015, Produse petroliere. Determinarea punctului de tulburare.

Deşi există indicaţii tehnice că indicele de iod poate fi eliminat ca indicator pentru stabilitatea EMAG, eliminarea lui în acest moment ar fi prematură. Aceasta este menţinută până când garanţiile de stabilitate introduse de această revizuire sunt demonstrate pe piaţă şi, de asemenea, pentru a preveni utilizarea nejustificat de ridicată a aditivilor antioxidanţi.

Cu scopul de a satisface nevoile celor mai recente tehnologii ale motoarelor sunt în studiu reducerea conţinutului maxim de fosfor, sodiu şi potasiu.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări – Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro