Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2014 » septembrie

Arhive lunare: septembrie 2014

Reclame

În luna august au fost adoptate 110 standarde europene şi internaţionale prin metoda notei de confirmare (textul este în limba engleză).

Cele mai utilizate dintre aceste standarde sunt:

SR EN ISO 16827:2014, Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor

SR EN ISO 16826:2014, Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Examinarea pentru discontinuităţi perpendiculare pe suprafaţă

SR EN ISO 16810:2014, Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale

SR EN ISO 16811:2014, Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Reglajul sensibilităţii şi al bazei de timp

SR EN ISO 16823:2014, Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Tehnica prin transmisie

SR EN ISO 16828:2014, Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Tehnica timpului de zbor ca metodă pentru detectarea şi dimensionarea discontinuităţilor

SR EN 1325:2014, Management prin valoare. Vocabular. Termeni şi definiţii

SR EN 62198:2014, Managementul riscului în proiecte. Linii directoare pentru aplicare

SR EN 14407:2014, Calitatea apei. Ghid pentru identificarea şi numărarea probelor de diatomee bentice din râuri şi lacuri

SR EN 14184:2014, Calitatea apei. Ghid pentru studiul macrofitelor acvatice din ape curgătoare

SR EN ISO 11275:2014, Calitatea solului. Determinarea conductivităţii hidraulice în mediu nesaturat şi a caracteristicii de reţinere a apei. Metoda prin evaporare Wind

SR EN ISO 18772:2014, Calitatea solului. Linii directoare privind procedurile de lixiviere pentru încercări chimice şi ecotoxicologice ulterioare ale solurilor şi materialelor din sol

Reclame

Colecţia de standarde pe CD „Încercări pe beton”, ediţia a III-a

Ultimii ani au adus după sine multe revizuiri privind standardele referitoare la încercări pe beton. Pe de altă parte, Codurile de practică pentru producerea betonului se utilizează împreună cu standardele citate la referinţe, privind materialele componente, proiectarea, execuţia, metodele de încercare etc.

Pentru a avea pachetul complet de standarde privind încercările pe beton, vă recomandăm colecţia de standarde pe CD „Încercări pe beton”, ediţia a III-a, care cuprinde 34 standarde (27 traduse în limba română şi 7 în limba engleză).

Achiziţionând colecţia beneficiaţi de o reducere de 25 % !

Colecţia de standarde pe CD „Încercări pe beton” cuprinde standardele referitoare la încercările pe beton proaspăt, pe beton întărit, pe beton în structuri şi pe beton care se aplică prin pulverizare:

Nr. crt. Indice Titlu română
1 SR CEN/TS 12390-9:2009 Încercare pe beton întărit. Partea 9: Rezistenţă la îngheţ-dezgheţ. Exfoliere
2 SR EN 12350-1:2009 Încercare pe beton proaspăt. Partea 1: Eşantionare
3 SR EN 12350-10:2010 Încercări pe beton proaspăt. Partea 10: Beton autocompactant. Metoda de determinare a capacităţii de curgere utilizând cutia în L
4 SR EN 12350-11:2010 Încercări pe beton proaspăt. Partea 11: Beton autocompactant. Metoda de determinare a rezistenţei la segregare utilizând site
5 SR EN 12350-12:2010 Încercări pe beton proaspăt. Partea 12: Beton autocompactant. Metoda de determinare a capacităţii de curgere cu inelul J
6 SR EN 12350-2:2009 Încercare pe beton proaspăt. Partea 2: Încercarea de tasare
7 SR EN 12350-3:2009 Încercare pe beton proaspăt. Partea 3: Încercare Vebe
8 SR EN 12350-4:2009 Încercare pe beton proaspăt. Partea 4: Grad de compactare
9 SR EN 12350-5:2009 Încercare pe beton proaspăt. Partea 5: Încercare cu masa de răspândire
10 SR EN 12350-6:2009 Încercare pe beton proaspăt. Partea 6: Densitate
11 SR EN 12350-7:2009 Încercare pe beton proaspăt. Partea 7: Conţinut de aer. Metode prin presiune
12 SR EN 12350-8:2010 Încercări pe beton proaspăt. Partea 8: Beton autocompactant. Tasare – Încercarea la răspândire
13 SR EN 12350-9:2010 Încercări pe beton proaspăt. Partea 9: Beton autocompactant. Metoda de determinare a timpului de curgere cu pâlnia V
14 SR EN 12390-1:2013 Încercare pe beton întărit. Partea 1: Formă, dimensiuni şi alte condiţii pentru epruvete şi tipare
15 SR EN 12390-13:2014 Încercare pe beton întărit. Partea 13: Determinarea modulului secant de elasticitate în compresiune
16 SR EN 12390-2:2009 Încercare pe beton întărit. Partea 2: Pregătirea şi păstrarea epruvetelor pentru încercări de rezistenţă
17 SR EN 12390-3:2009 Încercare pe beton întărit. Partea 3: Rezistenţa la compresiune a epruvetelor
18 SR EN 12390-3:2009/AC:2011 Încercare pe beton întărit. Partea 3: Rezistenţa la compresiune a epruvetelor
19 SR EN 12390-4:2002 Încercare pe beton întărit. Partea 4: Rezistenţa la compresiune. Caracteristicile maşinilor de încercare
20 SR EN 12390-5:2009 Încercare pe beton întărit. Partea 5: Rezistenţa la încovoiere a epruvetelor
21 SR EN 12390-6:2010 Încercare pe beton întărit. Partea 6: Rezistenţa la întindere prin despicare a epruvetelor
22 SR EN 12390-7:2009 Încercare pe beton întărit. Partea 7: Densitatea betonului întărit
23 SR EN 12390-8:2009 Încercare pe beton întărit. Partea 8: Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune
24 SR EN 12504-1:2009 Încercări pe beton în structuri. Partea 1: Carote. Prelevare, examinare şi încercări la compresiune
25 SR EN 12504-2:2013 Încercări pe beton în structuri. Partea 2: Încercări nedistructive. Determinarea indicelui de recul
26 SR EN 12504-3:2006 Încercări pe beton în structuri. Partea 3: Determinarea forţei de smulgere
27 SR EN 12504-4:2004 Încercare pe beton. Partea 4: Determinarea vitezei de propagare a ultrasunetelor
28 SR EN 14488-1:2005 Încercări pe beton care se aplică prin pulverizare. Eşantionarea betonului proaspăt şi a betonului întărit
29 SR EN 14488-2:2006 Încercări pe beton care se aplică prin pulverizare. Partea 2: Rezistenţa la compresiune iniţială a betonului aplicat prin pulverizare
30 SR EN 14488-3:2006 Încercări pe beton care se aplică prin pulverizare. Partea 3: Rezistenţa la încovoiere (prima valoare maximă, rezistenţa ultimă şi reziduală) a eşantioanelor de fâşii armate cu fibre
31 SR EN 14488-4+A1:2008 Încercări pe beton care se aplică prin pulverizare. Partea 4: Aderenţa carotelor prin tracţiune directă
32 SR EN 14488-5:2006 Încercări pe beton care se aplică prin pulverizare. Partea 5: Determinarea capacităţii de absorbţie a energiei de eşantioanele de fâşii armate cu fibre
33 SR EN 14488-6:2006 Încercări pe beton care se aplică prin pulverizare. Partea 6: Grosimea betonului pe substrat
34 SR EN 14488-7:2006 Încercări pe beton care se aplică prin pulverizare. Partea 7: Conţinutul de fibre al betonului armat cu fibre

Colecţia se poate instala pe un calculator şi permite şi câte o tipărire a fiecărui standard.

Preţul colecţiei este de 1.815,75 lei (TVA inclus).  Acestui preţ i s-a aplicat reducerea de 25 %.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel: 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail: vanzari@asro.ro.

SR ISO 16625:2014, Instalaţii de ridicat şi trolii. Alegerea cablurilor, tamburelor şi rolelor

Acest standard internaţional specifică coeficienţi minimi de calcul practici, Zp, pentru diferitele grupe de clasificare ale mecanismelor, tipuri de cabluri, utilizări ale cablurilor şi moduri de înfăşurare şi indică modul în care aceştia sunt utilizaţi pentru determinarea sarcinii minime de rupere a cablului.

Standardul stabileşte coeficienţii de alegere pentru tambure şi role pentru diferitele clasificări ale mecanismelor, utilizări ale cablurilor şi diferitele tipuri de cabluri şi indică modul în care acestea sunt utilizaţi pentru determinarea diametrelor minime practice ale tamburelor şi rolelor utilizate în asociaţie cu cablul ales.

Coeficienţi minimi de calcul pentru toate instalaţiile de ridicat şi toate troliile şi macarale mobile sunt prezentaţi tabelar în funcţie de grupa de clasificare a mecanismului (conform ISO 4301-1:1986), de tipul cablului (standard sau antigiratoriu), de înfăşurarea pe un strat sau pe mai multe straturi.

Standardul are următoarele capitole:

Preambul

1    Domeniu de aplicare

2    Referinţe normative

3    Termeni şi definiţii

4    Clasificarea mecanismului ca ansamblu

5    Alegerea cablului

5.1     Tip şi construcţie

5.2     Coeficient de calcul, Zp

5.3     Sarcină minimă de rupere

5.4     Diametru

6    Tambure şi role

6.1     Material role

6.2     Calcularea diametrelor minime ale tamburelor şi rolelor

7    Condiţii excepţionale

8    Întreţinere, mentenanţă, examinare şi scoatere din funcţiune

Anexa A (normativă)      Instalaţii de ridicat şi trolii la care prezentul standard este aplicabil

Anexa B (informativă)    Alte aspecte pentru alegerea cablurilor și proiectarea asociată cablurilor

Bibliografie

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88