Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2014 » noiembrie

Arhive lunare: noiembrie 2014

SR ISO 10008:2014, Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru tranzacţii comerciale electronice de tipul de la afacere la consumator

Acest standard internaţional furnizează organizaţiilor îndrumări pentru planificarea, proiectarea, dezvoltarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem eficace şi eficient de tranzacţii comerciale electronice de tipul de la afacere la consumator (B2C ECT, acronim care provine de la denumirea în limba engleză business-to-consumer electronic commerce transactions).

Acest standard internaţional este aplicabil oricărei organizaţii angajate sau care îşi planifică să se angajeze într-o tranzacţie comercială electronică de tipul de la afacere la consumator, indiferent de mărimea, tipul şi activitatea acesteia.

Acest standard internaţional îşi propune să facă posibil ca organizaţiile să realizeze sisteme B2C ECT corecte, eficace, eficiente, transparente şi sigure pentru a spori încrederea consumatorilor în sistemele B2C ECT şi a creşte satisfacţia consumatorilor. Standardul este destinat acelor B2C ECT care consideră consumatorii ca un subgrup al clienţilor.

Acest standard internaţional furnizează îndrumări referitoare al modalitatea în care organizaţiile pot implementa un astfel de sistem B2C ECT şi prin aceasta:

a) asigură baza creşterii încrederii consumatorilor în B2C ECT;

b) sporeşte abilitatea organizaţiilor de a satisface consumatorii;

c) ajută la reducerea numărului de reclamaţii şi litigii.

Un sistem B2C ECT implică interacţiuni pe internet între organizaţie şi consumator, atunci când este accesat de consumator prin intermediul oricărui dispozitiv conectat cu sau fără fir (de exemplu calculator personal, tabletă electronică, asistent digital personal, telefon celular conectabil la internet).

Fac obiectul prezentului standard internaţional şi sistemele B2C ECT care implică alte reţele de comunicaţii bazate pe date (de exemplu transmiterea de mesaje-text scurte) şi interfeţe diferite, inclusiv website-uri, pagini web de socializare şi poşta electronică.

Îndrumările din acest standard internaţional sunt destinate să se aplice situaţiilor în care o parte importantă a sistemului B2C ECT, inclusiv ultima fază de tranzacţie din proces este realizată cu metode electronice (de exemplu procesarea plăţilor, confirmarea de către consumator a înţelegerii sau livrarea produsului).

Îndrumările din acest standard internaţional pot să fie utile şi în situaţiile în care nu există un sistem B2C ECT dar există unele interacţiuni on-line între organizaţie şi consumator, cum sunt situaţiile în care organizaţia îşi face reclamă on-line dar nu vinde produsele on-line.

Situaţiile în care se fac vânzări la distanţă fără să fie incluse componente on-line, de exemplu comanda prin poştă, nu fac obiectul acestui standard internaţional, dar unele îndrumări furnizate ar putea fi relevante.

Îndrumările din acest standard internaţional nu sunt destinate să se aplice tranzacţiilor on-line dintre persoane fizice („de la consumator la consumator”). Totuşi, îndrumările din acest standard internaţional ar putea fi relevante pentru organizaţiile de terţă parte care furnizează servicii on-line pentru a înlesni tranzacţiile de la consumator la consumator (de exemplu website-uri de licitaţii).

Acest standard internaţional este compatibil cu ISO 9001 şi ISO 9004 şi vine în sprijinul obiectivelor celor două standarde pentru aplicarea eficace şi eficientă a sistemului B2C ECT. Un sistem B2C ECT implementat conform prezentului standard internaţional (ISO 10008) poate fi un element al unui sistem de management al calităţii.

Standardele se pot achiziţiona pe hârtie sau în format electronic.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro

SR ISO 21500:2014, Linii directoare pentru managementul de proiect

Acest standard internaţional oferă îndrumări pentru managementul proiectelor şi poate fi folosit de orice tip de organizaţie, incluzând organizaţii publice, private sau comunitare, precum şi pentru orice tip de proiect, indiferent de complexitate, dimensiune sau durată.

Standardul oferă îndrumări cu privire la conceptele şi procesele importante ale managementului proiectelor, care au impact asupra execuţiei proiectelor.

Utilizatorii vizaţi de către acest standard internaţional sunt:

– managerii seniori şi sponsorii proiectelor, în scopul de a le oferi o mai bună înţelegere a principiilor şi practicilor de management al proiectelor şi de a-i ajuta să ofere sprijin şi îndrumare adecvate managerilor de proiect, echipelor de management al proiectelor şi echipelor proiectelor;

– managerii de proiect, echipele de management de proiect şi membrii echipelor proiectelor, astfel încât acestea să aibă o bază comună de comparare a propriilor standarde de proiect şi practici cu cele ale altora;

– elaboratorii de standarde naţionale sau organizaţionale, pentru a fi utilizate la elaborarea standardelor de management al proiectelor, care să fie compatibile la un nivel de bază cu cele ale altora.

Standardul are următoarea structură:

Preambul

Introducere

1 Domeniu de aplicare

2 Termeni şi definiţii

3 Concepte ale managementului proiectelor

3.1 Generalităţi

3.2 Proiect

3.3 Managementul proiectelor

3.4 Strategia organizaţională şi proiectele

3.5 Mediul proiectului

3.6 Guvernarea proiectului

3.7 Proiectele şi activitatea operaţională

3.8 Părţile interesate şi structura organizatorică a proiectului

3.9 Competenţe ale personalului proiectelor

3.10 Ciclul de viaţă al proiectului

3.11 Constrângeri ale proiectului

3.12 Relaţia dintre conceptele şi procesele de managementul proiectelor

4 Procesele de managementul proiectelor

4.1 Aplicarea proceselor de managementul proiectelor

4.2 Grupuri de procese şi grupuri tematice

4.3 Procese

Anexa A (informativă) Procesele din grupurile de procese corespunzătoare grupurilor tematice

Standardele se pot achiziţiona pe hârtie sau în format electronic.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro

SR EN ISO 11133:2014, Microbiologia alimentelor, hranei pentru animale şi a apei. Preparare, producere, depozitare şi încercări de performanţă ale mediilor de cultură

Standardul SR EN ISO 11133:2014 defineşte termenii referitori la asigurarea calităţii mediilor de cultură şi stabileşte cerinţele privind prepararea mediilor de cultură pentru analizele microbiologice ale alimentelor, hranei pentru animale şi a tuturor tipurilor de apă destinată consumului uman sau preparării hranei.

Aceste cerinţe sunt aplicabile tuturor categoriilor de medii de cultură preparate pentru utilizarea în laboratoare care efectuează analize microbiologice.

De asemenea, acest standard stabileşte criteriile şi descrie metodele pentru încercările de performanţă ale mediilor de cultură.

Standardul înlocuieşte specificaţiile tehnice SR CEN ISO/TS 11133-1:2009, Microbiologia alimentelor şi furajelor. Ghid de preparare şi obţinere a mediilor de cultură. Partea 1: Ghid general de asigurarea calităţii pentru pregătirea mediilor de cultură în laborator şi SR CEN ISO/TS 11133-2:2009, Microbiologia alimentelor şi furajelor. Ghid de preparare şi obţinere a mediilor de cultură. Partea 2: Ghid teoretic pentru încercări de performanţă ale mediilor de cultură.

Standardul a fost adoptat prin metoda notei de confirmare şi se livrează în limba engleză.

Standardele se pot achiziţiona pe hârtie sau în format electronic.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro