Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2015 » mai

Arhive lunare: mai 2015

Reclame

Curs ASRO: „Managementul riscului în contextul creat de familia de standarde SR ISO 31000 – Evaluarea şi tratarea riscurilor”

riscOrganismul Naţional de Standardizare – ASRO
organizează în perioada

10 – 11 – 12 iunie 2015

cursul

„Managementul riscului în contextul creat de familia

de standarde SR ISO 31000 – Evaluarea şi tratarea riscurilor”

 (SR Ghid 73, SR ISO 31000, SR EN 31010, SR BS 31100)

Lectori:

10 iunie 2015 – cursul este susţinut de dna ing.  Isabela NIŢĂ, auditor pentru evaluarea conformităţii sistemelor de management de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi pentru evaluarea conformităţii produselor, membră din 1996 în comitetele tehnice de standardizare ASRO: CT 56 – Managementul calităţii şi Asigurarea calităţii, CT 374 – Evaluarea conformităţii şi CT 373 – Servicii, în al cărui patrimoniu se înscrie şi seria de standarde ISO 31000.

11–12 iunie 2015 – cursul este susţinut de dna drd. ing. Simona Louise Voronca, MSc Managementul riscului ASE, practician cu o experienţă de peste 12 ani în implementarea managementului riscului în companii, membră în asociaţii internaţionale de profil, preşedinte al comitetului tehnic de standardizare ASRO, CT 373 – Servicii, în al cărui patrimoniu se înscrie şi seria de standarde ISO 31000.

Cui se adresează – persoanelor care se ocupă de managementul riscurilor în organizaţii de orice mărime şi care doresc să se familiarizeze cu tematica familia de  standarde SR ISO 31000, persoanelor care se ocupă de managementul riscurilor în organizaţii de orice mărime, responsabililor cu riscurile din entităţi publice care implementează Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial şi persoanelor care doresc o carieră în domeniul managementului riscului şi evaluării acestora.

Tematici abordate:

Managementul riscului. Principii şi linii directoare

 • Definirea riscurilor. Clasificări ale riscurilor
 • Mandat şi angajament
 • Proiectarea cadrului organizaţional pentru gestionarea riscului
 • Implementarea managementului riscului
 • Monitorizare şi revizuirea cadrului organizaţional
 • Îmbunătăţirea continuă a cadrului organizaţional
 • Comunicare şi consultare
 • Stabilirea contextului
 • Identificarea riscului
 • Analiza riscului
 • Estimarea riscului
 • Tratarea riscului
 • Documentaţia utilizată pentru managementul riscurilor
 • Joncţiunea cu alte sisteme de management

Evaluarea riscurilor, aplicaţii:

 • Identificarea riscurilor, metode
 • Analiza riscului şi estimarea riscului: evaluarea probabilităţii de materializare a riscului, Evaluarea impactului asupra obiectivelor
 • Criterii de impact
 • Evaluarea expunerii la risc
 • Ierarhizarea ameninţărilor şi a riscurilor
 • Registrul riscurilor, aplicaţie: modul de constituire şi completare
 • Profilul de risc al companiei, aplicaţii: harta riscurilor, matricea riscurilor funcţie de plauzibilitate şi consecinţe şi scalele de cuantificare a riscurilor

Studii de caz: sisteme de managementul riscului implementate în companii europene

Tratarea riscurilor – ţinerea sub control a riscurilor cu costuri rezonabile; aplicaţie: planificarea continuităţii activităţii

Monitorizarea, revizuirea, comunicarea, consultarea şi raportarea riscurilor

Recomandări şi ghidare – factori de succes şi greşeli uzuale, în implementarea sistemului de managementul riscului

 Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

 • 10% reducere la achiziţionarea colecţiei de standarde pe CD – Managementul riscului care cuprinde standardele: SR Ghid 73, SR ISO 31000, SR EN 31010, SR BS 31100,
 • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO,
 • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate,
 • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte),
 • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu,
 • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii (reducerile referitoare la curs nu se cumulează),
 • locaţie centrală.

Durata:  3 zile

Perioada: 10 – 11 – 12 iunie 2015

Preţul:   750 lei (fără TVA), taxa include examinarea, suportul de curs pe CD, sală + catering.

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO.

In urma efectuării cursului se obţine certificat de absolvire emis de Organismul Naţional de Standardizare.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile la curs se fac până la data de 09.06.2015.

Detalii şi înscrieri:

Mihaela Vorovenci, email: mihaela.vorovenci@asro.ro, tel./fax 021.313.55.26

Mihaela Boştinaru, email: mihaela.bostinaru@asro.ro, tel. 021 316 99 74

Reclame

SR EN 60255-127:2015, Relee de măsură şi dispozitive de protecţie. Partea 127: Prescripţii funcţionale pentru protecţie de tensiune maximă/minimă

Această parte a CEI 60255 specifică prescripţii minime pentru releele maximale/minimale de tensiune. Standardul include descrierea funcţiei de protecţie, a caracteristicilor de măsurare şi a caracteristicilor de temporizare.

Acest standard defineşte factorii de influenţă care afectează exactitatea, în condiţii de regim permanent şi caracteristicile de performanţă în condiţii de regim dinamic. Metodologiile de încercare pentru verificarea caracteristicilor de performanţă şi a exactităţii sunt incluse, de asemenea, în acest standard.

Funcţiile de ,,tensiune maximă/minimă’’ la care se refera acest standard sunt următoarele:

IEEE/ANSI C37.2

Număr funcţie

CEI 61850-7-4

Noduri logice

Protecţie minimală de tensiune de faza 27 PTUV
Protecţie minimală de tensiune de succesiune directă 27D PTUV
Protecţie maximală de tensiune de fază 59 PTOV
Protecţie maximală de tensiune homopolară sau tensiune reziduală 59N/59G PTOV
Protecţie maximală de tensiune de succesiune inversă/împotriva dezechilibrului de tensiune 47 PTOV

Standardul are următorul cuprins:

1  Domeniu de aplicare

2  Referinţe normative

3  Termeni şi definiţii

4  Descrierea funcţiei

4.1 Generalităţi

4.2 Mărimi de alimentare de intrare/Mărimi de alimentare

4.3 Semnale de intrare binare

4.4 Logică de funcţionare

4.4.1 Caracteristici de funcţionare

4.4.2 Caracteristici de revenire

4.5 Semnale de ieşire binare

4.5.1 Semnal de demaraj (pick-up)

4.5.2 Semnal de acţionare (declanşare)

4.5.3 Alte semnale de ieşire binare

5  Descriere performanţe

5.1 Exactitate referitoare la mărimea caracteristică

5.2 Exactitate referitoare la timpul de acţionare

5.3 Exactitatea referitoare la timpul de revenire

5.4 Performanţe în regim tranzitoriu

5.4.1 Timp de depăşire

5.4.2 Răspuns la variaţia valorii în timp a mărimii caracteristice

5.5 Prescripţii referitoare la transformatoarele de tensiune

6  Metodologia de verificare a funcţionarii

6.1 Generalităţi

6.2 Determinarea erorilor în regim permanent în funcţie de mărimea caracteristică

6.2.1 Exactitatea valorii de reglaj (demarare)

6.2.2 Determinarea factorului de revenire

6.3 Determinarea erorilor în regim permanent în funcţie de demaraj timpul de demaraj şi timpul de acţionare

6.4 Determinarea erorilor în regim stabil în funcţie de timpul de revenire

6.5 Determinarea performantelor în regim tranzitoriu

6.5.1 Timp de depăşire pentru o protecţie de tensiune minimă

6.5.2 Răspuns la modificarea valorii în timp a mărimii caracteristice pentru relee cu timp independent

7  Prescripţii referitoare la documentaţie

7.1 Raport de încercare de tip

7.2 Documentaţie pentru alţi utilizatori

Anexa A (informativă) Determinarea timpului de revenire pentru releele care au numai contact de declanşare

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro

SR HD 60364-7-753:2015, Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-753: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Cabluri de încălzire şi sisteme de încălzire îngropate

Această parte a CEI 60364 se aplică sistemelor electrice de încălzire înglobate pentru încălzirea diverselor amplasamente, cum ar fi sisteme de încălzire pentru pereţi, plafoane, pardoseli, conducte de scurgere, canalizări, tubulaturi, scări, căi carosabile, terenuri de fotbal, peluze etc. De asemenea, acesta se aplică sistemelor electrice de încălzire pentru degivrare, prevenirea îngheţării sau pentru aplicaţii similare. Acest standard se referă atât la sistemele de interior cât şi la cele de exterior.

Acest standard nu se referă la sistemele de încălzire pentru aplicaţii industriale şi comerciale.

Standardul are următoarele capitole:

Introducere

753 Cabluri de încălzire şi sisteme de încălzire înglobate

753.1 Domeniu de aplicare

753.2 Referinţe normative

753.3 Termeni şi definiţii

753.4 Protecţie pentru asigurarea securităţii

753.41 Protecţie împotriva şocurilor electrice

753.411 Măsură de protecţie: Întreruperea automată a alimentării

753.413 Măsură de protecţie: separare electrică

753.42 Protecţie împotriva efectelor termice

753.423 Protecţie împotriva arsurilor

753.424 Protecţie împotriva supraîncălzirilor

753.5 Alegerea şi montarea echipamentului electric

753.51 Reguli comune

753.511 Conformitatea cu standarde

753.514 Identificare

753.515 Prevenirea influenţelor mutuale dăunătoare

753.52 Sisteme de pozare

753.520 Introducere

753.522 Alegerea şi montarea sistemelor de pozare în funcţie de influenţele externe

Anexa A (normativă) Informaţii pentru utilizatorul instalaţiei

Anexa B (informativă) Lista notelor referitoare la unele ţări

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro