Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2015 » iunie

Arhive lunare: iunie 2015

Reclame

SR ISO 7005-1:2015, Flanşe pentru conducte. Partea 1: Flanşe de oţel pentru sisteme de conducte industriale şi de uz general

Această parte a ISO 7005 stabileşte specificaţii de bază pentru flanşele utilizate la conductele de uz general şi la cele pentru aplicaţii industriale, de exemplu pentru industria chimică, industria energiei electrice, industriile petrolului şi gazelor naturale etc. Responsabilitatea pentru alegerea unei serii de flanşe îi revine cumpărătorului.

Standardul se aplică flanşelor care fac parte din instalaţiile implicate în procesarea sau manipularea unei mari varietăţi de fluide, inclusiv abur, apă sub presiune şi produse chimice, petrol, gaze naturale sau produse conexe, cum sunt de exemplu instalaţiile din termocentrale, rafinării de petrol, terminale de încărcare, uzine de tratare a gazelor naturale (inclusiv instalaţii de gaze naturale lichefiate), platformele marine de extracţie a petrolului şi gazelor, uzine chimice, depozite, instalaţii complexe, rezervoare de petrol.

Această parte a ISO 7005 se aplică, de asemenea, conductelor echipamentelor preasamblate care interconectează elemente individuale sau părţi ale echipamentelor utilizate în cadrul instalaţiilor de procesare sau de manipulare a unei mari varietăţi de fluide, inclusiv abur şi produse chimice, petrol, gaze naturale sau produse conexe.

Standardul face parte din seria de trei standarde cu titlul generic Flanşe pentru conducte:

Partea 1: Flanşe de oţel pentru sisteme de conducte industriale şi de uz general

Partea 2: Flanşe de fontă

Partea 3: Flanşe din aliaj de cupru şi compozit

Standardul înlocuieşte SR ISO 7005-1:1999 şi intră în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 202, Ţevi de oţel.

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro

Reclame

SR ISO 10390:2015, Calitatea solului. Determinarea pH-ului

Acest standard internaţional stabileşte o metodă instrumentală pentru măsurări de rutină ale pH-ului, cu ajutorul unui electrod de sticlă într-o suspensie 1:5 (fracţie volumică) de sol în apă (pH în H2O) sau în soluţie de clorură de potasiu de concentraţie 1 mol/l (pH în KCl) sau în soluţie de clorură de calciu de 0,01 mol/l (pH în CaCl2).

Acest standard internaţional se aplică la toate tipurile de probe de sol uscate la aer.

Standardul cuprinde detalii privind principiul metodei aplicate, reactivii utilizaţi, aparatura şi proba de laborator utilizată. De asemenea, este descris modul de lucru având în vedere prevederile referitoare la: pregătirea suspensiei, etalonarea pH-metrului, măsurarea pH-ului şi repetabilitatea acceptată.

De asemenea, standardul precizează şi elementele pe care trebuie să le cuprindă raportul de încercare.

În 2004 a fost organizată o comparare interlaboratoare pentru a verifica procedurile specificate în acest standard internaţional. Pentru această comparare interlaboratoare, a fost efectuată determinarea pH-ului pentru patru soluri de către un număr de 35 laboratoare. Rezultatele comparării interlaboratoare sunt rezumate în anexa standardului.

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro

SR EN 1330-1:2015, Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 1: Lista termenilor generali

Această parte a standardului european se referă la termeni generali utilizaţi în examinările nedistructive, dar care provin din alte sectoare (electricitate, tehnica vidului, metrologie…).

În prezent este prevăzut ca seria de standarde EN 1330 să cuprindă cel puţin 11 părţi, elaborate separat de către grupe de experţi, fiecare grupă fiind constituită din experţi pentru o anumită metodă END (examinare nedistructivă).

O verificare comparativă a acestor părţi ale standardului a pus în evidenţă existenţa unor termeni comuni, adesea definiţi diferit. Aceşti termeni comuni au fost extraşi din părţile de la 3 până la 9 şi apoi separaţi în două categorii:

  • termeni generali corespunzând altor domenii, ca fizica, electricitatea, metrologia şi care sunt deja definiţi în documente internaţionale. Aceşti termeni fac obiectul acestei părţi a standardului;
  • termeni comuni specifici pentru END. Aceşti termeni, ale căror definiţii au fost armonizate în cadrul unei grupe ad-hoc, fac obiectul părţii 2.

Având în vedere natura abordării adoptate, listele cu termenii conţinuţi în părţile 1 şi 2 nu au în nici un caz caracter exhaustiv.

Acest standard european este considerat standard suport pentru alte standarde de aplicaţie sau de produs, care ele însele sprijină cerinţe esenţiale de securitate ale directivelor din noua abordare.

Standardul cuprinde tabelar termenii în limba română şi echivalenţii lor în limba engleză, franceză şi germană şi mai cuprinde şi indexurile alfabetice în engleză, franceză şi germană.

Acest standard este alcătuit din următoarele părţi:

SR EN 1330-1:2015, Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 1: Lista termenilor generali

SR EN 1330-2:2002, Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 2: Termeni comuni pentru metodele de examinare nedistructivă

SR EN 1330-3:2001, Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 3: Termeni utilizaţi la examinarea radiografică industrială

SR EN 1330-4:2010, Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 4: Termeni utilizaţi la examinarea cu ultrasunete

SR EN 1330-7:2005, Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 7: Termeni utilizaţi în examinări cu particule magnetice

SR EN 1330-8:2002, Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 8: Termeni utilizaţi la încercarea de etanşeitate

SR EN 1330-9:2009, Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 9: Termeni utilizaţi la examinarea prin emisie acustică

SR EN 1330-10:2003, Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 10: Termeni utilizaţi în examinarea vizuală

SR EN 1330-11:2007, Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 11: Termeni utilizaţi în difracţia radiaţiilor X aplicate asupra materialelor policristaline şi amorfe

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro