Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2016 » aprilie

Arhive lunare: aprilie 2016

Reclame

SR ISO 21504:2016, Managementul proiectelor, programelor și portofoliilor. Linii directoare pentru managementul portofoliilor

Acest standard internațional, adoptat de ASRO ca standard român, furnizează linii directoare privind principiile managementului proiectelor, programelor și portofoliilor. În mod obișnuit, managementul portofoliilor de proiecte și programe vine în sprijinul strategiilor organizației de a transmite valoare organizațională.

Acest standard internațional este relevant pentru orice tip de organizație, incluzând organizații publice și private de orice mărime și din orice domeniu și este destinat să fie utilizat de:

 • managerii executivi și superiori responsabili pentru stabilirea și aplicarea strategiei organizaționale și planificarea afacerilor;
 • persoanele de decizie responsabile pentru selecția, autorizarea și guvernanța proiectelor, programelor și portofoliilor;
 • echipele și persoanele responsabile pentru managementul și implementarea portofoliilor de proiecte și programe;
 • managerii de proiect și de program și alte părți interesate.

Standardul cuprinde linii directoare privind:

 • Principiile managementului portofoliului: context și necesitate pentru managementul portofoliului, vedere generală, roluri și responsabilități, implicare și managementul părților interesate;
 • Precondițiile pentru managementul portofoliului: justificarea managementului portofoliului, cadrul de lucru, tipuri de componente ale portofoliului, criterii pentru selectarea și stabilirea componentelor portofoliului, alinierea cu procesele și sistemele organizaționale, vizibilitatea portofoliului, structura de raportare a performanței portofoliului, îmbunătățirea managementului portofoliului, guvernanța portofoliului;
 • Managementul portofoliilor: definirea portofoliului și a planului portofoliului, identificarea, evaluarea și selectarea componentelor portofoliului, validarea alinierii portofoliului la obiectivele strategice, evaluarea și raportarea performanței portofoliului, echilibrarea și optimizarea portofoliului;
 • Guvernanța portofoliului.
Reclame

SR CEN/TS 16892:2016, Materiale plastice. Sudarea materialelor termoplastice. Specificația procedurilor de sudare

Această specificație tehnică furnizează îndrumări pentru conținutul minim al specificațiilor procedurilor de sudare pentru următoarele procedee de sudare:

— sudare cu gaz cald: cu duză rotundă, cu duză pentru sudare rapidă, cu pană;

— sudare prin extrudare;

— sudare cu element încălzitor: cap la cap, cu manșon, cu pană;

— sudare cu solvent: cu manșon;

— sudare prin electrofuziune: cu manșon, cu derivație (șa).

Această specificație tehnică se aplică la sudarea următoarelor produse și semifabricate din materiale termoplastice:

— plăci;

— țevi;

— fitinguri;

— membrane de acoperire.

Cuprinsul standardului este:

Preambul european

1   Domeniu de aplicare

2   Referințe normative

3   Termeni și definiții

4   Conținutul tehnic al specificației procedurii de sudare (WPS)

4.1 Generalități

4.2 Referitor la organizația de sudare

4.3 Referitor la materialul de bază

4.3.1 Tipul materialului de bază

4.3.2 Dimensiunile materialului de bază

4.4 Referitor la toate procedurile de sudare

4.4.1 Pregătirea îmbinării

4.4.2 Procedeul de sudare

4.4.3 Geometria îmbinării

4.4.4 Poziția de sudare

4.4.5 Temperatura ambiantă

4.5 Specific procedeului de sudare

4.5.1 Sudare cu gaz cald cu duză rotundă și cu duză pentru sudare rapidă

4.5.2 Sudare cap la cap cu element încălzitor

4.5.3 Sudare prin extrudare

4.5.4 Sudare cu solvent cu manșon

4.5.5 Sudare cu pană încălzitoare

4.5.6 Sudare cu pană încălzită cu gaz cald

4.5.7 Sudare cu element încălzitor cu manșon

4.5.8 Sudare prin electrofuziune cu manșon

4.5.9 Sudare prin electrofuziune cu derivație

Anexa A (informativă) Specificația procedurii de sudare (WPS) – Sudare cu gaz cald cu duză rotundă și cu duză pentru sudare rapidă

Anexa B (informativă) Specificația procedurii de sudare (WPS) – Sudare cap la cap cu element încălzitor

Anexa C (informativă) Specificația procedurii de sudare (WPS) – Sudare prin extrudare

Anexa D (informativă) Specificația procedurii de sudare (WPS) – Sudare cu solvent cu manșon

Anexa E (informativă) Specificația procedurii de sudare (WPS) – Sudare cu pană încălzitoare

Anexa F (informativă) Specificația procedurii de sudare (WPS) – Sudare cu pană încălzită cu gaz cald

Anexa G (informativă) Specificația procedurii de sudare (WPS) – Sudare cu element încălzitor cu manșon

Anexa H (informativă) Specificația procedurii de sudare (WPS) – Sudare prin electrofuziune cu manșon

Anexa I (informativă) Specificația procedurii de sudare (WPS) – Sudare prin electrofuziune cu derivație

Bibliografie

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost înregistrată o propunere de temă nouă pentru elaborarea unui standard român original având ca temă Sisteme de management al inovării. Cerințe

Standardul propus va specifica cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea, evaluarea și îmbunătățirea unui sistem de management al inovării în orice tip de organizație publică sau privată, indiferent de activitatea și mărimea acesteia. De asemenea, va stabili procesele derulate în cadrul sistemului și rolul participanților.

Potențialele beneficii pentru o organizație care aplică un sistem de management al inovării sunt:

 • capabilitatea de a promova ,,noul’’ în vederea creșterii satisfacției clienților prin realizarea de produse și servicii care răspund așteptărilor acestora,
 • gestionarea mai bună a riscurilor și a oportunităților legate de procesul de inovare,
 • capabilitatea de a administra conformitatea cu cerințele specificate ale sistemului de management al inovării,
 • utilizarea mai eficientă a resurselor umane (inteligența colectivă a organizației),
 • facilitarea evaluării și îmbunătățirii performanțelor pentru obținerea și consolidarea poziției pe piață concurențială.

Standardul este destinat pentru a fi utilizat în scopuri de certificare.

Principalele părți interesate în elaborarea și utilizarea viitorului standard sunt:

 • Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică,
 • Autorități de Management al Programelor Operaționale Sectoriale,
 • Unități ale Rețelei Naționale de Inovare și Transfer Tehnologic,
 • firme inovatoare din România (din industrie, comerț),
 • instituții academice și de cercetare,
 • organizații neguvernamentale (ONG), inclusiv organizațiile care reprezintă interesele generale sau specifice de mediu,
 • organizații din infrastructura calității (de exemplu, laboratoarele de încercări, organisme de certificare).
 • administrații publice centrale și locale.

Standardul se va elabora în cadrul comitetului tehnic ASRO/CT 383 – Managementul inovării.

Persoanele care doresc să participe la elaborarea acestui standard sunt rugate să ia legătura cu dna Florica-Elena Ionescu – Expert principal standardizare (date de contact: florica.ionescu@asro.ro, tel. 021.310.16.44).