Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2016 » iulie

Arhive lunare: iulie 2016

Reclame

SR ISO/IEC 27007:2016, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al securității informaţiei

Acest standard furnizează îndrumări privind managementul unui program de audit al unui sistem de management al securității informaţiei (SMSI) și efectuarea auditurilor interne și externe în conformitate cu SR ISO/IEC 27001, precum și îndrumări privind competențele și evaluarea auditorilor SMSI, care se recomandă a fi utilizate împreună cu îndrumările conținute în SR EN ISO 19011.

Standardul cuprinde prevederi referitoare la:

 • Principiile de auditare;
 • Coordonarea programului de audit: stabilirea obiectivelor programului de audit, stabilirea programului de audit (roluri, responsabilități, competențe, amploarea programului, stabilirea procedurilor și identificarea resurselor programului de audit, implementarea programului, monitorizarea, analizarea și îmbunătățirea programului de audit);
 • Realizarea auditului (inițierea auditului, pregătirea și efectuarea activităților de audit, pregătirea și distribuirea raportului de audit, încheierea auditului);
 • Competența și evaluarea auditorilor (comportamentul personal, cunoștințele și abilitățile necesare, stabilirea criteriilor și metodelor de evaluare a auditorilor, efectuarea evaluării și menținerea și îmbunătățirea competenței auditorilor).

În Anexa A – Îndrumări practice pentru auditarea SMSI din standard sunt prezentate pentru fiecare cerință a SMSI: criteriile de audit, standardele relevante, lista de dovezi specifice și ghidul practic de efectuare a auditului pentru criteriul respectiv.

Din seria de standarde ISO/CEI 27000 au fost adoptate ca standarde române următoarele standarde internaționale:

 • SR ISO/CEI 27001:2013, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informaţiei. Cerințe
 • SR ISO/CEI 27002:2013, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securității informaţiei
 • SR ISO/CEI 27003:2013, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Îndrumări privind implementarea unui sistem de management al securității informaţiei
 • SR ISO/CEI 27034-1:2014, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Securitatea aplicației. Partea 1: Concepte și aspecte generale
 • SR ISO/CEI 27037:2015, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Linii directoare pentru identificarea, colectarea, achiziția și conservarea probelor digitale
 • SR ISO/CEI 27043:2015, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Principii şi procese pentru investigarea incidentelor
 • SR ISO/IEC 27007:2016, Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al securității informaţiei
Reclame

SR EN ISO 9018:2016, Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercarea la tracțiune a îmbinărilor în cruce și prin suprapunere

Standardul SR EN ISO 9018:2016 precizează dimensiunile probelor și epruvetelor și procedura de încercare la tracțiune efectuată pentru determinarea rezistenței la tracțiune și stabilește amplasarea rupturii în cazul îmbinărilor sudate cu suduri în colț solicitate transversal.

Standardul se aplică materialelor metalice cu îmbinări sudate în cruce și prin suprapunere, din table; termenul tablă singur sau în combinație se referă la table groase, table subțiri, bare extrudate sau alte profile pline.

Standardul cuprinde detalii privind:

 • simbolurile utilizate pentru încercarea de tracțiune, denumirea lor și unitatea de măsură;
 • principiul care stă la baza metodei de încercare;
 • modul de realizare a probelor;
 • prevederi referitoare la epruvete: dimensiuni, marcare, tratamentul termic și/sau de îmbătrânire la care sunt supuse, pregătirea epruvetelor;
 • metoda de încercare aplicată, modul de efectuare a încercării, datele care trebuie urmărite și înregistrate;
 • cuprinsul raportului de încercare; de asemenea, în anexa standardului este prezentat un model de raport de încercare.

SR EN ISO 7438:2016, Materiale metalice. Încercarea la îndoire

Acest standard, SR EN ISO 7438:2016, specifică o metodă pentru determinarea capacității de deformare plastică prin îndoire a materialelor metalice.

Acest standard internațional se aplică epruvetelor prelevate din produse metalice, așa cum se specifică în standardele de produs corespunzătoare.

Într-un prim capitol al standardului sunt reprezentate simbolurile utilizate pentru încercarea la îndoire și definițiile și unitățile de măsură.

De asemenea, standardul prezintă principiul metodei utilizate care se concretizează în supunerea unei epruvete cu secțiune circulară, pătrată, dreptunghiulară sau poligonală la o deformare plastică prin îndoire fără inversarea sensului în timpul încercării și cu realizarea deformării până la un anumit unghi.

Standardul cuprinde detalii privind aparatura utilizată (prese sau mașini echipate cu dispozitive specifice) și epruvetele necesare (prelucrarea muchiilor,  lățimi, grosimi, lungimi).

Modul de lucru este descris în detaliu în standard și este completat cu schițe corespunzătoare. În urma efectuării încercării se completează raportul de încercare ce trebuie să cuprindă informațiile prevăzute în standard.

Standardul mai cuprinde și o anexă referitoare la determinarea prin calcul a unghiului de îndoire, α, al unei epruvete sub aplicarea unei forțe, pornind de la măsurarea deplasării dornului.

Standardul se utilizează împreună cu standardele de produs corespunzătoare.