Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2016 » decembrie

Arhive lunare: decembrie 2016

Reclame

A fost publicată revista Standardizarea din luna noiembrie 2016

Din cuprins:

EVENIMENT

  • ASRO – gazdă a reuniunii ISO/TC172, Optică și fotonicăstandardizarea-noiembrie
  • Participarea ASRO la un eveniment internațional privind medicina tradițională – Coreea de Sud

STANDARDIZAREA ROMÂNĂ

  • SR EN 1504-8:2016, Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și EVCP. Partea 8: Controlul calității și evaluarea și verificarea constanței performanței (EVCP)

LEGISLAŢIE ŞI STANDARDIZARE

  • Noutăți legislative apărute în luna octombrie 2016

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

  • Sistemul european de standardizare la doi ani de la lansarea Regulamentului UE 1025/2012
  • Se revizuiește ISO 22000, Managementul siguranței alimentelor!

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

  • Securitatea jucăriilor
  • Laboratoarele de încercări
  • Dezvoltarea schimburilor comerciale datorită evaluării conformității
  • A apărut ISO 37001, Sisteme de management anticorupție!
Reclame

În luna noiembrie ISO a desfășurat o campanie privind eficiența energetică publicând două broșuri dedicate acestui eveniment: ISO 50001 – Sisteme de management al energiei

Consumul mondial de energie este în creștere. El s-a dublat în ultimii 40 de ani și se estimează o creștere de până la 30 % până în 2030. Producția și utilizarea energiei generează aproximativ două treimi din emisiile de gaze cu efect de seră care sunt cauza predominantă a schimbărilor climatice.

Un sistem de management al energiei ajută organizațiile să-și gestioneze mai bine utilizarea energiei. Acesta presupune dezvoltarea și implementarea unei politici energetice, stabilirea obiectivelor și proiectarea planurilor de acțiune pentru atingerea lor. Acesta poate include implementarea de noi tehnologii eficiente energetic, reducerea pierderilor de energie sau îmbunătățirea proceselor curente pentru a reduce costurile.iso50001

ISO 50001, Sisteme de management al energiei – Cerințe și ghid de utilizare, (adoptat ca standard român cu indicativul SR EN ISO 50001) furnizează organizațiilor un nou cadru pentru dezvoltarea unui sistem de management al energiei efectiv.(click pentru broşură)

ISO și energia

 Standardele internaționale reprezintă consensul asupra soluțiilor concrete și a celor mai bune practici pentru eficiența energetică și energia regenerabilă. Standardele internaționale ajută organizațiile să-și reducă consumul de energie și să adopte tehnologii cu energie regenerabilă.

De asemenea, asigură interoperabilitatea, încurajând trecerea la surse de energie regenerabilă și deschizând piețele pentru inovații care să facă față provocărilor energetice mondiale.

Standardele internaționale ne ajută să ne îndreptăm către „energie accesibilă și curată pentru toți“ unul din obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU din noul program al Organizației Națiunilor Unite pentru îmbunătățirea vieții oamenilor până în 2030.(click pentru broşură)

Editura “Standardizarea” a publicat documentul consolidat: EUROCOD 7 PROIECTARE GEOTEHNICĂ PARTEA 1: REGULI GENERALE

Acum puteți utiliza un singur document pentru proiectarea geotehnică !eurocod7

Pentru a facilita utilizarea eurocodului referitor la proiectarea geotehnică, ASRO a publicat lucrarea “Eurocod 7. Proiectare geotehnică. Partea 1: Reguli generale” care cuprinde textul standardului SR EN 1997-1:2004 în care s-au implementat modificările aduse de amendamentul SR EN 1997-1:2004/A1:2014 și erata SR EN 1997-1:2004/AC:2009 și care a fost completat cu prevederile anexei naționale
SR EN 1997-1:2004/NB:2016

 

Profitați de prețul de excepție de numai 249,9 lei (TVA inclus) față de 562 lei (TVA inclus) cât este prețul standardelor componente !