Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2017

Arhive anuale: 2017

Reclame

A apărut Revista „Standardizarea” din octombrie 2017

Revista cuprinde subiecte referitoare la:

EVENIMENT

 • Ziua Mondială a Standardizării: Standardele fac oraşele mai inteligente

STANDARDIZAREA ROMÂNĂ

 • Implicare în standardizare
 • Participarea la activitatea de standardizare naţională conferă importante avantaje întreprinderilor din România

LEGISLAŢIE ŞI STANDARDIZARE

 • Noutăţi legislative din luna septembrie 2017

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

 • Fabricant de mochete care mizează pe conceptul Cradle to Cradle

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

 • „La 70 de ani”, ISO este mai în formă ca niciodată!
 • Standardele sunt de viitor
 • Economiştii au motive să fie optimişti ISO împlineşte 70 de ani
 • 70 de ani de succese. Momente istorice
 • Catalizatorii „discreţi“ ai revoluţiei tehnologice
Reclame

Examinarea vizuală – cel mai utilizat mijloc de control nedistructiv

Examinarea vizuală este, de departe, cel mai utilizat mijloc de control nedistructiv, fiind de obicei primul pas într-o examinare mai complexă. SR EN 13100-1:2017, Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice. Partea 1: Examinare vizuală tratează examinarea vizuală a sudurilor din materiale termoplastice.

În mod normal, examinarea se efectuează pe suduri în stare brută; totuși, de exemplu, atunci când se cere printr-un standard de aplicație sau prin acord între părțile contractante, examinarea se poate efectua și în alte stadii în timpul procesului de sudare:

 • înainte de sudare: pregătirea îmbinării trebuie examinată pentru a se verifica dacă forma, dimensiunile și condițiile de curățare ale pregătirii îmbinării satisfac cerințele specificate, date în standardele relevante și/sau în specificația procedurii de sudare aplicabile
 • în timpul sudării: se utilizează în general în cazul procedeelor de sudare cu mai multe treceri
 • după terminarea sudării: se determină dacă sudura finală satisface cerințele standardului de aplicație sau de produs sau ale altor criterii de acceptare convenite.
 • după repararea sudării: Atunci când sudurile nu sunt conforme, total sau parțial, cu criteriile de acceptare aplicabile și sunt necesare reparații, sudura reparată trebuie reexaminată conform acelorași cerințe ca și sudura originală

 

Standardul precizează condițiile de examinare, echipamentul de examinare, calificarea personalului examinator și datele care trebuiesc înregistrate în raportul de încercare.

Seria standardelor referitoare la examinările nedistructive ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice este formată din următoarele patru părți:

 • SR EN 13100-1:2017, Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice. Partea 1: Examinare vizuală
 • SR EN 13100-2:2005, Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 2: Examinare radiografică cu radiaţii X
 • SR EN 13100-3:2005, Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 3: Examinare cu ultrasunete
 • SR EN 13100-4:2013, Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice. Partea 4: Încercarea la înaltă tensiune

 

SR EN ISO 9606-1:2017, Examinarea sudorilor în vederea calificării. Sudare prin topire. Partea 1: Oțeluri

Abilitatea sudorilor de a respecta instrucțiuni verbale sau scrise, precum și verificarea îndemânării lor, sunt factori importanți în asigurarea calității unui produs sudat. De aceea, este necesară verificarea îndemânării sudorilor efectuată conform standardului SR EN ISO 9606-1:2017, Examinarea sudorilor in vederea calificării. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri.

Această parte a ISO 9606 specifică cerințele pentru examinarea în vederea calificării sudorilor pentru sudarea prin topire a oțelurilor. Standardul furnizează un ansamblu de reguli tehnice pentru o examinare sistematică a sudorilor în vederea calificării și permite ca aceste calificări să fie acceptate uniform, indiferent de tipul produsului, de loc și de examinator sau de organismul de examinare.

În cadrul calificării sudorilor, accentul este pus pe abilitatea sudorului de a conduce manual electrodul, capul pentru sudare sau arzătorul, pentru a realiza o sudură de calitate acceptabilă. Procedeele de sudare la care se referă această parte a ISO 9606 sunt acele procedee de sudare prin topire care sunt desemnate ca sudare manuală sau semimecanizată. Standardul nu tratează procedeele de sudare total mecanizate și automatizate. 

Versiunea română a standardului a fost aprobată pe 29 septembrie 2017. Standardul sprijină cerințele esențiale ale directivei europene 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 123 din 15 februarie 2015) și ale directivei europene 2014/29/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune (transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 824 din 30 septembrie 2015).

Seria standardelor referitoare la calificarea sudorilor este formată din următoarele cinci părți:

 • SR EN ISO 9606-1:2017, Examinarea sudorilor în vederea califică Sudare prin topire. Partea 1: Oțeluri
 • SR EN ISO 9606-2:2005, Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 2: Aluminiu și aliaje de aluminiu
 • SR EN ISO 9606-3:2001, Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 3: Cupru și aliaje de cupru
 • SR EN ISO 9606-4:2001, Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 4: Nichel și aliaje de nichel
 • SR EN ISO 9606-5:2002, Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 5: Titan și aliaje de titan, zirconiu și aliaje de zirconiu